14-11: Café Doodgewoon

0
426

Op 14 november is het volgende Café Doodgewoon, deze keer weer op een middag. Onze gastsprekers namens Hospicegroep de Lelie zijn de vrijwilligers Tini Appeldoorn en Stef Geenen, samen met coördinator Joke Verwey. Ze vertellen over het werk van de Hospicegroep en gaan in gesprek met de aanwezigen:
Bij Hospicegroep de Lelie werken zo’n 80 vrijwilligers die in de laatste weken van iemands leven thuis ondersteuning kunnen bieden. Aan zowel de zieke als aan de naasten. Vrijwilligers waken in de nacht of zijn enkele uren overdag aanwezig. Als thuis sterven niet kan of wenselijk is, is er het Hospice.
Het Hospice is een bijna thuis huis waar vrijwilligers de hele dag aanwezig zijn. ’s Nachts is er een verzorgende van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. Wanneer komt u in aanmerking voor zorg thuis of opname in het Hospice? Wat kost het? Wat kunt u verwachten? Wat is de rol van de naasten? Hoe verloopt een opname? Er is volop ruimte om vragen te stellen. En er is een informatietafel met o.a. flyers, boeken en het magazine ‘Pal voor u’.

Wat is een Café Doodgewoon?
Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek in Oost Achterhoek waar thema’s over palliatieve zorg besproken worden. Het is een trefpunt voor mensen met een levensbedreigende ziekte, hun familie, vrienden en andere belangstellenden. Het netwerk palliatieve zorg Oost Achterhoek heeft het initiatief genomen om deze avonden ook in de gemeente Oost Gelre te organiseren. Er zijn altijd meerdere ervaren vrijwilligers en hulpverleners aanwezig: geestelijk verzorgers, medewerkers van Hospicegroep de Lelie en VIT- hulp bij mantelzorg. Mevrouw van Ooijen en Stichting Ziekenzorg en Bevordering Gezondheidsbelangen sponsoren deze middag.

Wanneer?: Dinsdag 14 november 2017
Thema: Wat doet Hospicegroep De Lelie?
Waar?: Kaasboerderij Weenink, Eimersweg 3, 7137 HG Lievelde
Tijd: Inloop vanaf 14.30 uur, het programma begint om 14.45 uur en eindigt rond 16.00

Meer informatie:
Website: http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/achterhoek/Patiënten-en-naasten/Café-Doodgewoon
Telefoon: 06 13 15 91 44
Volgende bijeenkomst
• 22 januari over de wensambulance