Geen zonnepark Arresveld

0
215

CDA tegen grootschalige zonneparken in de cultuurhistorisch waardevolle landschappen

In de komende raadsvergadering zal het CDA met een motie komen om er voor te zorgen dat er voorlopig geen grootschalige zonneparken komen in onze cultuurhistorisch waardevolle landschappen.

Het CDA vindt het veel te voorbarig om nu al onze cultuurhistorisch waardevolle landschappen, zoals de essen en het kleinschalige coulisselandschap, op te offeren voor grootschalige zonneparken van meer dan 2 hectare. Deze waardevolle gebieden zijn in het vastgestelde beleidskader Zonneparken niet voor niets beschermd zegt fractievoorzitter Wim Wassink. Het CDA kiest er daarom voor om eerst te beginnen met grootschalige zonneparken in de minder kwetsbare gebieden, zoals de grootschalige ruilverkavelingsgebieden. Deze gebieden zijn in het beleidskader ook aangeven als geschikt voor grootschalige zonneparken.

Uiteraard vindt ook het CDA het belangrijk om vaart te maken met het omschakelen naar duurzame energie, maar gebruik wel je gezonde verstand, zegt fractievoorzitter Wim Wassink. Op dit moment is er nog volop discussie over de hoogte van de opgave. De nieuwe coalitie wil 120 hectare aan zonneparken aanleggen, terwijl deskundigen voorrekenen dat Winterswijk met 35 hectare aan zonneparken al voldoet aan haar verplichtingen. Daar komt bij dat projectontwikkelaars op dit moment al over 60 hectare aan zonneparken in gesprek zijn met grondeigenaren binnen de minder kwetsbare ruilverkavelingsgebieden van Winterswijk. Het CDA kiest er daarom voor om deze initiatieven eerst een kans te geven voordat er grootschalige zonneparken worden aangelegd in de cultuurhistorisch waardevolle gebieden, zoals het Arresveld.