Donateursavond Synagoge

0
231

Burgemeester Stapelkamp spreekt voor donateurs Aaltense Synagoge

Een van de doelstellingen van de Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge is het doorvertellen van de verhalen over het lot van de Joden in de tijd van de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Om die reden zijn ook in Aalten de afgelopen jaren Stolpersteine gelegd voor de huizen waarin Joodse families gewoond hebben. In de afgelopen zomer is als afsluiting van dit project een boekje verschenen onder de titel ‘Ook zij waren Aaltenaren’, met een routebeschrijving langs deze gedenksteentjes. Behalve kaartjes bevat dit boekje ook bij elke plek een kort overzicht van de herdachte personen, een beschrijving van hun leven, hun familierelaties en de afloop van hun leven in de vernietigingskampen. Het mooi vormgegeven boekje is verkrijgbaar bij de balie van de VVV en tijdens openingstijden ook in de synagoge.

Maar niet alleen in Aalten zijn werkgroepen met deze geschiedenissen bezig geweest. Ook in Rotterdam is onderzoek gedaan naar het lot van Joodse inwoners. Over de gebeurtenissen in het stadsdeel Hillegersberg is een publicatie verschenen van de heer Anton Stapelkamp, die nu burgemeester van Aalten is, maar destijds werkzaam was in Rotterdam. Al direct na zijn installatie in onze gemeente toonde hij grote interesse in de Aaltense synagoge en de geschiedenis van de Joodse gemeenschap. Hij verklaarde zich dan ook meteen bereid om over zijn onderzoek in Rotterdam te vertellen tijdens de donateursavond van de stichting Vrienden van de Aaltense synagoge.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden de Salon van de Hofnar, Polstraat 7, op dinsdag 25 september a.s., aanvang 20.00 uur. Behalve de donateurs zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. De toegang is vrij, wel wordt er bij de uitgang om een vrije gift gevraagd ten behoeve van het werk van de stichting.