Dementievriendelijke gemeente

0
128

Gemeente Oost Gelre krijgt certificaat dementievriendelijke gemeente

De gemeente Oost Gelre mag zich een dementievriendelijke gemeente noemen. Woensdag 22 mei reikte Riet Tazelaar namens Alzheimer Nederland afdeling Oost-Gelderland, het certificaat uit aan wethouder Jos Hoenderboom. Dit alles onder toeziend oog van leden van de werkgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, Alzheimer Nederland, de zorginstellingen, VIT Oost Gelderland en het netwerk kwetsbare ouderen.
Jos benadrukte in zijn toespraak het belang van aandacht voor deze – helaas groeiende – groep inwoners van de gemeente. Zijn er nu nog 500 mensen met dementie, ook al een groot aantal, in 2040 zal dat zijn verdubbeld! Voor de gemeente is het uiterst belangrijk dat instellingen, organisaties en bedrijfsleven aandacht (gaan) besteden aan het omgaan met dementie en dat daarbij de mantelzorgers niet uit het oog worden verloren. De medewerkers van de gemeente zijn hiertoe al getraind en hij hoopt dat velen zullen volgen. De gesprekken hierover zullen uiteraard worden voortgezet, om de titel dementievriendelijk waar te maken.
Riet Tazelaar zette uiteen dat er in een dementievriendelijke gemeente speciale aandacht is voor mensen met dementie en hun naasten.

Uitreiking certificaat Dementievriendelijke gemeente Oost Gelre

Die gemeenten moeten ook aan voorwaarden voldoen. Behalve het trainen van de medewerkers, wordt er ook goede voorlichting gegeven door die gemeente aan de burgers. Dat kan in de lokale krant of in voorlichtingsbijeenkomsten of op andere manieren. Samenwerking met de zorginstellingen is van groot belang om de hulp goed af te stemmen. Daarnaast is er speciale aandacht voor mantelzorgers – want 7×24 uur zorgen voor een partner, vader of moeder is zwaar. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat telkens weer. Ook medewerkers van bijvoorbeeld supermarkten en andere bedrijven kunnen worden getraind in het omgaan met dementie. Van de verenigingen wordt verwacht dat ze open staan voor mensen die het soms even niet meer weten en ze blijven betrekken bij de activiteiten. Het doel is dat er een gemeente ontstaat, waarin mensen met dementie geaccepteerd worden. Een noodzaak, die we allemaal inzien.

Tot slot was er een mooie presentie van de gemeente met als afsluiting een indrukwekkend verhaal van de trajectbegeleider over het toenemende belang van domotica. Met technische snufjes kan het leven van iemand met dementie én van zijn omgeving een druk gemakkelijker worden gemaakt. De gemeente Lichtenvoorde biedt ook daarin ondersteuning.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland

of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411