Gemeenteberichten (2)

0
151

Gemeenteraad besluit over toelating Han Kolkman (D66) als tijdelijk raadslid

In de raadsvergadering van donderdag 21 december neemt de gemeenteraad van Winterswijk een besluit over de toelating van Han Kolkman (D66) als tijdelijk raadslid. Han Kolkman is op dit moment lid van de commissie Ruimte.

Als hij door de raad wordt toegelaten als tijdelijk raadslid neemt hij de komende maanden de werkzaamheden over van raadslid Franklin Vlam (D66). Op verzoek van Franklin Vlam heeft de voorzitter van de raad hem wegens ziekte tijdelijk ontslag verleend als raadslid. Op woensdag 21 maart 2018 is de vervangingsperiode voorbij en neemt Franklin Vlam zijn zetel in de gemeenteraad weer in.
De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal van het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 en begint om 19.30 uur. De vergadering is openbaar. U kunt de vergaderingen ook live volgen via www.winterswijk.nl en twitter (twitter.com/Gem_winterswijk).

Presentatiebijeenkomst voor raads- en commissieleden op 14 december

Op donderdag 14 december aanstaande wordt voor raads- en commissieleden een presentatiebijeenkomst gehouden. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in de hal van het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. De bijeenkomst is openbaar.

Tijdens deze bijeenkomst zullen de burgemeester en medewerkers van het team Ruimtelijke Ordening een korte toelichting op de APV-regelgeving in zijn algemeenheid geven en vervolgens een toelichting op de belangrijkste wijzigingen zoals deze in een voorstel aan de raad zullen worden voorgelegd. Ook krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen of zelf met ideeën of voorstellen te komen.

Bij presentatiebijeenkomsten ligt het accent op de informatieoverdracht aan raads- en commissieleden. Over de verstrekte informatie wordt dus niet vergaderd. Wel kunnen raads- en commissieleden vragen stellen en is er ruimte voor discussie. Van deze bijeenkomsten worden geen verslag gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie. De griffie is bereikbaar op 0543 543543 of per e-mail griffie@winterswijk.nl