CDA vraagt aandacht voor stateloze Molukse inwoners

0
135

Winterswijk-Carla te Voortwis heeft namens CDA Winterswijk in de raadsvergadering van 20 april aandacht gevraagd voor de situatie van Molukkers met een faciliteitenstatus.
Molukkers met deze status zijn inwoners van Nederland die wel de rechten en plichten hebben als elke andere Nederlander, maar geen stemrecht. Dit komt omdat zij stateloos zijn. Dit is vastgelegd in de Faciliteitenwet van 1976. In het verleden is er onjuiste informatie vertrekt aan Molukse inwoners door gemeentes over de naturalisatieprocedure. Met name de informatie dat zij de kosten zelf moeten betalen als zij de procedure aanvragen. Dit klopt niet met de huidige regelgeving. In de Rijkswet voor het Nederlanderschap uit 1984 is vastgelegd dat de kosten voor de Nederlandse staat zijn. Het CDA heeft het college gevraagd om de Winterswijkse stateloze Molukkers te informeren hierover en hen alsnog de gelegenheid te geven om kosteloos de naturalisatieprocedure in gang zetten. Loco-burgemeester Gommers gaf aan dat er inderdaad in het verleden verkeerde informatie is verstrekt. Hij sprak namens het college uit dat de Winterswijkse Molukse inwoners met een faciliteitenstatus benaderd zullen worden hierover en dat zij de naturalisatieprocedure in gang kunnen zetten als zij dit willen. De gemeente zal hier volledig in meewerken.