Bibliotheek boekt certificeringssucces

0
356

De Bibliotheek Oost-Achterhoek heeft voor de derde maal op rij de landelijke certificering binnengehaald. De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken heeft onlangs voor vier jaar haar goedkeuring gegeven aan de Bibliotheken in Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Wethouder Rik Gommers heeft op vrijdagmiddag 29 september het certificeringsbordje voor de gemeente Winterswijk bevestigd in de Bibliotheek Winterswijk.

Wethouder Rik Gommers vindt het belangrijk dat de Bibliotheek Oost-Achterhoek opnieuw is gecertificeerd. “Een bibliotheek met een certificaat biedt een constante kwaliteit van producten en dienstverlening aan hun klanten. Het certificaat maakt zichtbaar dat onze bibliotheek aan de landelijke normen voldoet. Dat is iets waar we trots op mogen zijn.”

Wethouder Gommers en bibliotheekdirecteur Mengerink

De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van Nederlandse Openbare Bibliotheken. De stichting is een onafhankelijke organisatie en hanteert een objectief systeem van kwaliteitszorg en certificering en het onderhoud daarvan. Op verschillende onderdelen wordt elke bibliotheek in Nederland doorgelicht. In de voorfase levert de organisatie documenten aan over onderwerpen als bijvoorbeeld beleid, HRM en jaarverslagen, waarna er een tweetal auditdagen volgt. Tijdens deze dagen voeren de auditoren gesprekken met directie en medewerkers, maar ook met externe partijen waarmee de Bibliotheek Oost-Achterhoek samenwerkt. Zo zijn er vertegenwoordigers van onderwijs en gemeentes bevraagd over hun bevindingen met de Bibliotheek.

Bij deze auditronde is er met name gekeken naar de toekomstbestendigheid van de Bibliotheek. Daarbij constateerden de auditoren dat de Bibliotheek volop samenwerkt met het onderwijs en andere organisaties. Bijzonder vindt men in Winterswijk de samenwerking met het Gerrit Komrij College en in het Sociaal Domein met “de Post” en de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Bij deze laatste twee gaat het met name het bestrijden van laaggeletterdheid en het op weg helpen van inwoners bij het omgaan met digitale media en overheidswebsites (Digisterker).

Deze voorbereiding en auditdagen hebben als resultaat dat de Bibliotheek Oost-Achterhoek zich opnieuw gecertificeerd mag noemen. En dit is, gezien het relatief lage subsidiebedrag dat de Bibliotheek Oost-Achterhoek ontvangt, een knappe prestatie, aldus de auditcommissie.