Gemeentenieuws week 13

0
280

Raadsvergadering op 26 maart 2020

Op donderdag 26 maart 2020 wordt de raadsvergadering van de gemeenteraad van Winterswijk gehouden om 19.30 uur. Deze vindt plaats in het gemeentekantoor.

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is publiek niet welkom bij deze raadsvergadering. Enkele dagen na de raadsvergadering is het audio-bestand beschikbaar door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klikt u hiervoor op ‘Uitzending bekijken’.

De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 543.

Politiek forum 2 april vervalt

Alle andere bijeenkomsten van de gemeenteraad tot en met 6 april 2020 vervallen. Dat betekent dat het politiek forum van donderdag 2 april aanstaande niet doorgaat.

Uitsluitend op afspraak 

Als gevolg van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus werken wij uitsluitend op afspraak! U kunt telefonisch een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543. Heeft u een afspraak op het gemeentekantoor? Meldt u zich dan via de intercom bij de ingang. De baliemedewerker opent alleen de deur voor u als u van tevoren een afspraak heeft gemaakt. De intercom vindt u op de grijze paal rechts naast de ingang.

Trek ook tijdens de coronacrisis aan de bel!

(Beginnende) schulden?

We zitten bijna allemaal thuis en worden geadviseerd om geen anderen te ontmoeten. Maar wat doet u als u ziet dat uw brievenbus en mailbox vol stromen met rekeningen die u niet kunt betalen?

Aan de bel trekken natuurlijk! Hoe eerder u een oplossing hebt voor uw schulden, hoe beter het is! Ozbey Genc van Sociaal Team de Post denkt graag met u mee! U kunt Ozbey mailen via ogenc@winterswijk.nl.

Wilt u uw  verhaal kwijt tijdens de coronacrisis? Dat kan!

Geldproblemen is vaak hard werken! Het gevoel dat u bijna ten onder gaat, dat u niet meer veilig bent in uw eigen huis! Misschien wilt u met iemand kunnen praten die weet wat u doormaakt. Onze ervaringsdeskundigen Ilse van der Zee en Linda Souisa kunt u  tijdens de coronacrisis iedere werkdag bellen tussen 10.00 en 12.00 uur. Ilse van der Zee, 06 – 398 443 29 of  izee@winterswijk.nl en Linda Souisa: 06 – 398 443 31 of lsouisa@winterswijk.nl

Blijf uw vragen over zorg en welzijn stellen!

Ook tijdens de coronacrisis is Sociaal Team de Post bereikbaar voor vragen. Heeft u  vragen over opvoeden of opgroeien, zorg of welzijn? Neem contact op met een medewerker van Sociaal Team de Post. Dit kan via mail depost@winterswijk.nl of telefoon (0543) 543 960. Onze medewerkers zijn op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur te bereiken. De inloopspreekuren zijn nu tijdelijk niet meer te bezoeken.

Koningsspelen 17 april 2020 vervallen 

Vanwege de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan de Koningsspelen op 17 april aanstaande niet door. De landelijke organisatie vindt het niet verantwoord en gepast om het sportieve Oranjefeest te organiseren. De organisatie roept de lokale organisaties op om de voorbereidende activiteiten uit te stellen naar volgend jaar. Aan deze oproep geeft de gemeente Winterswijk in overleg met haar partners gehoor. 

De organisatie in Winterswijk is jaarlijks in handen van studenten van het Graafschap College. Natuurlijk vinden we het ontzettend jammer dat de Koningsspelen komen te vervallen, maar de volksgezondheid gaat boven alles. We zijn nog in overleg met de partners of we de Koningsspelen later in het (school)jaar alsnog kunnen organiseren. Wij danken studenten, organisaties en verenigingen voor hun inzet. De schoolbesturen ontvangen persoonlijk bericht.

Tot en met 6 april geen markt in Winterswijk 

Met ingang van zaterdag 21 maart is de warenmarkt op woensdag en zaterdag in Winterswijk niet meer toegestaan. Deze maatregel wordt genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Het is een noodbevel dat burgemeester Joris Bengevoord in samenspraak met de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft genomen.

Markt Winterswijk Bron-100%Winterswijk

“Dit is geen maatregel die je makkelijk neemt, en ik besef hoe vervelend deze maatregel is, niet alleen voor de vele Nederlandse en Duitse bezoekers van de Winterswijkse markt, maar vooral ook voor de marktondernemers en hun medewerkers,” aldus burgemeester Joris Bengevoord. “Maar gezien het grootschalige karakter van onze markt, de aantrekkende werking, het feit dat de markt in Enschede is gesloten en de grootschalige uitbraak in de Kreis Borken, kiezen we voor deze maatregel. Ik hoop dat we alle bezoekers uit ons Euregio-gebied weer op onze markt kunnen verwelkomen als deze crisis voorbij is.”

Tijdelijke verruiming winkelopenstelling supermarkten vanwege coronacrisis

Supermarkten mogen op zondag tijdelijk vanaf 08.00 uur open

Supermarkten in Winterswijk mogen zolang de noodverordening van de VNOG van kracht is de deuren op zondag vanaf 08.00 uur openen in plaats van 10.00 uur. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Het tijdelijk verruimen van de openingstijden op zondagochtend leidt tot meer mogelijkheden voor het spreiden van klanten in supermarkten. 

Deze maatregel  zorgt voor minder besmettingsgevaar voor supermarktbezoekers. Door een vroegere winkelopenstelling worden wachtrijen binnen of buiten de supermarkt zoveel mogelijk voorkomen.

Gedoogbesluit

De Winkeltijdenverordening biedt geen mogelijkheid  om ontheffing te verlenen. De vroegere  openstelling van supermarkten vanwege de coronacrisis is toegestaan doordat het college van burgemeester hierover een gedoogbesluit heeft genomen.

Meer informatie

Kijk ook op de website van de Rijksoverheid voor andere vragen over het coronavirus: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Winterswijkse ondernemers krijgen uitstel van betaling belastingaanslag                                                              

Ondernemers in Winterswijk krijgen vijf maanden uitstel om hun aanslag gemeentelijke belastingen te betalen. De gemeente verschuift de uiterste betaaldatum van 30 april naar 30 september 2020. De gemeente komt hiermee de ondernemers tegemoet die getroffen zijn door de huidige maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Maatregelen coronavirus

Afgelopen zondag nam de Rijksoverheid extra maatregelen in de aanpak van het coronavirus. Bedrijven zoals restaurants en sportaccommodaties moeten in ieder geval tot en met 6 april hun deuren sluiten. Deze maatregelen zijn nodig, maar treffen de ondernemers wel in hun portemonnee. “We kunnen ons voorstellen dat het voor ondernemers in de huidige situatie lastig wordt om de aanslag gemeentelijke belastingen 2020 voor 30 april 2020 te betalen. Daarom stellen wij de uiterste betaaldatum voor ondernemers uit tot 30 september 2020”, aldus burgemeester Joris Bengevoord.

Uitstel

Denkt u dat u de aanslag ook voor 30 september 2020 niet kunt betalen? Neem dan contact met ons op (0543) 543 543. Wij kijken samen welke mogelijkheden er zijn om de aanslag te betalen.

Meer informatie

Kijk ook op de website van de Rijksoverheid voor andere vragen over het coronavirus:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Milieubrengstation blijft open, maar uw hulp is nodig!

Om de kans op verspreiding van het coronavirus te beperken heeft de ROVA  bijzondere maatregelen getroffen op hun milieubrengstations. Houd bij uw bezoek aan een van de milieubrengstations rekening met de volgende hygiëne- en veiligheidmaatregelen:

  • ROVA accepteert alleen pin-betalingen;
  • ROVA medewerkers houden 1,5 meter afstand;
  • Voor voldoende afstand op het terrein laten we een beperkt aantal voertuigen tegelijk toe;
  • Stel uw bezoek uit bij gezondheidsklachten.

We roepen inwoners op het bezoek aan de milieubrengstations zoveel mogelijk te beperken en de af te geven goederen eerst zoveel mogelijk thuis te verzamelen om vervolgens met een grotere hoeveelheid in één keer naar het milieubrengstation te gaan. U vindt het milieubrengstation aan de Leeghwaterweg 10. U kunt er terecht op woensdag en vrijdag van 12.00 tot16.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Kringloop Aktief

De vier winkels van Kringloop Aktief zijn gesloten vanwege het coronavirus. Lees hierover meer op de website www.aktiefonline.nl.

Inzameling van klein chemisch afval op afroep

Binnenkort wordt in de gemeente Winterswijk weer klein chemisch afval (kca) op afroep aan huis ingezameld. Wilt u kca aanbieden, dan kunt u tot uiterlijk zaterdag 4 april vóór 15.00 uur telefonisch een afspraak maken met het ROVA-Klantcontactcentrum via telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact.

Let u bij het aanbieden op de volgende aanbiedvoorschriften:

  • Houd gepaste afstand van elkaar om verspreiding van het coronavirus te voorkomen;
  • Bied uw kca in een gesloten chemobox vóór 07.00 uur bij uw brievenbus aan;
  • Injectienaalden moeten aangeboden worden in afsluitbare verpakkingen (naaldenbekers of jampotjes) om prikgevaar te voorkomen.

Naast de tweejaarlijkse inzameling aan huis (op afroep) kunt u uw kca ook naar het ROVA-milieubrengstation aan de Leeghwaterweg 10 brengen.

Openingstijden milieubrengstation

Woensdag:       12.00 uur – 16.00 uur

Vrijdag:            12.00 uur – 16.00 uur

Zaterdag:         09.00 uur – 16.00 uur 

Recyclebaar materiaal uit de grijze container

De gemeente en ROVA blijven samen met u voortdurend inzetten op betere afvalscheiding. Het doel is om alle materialen die herbruikbaar of recyclebaar zijn uit de grijze container te krijgen. Op deze wijze wordt alleen het echte afval verbrand. Al het andere is geen afval, maar is een nuttige grondstof voor nieuwe producten. De gescheiden inzameling van KCA is hiervan een goed voorbeeld.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact.

Kerststukjes opruimen 

Veel mensen hebben kerststukjes op graven op de Algemene Begraafplaats gezet. Een aantal kerststukjes staat er nog.

Wij verzoeken u de stukjes van de graven te halen. Wilt u tevens lege vazen, bloempotten en ander ongebruikt materiaal rondom en achter de grafmonumenten verwijderen, zodat het onderhoud aan de graven en de coniferenhagen uitgevoerd kan worden. Van kerststukjes die na zondag 5 april nog op de graven staan, wordt aangenomen dat nabestaanden er geen belang meer aan hechten. Deze worden dan alsnog  door ons verwijderd. 

Columns door burgemeester en wethouders

Beste Winterswijkers,

Ik wil jullie graag bedanken. Voor jullie flexibiliteit, saamhorigheid en het vermogen waarmee we deze coronacrisis te lijf gaan. Met z’n allen. We zitten nu ruim een week in deze situatie. En wat is er hard gewerkt door iedereen om alles in goede banen te leiden. Dat kan eigenlijk alleen met uw hulp en gelukkig mogen en kunnen we daar een beroep op doen. Om de verspreiding van het virus verder in te dammen is het echt noodzakelijk om je aan de maatregelen en adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM te houden. Daar kan en mag niet aan worden getwijfeld.
Ik hoop als burgemeester de komende tijd een beroep op u te mogen blijven doen. Probeer oog en oor te houden voor de behoeftes van mensen in uw omgeving. Wees zuinig op elkaar, verdraagzaam, hulpvaardig en heb vooral aandacht voor elkaar. Dan komen we deze crisis te boven. Winterswijk is sterk, juist door onze saamhorigheid.

De burgemeester van Winterswijk, Joris Bengevoord

Contact houden 

Nadat ik vier weken geleden wethouder werd, is de invulling en uitvoering van deze mooie uitdaging wel wat veranderd! Iedereen weet dat ik graag contacten leg en praat onder het genot van een kop koffie over allerhande zaken. Die contacten leggen en onderhouden, die verbinding met allerlei organisaties en Winterswijkers, dat maakt dit werk juist zo leuk en eervol! Dat wordt in deze moeilijke tijd de grootste uitdaging; hoe weten we elkaar te blijven vinden. Al is het maar met een goed gesprek en een luisterend oor. We zijn daar als college hard mee bezig.

We blijven u vinden om te horen hoe het gaat. Wilt u contact met mij dan kan dat via vraaghetuwgemeente@winterswijk.nl of door te bellen met (0543) 543 114. Sterkte! Samen kunnen wij dit aan.

Wethouder Henk Jan Tannemaat

Samen sterk, juist nu

Thuiswerken. Voor veel mensen behoorlijk wennen. Voor mij iets minder vreemd. Ik heb vele jaren vanuit huis gewerkt, als zelfstandig ondernemer. Van de andere kant; toen zag ik mijn klanten wel, nu is het verplicht en in plaats van fysieke afspraken, skype, zoom, face-time, mail ik.

Het is vast anders voor de mensen die wel naar hun werk gaan en zich zorgen maken over hun gezondheid of inkomen. Ik wens jullie veel kracht toe. Jullie leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg en onze economie.

Afgelopen week werden door het college de bestemmingsplannen voor Obelink en Winterwarm (DAV terrein) vastgesteld, belangrijk voor onze werkgelegenheid.

Kortom, het staat nooit stil in Winterswijk. We zijn er voor elkaar, doen het met elkaar in goede en slechte tijden. En juist die saamhorigheid, dat gevoel van eenheid, is nu belangrijker dan ooit. Samen sterk!

Wethouder Inge klein Gunnewiek

Koester het saamhorigheidsgevoel

Terwijl ik dit schrijf, hoor ik buiten de vogels vrolijk fluiten en schijnt de zon volop. Het is heerlijk weer en de natuur lijkt zich nergens iets van aan te trekken, ook niet van het coronavirus.

Dit in tegenstelling tot mezelf; in mij voel ik een enorme onrust, een gevoel van stilte voor de storm. Net als u volg ik alle nieuwsberichten op de voet en is het coronavirus met alles wat het met zich meebrengt het gesprek van de dag. Wat staat ons nog te wachten?

Net als velen van u moet ik thuiswerken en ik zag mijn agenda voor de komende weken leger worden. Afspraken worden uitgesteld of gaan door via een videoverbinding. Dat zorgt ook voor  onrust. Ik hoop dat we met ons allen goed door deze onzekere periode heenkomen. Dat saamhorigheidsgevoel moeten we koesteren, niet alleen nu, maar ook daarna. Het gaat u goed!

Wethouder Tineke Zomer

Waardering voor inzet

Ook ik werk dankzij de coronacrisis zoveel als mogelijk vanuit mijn eigen keuken. En alhoewel het thuis werken technisch prima werkt voelt het ook wat surrealistisch aan, ondanks het feit dat heel veel zaken gewoon doorgaan (maar dan op een aangepaste wijze). En het is goed te merken dat onze inwoners, zorgaanbieders, ondernemers en het onderwijs samen de schouders eronder zetten om deze crisis het hoofd te bieden. In het bijzonder een woord van dank aan alle mensen die werkzaam zijn in de frontlinie. Jullie inzet wordt gezien en er is grote waardering voor. Chapeau!

Als wethouder blijf ik graag in contact met onze inwoners…zeker nu. Ik ben te bereiken via vraaghetuwgemeente@winterswijk.nl

Wethouder Elvira Schepers

Een kavel kopen in de Boterstraat?

Midden in het centrum van Winterswijk zijn nog twee bouwkavels te koop. Wilt u wonen op één van deze plekken in de Boterstraat? Dan is het goed om te weten dat er iets is veranderd in de verkoopprocedure. Hierdoor loopt u als koper minder risico. Er gelden nu namelijk ontbindende voorwaarden voor de financiering . De overige koop- en bouwvoorschriften blijven gelijk.

Minder risico door ontbindende voorwaarden

Het projectteam Boterstraat merkte dat het ontbreken van ontbindende voorwaarden financiering voor sommige geïnteresseerden een struikelblok is. Daarom is dit voorbehoud van financiering nu toegevoegd.

Wat betekent dit voor u? Het zorgt ervoor dat u als koper minder financieel risico loopt. U kunt namelijk probleemloos van het koopcontract af als u de financiering voor de aankoop en bouw van de woning niet rond krijgt  Deze voorwaarden gelden vanaf nu voor alle kavels aan de Boterstraat.

Meer weten over de twee bouwkavels?
Op de website www.winterswijk.nl/boterstraat vindt u meer informatie over de verkoop van de bouwkavels en de spelregels tijdens de bouw. U kunt hier ook de verkoopbrochure downloaden.

Als u interesse heeft in kavel 2 of 4 kunt u hiervoor het inschrijfformulier invullen op de website. Dit kan uiterlijk tot en met 8 april. De notaris loot vervolgens een volgorde.
Het is nog niet mogelijk om u in te schrijven voor de kavels uit fase 2 (kavel 5 + 6). Deze inschrijving opent wanneer de huizen op kavels 1 tot en met 4 in aanbouw zijn.  Uw belangstelling voor fase 2 kunt u al wel melden bij boterstraat@winteswijk.nl

Mijn tip neem een bibliotheek abonnement 

De komende tijd besteden we In het gemeentenieuws aandacht aan persoonlijke verhalen achter armoede.  Wat doet armoede met je, hoe kleurt het je leven, en hoe probeer je toch het beste uit het leven te halen terwijl de omstandigheden misschien niet optimaal zijn. Deze keer leest u over een ervaring van Maria

Een aantal jaren geleden ben ik verhuisd naar Winterswijk, ik kwam hier vaak kamperen. Ik vond het zo’n mooi dorp dat ik besloten heb te verhuizen. Ik heb een leuk huisje kunnen kopen waar ik heerlijk kan wonen.

Armoede? Ken ik het? Doordat ik volledig ben afgekeurd vanwege een chronische vermoeidheidsziekte kan ik niet werken. Daardoor komt er bij mij 700 euro per maand binnen en moet ik de eindjes aan elkaar knopen.

Ik mag twee keer per jaar kleding halen bij de Kledingbank, ik maak mijn kleding zelf. Doordat ik voedselallergieën heb kom ik niet in aanmerking voor een pakket bij de voedselbank. Bijna alles wat erin zit mag ik niet hebben dus dat werkt niet. Ik doe erg bewust boodschappen.

Mijn tips zijn: Wanneer je houdt van lezen, neem een abonnement bij de bibliotheek. Je kunt heerlijk iedere week boeken halen en de laatste tijdschriften lezen. Het is een extra kostenpost, maar ik ben er erg blij mee!

En probeer dingen te ondernemen waardoor je onder de mensen komt, wanneer er mensen bij mij op visite komen ga ik lekker met ze wandelen, dat kost niks. Ook doe ik vrijwilligerswerk en daar geniet ik enorm van!

Op het moment is mijn naaimachine kapot, mocht het zo zijn dat iemand er één heeft staan die niet gebruikt wordt, houd ik mij aanbevolen!

Uw verhaal delen?

Mocht u ook uw verhaal over armoede en het leven in armoede willen delen neem dan contact met ons op via iedereendoetmee@winterswijk.nl

Onze ervaringsdeskundigen Linda Souisa en Ilse van der Zee nemen dan graag contact met u op.

Vinden van een passende oplossing

Gratis onafhankelijk advies van een cliëntondersteuner 

Cliëntondersteuners op het gebied van zorg of hulp  zijn er speciaal voor u. Hun hulp en advies is onafhankelijk en kost niets.

Heeft u een probleem met bijvoorbeeld vervoer, opvoeden of uw huishouden? Dan kan een cliëntondersteuner u helpen bij het vinden van een passende oplossing. Soms blijkt dat u hulp nodig heeft vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. In dat geval voert u een intakegesprek met een consulent van de gemeente. De cliëntondersteuner kan dit gesprek samen met u voorbereiden. Als u dat wil, is de cliëntondersteuner ook aanwezig bij het intakegesprek.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een cliëntondersteuner. Dat kan via de website van MEE Oost: www.mee-oost.nl  Belt u liever? MEE Oost is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur via telefoonnummer (0314) 344 224. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning, zorg of hulp?

Bezoek dan het loket van Sociaal Team de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk.

De Post is van maandag tot en met vrijdag open van 9.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur ook bellen met de Post. Het telefoonnummer is (0543) 543 960.

Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over de ondersteuning die de gemeente kan bieden, https://www.winterswijk.nl/Inwoners/Zorg_jeugd_werk_onderwijs

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Wooldseweg

ROVA voert tot en met 30 maart snoeiwerkzaamheden uit aan de Wooldseweg. Het betreft het gedeelte tussen de rotondes. Het gaat om een halve rijbaanafzetting die geregeld wordt door verkeersregelaars.

Hyacintstraat

De rioolwerkzaamheden in de Hyacintstraat zijn afgerond. Binnenkort starten we met bestratingswerkzaamheden. De verwachting is dat deze van 30 maart tot en met 20 april duren.

Narcisstraat, deel Tulpstraat en Hyacintstraat

In verband met herinrichtingswerkzaamheden is de Narcisstraat tot en met vrijdag 27 maart 2020. Op dit moment zijn er bestratingswerkzaamheden. De straatwerkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de Tulpstraat richting Hyacintstraat.

Narcisstraat, deel Hyacintstraat tot Parallelweg

Vanaf 23 maart starten rioleringswerkzaamheden aan Narcisstraat. Dit betreft het deel Hyacintstraat tot aan de Parallelweg. De verwachting is dat deze werkzaamheden zes weken duren.

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg tot en met vrijdag 30 oktober afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het deel tussen de Laan van Hilbelink en de Vredenseweg. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.

Bürgerbus

Ter bescherming van de buschauffeurs voor het coronavirus rijdt de Bürgerbus tot maandag 30 maart niet.