Gemeentenieuws week 16

0
411

Gemeentelijk team bestrijdt coronacrisis in Winterswijk

Gemeentelijk Beleids Team (GBT). Zo heet het team dat om de dag met elkaar vergadert over de coronacrisis in Winterswijk. In dit team zitten de burgemeester, de gemeentesecretaris, de manager organisatie en de manager bedrijfsvoering, de adviseur crisisbestrijding, een communicatieadviseur en een notulist.

Bestrijden van crisis

Crisisteam is misschien een betere naam voor het GBT. Het doel van dit team is namelijk het bestrijden van een crisis. Dit team komt alleen samen in tijden van crisis. Net als nu in deze moeilijke tijd.

Vinger aan de pols

Burgemeester Joris Bengevoord: “In het begin van de crisis kwam het team iedere dag samen, nu is dat om de dag. Op maandag, woensdag en vrijdag bespreek ik met het team de stand van zaken in de gemeente Winterswijk. En als het nodig is vaker. We houden op deze manier goed de vinger aan de pols. We bespreken de gevolgen van de landelijke maatregelen die het kabinet neemt voor de gemeente Winterswijk. En kijken wat er nodig is om de maatregelen hier in te voeren en hoe we deze handhaven.”

Moeilijke beslissingen

Het vertalen van de landelijke maatregelen naar de Winterswijkse situatie zorgt ook voor moeilijke beslissingen voor het GBT. “Een voorbeeld van zo’n moeilijke beslissing was voor ons het sluiten van de weekmarkt. We weten dat zo’n besluit heel vervelend is voor de marktondernemers en de bezoekers. Maar de warenmarkt trekt wekelijks veel bezoekers uit de hele regio. Dan kan je eigenlijk geen ander besluit nemen, want de volksgezondheid staat voorop.”

Hoge activiteit door teken

Zomerachtig lenteweer zorgt dat teken nu al zeer actief worden. De ‘Week van de teek’ is door het coronavirus uitgesteld en is nu van 22 tot en met 26 juni. Toch is het belangrijk om ook nu al alert te zijn op teken. Lees meer op www.weekvanteek.nl

Doe altijd de tekencheck

Doordat de temperatuur behoorlijk oploopt, worden de teken al vroeg in het seizoen actief. Ook in coronatijd moet u na een bezoek aan het groen een tekencheck doen. Meldt een rode ring, vlek of koorts na een tekenbeet bij uw huisarts. Actuele informatie leest u op www.tekenrader.nl

Gewijzigde afvalinzameling met Koningsdag

Op Koningsdag (maandag 27 april) wordt geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Winterswijk. De containers worden op een andere dag geleegd.

  • De afvalinzameling van maandag 27 april vindt plaats op zaterdag 25 april. Let op, dit is de zaterdag vóór Koningsdag.

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten.

Gewijzigde openingstijden

Het ROVA-klantcontactcentrum is op maandag 27 april gesloten.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum, telefoon (0543) 54 54 54 of www.rova.nl/contact. Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/inzamelkalender en de gratis ROVA-app.

Vragen over geldzaken?

Trek ook tijdens de coronacrisis aan de bel! 

De inloopmomenten en spreekuren over geldzaken in de wijken zijn door de coronamaatregelen komen te vervallen. De tijd lijkt door het coronavirus stil te staan, terwijl de financiën gewoon doorlopen. Juist nu hebben inwoners behoefte om hun verhaal over financiële problemen te delen.

Ervaringsdeskundigen zijn bereikbaar

Onze ervaringsdeskundigen Linda Souisa en Ilse van der Zee weten wat het is om in financieel zwaar weer te zitten en bieden u een luisterend oor. Linda en Ilse zijn elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch bereikbaar zodat u uw verhaal kunt vertellen. Daarnaast kunt u de ervaringsdeskundigen per e-mail bereiken. De contactgegevens van Linda zijn 06 –  398 443 31, lsouisa@winterswijk.nl en van Ilse 06 –  398 443 29, izee@winterswijk.nl

Beginnende schulden?

We zitten bijna allemaal thuis en worden geadviseerd om geen anderen te ontmoeten. Maar wat doet u als u ziet dat uw brievenbus en mailbox vol stromen met rekeningen die u niet kunt betalen? Aan de bel trekken natuurlijk! Hoe eerder u een oplossing heeft voor uw schulden, hoe beter het is! Ozbey Genc denkt graag met u mee. U kunt hem van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 13.00 uur bereiken op 06 – 398 443 33 of per e-mail ogenc@winterswijk.nl

Vergaderingen

Openbare raadsvergadering op 23 april 2020

Op donderdag 23 april 2020 wordt de reguliere raadsvergadering van de gemeenteraad van Winterswijk gehouden om 19.30 uur. In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt deze raadsvergadering langs digitale weg gehouden. De raadsvergadering kunt u live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’.

De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u uiterlijk een week voorafgaand aan de vergadering op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Als u wilt inspreken tijdens deze raadsvergadering, dan kunt u zich tot uiterlijk donderdag 23 april voor 11.30 uur aanmelden via griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 543.

Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 543. De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klikt u hiervoor op ‘Uitzending bekijken’.

Vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk op 16 april 2020 vervalt

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus gaat de vergadering van de Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk op donderdag 16 april niet door. De leden van de commissie krijgen de gelegenheid hun inbreng en vragen schriftelijk te doen. Het gaat om conceptbeleid aardkundig erfgoed. De schriftelijke inbreng van de leden is te vinden op www.winterswijk.nl/bestuur_organisatie. U kiest voor College van BenW’ en kiest vervolgens voor adviesorganen. Hieronder vindt u de adviescommissie cultuurhistorie Winterswijk.

Insprekers hebben de mogelijkheid om hun inspreekreactie schriftelijk in te dienen. Zij kunnen hun inspreekreactie uiterlijk maandag 20 april 2020 sturen naar mnavis@winterswijk.nl. De inspreekreactie wordt toegevoegd aan de stukken en is ook terug te lezen op de website.

Wethouder Inge Klein Gunnewiek schrijft …….

‘Is er voldoende hulp voorhanden?’

Inmiddels begin ik aan de vierde week thuiswerken. Het lijkt bijna gewoon. En tegelijkertijd ben ik het zo zat. Ik wil graag weer mijn normale ritme, mensen persoonlijk dichtbij kunnen spreken, vergaderen met de gemeenteraad. Gelukkig gloort er hoop. Het aantal ziekenhuisopnames daalt al een paar dagen en ook de druk op de Intensive Care in de ziekenhuizen lijkt minder hard te groeien dan verwacht. Wat hoop ik dat we eind april weer overgaan naar een ´normale´ situatie.

Inge Klein Gunnewiek

Ik maak me ernstig zorgen over onze lokale economie. Vooral over ons winkelcentrum en de toeristische sector. En ook de industrie heeft het in sommige situaties zwaar te verduren. Hoe lang duurt dit nog? Vallen ondernemers om? Komen de toeristen terug naar Winterswijk? Vanuit het Rijk is er veel steun voor veel branches. In Winterswijk zijn al heel wat kleine ondernemers geholpen met een tijdelijke inkomensondersteuning (TOZO) via de ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen).

Grote bedrijven met een flinke omzetdaling kunnen aanspraak maken op de NOW regeling. Winkeliers kunnen aanspraak maken op eenmalig 4.000,- euro. Maar nog lang niet alle branches worden geholpen, bijvoorbeeld de groepsaccomodatie of boerderijcamping. En is de hulp wel genoeg?

Daarom heeft de gemeente Winterswijk een Taskforce Economie opgezet onder leiding van wethouder Henk Jan Tannemaat en ondergetekende. Nu helpen waar het kan, door bijvoorbeeld uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen en straks hulp om Winterswijk weer in de benen te krijgen. Hoe? Daar werken we hard aan en we hopen snel meer nieuws naar buiten te brengen. Volg het laatste nieuws op de website van onze gemeente onder Coronavirus/Ondernemen en coronavirus.

Ik geef de pen door aan burgemeester Joris Bengevoord

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Willinkbosweg

Vanaf vrijdag 17 april 2020 wordt een gedeelte van de Willinkbosweg gedurende een periode van vier maanden afgesloten voor al het verkeer tussen de Dollemansweg en de Korenburgerveenweg. De akkerbouwpercelen van Natuurmonumenten blijven bereikbaar vanaf de Korenburgerveenweg. De wandelroutes zoals die hier in de omgeving staan aangegeven blijven opengesteld. 

Hyacintstraat

De rioolwerkzaamheden in de Hyacintstraat zijn afgerond. De bestratingswerkzaamheden duren naar verwachting tot en met 20 april.

Narcisstraat, deel Hyacintstraat tot Parallelweg

Rioleringswerkzaamheden aan Narcisstraat zijn begonnen op 23 maart. Dit betreft het deel Hyacintstraat tot aan de Parallelweg. De verwachting is dat deze werkzaamheden zes weken duren.

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg tot en met vrijdag 30 oktober afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het deel tussen de Laan van Hilbelink en de Vredenseweg. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.

Bürgerbus

Ter bescherming van de buschauffeurs voor het coronavirus rijdt de Bürgerbus tot en met donderdag 30 april niet.