Dienstencentrum Gaxel

0
676

Gemeente Winterswijk zet vervolgstappen in plannen voor grensoverschrijdend dienstencentrum Gaxel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 februari 2016 ingestemd met de vervolgplanaanpak en de offertes voor de planuitwerking van het grensoverschrijdende dienstencentrum voor de gemeenten Winterswijk en Vreden bij Gaxel. Om het grensoverschrijdend  dienstencentrum Gaxel op de grens met Vreden te kunnen realiseren, is voor een projectplan uitgewerkt met daarin onder andere een stappenplan. Het stappenplan is vertaald in het vervolg planproces, vervolgstappen, actiepunten, verantwoordelijkheden en financiële belangen. In het projectplan wordt tevens uitleg gegeven over de bedoelingen, uitgangspunten, planaanpak, organisatie, planning enz. In het dienstencentrum is een grensoverschrijdend arbeidsbureau voorzien om grensoverschrijdende arbeid te stimuleren. Het college heeft ingestemd met  de offertes van de adviesbureaus die de gemeenten gaan helpen bij de verdere planuitwerking.

Aanbesteding
De gemeente Winterswijk en Vreden hebben ingestemd met  de offertes voor de gezamenlijke grensoverschrijdende planaanpak van de Grontmij (NL), Strick Rechtsanwalt (DE) en Heisterborg International, Steuerberater (DE). De Grontmij neemt daarbij het planproces en de publiekrechtelijke (ruimtelijke ordening, bouwen) en technische vraagstukken voor haar rekening. Strick en Heisterborg pakken de privaatrechtelijke en belastingtechnische vraagstukken op.

Redenen voor grensoverschrijdend dienstencentrum
De gemeenten Winterswijk en Vreden hebben samen de ambitie om op de grens aan de Vredenseweg een Euregionaal grensoverschrijdend, duurzaam dienstencentrum  te ontwikkelen met daarin een grensoverschrijdend arbeidsbureau. Uitgangspunt is dat het grensoverschrijdende dienstencentrum wordt ontwikkeld en -uitgewerkt op basis van; grensoverschrijdende arbeidsmogelijkheden, Euregionale samenwerking, clustering van hoogwaardige grensoverschrijdende diensten, -adviezen, synergie en duurzaamheidsdoelstellingen.