Gemeenteberichten (2)

0
296

Gemeente Winterswijk gaat door met plan Park Achterhoek

Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk hervat de ontwikkeling van Park Achterhoek nabij Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Wel wordt het gezondheidspark een stuk kleiner door de komst van het logistiek centrum van vrijetijdsmarkt Obelink.

In het voorjaar van 2019 besloot het college om de bestemmingsplanprocedure voor Park Achterhoek voorlopig ‘on hold’ te zetten om te onderzoeken of de plannen van Obelink haalbaar waren. Inmiddels is duidelijk dat zowel het plan van Obelink in het gebied ten westen van de ontsluitingsweg, als het plan voor Park Achterhoek ten oosten van de ontsluitingsweg planologisch gezien mogelijk zijn. De planontwikkelingen en -onderzoeken voor het logistiek centrum van Obelink zitten momenteel in een eindfase. De procedures voor het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunningaanvraag gaan binnenkort van start.

Haalbaarheidsstudie
De gemeente Winterswijk heeft voor de onderbouwing van het wel of niet doorgaan met Park Achterhoek een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren. Op basis van deze studie en het verzoek van grondeigenaar Arrisveld BV om door te gaan met de bestemmingsplanprocedure heeft het college besloten de bestemmingsplanprocedure voor het gezondheidspark te hervatten.

Park Achterhoek
In Park Achterhoek versterken gezondheid en zorg elkaar. Uitgangspunt van de gemeente is blijvende zorg in de Oost Achterhoek met behoud van een volwaardig streekziekenhuis. Het park omvat een unieke combinatie van een ziekenhuis in een Nationaal Landschap met een aanliggend gezondheidspark, waarin medische voorzieningen, stadstuinbouw en mogelijkheden voor tijdelijk wonen/short stay voor patiënten en personeel elkaar versterken.

Model

Winterswijk viert 75 jaar vrede en vrijheid

Op 31 maart is het 75 jaar geleden dat Winterswijk werd bevrijd. Vanaf die datum wordt er in de gemeente Winterswijk een groot aantal activiteiten georganiseerd rondom het thema 75 jaar vrede en vrijheid.

Diverse verenigingen organiseren bijzondere evenementen en activiteiten voor een respectvolle en feestelijke herdenking en viering van 75 jaar vrede en vrijheid in Winterswijk. Hieronder vindt u een overzicht van alle herdenkingen, vieringen en andere activiteiten die op dit moment al bekend zijn.

31 maart
De activiteiten starten op dinsdag 31 maart, de dag waarop Winterswijk werd bevrijd. Op die dag wordt op het Mevr. Kuipers-Rietbergplein het monument van de Stichting Monument 2020 voor 95 Winterswijkse oorlogsslachtoffers onthuld. Om 19.00 uur vindt in het Woold de jaarlijkse herdenking plaats bij het oorlogsmonument op de hoek Meerdinkweg – Holdersweg. Vanaf 20.00 uur houdt de Koninklijke Winterswijksche Orkest-Vereeniging (KWOV) een speciaal bevrijdingsconcert in Theater De Storm. Peter Westera, Jan Nekkers en Gezelligheidskoor Gewoon Hollands verzorgen in de periode van eind maart tot 1 juni diverse optredens voor ouderen met liedjes uit de periode rond en kort na de Tweede Wereldoorlog.

5 april
Op zondag 5 april houdt rabbijn Awraham Soetendorp een lezing over vrijheid, democratie en rechtsstaat in de synagoge in de Spoorstraat.

26 april
Op zondag 26 april organiseert Vereniging Volksfeest Winterswijk in samenwerking met muziekvereniging Excelsior en Stichting Bevrijdingsconcert Winterswijk op de Markt een grootse viering van 75 jaar vrijheid en vrede in Winterswijk. In de middag zal er o.a. een bevrijdingsparade plaatsvinden met een taptoe van diverse Nederlandse en Duitse orkesten en een optocht van historische legervoertuigen. ’s Avonds vindt er een groots en feestelijk bevrijdingsconcert plaats.

1, 2 en 3 mei
Op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 mei voert toneelvereniging Ons Genoegen Woold in samenwerking met Bühnenspielverein Rhede EV en de openbare basisschool in het Woold de toneelvoorstelling Boer’nleu in oorlogstied op. Deze voorstelling in de openlucht is gebaseerd op een waargebeurd verhaal rondom de bevrijding van het Winterswijkse buurtschap het Woold. Kijk voor meer op www.boerenleuinoorlogstied.nl.

3 mei
Op 3 mei houdt de stichting Toen, Nu en Dan een voorstelling in Theater De Storm. De voorstelling is het resultaat van een educatieprogramma voor scholieren uit het basis- en voortgezet onderwijs. Centraal in dit project staat Mevrouw Heleen Kuipers-Rietberg, alias ‘Tante Riek’. Kijk voor meer informatie op https://toennudan.nl/.

4 mei
Op 4 mei is vanaf 19.45 uur de jaarlijkse bijeenkomst bij de Hendrik Vriezenbank in het centrum van Corle, voor restaurant De Woord. Het 4 mei comité nodigt belangstellenden uit om gezamenlijk de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken, waaronder buurtgenoot Hendrik Vriezen.

4 mei
Op 4 mei vindt de jaarlijkse Dodenherdenkingplaats. Het programma wordt later bekendgemaakt.

Meer informatie
Een actueel van alle activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid in de gemeente Winterswijk staat op www.winterswijk.nl/75jaarvrijheid.