2017-09-09 300 jaar Vrijmetselarij

0
950

Foto gemaakt door Hans Hendriks

Vrijmetselarij is waarschijnlijk ontstaan tijdens de bouw van de grote kathedralen in de middeleeuwen. De steenhouwers en andere ambachtslieden gingen de werktuigen die ze gebruikten een symbolische betekenis geven tijdens hun gesprekken in hun werkplaats (loge). Zo werd de winkelhaak, waarmee je kunt meten of een steen wel mooi haaks is, het symbool voor een ‘rechte verhouding’ tot jezelf en je medemens.Men ontdekte dat je met symbolen goed uitdrukking kan geven aan wat met woorden niet gezegd kan worden. Een symbool roept bij ieder mens een andere betekenis op. Voor een vrijmetselaar bestaat dé waarheid dan ook niet, ieder mag zoeken naar zijn of haar eigen waarheid. Dat betekent dat we geen dogma’s en morele voorschriften kennen, maar door middel van symbolen en rituelen proberen in te werken op het vermogen van ieder mens om een eigen waarheid en een eigen gedrag te ontwikkelen.Door goed naar elkaar te luisteren en zonder oordelen ieders persoonlijke betekenis te respecteren, ben je in staat om breder naar jezelf, de ander en de wereld om je heen te kijken, je verantwoordelijkheden te nemen en beter mens te worden.Op onze bijeenkomsten oefenen we in die levenshouding, en krijgen we de opdracht er ook naar te handelen. Dan kun je bijdragen aan een betere samenleving.In 1717 werd de eerste vrijmetselaarsvereniging in Engeland opgericht, door het samengaan van enkele loges. In Nederland was dat pas in 1756.Loge ‘De Achterhoek’ in Winterswijk is opgericht in 1950, sinds 1990 hebben we een eigen gebouw aan de Jeugdkerkstraat 6. We komen op woensdagavond bij elkaar.Zie onze website: www.logedeachterhoek.nl  

Expositie van werk van vrijmetselaren uit de loge
Winterswijk in de weekenden van 30 september en
1 oktober en 7 oktober en 8 oktober
open: 12.00 tot 17.00 uur
Open avond voor belangstellenden op woensdag
4 oktober 20.00 uur

Inleiding door de heer Marcel Pinkse
Titel “Het ontstaan van de Westerse Filosofie”
Logegebouw in de Jeugdkerkstraat 6 te
Winterswijk.

Fotoreportage: Janneke en Alex van der Galien