Landgoederenbeleid tegen het licht

0
527

In de raadsvergadering van donderdag 26 november bespreekt de gemeenteraad het evaluatierapport over het gemeentelijk landgoederenbeleid. In februari 2010 heeft de gemeenteraad het huidige landgoederenbeleid vastgesteld. In juni vorig jaar is in de commissie Ruimte afgesproken om dit beleid te evalueren. Het college stelt de gemeenteraad voor de beleidsnota ‘Evaluatie landgoederenbeleid Winterswijk: drie vormen, drie beleidslijnen’ vast te stellen. In het landgoederenbeleid van de gemeente Winterswijk wordt onderscheid gemaakt in drie typen landgoederen: NSW-gerangschikte grond zonder bebouwing, NSW-landgoederen met bebouwing en nieuwe landgoederen. NSW is de afkorting van de Natuurschoonwet, een wet die in 1928 is ingesteld om bestaande landgoederen in stand te houden.

Uit de evaluatie blijkt dat het landgoederenbeleid op hoofdlijnen voldoet. Op onderdelen is bijstelling van het beleid mogelijk. Zo moet in het traject naar de nieuwe omgevingsvisie voor het buitengebied van Winterswijk worden bepaald of het toekennen van wooneenheden aan bestaande NSW-landgoederen en het realiseren van nieuwe landgoederen bijdraagt aan een vitaal en leefbaar buitengebied. Daarnaast beschikt de gemeente over instrumenten om realisatie van de nieuwe landgoederen, waarbij het vooral gaat om de natuuraanleg, af te dwingen. Het college stelt de raad voor dit op te nemen in het nieuwe Handhavingsuitvoeringsprogramma van de gemeente. Hierover neemt de gemeenteraad in december een besluit.