Geen contributie verhoging

0
163

CDA – Winterswijk wil contributie verhoging lidmaatschap sportverenigingen voorkomen

Het CDA zal in de raadsvergadering over de begroting deze week een voorstel indienen om de kostenverhoging voor de sportverenigingen van 75000 euro te schrappen. Het voorstel is om het ontstane gat te dichten met geld uit het potje wachtgeld waar vanaf 1 januari 2020 minder van nodig is. Hiermee hopen we de sportverenigingen in ieder geval de komende 2 jaar te ondersteunen.
Als CDA Winterswijk staan we voor een sterke samenleving waarin niemand er alleen voor staat, iedereen moet kunnen meedoen. Sport, muziek en geloofs- of andere gemeenschappen maken Winterswijk tot een samenleving waarin we er voor elkaar zijn. Daar zijn we trots op.
Raadslid Jacqueline van der Vinne (foto) vindt het dan ook erg belangrijk dat de maatschappelijke functies waaraan verenigingen hun bijdrage leveren ook door de gemeente erkend wordt en in de begroting tot uiting komen. De berichten over een financieel zeer gezonde gemeente zien wij niet terug in de enorme financiële bijdrage die er gevraagd wordt van de sportverenigingen. De sportverenigingen hebben aangegeven dat ze deze financiële bijdrage alleen kunnen opbrengen door de contributie te verhogen. Het CDA wil met het voorstel de begroting wijzigen zodat de financiële bijdrage geschrapt wordt.