Gemeenteberichten (2)

0
314

Kent u kandidaten voor de prijs ‘Beste Naober 2017’?
Dit jaar zal de burgemeester van Winterswijk voor de vijfde keer de prijs ‘Beste Naober’ uitreiken. Kandidaten kunnen tot en met 14 april 2017 worden aangemeld. De gemeenteraad van Winterswijk heeft op 29 mei 2008 de prijs ‘Beste Naober’ ingesteld. Deze tweejaarlijkse prijs is door de raad in het leven geroepen om daarmee zijn waardering tot uitdrukking te brengen voor mensen, bedrijven of organisaties, die een opmerkelijke bijdragen hebben geleverd aan het verbeteren van de betrekkingen tussen de inwoners van de gemeente Winterswijk en die van de Duitse buurgemeenten Bocholt, Borken, Rhede, Südlohn en Vreden.

Burgemeester Van Beem heeft de prijs op 29 mei 2009 voor het eerst uitgereikt aan de heer H. Windmeier uit Vreden, die zich tientallen jaren enthousiast heeft ingezet voor de verbetering van de betrekkingen tussen de gemeente Vreden en haar Nederlandse buurgemeenten. In 2011 ging de prijs naar de leden van de vrijwillige brandweer van Oeding vanwege de voortreffelijke samenwerking met de brandweer van Winterswijk bij het bestrijden van branden en hulp bij ongevallen en calamiteiten. In 2013 is de prijs toegekend aan de openbare basisschool Kotten vanwege de jarenlange uitwisselingen die de school organiseert tussen haar leerlingen en leerlingen van de Nünning-Realschule in Borken en de Von Galen Grundschule in Oeding. En in 2015 ontving de Koninklijke Winterswijksche Orkest-Vereeniging (KWOV) de prijs vanwege de jarenlange vriendschapsband die de muziekvereniging onderhoudt met het Männerchor Vreden.
Dit jaar zal de prijs opnieuw worden toegekend aan een persoon, bedrijf of organisatie die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de betrekkingen tussen inwoners van de gemeente Winterswijk en die van de Duitse buurgemeenten. De prijs bestaat uit een bedrag van € 1000,- en een bronzen beeldje van beeldhouwster mevrouw G. Grijsen-Schukkink uit Winterswijk Ratum en een oorkonde.

Kandidaten voor de prijs moeten worden voorgedragen bij de werkgroep Duitsland, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk of via e-mail: griffie@winterswijk.nl.

Kandidaten kunnen tot en met 14 april 2017 worden aangemeld. De doelgroep bestaat uit personen, bedrijven of organisaties, die woonachtig respectievelijk gevestigd zijn in de gemeente Winterswijk of in de hiervoor genoemde Duitse buurgemeenten.

De voordrachten worden beoordeeld door de werkgroep Duitsland, die namens de gemeenteraad bepaalt wie voor deze prijs in aanmerking komt. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de secretaris van de werkgroep Duitsland, mevrouw F. Jansen (griffie gemeente Winterswijk), telefoonnummer (0543) 543 543.

Resultaten onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ basis voor verdere ontwikkeling Winterswijk

De gemeente Winterswijk heeft in 2016 een burgerpeiling door I&O Research laten uitvoeren onder 2.000 inwoners. Ruim 760 inwoners vulden de enquête in, een respons van 38 procent. Inwoners beantwoordden vragen over de thema’s woon- en leefomgeving, de relatie tussen inwoner en gemeente, de gemeentelijke dienstverlening en zorg en welzijn. De resultaten staan nu op de website www.waarstaatjegemeente.nl. Op deze website kan iedereen Winterswijk vergelijken met andere gemeenten. Een tevreden wethouder Gert-Jan te Gronde: “Fijn dat zoveel mensen ons helpen door de enquête in te vullen. De resultaten gebruiken we om Winterswijk nog verder te ontwikkelen en onze dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte van de inwoner.”

Enkele resultaten uit het onderzoek
De inwoners van Winterswijk waarderen hun eigen buurt met een 8,1. Ook willen zij zelf een bijdrage leveren aan de aanpak van leefbaarheid in de eigen buurt. Zo hield 55 procent zich hier in de afgelopen twaalf maanden al actief mee bezig. Het college is er blij mee dat veel mensen zich voor de buurt en voor elkaar inzetten en aangeven dit ook in de toekomst te willen blijven doen.

Waar staat Winterswijk

Meer weten?
Kijk voor uitgebreide informatie op www.waarstaatjegemeente.nl en zoek op Winterswijk of bekijk de onderzoeksresultaten op onze website www.winterswijk.nl