Cultuurfonds Gelderland wijst Kon. WOV € 3.000,00 toe

0
574

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft dit jaar 88 projecten op het gebied van cultuur en natuur ondersteund. Er werd financiële steun toegekend aan zeer diverse initiatieven in de regio. Zowel grote als kleine projecten werden beloond en kunnen aan de slag met de bijdrage van het Cultuurfonds Gelderland. Onder meer aan muziek- en theaterverenigingen.
Projecten Cultuurfonds Gelderland
Het Cultuurfonds Gelderland kan dit jaar uitkeren aan projecten die voldoen aan de doelstelling. Dat kan zij doen dankzij de bijdrage van de BankGiro Loterij, de Lotto, bijdragen van donateurs en de jaarlijkse Anjeractie.  Per jaar worden zo’n 450 initiatieven gesteund.
Kon. WOV
De Koninklijke Winterswijksche Orkest-Vereeniging, heeft dit jaar € 3.000,- ontvangen voor de aanschaf van nieuwe instrumenten, de slagwerkers kunnen zich nu uitleven op nieuwe pauken.

pauken
Aanvragen
Alle aanvragen worden per kwartaal beoordeeld door  een commissie met kennis van zaken op hun deelterrein. De door het bestuur van het Cultuurfonds toegekende bedragen worden altijd pas achteraf, na realisatie van het project,  uitgekeerd.  Culturele instellingen en organisaties die zich richten op natuur of wetenschap, kunnen via de website van het Cultuurfonds Gelderland een aanvraag indienen: www.cultuurfonds.nl/Gelderland Hier staat ook de richtlijnenwijzer waarmee de mogelijkheid op ondersteuning door het Cultuurfonds kan worden ingeschat.
Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Prins-Bernhard-CultuurfondsHet Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd.  Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat uit een landelijk fonds en twaalf provinciale afdelingen, waaronder het Cultuurfonds Gelderland. De werkterreinen van het Cultuurfonds zijn: geschiedenis en letteren, beeldende kunst, podiumkunsten, monumentenzorg en natuur.