Extreem veel water

0
681

Extreem veel water in Oude IJssel en Aa-Strang
Er stroomt een extreme hoeveelheid water door met name de Aa-Strang en de Oude IJssel voor de tijd van het jaar. Waterschap Rijn en IJssel treft de nodige maatregelen om het water zo snel mogelijk af te voeren en wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Bij de huidige prognose van de waterstanden verwachten we geen grote problemen.

Zeventien keer zoveel water
De Oude IJssel en de Aa-Strang vervoeren zeer veel water. De rivieren voeren ongeveer 20 keer zoveel water af als normaal in deze tijd van het jaar. Ook in de Berkel en de Boven Slinge zijn de stroomsnelheden en afvoeren hoog. Dit komt door de grote hoeveelheid regen die eerder deze week in Duitsland viel en daar tot wateroverlast leidt. De verwachting is dat de afvoerpiek morgen in de loop van de dag wordt bereikt. Het duurt waarschijnlijk nog dagen voordat de situatie weer normaliseert.

Coupure Laag Keppel dicht
Alle stuwen in de Oude IJssel en de Aa-Strang staan op de laagste stand zodat het water zo snel mogelijk wordt afgevoerd. In Bredevoort is gisteren al het reductieservoir ingezet. We inspecteren de kades en herstellen eventuele  schade. In Laag Keppel sluiten we aan het begin van de avond de coupure in de kade (de toegangsweg naar de  de Jachthaven) in Laag Keppel, om wateroverlast in  Laag Keppel en problemen met de woonboten daar te voorkomen..

Lokaal overlast
Lokaal is sprake van overlast. Er komen meldingen binnen over de hoge waterstanden. In Dinxperlo staat een straat blank doordat de zuivering daar het gezuiverde water door de hoge waterstand niet goed kan lozen op de Aa-Strang. Hier is een pomp geplaatst om wateroverlast op het naastgelegen bedrijventerrein te voorkomen. Veehouders is geadviseerd vee uit ondergelopen retentiegebieden te halen. Op de Oude IJssel is een vaarverbod afgekondigd. Ook varen op de andere beken raden we af. Het water stroomt verraderlijk hard. De zwemtocht op de Oude IJssel bij Ulft die morgen plaats zou vinden is afgelast.

Van Duitsland naar Nederland
De regen die eerder deze week in Duitsland viel stroomt via de Duitse Issel en De Bocholter Aa naar onze Boven Slinge, Aa-Strang en Oude IJssel. De enorme hoeveelheid water leidt in Duitsland bij Isselborg tot problemen en wateroverlast. In Nederland is lokaal sprake van (water)overlast maar kunnen de beken het tot dusver aan.