Gemeentenieuws week 10

0
170

Onbeperkt sporten met Sportkaart Actief Winterswijk

De gemeente Winterswijk heeft samen met enkele sportaanbieders het initiatief genomen tot de Sportkaart Actief Winterswijk. Het doel van de Sportkaart is mensen het plezier van sport en bewegen te laten ervaren. Wethouder Aalderink: “Met de komst van de Sportkaart kunnen inwoners op een laagdrempelige manier kennismaken met allerlei sporten en activiteiten in Winterswijk. Ik ben daarom erg blij met dit initiatief en nodig zowel sportaanbieders als deelnemers uit om de website www.actiefwinterswijk.nl te bezoeken en zich aan te melden voor een of meerdere activiteiten.”

Hoe werkt het?

Sportaanbod

Het sportaanbod wijzigt regelmatig. Deelnemende aanbieders stemmen activiteiten op elkaar af. Activiteiten worden ook aangepast aan het seizoen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guido de Vries (Medewerker Jeugd/coördinator  buurtsportcoaches). U kunt hem bereiken via e-mailadres gvries@winterswijk.nl of telefoonnummer  (0543) 543 543.

Gemeente Winterswijk opent deuren voor ‘Hallo Europa!’

Het was een drukte van belang in de hal van het gemeentekantoor van de gemeente Winterswijk. Voor het project ‘Hallo Europa’ waren bijna 150 inwoners uit de grensstreek bij elkaar gekomen voor muziek en dans.

Het project is een initiatief van Euregio, de provincie Gelderland en Grenzhoppers. In totaal gaven liefst elf dansgroepen een voorstelling. Ook was er een optreden van de solozangeressen Lisa Albers en Tanja Diepenbruck. De zangers en dansers kwamen uit de Duitse steden Bocholt, Dülmen, Emmerich en Rhede en de Nederlandse gemeenten Aalten, Oost Gelre, Vragender en Winterswijk.

‘Hallo Europa!’ is bedoeld om mensen in de grensstreek door middel van dans en muziek nauwer met elkaar te verbinden. Culturele uitingen kunnen grenzen doen vervagen. En juist zonder die grens is het beter samen werken en samen leven, is de overtuiging van de organisatie. “Door ‘Hallo Europa!’, creëren we mogelijkheden die eerst onmogelijk leken”, zegt Michiel Scheffer van de provincie Gelderland. “Ik hoop dat door ‘Hallo Europa!’  mensen nieuwsgierig worden naar wat zich aan de kant van de grens afspeelt. En gezien de belangstelling van vandaag gaat dat zeker lukken”, zegt hij lachend.

Kent u iemand die een lintje verdient?

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning, reikt de burgemeester Koninklijke onderscheidingen uit in de Orde van Oranje-Nassau. Kent u iemand die tenminste 15 jaar, minimaal zes uur per week vrijwilligerswerk heeft gedaan en ook nu nog actief is als vrijwilliger? Wij nodigen u graag uit om deze persoon voor te dragen voor een lintje, zodat diegene op een mooie manier kan worden bedankt voor zijn of haar verdiensten voor de samenleving. Voor de uitreiking tijdens de lintjesregen in 2019 ontvangen wij graag uw aanvraag voor 1 juni 2018.

Meer informatie

Meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kunt u vinden op www.winterswijk.nl of op www.lintjes.nl. Op de laatstgenoemde website kunt u onder andere de aanvraagformulieren downloaden. U kunt ook bellen met Paulien van Vliet van het bestuurssecretariaat van de gemeente Winterswijk, tel. (0543) 543 543 voor het maken van een oriënterend gesprek. Uw ingevulde aanvraagformulier kunt u sturen naar: Gemeente Winterswijk, t.a.v. P. van Vliet, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk of per e-mail pvliet@winterswijk.nl

Interactieve avond over omgaan met geld met Theatergroep PlayBack op 12 maart

De Week van het geld van 12 tot 16 maart

Op maandag 12 maart 2018 vindt bij Boogie Woogie, centrum voor kunst- en cultuur, Roelvinkstraat 2 in Winterswijk, de interactieve ouderavond Credits van theatergroep PlayBack plaats. De ouderavond duurt van 19.30 tot 21.30 uur en is bedoeld voor ouders van pubers/jongeren in de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. De toegang is gratis.

Deze voorstelling draait om bewustwording in de omgang met geld. Hoeveel geld hebben jongeren nou eigenlijk echt nodig? Hoe voorkom je als ouder dat je puber verwend wordt of in de schulden raakt? Wat geef je je kind mee als hij op z’n achttiende zijn of haar eigen geld moet beheren? Door jongeren al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. U kunt zich per e-mail aanmelden via info@preventieplatform.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Teunissen via telefoonnummer 06-39206601. Bekijk de trailer van de ouderavonden: https://www.youtube.com/watch?v=IaNT-ztHkLk.

De Week van het geld

Deze avond wordt georganiseerd in het kader van de Week van het geld 2018 van 12 tot en met 16 maart. Het doel van deze themaweek is om jongeren te leren omgaan met geld. Meer informatie over de Week van het geld vindt u op www.weekvanhetgeld.nl.

Het Preventie Platform Jeugd

Het Preventie Platform Jeugd is een samenwerking tussen de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk en verschillende (zorg)organisaties. Zij zetten zich in voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen en jongeren tot en met 23 jaar. Het platform organiseert allerlei bijeenkomsten voor ouders en professionals in de Oost-Achterhoek. 

Gemeenteraadsverkiezingen en Referendum 21 maart 2018 

Informatie over de gemeenteraadsverkiezingen

Op de website van de Kiesraad  staat veel informatie gepubliceerd over alles wat met verkiezingen te maken heeft. Ook de laatste ontwikkelingen worden op deze site gepubliceerd. 

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen

De kandidatenlijst kunt u vinden op onze website www.winterswijk.nl.

Stempas kwijt of niet ontvangen?

Heeft u ten onrechte geen stempas ontvangen, of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u bij de gemeente waar u op 5 februari 2018 stond ingeschreven een nieuwe stempas aanvragen. U kunt het verzoek online, aan de balie van het gemeentekantoor of schriftelijk indienen.

Digitale aanvraag

Vul het online formulier  met uw Digid in ‘Aanvraag voor een kiezerspas of nieuwe stempas’.  Dit kan tot uiterlijk 20 maart 2018 met uw digid.

Aanvraag aan de balie

Een aanvraag aan de balie kan tot en met  20 maart 2018 tot 12.00 uur. Neemt u uw legitimatiebewijs mee.

Schriftelijke aanvraag

Vraag het formulier ‘Aanvraag voor een kiezerspas of nieuwe stempas’ bij de gemeente. Stuur het ingevulde formulier op naar:
Gemeente Winterswijk
Antwoordnummer 46
7100 VB Winterswijk
Het formulier moet op 20 maart 2017 bij de gemeente binnen zijn.

Let op: U kunt alleen een nieuwe stempas aanvragen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een kiezerspas kunt u alleen voor het referendum aanvragen. Bent u na dinsdag 20 maart 2018 om 12.00 uur niet in het bezit van een stempas, dan kunt u niet deelnemen aan de stemming.

Waar kan ik stemmen?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 kunt u met uw stempas uw stem uitbrengen in elk willekeurig stembureau binnen de gemeente Winterswijk.

De locaties van de stembureaus kunt u vinden op onze website www.winterswijk.nl. 

Identificatieplicht

Bij het stemmen in het stembureau moet u zich legitimeren. U kan zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs zoals een Nederlands paspoort, identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Ook bij deze verkiezing mag u een identiteitsbewijs gebruiken dat op de dag van de stemming maximaal vijf jaar is verlopen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen mogen ook niet-Nederlandse inwoners deelnemen. Op de website van de gemeente of bij de Kiesraad (www.kiesraad.nl) kunt u nalezen met welk identiteitsbewijs er nog meer gestemd mag worden.

Volmacht

Als u niet persoonlijk aan de stemming voor de gemeenteraad kunt deelnemen, heeft u de mogelijkheid om uw stem bij volmacht uit te brengen. Daarmee geeft u iemand anders toestemming om namens u te stemmen, zodat uw stem niet verloren gaat. Dit kan op de volgende twee manieren:

Voordat u de stempas heeft ontvangen (schriftelijke volmacht)

U kunt tot en met 16 maart 2018 een volmachtformulier ophalen bij het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. U kunt het volmachtformulier ook downloaden en uitprinten op onze website. Met het volmachtformulier machtigt u een andere kiezer om uw stem uit te brengen. Vervolgens stuurt u het formulier naar de gemeente Winterswijk.

Nadat u de stempas heeft ontvangen. Op 3 maart heeft u de stempas van ons ontvangen. (onderhandse volmacht)

Bij een onderhandse volmacht machtigt u een andere kiezer om uw stem uit te brengen via uw stempas. U en de persoon die u machtigt vullen de achterkant van uw stempas in en ondertekenen deze. Uw stempas wordt hierdoor omgezet in een onderhandse volmacht. De persoon die voor u gaat stemmen moet een kopie van uw legitimatiebewijs overleggen aan de stembureauleden. Degene die namens u gaat stemmen, mag maximaal twee volmachten aannemen. Dit mag uitsluitend op het moment dat deze persoon zijn of haar eigen stem uitbrengt. Een eenmaal verleende volmacht kan niet meer worden ingetrokken.

Vragen en schriftelijke verzoeken

Heeft u vragen of wilt u een schriftelijk verzoek indienen, dan kan dit via e-mailadres verkiezingen@winterswijk.nl. Beschikt u niet over internet dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543.

Referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 

Op 21 maart a.s. wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

De tekst van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) kunt u gratis ophalen op het gemeentekantoor.

Wie mogen er stemmen?

Om te mogen stemmen ontvangt u een stempas. Om een stempas te ontvangen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

Voor het referendum geldt:

  • u moet op 21 maart 18 jaar of ouder zijn;
  • u moet de Nederlandse nationaliteit hebben;
  • u mag niet uitgesloten zijn van kiesrecht;
  • u moet ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP). De peildatum;
  • hiervoor is 5 februari 2018.

Let op! Bent u na 5 februari 2018 ingeschreven in de gemeente Winterswijk vanuit een andere Nederlandse gemeente, moet u in uw oude gemeente stemmen. Wilt u toch in Winterswijk stemmen, vraag dan tijdig bij uw oude woongemeente een kiezerspas aan.

Activiteiten voor mantelzorgers in maart

VIT-hulp bij mantelzorg

Het Mantelzorgcafé: tref- en informatiepunt voor mantelzorgers.

Bij het Mantelzorgcafé ontmoet u andere mantelzorgers in een informele sfeer. U kunt zonder aanmelden binnenlopen. De mantelzorgconsulent ontvangt u met een kop koffie of thee op donderdag 22 maart van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk.

Vragen aan de mantelzorgconsulent?

Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij de Post, Balinkesstraat 4. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is Marjan Roerdinkveldboom aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen. Meer informatie over alle activiteiten leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl of bel op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur met VIT-hulp bij mantelzorg, telefoon. (0544) 82 00 00.

Kom naar de inloopmiddag

Week van het geld

In de Week van het Geld  van 12 tot en met 16 maart 2018 organiseert het Sociaal Team de Post een inloopmiddag op woensdag 12 maart aanstaande van 13.30 tot 17.30 uur voor alle inwoners uit Winterswijk.

De middag is er speciaal voor iedereen om vragen over inkomen te beantwoorden.  Tijdens de inloopmiddag kunnen inwoners een inkomenscheck laten doen. Ook kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslagen, de bijstand en participatiewet. Een medewerker van de sociale dienst is op deze inloopmiddag aanwezig om u hierover te informeren.  We zien u graag op 12 maart in de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk.

Zie ook www.depostwinterswijk.nl

EUREGIO-spreekuur 

Groot Grensgangersspreekuur in Winterswijk

EUREGIO houdt op maandag 12 maart 2018 van 14.30 tot 18.00 uur een groot Grensgangerspreekuur op het gemeentekantoor van Winterswijk aan de Stationsstraat 25.

Tijdens dit spreekuur kunnen burgers hulp krijgen bij vragen die zij hebben over het grensoverschrijdend wonen en/of werken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vragen op het gebied van ziektekostenverzekering, sociale verzekeringen, kinderbijslag of belastingrecht. Voor de beantwoording van deze vragen zijn specialisten aanwezig van de Nederlandse en Duitse belastingdiensten, Sociale Verzekeringsbank, Deutsche Rentenversicherung en de EUREGIO. Wij maken u er op attent dat met ingang van 1 januari 2017 geen Nederlandse belastingaangiftes meer kunnen worden ingevuld op onze spreekuren.

EUREGIO-spreekuur in Oeding

Op dinsdag 13 maart 2018 houdt EUREGIO van 18.00 tot 19.00 uur een spreekuur voor burgers in het Rathaus van Oeding, Winterswykerstraße 1. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur. Burgers kunnen hier terecht met vragen rond werken en studeren in het buurland, sociale verzekeringen (zoals AOW, zorgverzekering, pensioen, werkloosheid). Ook op algemene vragen over verhuizen naar het buurland kan informatie worden verkregen. Voor het beantwoorden van vragen over belastingen is een vertegenwoordiger van het Duitse Finanzamt aanwezig. Meer informatie www.grensinfopunt.eu.

Bijeenkomst ‘cultuursensitief werken met vluchtelingen’ voor zorgprofessionals 

Op woensdag 4 april 2018 van 17.15 tot 22.00 uur is de bijeenkomst ‘cultuursensitief werken’ in het gemeentehuis Oost Gelre, Varsseveldseweg 2 in Lichtenvoorde. 

Werkt u in de zorg en ondersteuning van statushouders, bijvoorbeeld als maatschappelijk werker, medewerker wijkteam/sociaal team, WMO-consulent, medewerker GGZ, huisarts, tandarts, verloskundige, kraamverzorger, jeugdarts, welzijnswerker of wijkverpleegkundige? Dan is de bijeenkomst ‘cultuursensitief werken’ iets voor u.

Organisatie

De gemeenten Oost Gelre, Aalten, Berkelland en Winterswijk bieden samen met regionale instellingen en het Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) deze bijeenkomst voor zorgprofessionals aan. 

Programma

Züleyha Sahin van bureau De Mix vertelt over hoe u hulp afstemt op mensen met een andere culturele achtergrond dan jijzelf. Na de pauze zijn er workshops over onder andere signalering van problemen en trauma- en cultuursensitief werken.

Meer informatie en opgave

Voor meer informatie en het programma kunt u contact opnemen met Cobi Izeboud, Regiocoördinator Noord- en Oost-Gelderland Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders (OTAV)  telefoon (088) 443 32 15. Opgave per mail aan secretariaat.ggdnog@ggdnog.nl

Graag met vermelding van uw naam, functie, organisatie, top 3 workshopvoorkeuren en eventuele dieetwensen.

Verloren en gevonden voorwerpen

 Heeft u iets gevonden of verloren? U kunt hiervan aangifte doen via onze website www.winterswijk.nl, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543. 

Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website www.winterswijk.nl> actualiteiten. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

Afsluiting Morgenzonweg

Als de weersomstandigheden het toelaten, wordt de Morgenzonweg vanaf 5 maart afgesloten voor alle verkeer ter hoogte van de Javastraat. Het plateau ter plaatse van deze aansluiting wordt aangepast. Het verkeer wordt omgeleid. De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer een week.

Reconstructie Dingstraat

Vooruitlopend op de reconstructie van de Dingstraat zijn de linksaf rijstroken naar de Weverstraat en de Roelvinkstraat afgesloten voor het verkeer.

N18 bij Varsseveld

In opdracht van Rijkswaterstaat is aannemer BAM bezig met de reconstructie van de N18 tussen Varsseveld en Lichtenvoorde. Volg de aangegeven omleidingsroutes en houd rekening met langere reistijden. Kijk voor meer informatie op www.bambouwtN18.nl.

Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

8 maart Ouderbijeenkomst ‘Omgaan met pubers”, van 19.30 tot 21.30 uur, Schaersvoorde Stationsplein, Landbouwstraat 1 in Aalten.
8 maart Internationale Vrouwen Event, 9.00 tot 21.00 uur Industriemuseum TextilWerk in Bocholt.
8 maart Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur, Kevelderstraat 1 in Groenlo.
12 maart EUREGIO-spreekuur in Winterswijk van 14.30 tot 18.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
12 maart Inloopmiddag Week van het Geld van 13.30 tot 17.30 uur bij de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk.
12 maart interactieve ouderavond Credits van 19.30 tot 21.30 uur bij Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2.
13 maart EUREGIO-spreekuur in Oeding van 18.00 tot 19.00 uur, Rathaus, Winterswykerstraße, Oeding. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
15 maart Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer informatie onder vergaderingen in dit gemeentenieuws.
22 maart Mantelzorgcafé van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25.
28 maart Bijeenkomst Mantelzorg: Wat doet het met je? Aanvang: 19.30 uur, Zonnebrinkkerk in Winterswijk.
4 april Bijeenkomst ‘cultuursensitief werken met vluchtelingen’ van 17.15 tot 22.00 uur in het gemeentehuis van Oost Gelre, Varsseveldseweg 2 in Lichtenvoorde. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Vergaderingen

Openbare raadsvergadering op 15 maart 2018

Op donderdag 15 maart 2018 vergadert de gemeenteraad van Winterswijk. De vergadering begint om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. De raadsvergadering kunt u ook live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl, via het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt  u onderaan de pagina op de banner ‘Bekijk (live) uitzendingen’. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u vanaf woensdag 7 maart aanstaande op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe tabblad ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Vergaderingen gemeenteraad’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122. De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl, kiest u voor het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u onderaan de pagina op de banner ‘Bekijk (live) uitzendingen’, daarna in het volgende scherm op het tabblad ‘Overzicht’.

Terugblik op de raadsvergadering

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de raadsvergadering van donderdag 22 februari de volgende besluiten genomen.

Raad stelt Verordening stimuleringsregeling non-profitorganisaties 2018-2019 vast

Met deze stimuleringsregeling kunnen stichtingen, scholen en sportverenigingen in Winterswijk tegen een lage rente geld lenen om energiebesparende maatregelen te treffen aan hun accommodaties. De lening kan worden aangevraagd via het verduurSaam Energieloket (www.verduursaamenergieloket.nl).

Raad stemt in met Regiovisie Opvang en Bescherming

Vanaf 2015 is Beschermd Wonen onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Beschermd wonen is een woonvorm voor mensen die door psychosociale problemen niet zelfstandig kunnen wonen. De gemeente Doetinchem heeft als centrumgemeente een regiovisie voor de Achterhoek opgesteld. De raad heeft ingestemd met deze visie en de nadere uitwerking ervan.

Raad reserveert bedrag voor regionale samenwerking in sociaal domein

De acht gemeenten in de Achterhoek werken al enkele jaren samen in het sociaal domein. Daarbij gaat het om taken uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet op de Jeugdhulpverlening. Voor 2018 is een jaarplan opgesteld waarin is vastgelegd welke projecten en activiteiten in regionaal verband worden uitgevoerd. De raad heeft ingestemd met het voorstel om bij de eerste financiële prognose 2018 een bedrag van 134.000 euro te reserveren voor de niet-begrote kosten voor deze regionale samenwerking.

Raad kent burgercheque toe aan Stichting Kunstprojecten Achterhoek

De raad heeft een burgercheque van 1.000 euro toekend aan de Stichting Kunstprojecten Achterhoek voor de organisatie van de driedaagse manifestatie KunstOer in het pinksterweekend. Tweemaal per jaar kent de raad burgercheques toe aan initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in Winterswijk. Informatie over het aanvragen van een burgercheque vindt u op www.winterswijk.nl.

Raad neemt kennis van concept-Kadernota VNOG 2019-2022

De raad heeft kennisgenomen van de concept-Kadernota 2019-2022 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en ingestemd met de voorgestelde reactie van het college richting het Algemeen Bestuur van de VNOG. Deze reactie houdt in dat de gemeente Winterswijk vasthoudt aan de Achterhoekse systematiek voor de loon- en prijsindexatie, dat het advies van de financiële ambtenaren moet worden opgevolgd en dat eventuele beleidsintensiveringen geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg mogen hebben.

Raad stelt gewijzigd bestemmingsplan Grote Veldweg 2 vast

De raad heeft lang gesproken over het voorstel voor de wijziging van het bestemmingsplan Grote Veldweg 2. De bestemmingsplanwijziging maakt de vestiging van een dierenpension op deze locatie mogelijk. Het onderwerp ligt gevoelig omdat de omwonenden zich zorgen maken over geluidsoverlast. De meeste fracties toonden begrip voor de zorgen van de bewoners, maar zagen geen mogelijkheden om het plan af te wijzen omdat het aan alle voorwaarden voldoet. Na een hoofdelijke stemming heeft de raad het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld met 17 stemmen voor en 4 stemmen tegen.

Raad stemt unaniem in met voorstel Experiment stedelijke herverkaveling

De raad heeft ingestemd met de laatste ruildeals en een aantal noodzakelijke besluiten genomen om in 2018 te kunnen starten met de uitvoering van de plannen voor de volgende locaties: belastingkantoor, Zonnebrink, EucalyptaPark en Het Weurden. Deze plannen geven een belangrijke impuls aan de economische ontwikkeling, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van Winterswijk. 

Raad stemt in met Notitie onderzoek realisatie onderwijsvisie Winterswijk

De raad heeft kennisgenomen van de ‘Notitie onderzoek realisatie onderwijsvisie gemeente Winterswijk’ en ingestemd met de aanbevelingen. De notitie is het resultaat van een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de onderwijsvoorzieningen in relatie tot de krimp. Als gevolg van de krimp zullen de komende jaren steeds meer schoollokalen leeg komen te staan.

Motie D66 over deelname gemeente Winterswijk aan Statiegeldalliantie
D66 diende een motie in om als gemeente Winterswijk aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie om de hoeveelheid zwerfafval terug te dringen. De Statiegeldalliantie is een landelijke actie om de regering te stimuleren statiegeld in te voeren op plastic (pet)flessen en blikjes. Wethouder Gommers (WB) gaf in een reactie aan dat het college in principe positief staat tegenover statiegeld, maar ontraadde de motie omdat deze indruist tegen de huidige afspraken met ROVA over de inzameling van PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankkartonnen). Na het betoog van de wethouder besloot D66 de motie in te trekken.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl. De besluitenlijst kunt u vinden op www.winterswijk.nl/bis/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl. De besluitenlijst kunt u vinden op www.winterswijk.nl/bis/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad.

Fracties blikken terug op de raadsvergadering

Iedere maand vergadert de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 22 februari.

Henk Jan Tannemaat, fractievoorzitter Winterswijks Belang

Naast de vragen van WB over de ijsbaan en de mogelijkheid voor het aanleggen van een tijdelijke ijsbaan en de stand van zaken over de start van het project stadstuinbouw (gaat goed!), heeft WB zeer veel waardering voor de stedelijke herverkaveling, waardoor straks de locatie bij Eucalypta en het Kuipers-Rietbergplein een metamorfose zal krijgen. Ook heeft WB veel vertrouwen in de herontwikkeling van het Weurden. Goed werk van de ambtenaren en wethouder Gommers! Over het te vestigen dierenpension konden we alleen opmerken dat we begrip hebben voor de buurt, maar dat alles juridisch ruim voldoende was onderbouwd, waardoor WB kon instemmen met de aanvraag. Een typisch voorbeeld van de soms lastige afwegingen die raadsleden moeten maken tussen de zo gewenste leefbaarheid in het buitengebied en de zo geprezen rust en ruimte in datzelfde gebied. WB constateerde dat een te liberale kijk (‘alles moet kunnen, niet te veel regels…’) vaak zorgt voor wrijving tussen bewoners en initiatiefnemers. Regulering is soms zo gek nog niet! Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl.

Wim Elferdink, fractievoorzitter CDA

Afgelopen raadsvergadering stond een aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging op de agenda. Een inwoner wil de bestemming van zijn perceel wijzigen van timmerbedrijf naar dierenpension voor de opvang van honden en katten. De buurt heeft bezwaar, want men vreest geluidsoverlast van blaffende honden. Daarnaast vreest men stofoverlast door meer verkeer over de zandweg. Het CDA heeft alle begrip voor de bezwaren van de buurt. Deze aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging komt in de raad ter goedkeuring. Dit betekent dus in principe ook dat de raad het af kan keuren. Maar nemen we dan het besluit dat van ons verwacht mag worden? In 2005 heeft de raad een omgevingsvisie vastgesteld met daarin de voorwaarden waar nieuwe bedrijvigheid in het buitengebied aan zou moeten voldoen. Het CDA ziet het als haar taak om te toetsen of de aanvraag die er ligt past binnen deze voorwaarden. Deze aanvraag voldoet aan alle voorwaarden. Als we als raad toch tegen hadden gestemd, dan had de initiatiefnemer naar de rechter kunnen gaan. Daar zou hij dan gelijk gekregen hebben, omdat zijn aanvraag aan alle gevraagde voorwaarden voldoet.

De verhoudingen in de buurt zijn op dit moment niet goed. Het CDA vindt dat de gemeente daar op voorhand meer op moet inzetten om dat te proberen te voorkomen. Bij een aanvraag kan de gemeente de initiatiefnemer vragen om met omwonenden in gesprek te gaan. Wij hebben hier weer bij de wethouder op aangedrongen dat de gemeente hierin actiever moet zijn. Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Inge klein Gunnewiek, raadslid VVD

De VVD heeft wederom aandacht gevraagd voor de ijsbaan. Tom van Beek deed dat met de houten schaats om de nek. We wisten al dat het niet lukt deze winter, een verharde ijsbaan. Maar de voortgang moet er nu flink in, wil deze volgend jaar op tijd klaar zijn. Ook vroeg hij of het mogelijk was ergens in Winterswijk een tijdelijke ijsbaan te realiseren. Bijvoorbeeld bij de manege van de WR&PC aan de Steengroeveweg.

Dan het hondenpension aan de Grote Veldweg. Hoewel de VVD de zorgen van de buurt begrijpt, voldoet het plan ruimschoots aan alle wettelijke normen. Ook voorziet het in een behoefte en is de VVD voorstander van bedrijvigheid in het buitengebied.

Tot slot het Experiment Stedelijke Herverkaveling. Wat de VVD betreft prima ambities voor een mooi centrum. Wel was de VVD destijds tegen de aankoop van de panden aan het Weurden. Wij vonden dit aan de markt. Bovendien werd het pand met veel gemeenschapsgeld aangekocht. Nu de markt er geen brood in ziet, wordt er voorgesteld om alle cultuurvoorzieningen (muziekschool, bioscoop, bibliotheek) te clusteren. Dit plan komt voor ons uit de lucht vallen. Volgens ons zitten deze voorzieningen nu op een prima plek. Ook betekent dit plan het verlies van 50 parkeerplaatsen. Geen goede ontwikkeling voor de winkeliers op het Weurden. Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Elvira Schepers, fractievoorzitter PvdA

De PvdA-fractie vroeg tijdens het vragenhalfuur aandacht voor een inclusief stemproces. Deelname aan politiek en het openbare leven is één van de acht kernthema’s van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een verstandelijke beperking. In Nederland wonen naar schatting tussen de 74.000 en de 336.000 mensen met een licht verstandelijke beperking en 2,2 miljoen zwakbegaafden. Daarnaast hebben ongeveer 168.000 mensen een aan autisme verwante stoornis. Tel daar een percentage mensen met niet-aangeboren hersenletsel bij op en de groep kiezers met een niet-zichtbare beperking is omvangrijk.

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Alle Nederlanders vanaf 18 jaar, dus ook mensen met een beperking, mogen stemmen. Voor een groot aantal van deze mensen is dit geen gemakkelijke opgave. De PvdA-fractie vindt dat wij, als lokale overheid, er alles aan moeten doen om ook deze groep mensen bij onze democratie te betrekken en vroeg de burgemeester om naar mogelijkheden te zoeken die zorgen voor een inclusief stemproces.

De buurtbewoners van de Grote Veldweg (Corle) hadden geen gemakkelijke avond. Zij verzetten zich tegen de komst van een dierenpension in hun buurt. De PvdA-fractie heeft de buurtbewoners regelmatig welkom geheten in de fractievergadering. De communicatie met de buurt verdient volgens de PvdA-fractie geen schoonheidsprijs, maar is dat genoeg reden om tegen een bestemmingsplanwijziging te stemmen? Na de voors en tegens tegen elkaar te hebben afgewogen bleef de PvdA-fractie verdeeld en hebben we al zodanig onze stemmen uitgebracht. Eén stem tegen de komst en twee stemmen voor de komst van een dierenpension. Voor meer informatie zie ook: www.pvdawinterswijk.nl.

Jeroen Rensen, fractievoorzitter SP

Voor de SP-fractie was de raadsvergadering van februari er een van moeilijke afwegingen. Binnen de fractie was er uitgebreide discussie over de vestiging van een dierenpension aan de Grote Veldweg. Kijkend naar de bestemmingsplanaanvraag bleven er vele vragen onbeantwoord voor de SP. Moet je uitgaan van de te verwachten overlast voor de omgeving vanuit de praktische situatie en opgedane kennis of van de overlast van achter de tekentafel? Ervan uitgaande dat met name de verkeersdruk en de geluidsniveaus in de praktijk anders zouden komen te liggen dan op papier, heeft de SP ervoor gekozen niet in te stemmen met de vergunning. Voor ons niet de juiste locatie voor een dergelijk initiatief.

Naast deze moeilijke keuze heeft de SP nog aandacht gevraagd voor het beleid over fietsveiligheid in Winterswijk met de vraag over een groot plan bestaat om hier naar te kijken bijvoorbeeld op de Groenloseweg en de Singelweg. Het college komt hier nog op terug.

Aangezien de SP niet meedoet aan de komende gemeenteraadsverkiezingen, hebben we ook nog wat adviezen meegegeven aan de partijen en het college over het ruilen van gronden en het risico op probleemverplaatsing. Rotte appels er uit halen en niet alleen de groene laten zitten, maar deze verder laten rijpen tot ze rood zijn. Voor meer informatie zie ook: www.winterswijk.sp.nl

Han Kolkman, tijdelijk fractievoorzitter D66

Na het openingswoord van burgemeester Bengevoord in een bomvolle raadzaal, kreeg mevrouw Hetty te Lintum namens het Actiecomité Autopalace het woord. Zij bedankte het college, de raad en de ambtenaren voor al het werk dat is verzet om het oude pand van Autopalace te kunnen slopen. Tijdens een geanimeerd vragenhalfuurtje werd onder andere naar de stand van zaken gevraagd rond de realisatie van de nieuwe skeeler-/ijsbaan en de mogelijkheid om, gezien de komende vorstperiode, ergens in Winterswijk een ‘pop-up’ krabbelbaantje mogelijk te maken. Na het gebruikelijke weghameren van de akkoordstukken, kwam als eerste bespreekstuk de wijziging van het bestemmingsplan Grote Veldweg 2 aan de orde. Vooraf, tijdens het spreekrecht voor burgers, brachten mevrouw Ellen Nijman namens de omwonenden en de heer Ed Griffioen, nogmaals hun standpunten hierover naar voren. De raad schaarde zich met grote meerderheid achter het collegevoorstel. Dit na de toezegging op verzoek van D66 aan het adres van wethouder Te Gronde om de regie te nemen en zo omwonenden en initiatiefnemer weer aan de gesprekstafel te krijgen om de verhoudingen in de buurt te verbeteren. Veel lof voor college en ambtenaren was er voor de plannen van de stedelijke herverkaveling die Winterswijk toekomstbestendig en fraaier moeten maken. Vanuit onze fractie hebben we wel vragen bij de realiteitszin rond de plannen met het Cultuurkwartier BoogieWoogie. We gaan het nauwgezet volgen.
Voor meer informatie zie ook: www.D66winterswijk.nl