Gemeenteberichten (2)

0
196

Gemeente Winterswijk ruilt grond met MuseumWerkplaats Transit Oost
De gemeente Winterswijk ruilt een stuk grond met de stichting Transit Oost in de spoorzone van Winterswijk. De grondruil is noodzakelijk om het gebied opnieuw in te kunnen richten voor de ontvangst van bezoekers van de MuseumWerkplaats. De gemeente Winterswijk krijgt door deze ruil een groot deel van het terrein vóór de MuseumWerkplaats in handen, waardoor op termijn de Dingstraat doorgetrokken kan worden.

MuseumWerkplaats
De stichting Transit Oost werkt hard aan de bouw van een MuseumWerkplaats in de spoorzone van Winterswijk. In 2016 is het gebouw van Transit Oost opgeleverd. In dat jaar is de werkplaats in 2016 in gebruik genomen waar vervoerder Arriva de treinen onderhoudt. De inkomsten die hiermee worden verdiend, gebruikt Transit Oost voor de realisatie van het museumgedeelte dat begin 2018 in gebruik wordt genomen.

Oude kern van Winterswijk beschermd dorpsgezicht

Het college van burgemeester en wethouders heeft de oude kern van Winterswijk aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Hiermee wil het college de karakteristieke identiteit van de dorpskern voor de komende generaties behouden. Met de status van gemeentelijk beschermd dorpsgezicht kunnen de cultuurhistorische waarden van de oude dorpskern en het (Mondriaan)zicht op de Scholtebrug beter worden beschermd. “Het is een kans om de bestaande kwaliteiten te versterken en plekken waar de kwaliteit in het verleden achteruit is gegaan aan te pakken. Wat mooi is blijft mooi, wat minder mooi is wordt mooier”, zegt wethouder Rik Gommers.
Verstoring

Beschermd dorpsgezicht Winterswijk

Voor de eigenaren van de woningen in het gebied geldt dat zij hun pand niet zomaar mogen wijzigen. De gemeente kijkt bij initiatieven tot wijziging van de panden mee of er geen verstoring van het totaalbeeld optreedt. Wijzigingen aan de panden blijven mogelijk, mits deze geen afbreuk doen aan het historische karakter van de dorpskern. Om eigenaren te stimuleren om de kwaliteiten van het gebied verder te vergroten, neemt de gemeente Winterswijk in de algemene subsidieverordening Winterswijk een subsidie voor het beschermd dorpsgezicht op. Wethouder Gommers is blij met het collegebesluit: “Het is dit jaar precies 100 jaar geleden dat kunstbeweging De Stijl werd opgericht. Met dit besluit wordt het gezicht vanuit de Scholtebrug dat door Mondriaan is geschilderd, definitief beschermd. Dit is een mooie afsluiting van dit jubileumjaar.”