College bij Boogie Woogie

0
438

College van Burgemeester en Wethouders gemeente Winterswijk bezoekt Boogie Woogie

In het kader van de bedrijfsbezoeken heeft het voltallig college van B en W van de gemeente Winterswijk op dinsdag 29 augustus jl. cultuurcentrum Boogie Woogie bezocht. Door een kijkje op de werkvloer te nemen van organisaties in de gemeente krijgt het college een goed beeld van de aandachtsgebieden waarbinnen een bedrijf of organisatie actief is. Na de opening door Willem Verwey, voorzitter van het bestuur, konden de gasten genieten van een kort optreden van leerlingen van de St.-Jozefschool. Deze school is een van de scholen in de gemeente waar Boogie Woogie AMV lessen verzorgt, Algemene Muzikale vorming. Deze lessen zijn een eerste kennismaking met muziekonderwijs.

B & W bij BW

Tijdens de middag werd er kort meegekeken bij de repetitie van het Vrije Tijds Koor en bij diverse lessen. Boogie Woogie liet tijdens een presentatie zien wat voor activiteiten er worden gerealiseerd. Het cultuurcentrum richt zich naast de muziek- en danslessen steeds meer op projecten, o.a. in scholen en zorginstellingen, waarbij ook andere kunstdisciplines worden ingezet als theater, beeldend, taal. De doelgroepen zijn divers, van jong tot ouder. Ook voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking ontwikkelt Boogie Woogie tal van programma’s. Steeds worden daarbij verbindingen gezocht met andere maatschappelijke groepen. Binnenkort wordt gestart met een meezingkoor. Dit is een van de activiteiten ontstaan uit de werkgroep Vrije tijd van de gemeente en het Graafschap College, waarbij nieuwkomers samen met maatjes Nederlandse liedjes gaan zingen.

Daarnaast vervult Boogie Woogie steeds meer een rol voor huurders en bedrijven. Naast concerten is het hoofdgebouw ook te huur voor symposia, bedrijfspresentaties, einduitvoeringen van scholen etc. Boogie Woogie heeft zich ontwikkeld tot een organisatie waar enthousiast gewerkt wordt om iedereen een mooi en steeds breder cultureel aanbod te bieden. Het cultuurcentrum kijkt terug op een boeiende middag en bedankt het college voor hun enthousiasme en betrokkenheid!