Belang goed muziekonderwijs staat voorop

0
81

De colleges van B en W van de gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk nemen kennis van het vertrek van de heer Verwey, als voorzitter van het bestuur van de muziekschool Boogie Woogie in Winterswijk. We vinden het jammer dat hij vertrekt. Zijn vertrek is niet van invloed op de huidige situatie rondom Boogie Woogie.

We hebben veel waardering en respect voor de partners waarmee we de huidige situatie rondom de muziekschool bespreken. Daarnaast hebben we er alle vertrouwen in dat het huidige bestuur van Boogie Woogie erin zal slagen een nieuwe bestuursvoorzitter te vinden. Gezamenlijk blijven we constructief werken aan het belang van cultuur in het algemeen – en muziekonderwijs in het bijzonder – in de Oost-Achterhoek.