Definitieve uitslag

0
101
Dijkgraaf Hein Pieper presenteert de verkiezingsuitslagen 2019

Definitieve uitslag verkiezingen Waterschap Rijn en IJssel

De definitieve opkomst voor de verkiezingen van Waterschap Rijn en IJssel is 53,7%. Dit is 8,7% meer dan bij de vorige verkiezingen en 3,2% meer dan de landelijke opkomst. In totaal hebben 271.755 mensen hun stem uitgebracht. De definitieve zetelverdeling wijkt niet af van de voorlopige uitslag en is als volgt:

Zetelverdeling 2019:

Van de 30 bestuursleden zijn er 20 mannelijke en 10 vrouwelijke bestuursleden. Het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel wordt op 28 maart 2019 geïnstalleerd.

Hertelling
Het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel heeft onregelmatigheden geconstateerd op twee stembureaus in gemeente Oost Gelre. Daarom zijn de relevante stemmen opnieuw geteld. Deze hertelling heeft ertoe geleid dat één kandidaat met voorkeursstemmen in het algemeen bestuur kan komen.

Informateur
Frank Wissink, lijsttrekker van de fractie met de meeste stemmen, heeft inmiddels initiatief genomen om een informateur te zoeken waar alle partijen het mee eens zijn. Dit is de heer L.J.E.M. (Luciën) van Riswijk, burgemeester van gemeente Zevenaar geworden. Zijn opdracht is om te adviseren over een bestuursprogramma op hoofdlijnen en een college met een groot draagvlak.

Zetels algemeen bestuur
Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel bestaat in totaal uit 30 personen. 22 zetels worden verdeeld aan de hand van de verkiezingen van 20 maart. De overige 8 zetels zijn zogenoemde geborgde zetels. Deze verdeling is bij wet bepaald. Het algemeen bestuur staat onder leiding van dijkgraaf Hein Pieper. Meer informatie over de uitslag is te vinden op www.wrij.nl

Waterschapsgebouw foto Nico Wissing

Overzicht kandidaten in alle gemeenten

Kandidaten (op volgorde van rangschikking)

CDA                                                         
Frank Wissink
Agnes Gunnewijk-Veer
Theo Donderwinkel
Jeroen Thomassen
Daniëlle Robbertsen-Boon

Water Natuurlijk
Antoinet van Helvoirt-Looman
Sanne Blok
Ruud Pleune
Marc Mobach
André Oldenkamp

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Anna-Lena Penninx
Marlies Van de Voort
Jos Hollander
André Menting

VVD
Berend Jan Bussink
Floor Wissing-Kunst
Ben Hasselo

Vrienden van de Berkel
Joke Pot-Klumper
Jan Tiggeloven

AWP niet politiek wel deskundig
Henk Kreunen

50PLUS
Ernst te Velde

Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen
Tinie te Dorsthorst

Geborgde zetels

VBNE
Ralph de Nerée
Nienke Welle

LTO
Henk Rougoor
Erik Luiten
Peter Schrijver

Kamer van Koophandel / VNONCW
Theo van Vliet
Otto Willemsen
Bert Wiltink