Dammen week 41

0
107

WDV 2 blijft medekoploper door overwinning op DEZ 2 uit Laren (7-5)

Op woensdag 9 oktober heeft WDV 2 ook zijn 2e wedstrijd gewonnen. Naast de thuiswedstrijd voor de provinciale clubcompetitie werden er ook nog enkele dampartijen gespeeld voor de Winterswijkse competitie.

Het begon direct al veelbelovend. Wim Bennink kwam door een lichte combinatie een schijf voor. Even later brak Wim door naar dam middels een combinatie van 5 om 4. Zijn tegenstander gaf direct op (2-0). De naast hem zittende Frank ten Hagen trakteerde zijn tegenstander eveneens op een damcombinatie. Hoewel deze nog even tegen spartelde zag hij toch wel in dat het onbegonnen werk was (4-0).

Gezien de stand op de overige borden kon de winst WDV 2 -normaal gesproken- niet meer ontgaan. Het was invaller Wim Klaassen die zijn –iets sterkere- tegenstander keurig op remise hield (5-1). Hetzelfde lukte Zeeg Jongkoen. Zeeg wist gaandeweg de partij zijn tegenstander in de verdediging te drukken, maar dit bleek niet voldoende voor de winst (6-2). Op het oog had Jan Elgershuizen een beter stand, maar zijn tegenstander deed steeds de juiste zet. Beide spelers wisten door te breken waarna remise werd overeen gekomen. Hiermee stelde Jan de overwinning veilig (7-3).

Jan en Wim (links) op zoek naar het winnende punt. De overige wedstrijden zijn al uitgespeeld

Alle ogen waren nu gericht op de aan bord 1 vechtende Wim Sonderen. Hij was verzeild geraakt in de opsluiting van zijn korte vleugel en ook zijn centrum stond onder druk. De ingewikkelde stand vergde veel bedenktijd. Wim kon niet verhinderen dat zijn tegenstander steeds beter kwam te staan en uiteindelijk een schijf won. In tijdnood schijnt hij toch nog een remisevariant over het hoofd te hebben gezien, maar moest uiteindelijk –na ruim 4 uur spelen- het hoofd buigen (7-5).

De gedetailleerde uitslagen waren: (tussen haakjes de rating=sterkte van de speler)

Door de overwinning in de bondscompetitie voert WDV 2 samen met DSV Sinderen de ranglijst aan. Hier kan DEZ 1 nog bij komen als ze van DVOIJ 2 winnen.

Onderlinge competitie
De overige aanwezige dammers speelden voor de diverse interne competities. Theo Stoverinck bleek hier nog een maatje te groot voor Paul Hageman en won zijn partij (2-0). Gerwin Doornink kwam in winnende positie tegen Augustin Saouadogo, maar miste de winst. Toen Gerwin achter een schijf liep wist Augustin zelfs nog te winnen, door gebruik te maken van een altijd verrassende plakker (meerslagregel) (0-2).

Voor de 30-minutencompetitie nam Gijs Dreijers het op tegen Erik ten Hagen en daarna Kees Spruijt. Zij wisten beiden te winnen, waarbij Kees nog goed wegkwam dat een mogelijke damcombinatie niet werd gezien.

Theo staat nu met 6 punten uit 3 wedstrijden bovenaan in de Winterswijkse damcompetitie. De volledige tussenstand is te zien op: www.damclubwinterswijk.nl