Gemeentenieuws week 07

0
5042

Cultuurhistorische inventarisatie

Eind februari starten wij met de inventarisatie van cultuurhistorie in het centrumgebied en de spoorzone. De resultaten van deze inventarisatie krijgen bij de herzieningen voor het bestemmingsplan Centrum en Spoorzone een vertaling in het bestemmingsplan.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om bij het opstellen en herzien van bestemmingsplannen verantwoording af te leggen over de manier waarop zij omgaan met cultuurhistorisch waardevolle gebouwen. Het doel hiervan is om bij ruimtelijke ontwikkelingen meer aandacht te krijgen voor behoud. 

Wat maakt Winterswijk nu typisch Winterswijks?

Dat ligt in een samenspel van veel elementen. Eén daarvan zijn de historische panden. Om deze goed in beeld te krijgen gaan wij deze inventariseren. Eind februari start de inventarisatie voor het centrumgebied en de Spoorzone. In de inventarisatie is aandacht voor: karakteristieke panden, bouwhistorische waarden, historische (steden)bouwkundige structuren, ensembles, gevelaanzichten, het groen en objecten.

Zodra het rapport gereed is krijgt u de mogelijkheid om hier inhoudelijk op te reageren. Wij informeren u te zijner tijd daarover.

Aktief Klussendienst zoekt vrijwilligers

De Aktief Klussendienst werkt voor inwoners van de gemeente Winterswijk die niet zelf een klus in of om het huis kunnen uitvoeren en ook geen geld hebben om daarvoor een bedrijf te laten komen of iemand in te huren. Als inwoners een aanvraag doen bij de Aktief Klussendienst zoekt de coördinator in de lijst van vrijwilligers iemand die bij deze klus past. Helaas wordt deze groep vrijwilligers alsmaar kleiner. Vandaar deze oproep. Wij zoeken vrijwilligers die bijvoorbeeld wel eens een tuin klus of een klus binnenshuis willen doen.

Waar kunt u zich als vrijwilliger aanmelden?

U kunt zich als vrijwilliger aanmelden bij coördinator Frans Beeking. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0543) 546 075 of via e-mail: klussendienst@aktief-groep.nl

De klussendienst in Winterswijk is sinds 1 januari 2016 onderdeel van de Kringloop Groep Aktief onder de naam Aktief Klussendienst.

Verruiming openingstijden gemeentekantoor

Om nog meer aan te sluiten op de wensen en behoeften van inwoners en ondernemers heeft de gemeente de openingstijden van het gemeentekantoor verruimd. Sinds 1 februari is het gemeentekantoor ook op de maandagochtend geopend. Het gemeentekantoor is op maandag open van 9.00 tot 19.00 uur. U hoeft geen afspraak te maken. Wilt u er zeker van zijn dat u direct wordt geholpen, dan kunt eenvoudig een afspraak maken via www.winterswijk.nl.

Alzheimer Café over mantelzorg bij dementie op 24 februari

De afdeling Achterhoek van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Café in Lichtenvoorde, voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. Het thema in de maand februari is: Bang, boos en in de war, over stemmingswisselingen en gedragsproblemen bij dementie.

Wanneer: woensdag 24 februari 2016

Waar: Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde

Hoe laat: van 20.00 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30)

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/achterhoek  of bel naar Alzheimer Achterhoek: (06) 135 144 11.

Werk in uitvoering

Nieuwe rotonde in de Groenloseweg N319 in Winterswijk

De provincie Gelderland legt een nieuwe rotonde aan in de Groenloseweg in Winterswijk. De rotonde heeft als naam Arrisveld. Naar verwachting is het werk medio juni 2016 klaar. Allereerst wordt er grondwerk uitgevoerd en worden kabels en leidingen verlegd. Vervolgens wordt een ruim opgezette rotonde gebouwd in het naastgelegen weiland. Om de verkeersveiligheid te verzekeren is de snelheid van het verkeer verlaagd. Indien nodig wordt een halve rijbaan afzetting ingezet. Naar verwachting wordt in mei de aansluiting van de rotonde op de rijbaan gemaakt. De Groenloseweg is dan gedurende twee weken geheel afgesloten voor doorgaand verkeer.

Werkzaamheden Parallelweg

Door werkzaamheden aan de Parallelweg is de zuidelijke rijbaan (het verkeer in de richting van de Industrieweg) gestremd. De Lidl is wel bereikbaar. Deze situatie duurt waarschijnlijk tot begin maart. Verkeer van de Industrieweg richting rotonde is wel mogelijk. De sporthal, het Gerrit Komrijcollege en de parkeerplaats zijn door auto’s alleen vanaf de Industrieweg te bereiken. Ondanks de afsluiting met  borden, rijden veel auto’s tegen het verkeer in. Ook worden borden en hekken verschoven. In verband met de verkeersveiligheid roepen wij iedereen op deze afsluiting te respecteren.

Werkzaamheden Burloseweg

In verband met het leggen van een duiker is op dinsdag 23 februari de Burloseweg tussen de Sieverdinkweg en de Geessinkweg afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting duurt naar verwachting 1 dag. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid.  Kijk voor meer informatie en andere actuele wegwerkzaamheden op www.wegwerkmeldingen.nl

Agenda activiteiten

datum info activiteit
24 februari Symposium ‘dementie’ voor mantelzorgers Oost-Achterhoek door het Netwerk Dementie Oost-Achterhoek van 13.00 tot 16.00 uur bij Wijndomein Besselinkschans, Heringsaweg 18 in Lievelde. Opgave via www.dementieachterhoek.nl of (0314) 35 71 16.
24 februari Alzheimer Café in Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde van 20.00 uur tot 21.30 uur.
25 februari ‘Zorgen delen’, bijeenkomst voor mantelzorgers, VIT-hulp bij mantelzorg. Van 13.30 tot 16.00 uur in Recreatieruimte Sleeswijk, Sleeswijkstraat 63.

Aanmelden: via telefoonnummer (0544) 82 00 00 of info@vithulpbijmantelzorg.nl.