Burgemeester uit lokale partij

0
799

Het bestuur van Winterswijks Belang roept op te kiezen voor een burgemeester van de grootste lokale partij.
Burgemeester Thijs van Beem heeft onlangs aangegeven in maart van 2017 te stoppen als burgemeester van Winterswijk. De procedure voor zijn opvolging is in gang gezet. Aan de inwoners van Winterswijk is gevraagd aan te geven wat voor burgemeester zij graag als opvolger zien. Het belang van een partijpolitieke kleur wordt ogenschijnlijk ondergeschikt gemaakt aan de verkondigde kwaliteiten van kandidaten voor het burgemeesterschap, en dat lijkt terecht. De burgemeester hoort tenslotte boven de partijen te staan.
Vooral ter bevordering van het draagvlak is het traditioneel zo dat gemeenten een burgemeester van een politieke partij krijgen die afgestemd is op de politieke voorkeur van de grootste partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zo heeft Winterswijk sinds W.O. II steeds PvdA burgemeesters gekend op grond van hun positie in de Gemeenteraad destijds. Ook dat leek een volstrekt normale gang van zaken. Maar wat zien we nu werkelijk gebeuren in burgemeestersland? Het aantal stemmen op lokale partijen neemt al jaren toe en bedroeg bij de laatste drie gemeenteraadsverkiezingen steeds minimaal 30%, maar nog steeds wordt maar 2% (!) van alle burgemeesters geleverd door een lokale partij. Nog steeds maken vooral de PvdA, het CDA en de VVD de dienst uit als het gaat om de invulling van burgemeestersposten. Blijkens cijfers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten komt haast 90% van alle burgemeesters uit één van deze drie partijen. Dit terwijl dus steeds meer mensen bij gemeenteraadsverkiezingen stemmen op een lokale partij.
Het bestuur van Winterswijks Belang (niet te verwarren met de fractie en wethouders van Winterswijks Belang) ziet hier graag en zo gauw mogelijk verandering in. Winterswijk heeft straks een unieke kans om dat ernstig verstoorde evenwicht in de verdeling van burgemeestersposten weer wat meer gelijk te trekken en Winterswijk van een burgemeester te voorzien van de door velen van de Winterswijkse samenleving gewenste bestuurlijke kleur. Winterswijks Belang is er klaar voor en heeft in de afgelopen tien jaar als grootste politieke beweging in Winterswijk laten zien uiterst bekwame kandidaten te kunnen leveren. Ook de burgemeesterspost zou bij Winterswijks Belang zonder meer in goede handen zijn.
Namens het bestuur van Winterswijks Belang, Ronald Wiggers, voorzitter.