Gemeentenieuws week 16

0
500

Hart4Winterswijk biedt college van B&W reanimatie- en AED cursus aan.

Woensdagochtend 13 april ontving wethouder Ilse Saris een tegoedbon voor een reanimatie- en AED cursus uit handen van Johan Esendam, bestemd voor het voltallige college van burgemeester en wethouders.

Vorige week woensdag is de AED op De Eelinkes 7 officieel in gebruik gesteld door wethouder Ilse Saris. Deze AED is beschikbaar gesteld door Johan Esendam. De AED is nu 24 uur, 7 dagen in de week voor de gehele buurt beschikbaar. Om dit mogelijk te maken, was de aanschaf van een buitenkast voorzien van pincode noodzakelijk. Het actiecomité Hart4Winterswijk heeft daarom een bijdrage van € 45,- gevraagd voor de kosten van deze buitenkast, maar ook voor de kosten van een tienjarig onderhoudsabonnement. Vrijwel alle buurtbewoners hebben hier spontaan op gereageerd en hun steentje bijgedragen. Voor de bediening van de AED is er op 2 mei aanstaande een instructieavond, waarvoor zich al 30 bewoners hebben opgegeven.   De Hartstichting wil met de 6-minutenzone alle Nederlanders motiveren om een reanimatie- en AED cursus te volgen. Om deze oproep te volgen bood Johan Esendam, namens het actiecomité Hart4Winterswijk en de reanimatie instructeurs Ria Nijmeijer en Martina ten Dolle, een tegoedbon aan voor een reanimatie- en AED cursus aan wethouder Ilse Saris. Deze tegoedbon is bestemd voor het voltallige college van burgemeester en wethouders. Johan Esendam sprak daarbij de hoop uit dat het college, door deze cursus te volgen, een goed voorbeeld zal zijn voor meer Winterswijkers om ook deze cursus te volgen. Met meer burgerhulpverleners zal Winterswijk 100% hartveilig worden!

Gewijzigde afvalinzameling met de feestdagen 

In verband met de feestdagen in april en mei wordt de afvalinzameling op een aantal dagen gewijzigd.

Zo wordt er geen afval ingezameld op woensdag 27 april (Koningsdag), donderdag 5 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 16 mei (2e pinksterdag). Onderstaand vindt u een overzicht van de aangepaste data waarop het afval wordt ingezameld. Het milieubrengstation aan de Leeghwaterweg is op woensdag 27 april gesloten.

 • De afvalinzameling van woensdag 27 april wordt verplaatst naar zaterdag 30 april;
 • De afvalinzameling van donderdag 5 mei wordt verplaatst naar zaterdag 7 mei;
 • De afvalinzameling van maandag 16 mei wordt verplaatst naar zaterdag 14 mei.

Het kan voorkomen dat er op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten. Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/afvalkalender en de gratis ROVA-app (zoek op ROVA in de Appstore).

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0543) 54 54 54 of e-mail klantenservice@rova.nl.

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

Op woensdag 27 april (Koningsdag), op donderdag 5 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 6 mei is het gemeentekantoor gesloten. 

Kent u iemand die een lintje verdient?

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning, reikt de burgemeester Koninklijke onderscheidingen uit in de Orde van de Nederlandse Leeuw en in de Orde van Oranje-Nassau. Kent u iemand die tenminste 12 jaar gedurende zes tot acht uur per week vrijwilligerswerk heeft gedaan en ook nu nog actief is als vrijwilliger? Wij nodigen u graag uit om deze persoon voor te dragen, zodat diegene op een mooie manier kan worden bedankt voor zijn of haar verdiensten voor de samenleving. Voor de uitreiking tijdens de lintjesregen in 2017, moeten de aanvragen uiterlijk 1 juni 2016 bij ons binnen zijn.

Meer informatie

Meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kunt u vinden op www.winterswijk.nl of op www.lintjes.nl. Op de laatstgenoemde website kunt u onder andere de aanvraagformulieren downloaden. U kunt ook bellen met Paulien van Vliet van het bestuurssecretariaat van de gemeente Winterswijk, tel. (0543) 543 543. Uw ingevulde aanvraagformulier kunt u sturen naar: Gemeente Winterswijk, t.a.v. P. van Vliet, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk.

Alzheimer Café over mantelzorg bij dementie

De afdeling Achterhoek van Alzheimer Nederland organiseert een Alzheimer Café in Lichtenvoorde. Voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie.

Op woensdag 27 april is er geen café in verband met Koningsdag. Maar we geven alvast de thema’s voor de komende maanden.

  • 25 mei: Hoe houd ik het als mantelzorger zo lang mogelijk vol;
 • 22 juni: Praktische tips wat kunt u doen bij dementie. Een lezing van mantelzorger Carolien Langendijk.

Wanneer: elke vierde woensdag van de maand

Waar: Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde

Hoe laat: van 20.00 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30)

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/achterhoek of bel naar Alzheimer Achterhoek: (06) 135 144 11.

Nieuws vanuit de Post

De Formulieren Brigade van Humanitas in de Post heeft vanaf 18 april 2016 op maandag en dinsdag van 10.00 uur tot 12.00 uur spreekuur.

De Formulieren Brigade helpt met het invullen van formulieren voor het aanvragen van vergoedingen voor bijzondere bijstand. Ook helpen ze met het invullen van formulieren voor kwijtschelding van belastingen, bijvoorbeeld voor de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Zij helpen niet met het invullen van inkomstenbelasting formulieren.

U kunt ook langskomen als het gaat om andere formulieren. De vrijwilligers kijken dan of ze u daarbij kunnen helpen.

De Post

Het loket van de Post aan de Balinkesstraat 4 is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt dan vrijblijvend binnenlopen of bellen om een afspraak te maken via telefoonnummer (0543) 543 960. Een e-mail sturen kan ook: depost@winterswijk.nl. Meer informatie over de Post vindt u op www.depostwinterswijk.nl

Wij houden het veilig in de natuur, u ook?

Voorkom natuurbrand

De natuur is prachtig, maar ook heel kwetsbaar. We moeten doorlopend, maar zeker in de komende seizoenen, goed opletten wat we in de natuur doen. Een natuurbrand kan verwoestend zijn, en zich onder bepaalde omstandigheden zeer snel uitbreiden.

Wat kunt u zelf doen?

Gelukkig kunnen we met z’n allen een natuurbrand voor een groot deel voorkomen. 90% van de natuurbranden wordt namelijk veroorzaakt door mensen, bewust of onbewust.

Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand:

 • gooi sigaretten en glas in een prullenbak of neem het mee;
 • Parkeer uw auto (hete uitlaat) niet in droog gras;
 • Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de terreineigenaar of bij de hulpdiensten als brandweer en politie, maak eventueel een foto of filmpje met kenmerken;
 • Maak geen open vuur (BBQ of vuurkorf ) in een periode met een verhoogde kans op natuurbrand. Doof open vuur altijd goed. Kolen van de BBQ blijven lang nagloeien;
 • Houd je aan de regels en ga niet van wegen en paden af. Neem eventueel een kaart met routes (gps) mee als je op stap gaat, zodat u zich beter kunt oriënteren.

Wat als er brand is?

 • Wacht hulp niet af, vlucht zo snel mogelijk ver weg en neem anderen mee naar een veilige plek zoals de openbare weg of een groot verhard terrein;
 • Loop daarbij niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de brand. Zo is de kans het kleinst dat de brand u inhaalt;
 • Wees extra alert met heide en dennenbos. Hier is de kans op een snel uitbreidende brand groter dan in een loofbos;
 • Bel 112 om de locatie van de brand door te geven. Let hierbij op herkenningspunten als borden, straatborden, nummers op banken of een ANWB paddenstoel.

Kijk voor meer informatie over brandveiligheid op http://www.brandweer.nl/brandveiligheid/

Werk in uitvoering 

Herinrichting parkeerplaats Vredensestraat

Er is gestart met de herinrichting van de parkeerplaats aan de Vredensestraat. Er kan tijdelijk niet geparkeerd worden. U wordt vriendelijk verzocht elders in de omgeving te parkeren (bijvoorbeeld door de parkeerroute te volgen). De apotheek en tandartspraktijk zijn via rijplaten te bereiken om eventueel mensen af te zetten en voor bevoorrading. De werkzaamheden duren nog ongeveer een week.

Meester A. th. ten Houtenlaan voor langere periode afgesloten

In verband met werkzaamheden aan de stuw is de meester A. th. ten Houtenlaan afgesloten tot ongeveer 1 augustus. Er is een omleiding ingesteld via de Wooldseweg. De omleiding is door middel van bebording aangegeven.

Omleidingsroute Rondweg West en Morgenzonweg

Op 4 april is er gestart met de werkzaamheden voor Vitens (waterleiding) en Liander (gasleiding) aan de Rondweg West in Winterswijk, die ongeveer zes weken zullen duren. Tijdens de werkzaamheden, die voornamelijk plaatsvinden op het fietspad, wordt een omleidingsroute ingesteld voor fietsers tussen de Groenloseweg en de Europalaan. Daarnaast wordt er gewerkt op de rijbaan in noordelijke richting tussen de spoorwegovergang en Beatrixpark. Het autoverkeer wordt daar door verkeersregelaars langs de werkzaamheden op de rijbaan geleid. Daarnaast wordt de oostelijke aansluiting met de Morgenzonweg een tot twee dagen afgesloten voor verkeer, waarvoor een omleidingsroute wordt ingesteld. Het ziekenhuis blijft te allen tijde bereikbaar voor alle verkeer.

Herstelwerkzaamheden Bataafseweg

Vorige week is er gestart met herstelwerkzaamheden aan de Bataafseweg. De werkzaamheden worden zo veel mogelijk in fasen uitgevoerd. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal dat enkele dagen in beslag nemen. Er is een omleidingsroute aangegeven. Het vrachtverkeer wordt geadviseerd om de route via de N319 te vervolgen.

Parallelweg tijdelijk afgesloten

In verband met werkzaamheden aan het wegdek, wordt vanaf 20 april de Parallelweg tijdelijk afgesloten tussen de Freule van Dorthstraat en de rotonde. Op 28 april wordt de rode deklaag op de fietspaden aangebracht. Het fietspad is dan niet bruikbaar, maar fietsers kunnen tijdelijk hun weg vervolgen via het trottoir. Op 29 april wordt de deklaag op de rijbanen van de Parallelweg aangebracht. De weg is dan geheel afgesloten voor het autoverkeer (ook de school en de parkeerplaatsen bij de sporthal zijn dus niet per auto bereikbaar).

Nieuwe rotonde in de Groenloseweg N319 in Winterswijk

De provincie Gelderland legt een nieuwe rotonde aan in de Groenloseweg in Winterswijk. In verband met de werkzaamheden langs de weg is de rijbaan versmald en is de snelheid van het verkeer verlaagd. Indien nodig wordt een halve rijbaan afzetting ingezet. Naar verwachting wordt in mei de aansluiting van de rotonde op de rijbaan gemaakt. De Groenloseweg is dan gedurende twee weken geheel afgesloten voor doorgaand verkeer.

Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

Agenda activiteiten

datum info activiteit
19 april Opgroeien met zorg van 19.30 tot 21.30 uur, Gruitpoort, Hofstraat 2 in Doetinchem, VIT-hulp bij mantelzorg.
21 april Themabijeenkomst ‘Als de zorg te veel wordt’ in recreatieruimte Sleeswijk, Sleeswijkstraat 63 van 13.30 tot 16.00 uur, VIT-hulp bij mantelzorg.
21 april Openbare raadsvergadering in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Aanvang 19.30 uur.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.