Gemeentenieuws week 50

0
227

Samen de armoede in Winterswijk aanpakken

De schouders eronder. De wethouders Ilse Saris en Wim Aalderink gaven maandag 3 december het startschot voor de Opgave Winterswijk Armoedevrij 2040. We hebben zin om met deze opgave aan de slag te gaan.

Met dit startschot wordt duidelijk hoe de gemeente denkt deze opgave tot een goed einde te brengen.  “We gaan met iedereen in Winterswijk in gesprek die dat wil. We willen zoveel mogelijk informatie, kennis en ervaringen ophalen om dit tot een goed einde te brengen’’, aldus een enthousiaste wethouder Ilse Saris.

Armoedeprobleem

Volgens wethouder Wim Aalderink is het hoog nodig dat we het armoedeprobleem in Winterswijk aanpakken.  “Het hangt met zoveel dingen samen. Onderwijs,  sport, voeding, waar je vandaan komt, werk. Pas als je dat structureel in kaart hebt gebracht kun je er iets aan doen. Weg met het pleisters-plakken, het afzonderlijk oplossen van allerlei vraagstukken. Alleen door dit integraal te doen kun je het structureel aanpassen”.

Iedereen doet mee

De werknaam is inmiddels veranderd in ‘Iedereen doet mee’. Het is nadrukkelijk een werknaam. Tijdens het hele proces zullen suggesties voor een andere nam worden opgehaald. En zou gauw er en naam is gevonden waar iedereen achterstaat vindt een definitieve verandering plaats.

Samen kom je verder

“We gaan ook fouten maken,’’ zegt armoede-regisseur Noortje Schuddebeurs. Ze is samen met Everdien Abbink eerste ambtelijke aanspreekpunt voor deze opgave. “Maar juist door die fouten te maken komen we verder. We moeten erkennen dat we niet alle kennis en ervaring in eigen hand hebben. Samen kom je verder. Dus kom maar op met die kennis en ervaringen uit de samenleving”. Middels zogenaamde inspiratie-sessies wordt die kennis overal opgehaald. In maart wordt deze opgehaalde informatie tijdens een speciale bijeenkomst wereldkundig gemaakt waarna vervolgstappen worden gezet. “Samen de schouders eronder. Samen sterk. Alleen zo brengen we het tot een goed einde,’’ beseft Ilse Saris. “En alleen samen gaat het lukken. Ik heb er alle vertrouwen in.”

Actuele informatie

Blijf ons volgen op Facebook, Twitter en Instagram. Deel uw ideeën met ons. Voor meer informatie of vragen kunt u ons bereiken via de mail, iedereendoetmee@winterswijk.nl.

Burgemeester en wethouders bezoeken Kingspan Insulation

Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk om goede contacten met het bedrijfsleven en instellingen in onze gemeente te onderhouden. In november was het college te gast bij Kinspan Insulation, gevestigd aan de Lorentzstraat 1 in Winterswijk.

Het college wordt hartelijk ontvangen door Barry Sikkink (Plant Manager) en David Braam (Business Development Manager). Zij vertellen met trots over de groei van de onderneming, van lokaal familiebedrijf naar wereldspeler op het gebied van hoogwaardige isolatie en bouwsystemen die het nu is.

Duurzaamheidsvraagstukken

De presentatie richt zich vervolgens op de actuele duurzaamheidsvraagstukken en daarbij behorende eisen op het gebied van energie-efficiency en isolatie. De steeds hogere eisen passen goed bij de hoogwaardige isolatiematerialen die Kingspan Insulation levert. Ook in haar eigen huisvesting heeft Kingspan Insulation een enorme energiebesparing weten te realiseren met inzet van onder meer zonnepanelen, ledverlichting en warmteterugwinning. Het bezoek wordt afgerond met een interessante rondleiding langs de indrukwekkende productielijnen en opslaghallen.

Een aanvraag Burgercheques kunt u indienen tot en met 31 december 2018

Aanvragen burgercheque

Twee keer per jaar kent de gemeenteraad burgercheques toe. Een burgercheque is een geldbedrag waarmee de raad van de gemeente Winterswijk zijn waardering tot uiting brengt voor een initiatief tot de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in een straat, wijk of gemeenschap in de gemeente Winterswijk.

Voor 2018 heeft de gemeenteraad hiervoor in totaal een budget van € 7.500,-. Een aanvraag voor een burgercheque voor de tweede helft van 2018 kunt u indienen tot en met 31 december 2018. In het verleden heeft de gemeenteraad onder andere burgercheques toegekend voor de organisatie van de avondvierdaagse, voor het organiseren van een conferentie over de toekomst van Molukse jongeren in Winterswijk, de aanschaf van een matrixbord voor het buitengebied en een bijdrage aan de driedaagse manifestatie KunstOer.

Voorwaarden burgercheques

Om voor een burgercheque in aanmerking te kunnen komen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden, zoals:

  • De te subsidiëren activiteit moet gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang van de straat, wijk of gemeenschap van de aanvrager(s)in de gemeente Winterswijk;
  • De te subsidiëren activiteit mag geen individueel of commercieel belang dienen;
  • De aanvrager levert een aantoonbare eigen bijdrage aan de verwezenlijking van zijn initiatief in tijd, menskracht en/of geld;
  • Uw initiatief mag geen individueel of commercieel belang dienen;
  • Een burgercheque kan worden geweigerd als deze betrekking heeft op feesten, jubilea of andere bijeenkomsten met een vergelijkbaar karakter.

Hoe kunt u een burgercheque aanvragen?

Het aanvragen van een burgercheque kan digitaal via www.winterswijk.nl. [https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/Burger_en_politiek/Burgercheques]Daar vindt u alle informatie en voorwaarden over de burgercheque.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een werkgroep die bestaat uit gemeenteraads- of commissieleden. Deze werkgroep beoordeelt de aanvragen en adviseert de gemeenteraad over de ontvangen aanvragen. In de raadsvergadering van 28 februari 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over de aanvragen die in de tweede helft van 2018 zijn ontvangen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over (het aanvragen van) burgercheques dan kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mail griffie@winterswijk.nl.

Focus op de bril

Veilig afsteken van vuurwerk

Voorlichting geven over veilig afsteken van vuurwerk blijft belangrijk. Burgemeester Bengevoord en een groep gastdocenten bezoeken de basisscholen voor het geven van een gastles.

In de laatste weken voor de kerstvakantie verzorgen de burgemeester, wijkagenten, team handhaving, medewerkers van Spot Jongerenwerk en medewerkers van ziekenhuis en ambulance een gastles over veilig afsteken van vuurwerk op een groot aantal basisscholen in Winterswijk.  “Het is mooi om een traditie in ere te houden. Daarom is het van groot belang om hierover samen afspraken te maken. Juist door er samen over te praten en uitleg te geven hoe je veilig vuurwerk afsteekt, bereik je het beoogde effect”, legt burgemeester Bengevoord uit. “Natuurlijk besteden we in de les ook aandacht aan het opruimen van het vuurwerkafval en het gratis inleveren hiervan bij het Milieubrengstation van de ROVA.”

Stichting Vuurwerkcheck

Alle gastdocenten hebben van Stichting Vuurwerkcheck uitleg ontvangen over het verzorgen van de gastles. Voor Winterswijk is deze les verzorgd door Marcel Teunissen, projectmanager Stichting Vuurwerkcheck. Dit jaar ligt de focus in de les op de vuurwerkbril. Leerlingen ontvangen na de gastles een vuurwerkbril om zo hun ogen te beschermen tijdens het afsteken en voor het bekijken van het vuurwerk.

Voorlichting

“Goed voorbeeld doet volgen, daarom zijn deze lessen zo belangrijk. Met elkaar werken aan een veilige omgeving is van groot belang. Door kinderen hiervan bewust te maken en ervaringen van de gastdocenten te delen zullen de leerlingen het belang van een vuurwerkbril  beseffen. En geven ze tijdens het afsteken van vuurwerk het goede voorbeeld aan anderen”, legt beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid Frank Starke  uit. 

Nationale Vrijwilligersdag

Inzet vrijwilligers in Winterswijk onmisbaar!

Op 7 december was het Nationale Vrijwilligersdag. Om het belang van vrijwilligerswerk te benadrukken, organiseerden de Winterswijkse Uitdaging en het Vrijwilligerspunt Winterswijk in samenwerking met de organisaties gehuisvest in WUh, afgelopen vrijdag een vrijwilligersbeurs. Tijdens dit evenement vond ook de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar 2018’ plaats. De titel ging naar de heer Günter Buhck.

De vrijwilligersbeurs kwam in samenwerking met zesentwintig Winterswijkse organisaties tot stand. Gezamenlijk brachten zij de mogelijkheden in beeld hoe je vrijwilliger kunt worden. Organisaties en vrijwilligers legden contacten en konden die middag ook direct ‘matches’ maken met elkaar. Een heel succesvol evenement, waar we met veel plezier op terug kijken.

Verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar 2018’

Er werden in totaal 12 personen door Winterswijkse organisaties voor de verkiezing voorgedragen. Wethouder Ilse Saris reikte namens de jury de prijs uit aan de heer Günter Buhck. Hij werd voorgedragen door Scouting Winterwijk. De jury was het unaniem eens. De prijs gaat daarmee naar iemand die echt een voorbeeld is voor anderen. De heer Buhck zet zich namelijk op heel veel fronten belangeloos en met veel plezier in voor Winterswijk. Zo is hij actief voor onder meer Scouting Winterswijk, de EHBO vereniging, het Steengroeve Theater en het bloemencorso. Er wordt echt nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan!

Vrijwilligers maken het verschil

Wethouder Ilse Saris: “Met de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar 2018’ willen we geen enkele vrijwilliger te kort doen of passeren, er zijn alleen maar winnaars als het gaat om vrijwilligerswerk. Iedereen die zich geheel belangeloos inzet voor de Winterswijkse samenleving is van onschatbare waarde. Vrijwilligers maken echt het verschil. Wij vinden het belangrijk dat het werk van vrijwilligers onder de aandacht wordt gebracht, de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar 2018’ is daar een voorbeeld van.”

De heer Jan Kruitbos zet zich in als Sportambassadeur Actief Winterswijk

Voor hulp bij de promotie van de Sportkaart Actief Winterswijk plaatsten wij eerder in dit gemeentenieuws een oproep voor een Sportambassadeur. Wij zijn erg blij te kunnen melden dat deze functie sinds kort ingevuld wordt door de heer Jan Kruitbos.

De heer Kruitbos heeft zijn sporen in de sportwereld ruim verdiend. Hij is met name te vinden in en om het water, denk daarbij aan het lesgeven en ook het zelf actief spelen van waterpolo. Ook is de heer Kruitbos al sinds 2001 coördinator BeroepsPraktijkVorming bij de Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs en hij zet zich daarnaast nog met veel energie in op allerlei vlakken op het gebied van sport.

“Plezier ervaren in bewegen is een voorwaarde”

Voor de promotie van de Sportkaart richt Jan Kruitbos zich met name op de oudere inwoners van Winterswijk. De heer Kruitbos: “Om fit te blijven is het belangrijk dat je in beweging blijft, ieder in zijn eigen tempo. Sporten moet niet ervaren worden als verplichting. Ik vind het een voorwaarde dat mensen plezier ervaren als zij gaan sporten en bewegen. Dat betekent dat het sportaanbod moet aansluiten bij de behoeften. Daar ga ik me de eerstkomende tijd op richten. Ik ga proberen op te halen wat de wensen zijn en ga in gesprek met zowel individuen als organisaties en verenigingen.” Op de vraag waarom hij zich heeft aangemeld als vrijwilliger antwoordt hij: “Ik heb veel te danken aan de sport en heb daar heel veel voldoening uit gehaald. Ik doe nu heel graag iets terug. Ik wil mensen graag enthousiasmeren en motiveren om in beweging te komen. Als je je fit voelt, krijg je ook meer inspiratie en kun je je werk bijvoorbeeld beter doen. Daarnaast is het leuk om mensen te ontmoeten, het gebruik van de  Sportkaart kan inwoners daar zeker goed bij helpen.”

Meer informatie
Voor meer informatie over de Sportkaart of over het ambassadeurschap, kunt u contact opnemen met Guido de Vries (Medewerker Jeugd/coördinator  buurtsportcoaches). U kunt hem bereiken via e-mailadres gemeente@winterswijk.nl of telefoonnummer  (0543) 543 543.

Inzamelkalender 2019 vanaf nu beschikbaar 

De gemeente en ROVA vinden het belangrijk om de inzameling van afval en grondstoffen zo goed mogelijk voor u te organiseren. Hierdoor kan de afvalinzameling in 2019 voor uw adres wijzigen. Op www.rova.nl/inzamelkalender ziet u eenvoudig en snel wat er voor u wijzigt. De kalender wordt niet ongevraagd toegezonden. Voor mensen zonder toegang tot internet bestaat de mogelijkheid de kalender aan te vragen via het ROVA Klantcontactcentrum (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact. Het ROVA klantcontactcentrum is op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur bereikbaar en op zaterdag van 10:00 tot 15:00 uur.

De ROVA-app

Naast de online inzamelkalender is de gratis ROVA-app beschikbaar. Hiermee zijn de inzameldagen altijd binnen handbereik. Op de ROVA-app kan een herinnering worden ingesteld, op deze manier krijgt u een seintje wanneer de container aan de weg kan. De ROVA-app is er voor iPhone en Android-toestellen en is gratis te downloaden in de Appstore.

Reizen met ZOOV tijdens de feestdagen 

Ook tijdens de feestdagen kunt u met ZOOV op pad. Denkt u er wel aan uw reis met ZOOV Op Maat zo tijdig mogelijk te boeken.

Reizen met ZOOV

Tijdens 1e en 2e Kerstdag rijdt ZOOV Op Maat volgens de gebruikelijke tijden. Op Oudejaarsdag rijdt ZOOV tot 20.00 uur. Reist u in een rolstoel? Dan is het wel mogelijk om op Nieuwjaarsnacht tussen 1.00 en 2.00 uur naar huis te reizen. Let op: deze rit moet uiterlijk 24 december 2018 zijn geboekt. 

Vaste ritten

Tijdens 1e en 2e Kerstdag en op Nieuwjaarsdag komen vaste ritten te vervallen. Wilt u op die dagen toch naar uw vaste bestemming reizen? Geeft u dat dan apart door aan ZOOV Reisplanner. 

ZOOV Reisplanner

ZOOV Reisplanner is tijdens de komende feestdagen op de gebruikelijke tijden geopend. Ook kunt u uw reis via Mijn ZOOV op www.zoov.nl boeken.

ZOOV Klantenservice

ZOOV Klantenservice is tijdens de feestdagen (1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag) niet bereikbaar. Op 24 en 31 december sluit ZOOV Klantenservice om 16.00 uur. ZOOV wenst u alvast prettige feestdagen!

Tijdelijke verkeersmaatregelen  

 De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Agenda activiteiten

12 december Ontmoetingsmiddag voor senioren van 14.00 tot 17.00 uur in het Zonnebrinkcentrum, Zonnebrink 61 in Winterswijk
13 december Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur, Kevelderstraat 1 in Groenlo.
13 december Voorlichtingsbijeenkomst over veiligheid voor senioren. Zie ook deze agenda bij 6 december.
13 december Inloopspreekuur zorgverzekering 2019 van 13.30 tot 16.30 uur, De Post, Balinkesstraat in Winterswijk.
13 december Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie om 15.30 uur, gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
13 december Presentatiebijeenkomst duurzaam Winterswijk om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk.
20 december Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein in Winterswijk. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.

Vergaderingen

 Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie

Op donderdag 13 december 2018 vindt er een openbare vergadering plaats van de Adviescommissie Cultuurhistorie. De vergadering begint om 15.30 uur en duurt tot circa 17.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 te Winterswijk, kamer 1.50 op de 1e etage. De belangrijkste punten op de agenda zijn:  Eucalyptapark, Cultuurkwartier Boogiewoogie, archeologiebeleid en historische interieurs.

De volledige agenda van de Adviescommissie vindt u op http://www.winterswijk.nl/Bestuur/College_B_W/Adviesorganen/Adviescommissie_Cultuurhistorie. Beschikt u niet over een internetaansluiting dan kunt u contact opnemen met de heer Kees Meinderts, secretaris van de Adviescommissie Cultuurhistorie via telefoonnummer (0543) 543 543.

Openbare raadsvergadering op 20 december 2018

Op donderdag 20 december 2018 vergadert de gemeenteraad van Winterswijk. De vergadering begint om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein.
De raadsvergadering kunt u ook live via internet volgen d.m.v. een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u vanaf woensdag 12 december aanstaande op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122. De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klikt u hiervoor op ‘Uitzending bekijken’.

Terugblik op de raadsvergadering

 De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 29 november de volgende besluiten genomen.

Raad stemt in met Achtervangovereenkomst De Woonplaats 2019

De raad heeft ingestemd met het aangaan van een achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De gemeente stelt zich daarmee garant voor twee leningen van woning­corporatie De Woonplaats.

Raad stelt grenzen bebouwde kom opnieuw vast in het kader van de Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Volgens deze wet moet de gemeenteraad de grenzen van de bebouwde kom vaststellen. De raad heeft het raadsbesluit van 30 juni 1983 over de vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom op grond van de Boswet ingetrokken en de grenzen van de bebouwde kom opnieuw vastgesteld.

Raad stelt wijzigingen in arbeidsvoorwaardenregeling vast voor griffiemedewerkers

De raad heeft een aantal wijzigingen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Winterswijk vastgesteld en van toepassing verklaard op de griffier en de medewerkers van de griffie.

Raad stelt gewijzigde verordening klankbordgesprek burgemeester en raad vast

Op 21 december 2017 heeft de gemeenteraad een commissie ingesteld die namens de raad verantwoordelijk is voor het voeren van klankbordgesprekken met de burgemeester. Deze commissie bestaat uit drie leden van de raad. Om de betrokkenheid van alle fracties bij de klankbordgesprekken te vergroten, heeft de raad besloten de commissie te laten vormen door alle fractievoorzitters en de gewijzigde verordening klankbordgesprek burgemeester en raad vastgesteld.

Raad stemt in met verantwoording fractiebudgetten 2017 en 1e kwartaal 2018

Elke raadsfractie krijgt jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. De raad heeft ingestemd met de door de fracties afgelegde verantwoording over de besteding van de fractiebudgetten in 2017 en het eerste kwartaal van 2018.

Raad stemt in met wijzigingen cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

De belangenbehartiging van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt overlapt elkaar op dit moment. Medewerkers die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) hebben een eigen Wsw-cliëntenraad. Voor cliënten die onder de Participatiewet vallen adviseert de Cliëntenraad Participatiewet het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. De raad heeft ingestemd met het voorstel om de belangenbehartiging efficiënter te organiseren.

Raad neemt kennis van tweede bestuursrapportage 2018 Sociale Dienst Oost Achterhoek

De raad heeft kennisgenomen van de tweede bestuursrapportage 2018 van de SDOA en besloten hierop geen zienswijze naar voren te brengen.

Raad stemt in met Beoordelingskader wonen met zorg

In november 2017 heeft de raad het Beleidskader wonen met zorg gemeente Winterswijk 2017-2019 vastgesteld. Daarbij heeft de raad het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven om een beoordelingskader voor nieuwe initiatieven uit te werken. Op dit voorstel werden twee amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend. CDA, WB en GroenLinks dienden een amendement in om duurzaamheid zwaarder te laten wegen bij de beoordeling van nieuwe initiatieven op het gebied van wonen met zorg. Dit amendement werd unaniem aangenomen door de raad. VVD, PvdA, D66 en GroenLinks dienden een amendement in om de bepaling te schrappen dat gedurende de looptijd van het beleidskader (2018/2019) geen medewerking wordt verleend aan nieuwe initiatieven ter uitbreiding van het aanbod wonen en zorg voor de doelgroepen ouderen en personen met een lichamelijke handicap. Dit amendement werd met 9 stemmen voor (VVD, PvdA, D66, GroenLinks) en 12 stemmen tegen (CDA, WB) verworpen. Vervolgens werd het raadsvoorstel over het ‘Beoordelingskader wonen met zorg’ in stemming gebracht en met 14 stemmen voor (CDA, WB, GroenLinks) en 7 stemmen tegen (VVD, PvdA, D66) aangenomen.

Raad stelt krediet beschikbaar voor grootschalige restauratie Jacobstoren

Het college van burgemeester en wethouders vroeg de raad een krediet van maximaal € 675.000 beschikbaar te stellen voor de grootschalige restauratie van de Jacobstoren. Enkele fracties lieten zich kritisch uit over het feit dat pas na de begrotingsbehandeling bij de raad bekend werd dat de restauratie zoveel zou gaan kosten. Wethouder Aalderink erkende dat deze gang van zaken niet de schoonheidsprijs verdiende en zegde toe er alles aan te doen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Daarna stemde de raad unaniem in met het raadsvoorstel om de noodzakelijke grootschalige restauratie uit te kunnen laten voeren.

Raad stelt Cultuurnota 2018 vast

De nieuwe Cultuurnota 2018 vormt de basis voor het cultuurbeleid van de gemeente Winterswijk voor de komende jaren. Alle fracties waren vol lof over de nieuwe nota. De PvdA diende samen met GroenLinks en VVD een motie in om een jaarlijkse award voor jong Winterswijks poptalent in te stellen om de Winterswijkse popcultuur te stimuleren. Wethouder Aalderink beloofde met een voorstel te komen in de geest van de motie, maar vroeg daarvoor wat meer ruimte van de raad. Na die toezegging trokken PvdA, GroenLinks en VVD de motie in. Daarna stelde de raad de Cultuurnota 2018 unaniem vast.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl

Fracties blikken terug op de raadsvergadering

Iedere maand vergadert de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 29 november.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk

Op de agenda stonden enkele belangrijke onderwerpen voor het CDA.

Allereerst het beoordelingskader wonen met zorg. Zorg voor kwetsbare mensen in onze samenleving is een opdracht die we met elkaar hebben. Het CDA vindt het belangrijk dat deze zorg goed geregeld wordt en niet losgelaten wordt op een verdienmodel. Het CDA kon zich vinden in het beoordelingskader, maar heeft toch een amendement ingediend om er voor te zorgen dat bij nieuwe initiatieven ook wordt gedacht aan verduurzaming, omdat Winterswijk in 2030 energieneutraal wil zijn. Dit amendement kon op raadsbrede steun rekenen.

De restauratie van de Jacobstoren stond ook op de agenda. De gehele raad is het er over eens dat de restauratie moet plaatsvinden. Waar de raad echter wel moeite mee heeft, is dat de raad hier niet eerder over is geïnformeerd. Ook hebben wij het college opgedragen om in overleg te treden met de Protestantse Gemeente, omdat zij ook nadenken over de toekomst van de Jacobskerk. Een derde belangrijk onderwerp was de cultuurnota. Als CDA hebben we duidelijk gemaakt dat cultuur belangrijk is voor de Winterswijkse samenleving. Daarom zijn wij er ook voor dat nu weer voorzichtig wordt geïnvesteerd in cultuur na een periode waarin alleen maar is gekort. Waar het CDA echter de aandacht voor heeft gevraagd is waarom de bijdrage aan de zeven Winterswijkse muziekverenigingen niet jaarlijks wordt geïndexeerd. Het CDA was voornemens hiervoor een amendement in te dienen, maar na een toezegging van de wethouder dat hij de mogelijkheden hiervoor serieus gaat onderzoeken hebben wij hier van afgezien. Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Henk Jan Tannemaat, fractievoorzitter Winterswijks Belang

Tim Jonkers vroeg in het volle vragenhalfuurtje tijdens de raadsvergadering van november aandacht voor de kruising op het Weurden bij de Plus. Het is op drukke dagen bijna onmogelijk dan naar links af te slaan. Zou een verkeersregelaar op drukke momenten hier geen oplossing kunnen zijn? Ook was WB nieuwsgierig wanneer er nu werkelijk wordt begonnen met de aanleg van de parkeerplaats achter de Zonnebrink. Dat bleek begin volgend jaar te zijn en dat was dus goed nieuws. Met betrekking tot de druk op de kruising zou wethouder Aalderink aan de slag gaan. Ruth van der Meulen hield een verhaal tijdens de open debatronde over de  Smart City en hoe belangrijk deze ontwikkeling is en wordt in de nabije toekomst. Slimme oplossingen zoeken voor problemen in steden. Van afval ophalen tot openbaar vervoer, steden gaan er over twintig jaar heel anders uitzien. Verder was Winterswijks Belang verheugd over het feit dat de cultuurnota werd behandeld. Cultuur en WB zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en we zijn content met de inhoud van de nota. We ondersteunen breed op allerlei cultuurgebieden en onze voorzieningen worden vanaf nu geïndexeerd. Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Inge klein Gunnewiek, fractievoorzitter VVD

De VVD heeft gevraagd naar de bereikbaarheid langs de grens. De landelijke politie is overgestapt van provider. En wat blijkt? Nu heeft de politie, ondanks de nieuwe zendmasten, slecht bereik en kunnen systemen, zoals kentekencontrole, niet worden gebruikt. Wij vroegen de burgemeester hier landelijk aandacht voor te vragen.

Daarnaast heeft de VVD gevraagd te kijken naar het inmiddels tien jaar oude centrumplan. De VVD vindt het tijd om te kijken naar de locatie van horecabedrijven. Destijds is afgesproken dat deze bedrijven zich moeten vestigen rondom de Markt. Dat is zeer succesvol gebleken en locaties zijn daar momenteel niet vrij. Op ’t Weurden is er nu een horecaondernemer die eerst een lang traject van principeverzoek en omgevingsvergunningen aan moet gaan, alvorens hij zijn al lopende horecaonderneming kan uitbreiden. Dat vindt de VVD niet wenselijk. Het college zegde toe positief te staan tegenover zijn verzoek. Bij het herinrichten van de Markt wordt ook de vestiging van horeca bekeken.

Tot slot heeft de VVD de cultuurnota goedgekeurd, maar wel met een kritische noot. Alle verhogingen van subsidies moeten door onze inwoners worden opgebracht. Liever investeren in groei van aantal inwoners, dan onze inwoners met verhogingen van lokale belastingen confronteren. Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Tineke Zomer, fractievoorzitter GroenLinks

De afgelopen periode is hard gewerkt aan de nieuwe cultuurnota door  ambtenaren, verschillende organisaties en verenigingen en inwoners van Winterswijk. GroenLinks juicht van harte de extra financiële impuls voor 2020 van € 75.000 toe die het college noemt in het voorstel. In de afgelopen jaren hebben de culturele instellingen flinke bezuinigingen moeten incasseren. We zien deze extra financiële impuls dan ook als een blijk van waardering voor de coöperatieve houding van deze instellingen in tijden van grote bezuinigingsrondes.

Verder zijn we blij met het voorstel voor meer cultuureducatie onder de schoolgaande jeugd door daarvoor meer geld beschikbaar te stellen. De invoering van een cultuurstrippenkaart in het kader van armoedebeleid sluit goed aan bij de speerpunten van GroenLinks. Al met al is GroenLinks positief gestemd over de cultuurnota en we zullen deze daarom van harte onderschrijven.

Verder werd het Beoordelingskader wonen met zorg 2018-2019 vastgesteld door de raad. Helaas werd het amendement ingediend door PvdA, D66, VVD en GroenLinks om de bepaling te schrappen om geen nieuwe initiatieven toe te staan niet door de coalitiepartijen gesteund en dus verworpen. We hebben uiteindelijk voor het beleidskader gestemd, maar zullen zorgen dat in het volgende beleidskader wel nieuwe initiatieven voor wonen met zorg worden toegestaan. Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.groenlinks.nl

Elvira Schepers, fractievoorzitter PvdA Winterswijk

Echtparen die niet oud kunnen worden met elkaar, mensen met dementie die maanden en soms jaren moeten wachten op een passende woonvorm… daarvoor vroeg de PvdA aandacht tijdens de raadsvergadering van 29 november.

De steeds veranderende zorgvraag van ouderen vraagt om innovatieve en flexibele nieuwe vormen van 24-uurszorg. Helaas wordt in Winterswijk niet meegewerkt aan nieuwe initiatieven. Volgens de cijfers is het aanbod voor 24-uurszorg in onze gemeente voldoende. Dat de realiteit anders is, daar wilde wethouder Saris niets van weten. Het PvdA-amendement dat we samen met de VVD, GroenLinks en D66 indienden had als doel mogelijkheden te scheppen voor nieuwe initiatieven, zodat echtparen voortaan samen oud kunnen worden en mensen niet jaren op een wachtlijst komen te staan. Dit werd helaas niet overgenomen door de coalitiepartijen.

Raadslid Ubel Zuiderveld vroeg bij het agendapunt ‘cultuurnota’ aandacht voor de popcultuur in Winterswijk. Deze vorm van cultuur komt er in de cultuurnota bekaaid vanaf, terwijl Winterswijk een uitgebreide geschiedenis heeft op het gebied van popmuziek. Een motie waarin om een prijs voor poptalent van het jaar werd verzocht werd door wethouder Aalderink dermate ondersteund dat indienen niet meer noodzakelijk was. De PvdA-fractie is blij met de aandacht voor jong poptalent in Winterswijk en blijft ontwikkelingen op dit gebied zeker volgen. Voor meer informatie zie ook: www.pvdawinterswijk.nl

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

De fractie van D66 maakte afgelopen raadsvergadering veelvuldig gebruik van het vragenhalfuurtje. Wij stelden vragen over de pilot gesloten coffeeshopketens. Vorig jaar heeft D66 Winterswijk een motie ingediend die is aangenomen door de gemeenteraad. In deze motie werd het college verzocht om als gemeente Winterswijk aan te sluiten bij de pilot gesloten coffeeshopketens. De voorwaarden van deze pilot zijn inmiddels bekend en onze fractie vroeg naar de stand van zaken.

Ook besteedden wij aandacht aan het woonwagenbeleid. Afgelopen juni is er vanuit het Rijk een nieuw beleidskader verschenen dat van toepassing is voor elke gemeente in Nederland, zo ook Winterswijk. Wij vroegen naar het behoefteonderzoek en de voortgang rondom uitvoering van dit beleid. Ter besluitvorming stond onder andere de cultuurnota en de renovatie van de Jacobstoren. D66 was blij met de huidige cultuurnota. Cultuur is van iedereen, voor iedereen en voor iedereen anders. D66 hoopt dat de kunst en cultuur in Winterswijk toekomstbestendig blijft.

De fractie van D66 stemde ook in met de renovatie van de Jacobstoren. Het is een ‘icoon’ op de markt. Wij zijn blij dat er snel wordt gerenoveerd om de toren goed in stand te houden.
Voor meer informatie zie ook: www.D66winterswijk.nl

Gastlessen over veilig afsteken van vuurwerk

Burgemeester Bengevoord en een groep gastdocenten bezoeken de komende weken de basisscholen voor het geven van een gastles ‘Veilig afsteken van vuurwerk’.

In de laatste weken voor de kerstvakantie verzorgen de burgemeester, wijkagenten, team handhaving, medewerkers van Spot Jongerenwerk en medewerkers van ziekenhuis en ambulance een gastles over veilig afsteken van vuurwerk op een groot aantal basisscholen in Winterswijk. “Het is mooi om een traditie in ere te houden. Daarom is het van groot belang om hierover samen afspraken te maken. Juist door er samen over te praten en uitleg te geven hoe je veilig vuurwerk afsteekt, bereik je het beoogde effect”, legt burgemeester Bengevoord uit. “Natuurlijk besteden we in de les ook aandacht aan het opruimen van het vuurwerkafval en het gratis inleveren hiervan bij het Milieustation van de ROVA.”

Stichting Vuurwerkcheck
Alle gastdocenten hebben van Stichting Vuurwerkcheck uitleg ontvangen over het verzorgen van de gastles. Voor Winterswijk is deze les verzorgd door Marcel Teunissen, projectmanager Stichting Vuurwerkcheck. Dit jaar ligt de focus in de les op de vuurwerkbril. Leerlingen ontvangen na de gastles een vuurwerkbril om zo hun ogen te beschermen tijdens het afsteken en voor het bekijken van het vuurwerk.