Gemeenteberichten (3)

0
329

Tuunterveld voorkeurslocatie nieuw bedrijventerrein

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Tuunterveld als voorkeurslocatie aangewezen voor de benodigde aanleg van een nieuw bedrijventerrein in Winterswijk. Het college kiest voor het Tuunterveld op basis van het locatiekeuze-onderzoek van adviesbureau BRO. In totaal zijn door BRO 13 locaties in beeld gebracht en beoordeeld op 38 criteria verdeeld over de thema’s natuur & milieu, ruimtelijke kwaliteit, infrastructuur, klimaatadaptatie en financiële haalbaarheid.

Groeiruimte
Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat Winterswijk zowel voor de korte als langere termijn een tekort aan bedrijventerrein heeft. Het nieuwe bedrijventerrein is nodig als groeiruimte voor het lokale bedrijfsleven en daarmee voor de vitaliteit van onze gemeente. Ondernemers zijn cruciaal voor de instandhouding van werkgelegenheid en de daarmee samenhangende voorzieningen in Winterswijk. De gemeente gaat uit van een ruimtereservering van circa 15 hectare, die gefaseerd in ontwikkeling kan worden gebracht.

Voorbereiden op de toekomst
Wethouder Inge klein Gunnewiek: “Onze huidige bedrijventerreinen zijn nagenoeg volledig bezet. Het bestemmen van een locatie tot bedrijventerrein kost een aantal jaren. Daarom is het juist nu belangrijk om in te zetten op de uitbreiding van bedrijfsterreinen. In de toekomst moeten ondernemers de kans krijgen om te groeien. Dat is nodig voor werkgelegenheid en daarmee de leefbaarheid in onze gemeente. Ook het verenigingsleven kan niet zonder de steun van onze ondernemers. Winterswijk blijft zo in de toekomst een fijne plek om te wonen, werken en recreëren.”

Vervolg
Het onderzoeksrapport en het collegebesluit liggen ter inzage vanaf 3 juli tot en met 27 augustus. Deze termijn is door de vakantieperiode verlengd met twee weken. Tot en met 27 augustus kunnen zienswijzen worden ingediend. Besluitvorming in de gemeenteraad over deze locatiekeuze staat gepland voor dit najaar. Met omwonenden van de voorkeurslocatie gaat de gemeente om tafel, zodat zij kunnen meedenken over de inrichting.

Al ruim 300 aanmeldingen voor de inkoopactie van isolatiemaatregelen en zonnepanelen

Op 10 juni 2020 is in Winterswijk een grootschalige inkoopactie gestart voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen. Met deze actie helpt de gemeente ruim achtduizend woningeigenaren maatregelen te treffen die de energierekening verlagen. Bij deze inkoopactie kopen woningeigenaren tegen gunstige voorwaarden en een aantrekkelijke prijs in. Inmiddels hebben ruim 300 woningeigenaren zich ingeschreven voor meer dan 500 maatregelen. Geïnteresseerden kunnen zich nog tot 31 juli 2020 vrijblijvend inschrijven op www.winstuitjewoning.nl/winterswijk.

Meeste aanvragen voor zonnepanelen
Inmiddels hebben ruim 200 woningeigenaren offertes ontvangen voor zonnepanelen. De zonnepanelen zijn populair omdat de prijzen van zonnepanelen de afgelopen jaren sterk zijn gedaald. Een groot extra voordeel is dat woningeigenaren de btw op de aanschaf terugkrijgen van de Belastingdienst. Dat scheelt bijna 21% op de prijs. Woningeigenaren verdienen de zonnepanelen in 6 tot 8 jaar terug. Na die tijd wordt nog ruim 20 jaar geprofiteerd van groene stroom van eigen dak.

Woningeigenaren geadviseerd over isolatiemaatregelen
Al meer dan 140 woningeigenaren hebben voor isolatiemaatregelen een advies aan huis aangevraagd. Tijdens deze adviezen wordt in de spouwmuur en de kruipruimte onderzocht welke isolatiemaatregelen mogelijk zijn. Na deze opnames ontvangen de eigenaren de offertes vrijblijvend op maat vanuit de inkoopactie.

Gemiddeld 30 procent subsidie bij twee isolatiemaatregelen
Voor huiseigenaren die twee -of meer- isolatiemaatregelen afnemen is gemiddeld 30% subsidie beschikbaar. De subsidie is beschikbaar voor onder andere spouwmuurisolatie, vloerisolatie en HR++ glas. Zonnepanelen komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Voor deelnemers aan de inkoopactie wordt de gehele subsidieaanvraag uit handen genomen. Meer informatie over de subsidieregeling is beschikbaar op www.winstuitjewoning.nl/subsidie.

Informatievideo over inkoopactie beschikbaar
Ter vervanging van informatieavonden over de actie op het gemeentekantoor is een informatievideo online beschikbaar. In deze video geven experts toelichting op de isolatiemaatregelen, zonnepanelen, ventilatiesystemen, optimalisatie van de CV installatie en aantrekkelijke subsidies en leningen. De video bevat daarnaast de antwoorden op de meest gestelde vragen. Geïnteresseerden kunnen de informatievideo bekijken via www.winstuitjewoning.nl/winterswijk. datum blad 2 juli 2020 2/2

Aanmelden kan tot 31 juli 2020 Bewoners met vragen over deze inkoopactie kunnen bellen met de servicedesk van Winst uit je woning op: (023) 583 69 36. Vrijblijvend inschrijven voor deze inkoopactie kan nog tot 31 juli 2020 via www.winstuitjewoning.nl/winterswijk.

Ambities van de gemeente Winterswijk
De gemeente Winterswijk heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Daarvoor zet de gemeente maximaal in op energiebesparing en het verduurzamen van alle woningen en gebouwen in Winterswijk. ‘We hopen dat zoveel mogelijk woningeigenaren meedoen met deze inkoopactie, zowel voor de besparing op hun eigen energierekening als voor de bijdrage aan een energieneutraal Winterswijk in 2030‘, aldus wethouder Tineke Zomer.

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)
Deze inkoopactie is onderdeel van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Via de RRE regeling worden projecten opgezet om huiseigenaren te stimuleren tot (kleine) energiebesparende maatregelen in huis. Kijk voor meer informatie op www.duurzaamwinterswijk.nl/rre.

Tegel ruilen voor een gratis plant

De gemeente Winterswijk nodigt inwoners graag uit om samen een eerste stap te zetten naar het vergroenen van wijken en buurten. Dit doen ook andere gemeenten onder de naam ‘Operatie Steenbreek’. Op zaterdag 11 juli 2020 is de eerste actie ‘Tegel eruit, plant erin’. Inwoners kunnen op deze dag een tegel of twee klinkers uit eigen tuin inleveren voor een gratis plant.

Het klimaat verandert en dat is te merken. Steeds vaker hebben we te maken met hevige hoosbuien, hitte of een lange periode van droogte. Dit alles heeft verschillende oorzaken. Maar uit diverse onderzoeken blijkt dat de toename van verharding negatieve effecten heeft op de gezondheid van mens, dier en natuur. Wethouder Tineke Zomer: ‘In een versteende omgeving wordt het in de zomer vaak te warm. Een groene tuin is een stuk koeler en ik word ook altijd blij van bloeiende planten. Tegel eruit, plant erin en als bonus krijg je goede zin’.

Wethouder Tineke Zomer Persbericht Tegel ruilen voor een gratis plant

Tegelruilactie
Op zaterdag 11 juli 2020 kunnen inwoners uit Winterswijk één tegel of twee klinkers inleveren en ze ontvangen een gratis plant voor in de tuin ervoor terug. Er kan gekozen worden uit verschillende soorten planten en op=op.
Een tegel ruilen is mogelijk tussen 10.00 uur en 16.00 uur op de volgende twee locaties:

• Centrum Duurzaam Winterswijk (bij het raadhuis): Mevrouw Kuipers – Rietbergplein 1 in Winterswijk
• Tuincentrum Wenninkhof: Hoeninkstegge 5 in Winterswijk – Meddo

Kijk voor meer informatie over deze actie op www.duurzaamwinterswijk.nl/steenbreek