Gelders Genootschap 100

0
85
Erwin Zijlstra, boekpresentatie

Jubileumboek gepresenteerd: Schoonheid als mensenwerk

Gelders Genootschap viert 100-jarig bestaan

Precies op de dag dat het Gelders Genootschap 100 jaar bestond, vierde het op 15 november samen met medewerkers, raadsleden en bestuurders van de 55 lid-gemeenten, relaties en eigen medewerkers een inspirerend jubileumfeest in het Openluchtmuseum.

Directeur Renée Koning reikte het recent verschenen jubileumboek ‘Schoonheid als mensenwerk’ uit aan vertegenwoordigers van de ‘founding fathers’ van het genootschap. Commissaris van de Koning in Gelderland John Berends, tweede locoburgemeester van Arnhem Roeland van der Zee en burgemeester van Rheden Carol van Eert namen het historische werk in ontvangst. Er werd zeker niet alleen teruggekeken. Zo gaf Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Berno Strootman de belangrijkste opgaven voor de toekomst mee.

Erwin Zijlstra, Berno Strootman

Het jubileumfeest startte ’s middags met een plenair programma met korte toespraken, een interactieve lezing en ‘schone kunsten’: muziek, theater en poëzie. Voorzitter van het Gelders Genootschap Hans Esmeijer lichtte toe dat het genootschap exact honderd jaar terug werd opgericht om de “smaakverwildering’ tegen te gaan. De toen geformuleerde missie ging moeiteloos honderd jaar mee: instandhouding en bevordering van de schoonheid van stad en land. Kijkend naar waar Gelderland nu voor staat – van veel nieuwe woningenbouw tot energietransitie – blijkt die missie nog steeds actueel. Hoe realiseren we deze grote opgaven én houden we de schoonheid overeind en versterken we die?

Erwin Zijlstra, Hans Esmeijer 1

Schoonheid is het verbindende thema
Cultuurjournalist en auteur Wieteke van Zeil leerde haar publiek tijdens een interactieve lezing de kunst van de opmerkzaamheid: juist in de details zie je de schoonheid, als je maar goed kijkt. Dat schoonheid mensenwerk is, is te lezen in het boek dat Hans Morssinkhof schreef in opdracht van het Gelders Genootschap. Hij legde honderd jaar historie vast. Directeur Renée Koning presenteerde het boek en signaleerde tot haar tevredenheid dat het genootschap samen met leden en relaties anno 2019 het karakter heeft van een ‘beweging’: mensen die samen een netwerk vormen dat zich verbonden voelt door het gemeenschappelijke thema van de schoonheid.
Commissaris van de Koning John Berends benadrukte in zijn toespraak dat het juist in gesprekken met inwoners moet gaan over die schoonheid. “In Gelderland alleen hebben 2,1 miljoen inwoners daar wel een mening over.” Nu we aan de slag moeten met klimaatadaptatie, energietransitie en Gelderland heel veel nieuwe woningen gaat bouwen, moet je permanent in debat over die schoonheid, zodat mensen zich ook in de toekomst prettig blijven voelen in hun omgeving. “Het Gelders Genootschap kan daar een inspirerende rol in spelen.”

Erwin Zijlstra, Hans Esmeijer 2

Opgaven voor de toekomst
Het College van Rijksadviseurs maakte met Panorama Nederland een toekomstperspectief dat laat zien hoe grote maatschappelijke vraagstukken de sleutel kunnen zijn voor structurele verbeteringen. Eén van de collegeleden, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Berno Strootman, loodste het publiek in vogelvlucht door de vier belangrijkste opgaven die Panorama Nederland adresseert.
Die opgaven draaien om een veilige Nederlandse delta (water), de landbouw in evenwicht brengen met het landschap en de maatschappij, anders omgaan met stedelijke ontwikkeling en mobiliteit en de energietransitie vormgeven terwijl we ook de kwaliteit van het landschap in het oog houden.
Met de stof tot nadenken die Strootman meegaf, konden de gasten van het Gelders Genootschap in de hal van het Openluchtmuseum vóór aanvang van een feestelijke diner zelf nog uitgebreid rondkijken bij de reizende tentoonstelling Panorama Nederland.