Gemeentenieuws week 16

0
109

Wethouder Zomer opent Samenrijderspunt

Wethouder Tineke Zomer opende vorige week vrijdag het Samenrijderspunt bij de WUh aan de Torenstraat 9. Mensen met een mobiliteitsbeperking kunnen hier een aangepaste fiets lenen.

De Winterswijkse Else Klomps nam het initiatief. Samen met de Winterswijkse Uitdaging heeft zij het plan bedacht om minimaal één duofiets aan te schaffen die dan door alle Winterswijkers gebruikt kan gaan worden. Met steun van Winterswijkse ondernemers en particulieren zijn er maar liefst twee duofietsen met trapondersteuning. Daarnaast heeft gast- en zorgboerderij De Zonnebloem uit de Brinkheurne een familiefiets zonder trapondersteuning gedoneerd. Een andere familie heeft een driewieler met trapondersteuning geschonken aan het Samenrijderspunt. Wethouder Tineke Zomer: “Het Samenrijderspunt is een prachtig initiatief voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen. Ik vind het ook hartverwarmend dat de Winterswijkse samenleving de aanschaf van deze aangepaste fietsen mogelijk heeft gemaakt.”

Samen op de duofiets

Vanaf 12 april kan iedereen die niet meer zelfstandig kan fietsen, maar toch graag mooie fietstochten wil maken een van deze fietsen lenen bij het Samenrijderspunt. Als u zelf iemand heeft die mee fietst, dan kunt u de fiets op de dag zelf reserveren. Als u niemand heeft die mee fietst, dan moet u minimaal twee dagen van tevoren contact opnemen met het Samenrijderspunt. Zij zoeken dan een vrijwilliger om samen met u op pad te gaan. Voor het gebruik van de fietsen wordt alleen een vrijwillige bijdrage gevraagd. Wie gebruik wil maken van een duofiets of de driewieler, of als vrijwilliger op de pedalen wil, kan contact opnemen met het Samenrijderspunt: telefoon (0543) 200 036 (maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 15.00 uur), e-mail samenrijderspunt@vpwinterswijk.nl, of kom langs aan de Torenstraat 9.

Project hondenpoep

Vier eerstejaars studenten van de opleiding HTV van ROC Aventus Apeldoorn voeren tot en met 19 april het project ‘Hondenpoep’ uit. De studenten lopen stage op de afdeling Handhaving binnen de gemeente Winterswijk.

Belonen voor goed gedrag

Tijdens het project controleren de studenten onder meer of de eigenaar van de hond de poep opruimt en of er geen loslopende honden zijn op plekken waar dit niet is toegestaan. De leerlingen delen een leuke gadget uit aan eigenaren van honden die zich aan de vastgestelde regels houden.

Opruimplicht
Binnen de bebouwde kom geldt overal een opruimplicht voor hondenpoep. Ook is iedereen die zijn hond binnen de bebouwde kom uitlaat verplicht een opruimmiddel bij zich te hebben, bijvoorbeeld een poepschepje of –zakje. Op verzoek van de politie,  een handhaver of buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente moet u als hondenbezitter dit opruimmiddel kunnen tonen. En natuurlijk is het van belang dat dit opruimmiddel ook daadwerkelijk gebruikt wordt.

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

Op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april (tweede Paasdag), is het gemeentekantoor gesloten. Kijk voor onze openingstijden op onze website www.winterswijk.nl. Beschikt u niet over een internetverbinding dan kunt u ook contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Betaal uw aanslag gemeentelijke belastingen voor 30 april!

De aanslag gemeentelijke belastingen 2019 heeft u alweer bijna 2 maanden thuis. Als u geen gebruik maakt van de mogelijkheid van automatische incasso dan heeft u nog tot 30 april om de aanslag volledig te betalen. Betaal tijdig en voorkom extra kosten. 

Betaal voor 30 april en voorkom extra kosten

Als u namelijk niet voor 30 april de aanslag volledig heeft betaald, ontvangt u een aanmaning. Voor deze aanmaning bent u extra kosten verschuldigd (minimaal € 7,00). Daarna gaat uw dossier naar de deurwaarder, Cannock Chase. Hiervoor zijn de kosten minimaal € 39,00. Kunt u de aanslag niet voor 30 april betalen, neem dan contact met ons op; telefoonnummer (0543) 543 543.

Wat mag in welke afvalcontainer?

De komende tijd besteden we extra aandacht aan het scheiden van afval en grondstoffen. Telkens staat een andere afvalsoort centraal. Dit keer is dat pmd.

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd)

Pmd bestaat uit plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Er mag heel veel bij het pmd, maar niet alles. Pmd gaat alleen om verpakkingen uit het huishouden. Ook is het belangrijk dat de verpakkingen leeg zijn als u ze in de container voor pmd stopt. Hoe kleiner u het afval maakt, hoe meer er in de container past.

TIP!

U kunt altijd pmd afval (gratis) inleveren op het Milieubrengstation. Heeft u altijd teveel pmd afval? Dan is het mogelijk om een 2e container voor pmd inzameling aan te vragen.  Er kunnen kosten aan verbonden zijn. Hierover kunt u contact opnemen met ROVA. Telefoon (0543) 54 54 54 of e-mail klantenservice@rova.nl

Pmd is goed te recyclen

Daarom wordt het apart ingezameld. Dat is goed nieuws, want elke dag heb je wel verpakkingsafval dat bij pmd mag. Zo zorgen we er samen voor dat we minder restfval overhouden.

Doe mee met pmd!

Wat is nu precies pmd en wat niet? Dat is niet altijd even makkelijk. Hoeveel weet u al over pmd? Op www.winterswijk.nl/afval vindt u een link naar de quiz ‘Ojee is dit wel pmd?’. Test uw kennis, deel uw score en daag vrienden uit!

Pmd gaat om verpakkingen

Voor het maken van verpakkingsmateriaal worden fossiele brandstoffen onttrokken uit onze aarde. Door verpakkingsmateriaal opnieuw te gebruiken, besparen we op het gebruik van deze fossiele brandstoffen. Dit is beter voor ons milieu.

Informatie en bewaarfolder

Alle huishoudens in onze gemeente hebben de handige bewaarfolder ‘Wat mag in welke afvalcontainer ontvangen?’ ontvangen. In deze folder staat per afvalsoort overzichtelijk wat in welke container mag en wat niet. De folder is ook beschikbaar in het Engels, Frans, Arabisch en Tigrinya. De folders zijn af te halen bij de balie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25, of te vinden op www.winterswijk.nl/afval. 

“Afvalscheiden spreekt voor zich. Ik focus op het beperken van afval”

In de De Savornin Lohmanstraat woont Marije Caspers met haar partner en hun drie kinderen. Het gezin hecht veel waarde aan duurzaamheid. Afvalscheiding is voor hen dan ook geen discussiepunt, maar vanzelfsprekend. Afvalbepérking is waar de aandacht naar toe gaat. Dat betekent bewust inkopen en producten zoveel mogelijk hergebruiken. ,,En kiezen voor een product zonder of met weinig plastic,” aldus Marije. Marije vindt het huidige afvalscheidingssysteem een goed systeem. ,,Wij hebben containers voor papier, groenafval en plastic verpakkingen”, legt ze uit. ,,En voor de deur staat een ondergrondse container waar restafval in moet. Heel simpel allemaal. Heel positief eraan vind ik dat het systeem inzicht geeft in je afvalproductie.”

Afval voorkomen

De focus van Marije ligt op het voorkomen van afval. ,,Nadenken voordat je wat koopt”, is Marije’s devies. ,,Niet alles hoeft nieuw te zijn. Onze drie kinderen dragen hoofdzakelijk tweedehands kleding. Ook zij zijn heel bewust met afval en het milieu bezig.” Zoon Simon (10) reageerde verontwaardigd toen hij zag dat de sloot achter het huis vol plastic lag: ,,Mijn broertjes en ik hebben er veel uitgehaald, maar konden niet overal bij. Toen hebben we de gemeente een brief geschreven. Zij hebben de rest er uit gehaald.” Brood- en fruitzakken. Als Marije brood of fruit koopt, neemt ze haar eigen brood- en fruitzak zak mee. Het liefst zou ze zien dat supermarkten meer verpakkingsloze producten zouden voeren. Dan zou ze nog bewuster kunnen inkopen én meer afval kunnen voorkomen.

Start preventieve bestrijding eikenprocessierups

Vanaf 15 april start de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. In het buitengebied gebeurt dit met een biologisch bestrijdingsmiddel dat in de kruin van de eikenbomen wordt gespoten. In de bebouwde kom van Winterswijk worden op enkele locaties nematoden ingezet.

Bestrijdingsmethode verschilt per locatie

 • Buitengebied
  Afhankelijk van het weer worden de komende periode eikenbomen bespoten met een biologisch middel. Na een inventarisatie langs wegen, is bepaald in welke inlandse eikenbomen de populatie groot is. Daar wordt bestreden met een biologisch bestrijdingsmiddel. Bomen die op particulier terrein staan worden niet bestreden. Ook bomen die in gebieden staan waar beschermde vlindersoorten voorkomen worden niet gespoten.
 • Bebouwde kom
  Op de volgende locaties wordt er een preventieve bestrijding uitgevoerd met nematoden: Bumerweg, De Middenlijn, Dennendijk, Groenloseweg, Mentinkweg, Morgenzonweg en Tuunterstraat. De bestrijding met nematoden kan alleen uitgevoerd worden bij schemer of in de avond en nacht. Dit omdat de nematoden gevoelig zijn voor uv-licht dat in zonlicht zit. De bestrijding kan tijdelijk voor wat geluidsoverlast zorgen, omdat de vloeistof met nematoden de boomkruin ingespoten moet worden.

Meer informatie
Meer informatie en een digitale folder over het voorkomen van klachten en het rekening houden met brandharen van eikenprocessierupsen vindt u op www.ggdgelre-ijssel.nl.

Meer informatie over de eikenprocessierups en de bestrijding ervan vindt u ook op: www.winterswijk.nl/eikenprocessierups

Gewijzigde afvalinzameling in verband met Pasen

Op maandag 22 april aanstaande is het tweede paasdag. Op deze dag wordt er geen huishoudelijk afval ingezameld in de gemeente Winterswijk. Op de afvalkalender en de mobiele app van ROVA zijn de afwijkende inzameldagen verwerkt. De inzameldag kan op bijzondere dagen zowel naar voren óf naar achteren verschoven zijn.

Het kan voorkomen dat er op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten. Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/afvalkalender en de gratis ROVA-app (zoek op ROVA in de Appstore). Met vragen kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0543) 54 54 54 of kijk op www.rova.nl/contact. Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur. 

College neemt verkeersbesluit voor overweg Greversweg

Greversweg afgesloten voor autoverkeer

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de onbeveiligde spoorwegovergang aan de Greversweg in Winterswijk-Woold af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Op 27 februari 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat de spoorwegovergang aan de Greversweg alleen nog toegankelijk gemaakt zou moeten worden voor langzaam verkeer (fietsers, voetgangers). Het college heeft nu een verkeersbesluit genomen om de Greversweg ter hoogte van de spoorwegovergang af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer door het plaatsen van borden en een hek of andere fysieke maatregel.

De belanghebbenden hebben eerder aangegeven in te stemmen met deze maatregel. Hiermee wordt alvast voorgesorteerd op maatregelen in het kader van de integrale aanpak van de vijf onbeveiligde overwegen in Winterswijk, waarover afspraken zijn gemaakt met ProRail en provincie. Al eerder besloot de gemeenteraad dat de spoorwegovergangen aan de Veldhorstweg en Huttenweg worden beveiligd en dat de overgang aan de Klandermansweg wordt afgesloten zodra er een parallelweg naar de Veldhorstweg is aangelegd. Voor de overgang aan de Vreehorstweg wordt de procedure gestart om deze aan de openbaarheid te onttrekken.

Al aangemeld voor de Jaspers Jeugdsportdag?

Op donderdag 2 mei kunnen kinderen uit groepen drie tot en met acht van de basisschool deelnemen aan de Jaspers Jeugdsportdag op sportpark Jaspers. Van 13.00 tot 17.00 uur kunnen zij kennismaken met de sporten: atletiek (BSO Kicken), beachhandbal, beachvolleybal, beeball/honkbal, korfbal, tennis, voetbal en zwemmen/waterpolo. Aanmelden kan via de  website www.actiefwinterswijk.nl. Je kunt je nog aanmelden tot en met vrijdag 26 april 2019. Deelname is gratis!

Een aanvraag voor burgercheques kunt u indienen tot en met 30 juni 2019

Aanvragen burgercheque

Twee keer per jaar kent de gemeenteraad burgercheques toe. Een burgercheque is een geldbedrag waarmee de raad van de gemeente Winterswijk zijn waardering tot uiting brengt voor een initiatief tot de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in een straat, wijk of gemeenschap in de gemeente Winterswijk.

Voor 2019 heeft de gemeenteraad hiervoor in totaal een budget van € 7.500,- beschikbaar. Een aanvraag voor een burgercheque voor de tweede helft van 2018 kunt u indienen tot en met 30 juni 2019. In het verleden heeft de gemeenteraad onder andere burgercheques toegekend voor de organisatie van de avondvierdaagse, voor het organiseren van een conferentie over de toekomst van Molukse jongeren in Winterswijk, de aanschaf van een matrixbord voor het buitengebied en een bijdrage aan de driedaagse manifestatie KunstOer.

Voorwaarden burgercheques

Om voor een burgercheque in aanmerking te kunnen komen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden, zoals:

 • De te subsidiëren activiteit moet gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang van de straat, wijk of gemeenschap van de aanvrager(s)in de gemeente Winterswijk;
 • De te subsidiëren activiteit mag geen individueel of commercieel belang dienen;
 • De aanvrager levert een aantoonbare eigen bijdrage aan de verwezenlijking van zijn initiatief in tijd, menskracht en/of geld;
 • Uw initiatief mag geen individueel of commercieel belang dienen;
 • Een burgercheque kan worden geweigerd als deze betrekking heeft op feesten, jubilea of andere bijeenkomsten met een vergelijkbaar karakter.

Hoe kunt u een burgercheque aanvragen?

Het aanvragen van een burgercheque kan digitaal via www.winterswijk.nl. [https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/Burger_en_politiek/Burgercheques]Daar vindt u alle informatie en voorwaarden over de burgercheque.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een werkgroep die bestaat uit gemeenteraads- of commissieleden. Deze werkgroep beoordeelt de aanvragen en adviseert de gemeenteraad over de ontvangen aanvragen. In de raadsvergadering van 26 september 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over de aanvragen die in de eerste helft van 2019 zijn ontvangen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over (het aanvragen van) burgercheques dan kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mail griffie@winterswijk.nl.

Armoedevrij Winterswijk 2040: samen de schouders eronder!

Taboe doorbreken, het systeem versimpelen en kind & generatiearmoede. Dat zijn de drie onderwerpen waar we de komende tijd mee aan de slag gaan. Het zijn drie onderwerpen die helpen bij het doorbreken van de oorzaken van armoede. En onderwerpen die we met elkaar gekozen hebben! De komende 2,5 maand werken we aan een plan van aanpak voor deze drie onderwerpen. In drie werkgroepen en inspiratiegroepen werken inwoners, bedrijven en organisaties aan praktische oplossingen om de eerste stappen te zetten naar een Armoedevrij Winterswijk 2040. Met elkaar bundelen we onze krachten. Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom een Armoedevrij Winterswijk 2040? Stuur een berichtje aan iedereendoetmee@winterswijk.nl en u ontvangt de nieuwsbrief waarin u wordt geïnformeerd.  Actuele informatie kunt u vinden op www.winterswijk.nl/iedereendoetmee en u kunt ons volgen via Facebook Iedereendoetmee in Winterswijk.

Vrijwilligers vertellen 

Maandelijks kunt u in ons gemeentenieuws een bijdrage over vrijwilligerswerk lezen. Op toerbeurt delen Winterswijkers die zich geheel belangeloos inzetten voor de samenleving, in een column  hun ervaringen uit de praktijk. Ze vertellen u graag wat ze doen en wat hun motivatie daarbij is. Deze maand is het woord aan Harry Weerkamp. 

Sinds enige tijd ben ik werkzaam als vrijwilliger via WUh bij de Stichting Ruiter en Koetsier. Mijn naam is Harry Weerkamp. Ik ben 79 jaar en heb vrijwilligerswerk gedaan in de maatschappelijke sector en in het bestuur bij sportverenigingen. In mijn werkzame leven ben ik begonnen als uitvoerder bij een bouwproject op de luchthaven Schiphol. Daarna ben ik nog enkele jaren bij Rijkswaterstaat bij een bruggenbouwproject in Zwolle betrokken geweest. In 1969 ben in bij de gemeente Winterswijk gekomen bij wat toen gemeentewerken heette, de dienst die verantwoordelijk is voor aanleg en onderhoud van de infrastructuur, als verantwoordelijke voor de uitvoering. Op een bepaalde leeftijd leek het mij verstandig bestuurlijk werk aan de jongeren over te laten. Om toch iets bij te dragen en maatschappelijk betrokken te blijven, heb ik een meer praktische invulling gezocht. In de eerste jaren van het Steengroevetheater heb ik me daar met veel plezier voor ingezet. Enige tijd geleden heb ik me aangemeld bij WUh en wel specifiek voor het project Ruiter en Koetsier die vrijwilligers zochten voor het plaatsen van palen en daaraan te bevestigen bordjes, die samen een knooppuntenroute vormen. Een leuk project met de nodige fysieke inspanning. Tussen de “koetsenkeerls” voel ik me prima thuis. Het project is al weer bijna gereed, dankzij de inspanning van een flinke ploeg vrijwilligers. Op naar een volgend project.
Ik doe vrijwilligerswerk omdat je iets kunt betekenen voor anderen en het levert je ook nog veel nieuwe contacten op. Om deze reden zou ik het ook anderen aanraden. 

Meer informatie
Wilt u zich inzetten als vrijwilliger of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met het Vrijwilligerspunt aan de Torenstraat in Winterswijk. Het Vrijwilligerspunt coördineert onder meer vraag en aanbod en staat u graag te woord. Contactgegevens: e-mailadres info@vpwinterswijk.nl of telefoonnummer (0543) 200 026. 

Alzheimer Café Lichtenvoorde

De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Café in Lichtenvoorde op de vierde woensdag van de maand, voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt. Het Alzheimer Café wordt deze maand gehouden op woensdag 24 april van 20.00 tot 21.30 uur in het Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Zaal is open vanaf 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

Is het dementie of ‘normale’ vergeetachtigheid?

Verpleegkundig specialist Ingrid Beckers vertelt over wat typisch bij het vergeten bij dementie hoort en wat gewone vergeetachtigheid is. Ze legt uit waar artsen en specialisten extra op letten als iemand met zorgen over het geheugen op het spreekuur komt en dat je met een ‘niet-pluisgevoel’ naar de dokter kunt gaan.

Meer informatie

www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland 06 – 135 144 11.

Opvoeden en opgroeien

Preventie Platform Jeugd  presenteert activiteitenaanbod

De gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk hechten veel belang aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen en jongeren tot en met 23 jaar. Hiervoor werken de gemeenten, samen met verschillende (zorg)organisaties, samen in het Preventie Platform Jeugd.

Het platform organiseert cursussen, trainingen en andere activiteiten voor ouders, kinderen in de Oost-Achterhoek over gemeente-overstijgende opvoedthema’s. Het complete activiteitenaanbod voor ouders, opvoeders en professionals is te vinden op de nieuwe website www.preventieplatformjeugd.nl. Deelname aan de cursussen is gratis

 • Ouderbijeenkomsten ‘Omgaan met pubers’ van start

Vijf ouderbijeenkomsten over ‘Omgaan met pubers’.  De bijeenkomsten zijn op maandag 6, 13, 20, 27 mei en 3 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: sociaal cultureel centrum Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde. 

Tijdens de bijeenkomsten komen verschillende thema’s aan bod:

 • Puberbrein
 • In contact met je kind
 • Social Media en gamen
 • Alcohol & drugs
 • Seksualiteit

In de bijeenkomsten is er tijd voor de vragen die u heeft. Daarnaast worden veel ideeën uitgewisseld tussen de deelnemende ouders.

Meedoen?
Aanmelden kan tot 3 mei via www.preventieplatformjeugd.nl. Voor meer informatie kunt u via de mail contact opnemen met Armida Panka: a.panka@iriszorg.nl

 • Weerbaarheidstraining voor kinderen: Durf je wèl?!

Geef kinderen het lef voor zichzelf op te komen! De training is voor kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8. De training wordt in kleine groepen met maximaal 10 kinderen gegeven.  

Deze training start op donderdag 9 mei op een nader te bepalen locatie in de gemeente Aalten, het zijn zeven donderdagmiddagen, het tijdstip wordt in overleg bepaald.

Wat gaan we doen?

Wat een kind lastig vindt – en dat kan voor ieder kind anders zijn – wordt samen geoefend. Bijvoorbeeld: kennis maken met andere kinderen, een praatje maken, vragen of je mee mag doen, reageren op complimenten en kritiek, zelf kritiek geven, je mening geven, ‘nee’ zeggen en omgaan met pesten.

Informatie en aanmelden

Alle informatie over deze cursussen en het overige aanbod is te vinden op www.preventieplatformjeugd.nl. U kunt uw kind ook aanmelden via deze website. 

Veilig thuis blijven wonen met slimme sensoren

Ouderen in onze gemeente hebben vorige week een brief en een brochure ontvangen over deelname aan het project ‘Leefsamen Winterswijk’. Doel van het project is om met slimme sensoren en sociale alarmering de veiligheid van kwetsbare ouderen in huis te vergroten. De eerste 125 aanmelders ontvangen de sensoren, de installatie en de alarmeringen het eerste jaar gratis. Daarna beslissen zij zelf of ze gebruik blijven maken van deze dienstverlening. Meer informatie is te vinden op www.leefsamen.nl/winterswijk. Op deze website kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden voor het project ‘Leefsamen Winterswijk’.

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam, geboortedatum

 1. Schigt, 22-01-1985

Tijdelijke verkeersmaatregelen   

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Leeghwaterweg

In verband met een verbouwing wordt tot en met 31 juli tijdelijk het parkeerverbod op de Leeghwaterweg ter hoogte van de ROVA opgeheven.

Weeninkpad

In verband met rioolwerkzaamheden is het Weeninkpad van maandag 15 april tot en  met 31 mei afgesloten is voor al het verkeer.

Bumerweg, De Middenlijn, Dennendijk, Groenloseweg, Mentinkweg,

Morgenzonweg en Tuunterstraat en omgeving school de Vlier (Vlierstraat /

Vredenseweg)

In verband met het bestrijden van de eikenprocessierups worden er op donderdag 18 en vrijdag 19 april werkzaamheden uitgevoerd. De bestrijding met nematoden kan alleen uitgevoerd worden bij schemer of in de avond en nacht. Dit omdat de nematoden gevoelig zijn voor uv-licht dat in zonlicht zit. De bestrijding kan tijdelijk voor wat geluidsoverlast zorgen, omdat de vloeistof met nematoden de boomkruin ingespoten moet worden. De straten worden niet afgesloten. Verkeer en omgeving kan enige hinder ondervinden.

Geldereschweg, Beitelweg, Tjeenkweg, Grevinkweg, Brengersdiek, Eibergseweg

In verband met het Vuurfestival in Meddo is op vrijdag 19 vanaf 18.00 uur en zaterdag 20 en zondag 21 april vanaf 16.00 uur de Geldereschweg (tussen de Brengersdiek en de Tjeenkweg) afgesloten voor motorvoeruigen meer dan 2 wielen en de Wesselinkweg afgesloten voor alle verkeer. Daarnaast geldt er een snelheidsreductie naar 30 km/h rondom de locaties van de verkeersregelaars. Om bezoekers op een vlotte en veilige manier naar de parkeervoorziening aan de Geldereschweg te leiden, worden tijdens het evenement de volgende maatregelen genomen:

 • Via de Beitelweg en Tjeenkweg kunnen fietsers de fietsenstalling bereiken. Beide wegen zijn afgesloten voor autoverkeer (uitgezonderd aanwonenden);
 • Op de Grevinkweg is eenrichtingsverkeer ingesteld vanaf de Eibergseweg richting de Geldereschweg uitgezonderd fietsers;
 • Er geldt een stopverbod langs de Brengersdiek, Eibergseweg en Geldereschweg. Parkeren kan op het parkeerterrein aan de Geldereschweg;
 • Ter plaatse is een omleiding aangegeven.

Oostendorperdiek

In verband met de jaarlijkse autocross van Sportclub Meddo op Tweede Paasdag geldt op maandag 22 april 2019 vanaf 08.00 uur tot circa 19.00 uur een parkeerverbod langs de Oostendorperdiek. Ook geldt er een snelheidsbeperking van 30 km/h op de Oostendorperdiek tussen huisnummers 7 en 25. Bezoekers worden verzocht van het aangegeven parkeerterrein.

N318 ter hoogte van Obelink Vrijetijdsmarkt

In verband met de te verwachten verkeershinder, worden op 2e paasdag (maandag 22 april) ter hoogte van Obelink Vrijetijdsmarkt verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. Dit kan enige vertraging opleveren.

Parkeerterrein Parallelweg

In verband met het vervangen van de sensoren is het parkeerterrein van dinsdag 23 tot en met 26 april afgesloten voor al het verkeer.

Vredenseweg N820

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de Vredenseweg N820 op dinsdag 23 april tussen de Dwarsweg en Duitse grens afgesloten voor al het verkeer. Tijdens de werkzaamheden wordt er een omleiding ingesteld.

Hilteweg

In verband met de rommelmarkt van 10.00 tot 15.00 uur in Meddo is op zaterdag 27 april 2019 de Hilteweg, tussen de Goorweg en het Beuksveld, afgesloten voor alle verkeer.

Wilhelminastraat, Burgemeester Bosmanstraat, Haitsma Mulierweg, Mw. Kuipers Rietbergplein, Beukenhorstweg, Torenstraat, Balinkesstraat, Markt

In verband met Koningsdag zijn de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht op zaterdag 27 april 2019:

 • In verband met de kindervrijmarkt is de Wilhelminastraat van 07.00 uur tot 13.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Burgemeester Bosmanstraat en Haitsma Mulierweg.
 • In verband met Kinderspelen en muziek is het Mw. Kuipers Rietbergplein en Burgemeester Bosmastraat tussen Beukenhorstweg en Torenstraat (voor de Rabobank) van 07.00 uur tot 18.00 uur afgesloten voor al het verkeer (bevoorradend verkeer voor de warenmarkt tot 09.00 uur toegestaan).
 • Eenrichtingsverkeer op de Beukenhorstweg wordt tijdelijk omgedraaid, zodat verkeer van de Bosmastraat richting Balinkesstraat kan rijden.

In verband met de wekelijkse warenmarkt zijn afgesloten:

 • Torenstraat
 • Markt

De Torenstraat en Markt zijn zaterdag voor bevoorradend verkeer voor de warenmarkt wel bereikbaar vanaf de Burgemeester Bosmastraat. Wegrijden via de Wooldstraat.

Agenda

18 april Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1.
19 april Officiële aftrap ‘OldStars Winterswijk’ vanaf 10.00 uur in de kantine van FC Trias.
24 april Alzheimer Café Lichtenvoorde van 20.00 tot 21.30 uur. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
2 mei Jaspers Jeugdsportdag van 13.00 tot 17.00 uur op sportpark Jaspers. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.