200ste Vriend van Mondriaan

0
185
Villa Mondriaan - (c) Luuk Kramer

Museum Villa Mondriaan viert 200ste Vriend van Mondriaan

Op donderdag 20 februari werden Fons en Karin Bakker gefeliciteerd als 200ste en 201ste Vrienden van Mondriaan. De feestelijk gebeurtenis vond plaats in het museum aan de Zonnebrink en werd bijgewoond door Thijs van Beem, oud-burgemeester en voorzitter van het vriendenbestuur, Charlotte Rixten, directeur van het museum.

De 200ste Vriend is een belangrijke mijlpaal voor Villa Mondriaan. Zo bleek ook uit de korte toespraak van Thijs van Beem: ‘We zijn er trots op dat het is gelukt om in anderhalf jaar het aantal vrienden te verdubbelen van 100 naar 200. Vrienden zijn erg belangrijk voor een museum!‘ Tevens gaf Van Beem aan dat niet alleen de financiële steun van belang is, maar dat de Vriendenkring laat zien dat het museum brede steun heeft: ‘niet alleen van inwoners van Winterswijk, maar zeker ook daarbuiten.’ Villa Mondriaan staat op die manier midden in de samenleving en wordt breed gedragen.
Daarbij is Vriend-zijn leuk en interessant. ‘Je krijgt uitnodigingen voor rondleidingen, openingen, lezingen en cursussen. Bovendien organiseren de Vrienden regelmatig een reisje naar andere musea en tenoonstellingen.’ Aldus Van Beem.

Thijs Beem, Fons Bakker, en Charlotte Rixten

Het Vriendenbestuur, dat door Thijs van Beem voorgezeten wordt, blijft zich inzetten om de volgende mijlpaal te bereiken. Het bestuur wilt het aantal Vrienden de komende tijd nòg verder omhoog brengen. Alle professionele musea worden gesteund door eigen Vriendenorganisaties als onmisbare steunpilaren voor cultuur in Nederland. Van Beem sluit af: ‘Goed dat wij ook voor museum Villa Mondriaan deze steunpilaar kunnen zijn.’