Gemeenteberichten (2)

0
497

Gemeente Winterswijk verkoopt het pand De Huusker

Het college van burgemeester en wethouders heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van het pand Frerikshof 9, beter bekend als de Huusker, het voormalige pand van het Centrum voor Natuur- en Milieu-Educatie (CNME). Het CNME moest in 2013 haar activiteiten inkrimpen, waardoor het pand te duur werd. De gemeente, die het pand via erfpacht aan het CNME in gebruik had gegeven heeft de erfpacht afgekocht en werd daarmee weer volledig eigenaar. Omdat de gemeente zelf geen bedoelingen had met het pand is in eerste instantie onderzocht of het betrokken kon worden in de plannen rond een nieuwe bestemming voor het complex Freriks. Toen dit niet mogelijk bleek, is het pand begin 2015 via een plaatselijke makelaar te koop aangeboden.  Het pand heeft een maatschappelijke bestemming en blijft die bestemming ook houden, in dit geval een praktijk voor fysiotherapie.

College verleent formeel vergunning voor tijdelijke opvang asielzoekers in Vredense Hof

Het college van burgemeester en wethouders verleent Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé formeel toestemming om asielzoekers op te vangen in de leegstaande vleugel van woonzorgcentrum Vredense Hof. Eind februari diende de zorginstelling een vergunningaanvraag in bij de gemeente voor de tijdelijke opvang van asielzoekers in Vredense Hof aan de Homansbos 30 in Winterswijk. Een vergunning is nodig omdat het gebouw volgens het geldende bestemmingsplan bedoeld is voor woonvormen die gericht zijn op zorg. De opvang van asielzoekers past niet helemaal binnen het bestemmingsplan, omdat er in dit geval geen sprake van is zorgverlening en omdat de bestaande woningen mogelijk gebruikt zullen worden door meer dan één huishouden per woning.

Het college heeft besloten een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan toe te staan om de opvang van 200 asielzoekers voor een periode van twee jaar mogelijk te maken. Wanneer de eerste asielzoekers het pand kunnen betrekken is op dit moment nog niet bekend. De leegstaande vleugel van Vredense Hof dateert van 1974 en staat inmiddels drie jaar leeg. Het gebouw moet daarom eerst weer geschikt worden gemaakt voor bewoning.
De omwonenden zijn via de Nieuwsbrief Vredense Hof nr. 2 geïnformeerd over het collegebesluit.