Geen gedwongen sluiting

0
209
© Wim Schepers

CDA Winterswijk tegen gedwongen sluiting boerenbedrijven

Tijdens de raadsvergadering op 7 november zal het CDA met een motie komen om te voorkomen dat boerenbedrijven rond de Natura2000 gebieden gedwongen moeten sluiten. In de motie wordt het college opgeroepen om een brief hierover te sturen naar de provincie Gelderland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarnaast moet in de brief komen te staan dat de bestaande vergunningen moeten worden gerespecteerd. Dit is belangrijk om te voorkomen dat de Winterswijkse agrarische sector op slot wordt gezet.

Volgens fractievoorzitter Wim Wassink is deze brief nu belangrijk omdat de komende weken belangrijke gesprekken plaatsvinden tussen de provincie, de VNG en de ministeries over de manier waarop de stikstofcrisis moet worden opgelost. In het Winterswijkse buitengebied wordt al meer dan 25 jaar goed samengewerkt tussen o.a. Landbouw en natuur in het WCL. Deze goede samenwerking heeft er toe geleid dat Winterswijk nu een Nationaal Landschap is. Bij verplichte sluiting van boerderijen komen landbouw en natuur weer tegenover elkaar te staan. Daarnaast lost de sluiting van agrarische bedrijven rond de Natura2000 gebieden het stikstofprobleem bij lange na niet op. Dit was ook het oordeel van deskundigen tijdens een hoorzitting van de tweede kamer. Het stikstofprobleem hebben we als samenleving veroorzaakt en moeten we dus ook gezamenlijk oplossen. Daar komt bij dat een groot deel van de stikstof vanuit Duitsland komt, dus ook met onze buren moet worden gesproken.
Een goede samenwerking en verplaatsen of stoppen op basis van vrijwilligheid en draagvlak zijn de voorwaarden wat betreft het CDA.