Gemeentenieuws week 18

0
270

College wil bedrijvenlandgoed Slinge ontwikkelen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 23 april ingestemd met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan “DAV-terrein”. Het DAV-terrein ligt in het zuidwestelijk deel van de gemeente Winterswijk. Tot 1991 was hier het destructiebedrijf Dierlijke Afval Verwerking (DAV) gevestigd. Dit bedrijf is geruime tijd geleden gesloopt.

De locatie maakt geografisch onderdeel uit van een reeks bijzondere gebieden en gebouwen langs de beek de Boven-Slinge. De functionele en bedrijfsmatige uitstraling van het terrein staat in schril contrast met de groene en cultuurhistorische uitstraling van de omgeving. Om dit te herstellen wil de gemeente Winterswijk een nieuwe invulling aan de locatie geven, die past bij haar unieke ligging. Nieuwe bedrijvigheid is toegestaan op deze locatie, maar moet wel passen in het landschap. “Het is een unieke vestigingslocatie voor ondernemers die een groene uitstraling van hun onderneming belangrijk vinden. Bedrijven met een maximale perceelgrootte van 0,5 ha tot en met milieucategorie 3.2 kunnen zich hier vestigen”, aldus wethouder Inge klein Gunnewiek.

DAV-terrein

Door de landschapswaarden zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk te versterken ontstaat er een verruiming van de natuurwaarden. Het oostelijk gedeelte van het plangebied zal worden ingericht voor waterretentie. De Boven-Slinge krijgt extra ruimte in het werklandschap, waardoor de natuurlijke stroom van de beek beter tot zijn recht komt.

Procedure bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan “DAV-terrein” ligt met ingang van woensdag 1 mei 2019 tot en met dinsdag 11 juni 2019 ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Het plan is ook in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0294.BP1007SGWERKLSCHAP-OW01 Zolang het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kunnen zienswijzen over het plan worden ingediend bij de gemeenteraad, postbus 101, 7100 AC Winterswijk.

Dertien Winterswijkers krijgen Koninklijke onderscheiding

Burgemeester Joris Bengevoord heeft tijdens de jaarlijkse Lintjesregen een recordaantal Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Maar liefst dertien Winterswijkers kregen vrijdag in Theater De Storm een lintje opgespeld.

Elf personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en twee tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Herman Beijers – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Herman Beijers (73) zet zich al meer dan veertig jaar in voor de voetbalsport in Oost-Nederland. Al op jonge leeftijd begon hij als trainer bij diverse voetbalverenigingen. Als jeugdscout voor de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) heeft hij zich dertig jaar beziggehouden met het opsporen van jeugdig voetbaltalent in de regio. Ook trainde hij veertig jaar lang de scouts van de KNVB. In 2017 ontving hij de gouden KNVB-waarderingsspeld voor veertig jaar trouwe dienst als vrijwilliger.

Wim Rensink – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wim Rensink (79) is al meer twintig jaar actief als vrijwilliger bij het bedrijf Rosenhaege Living Gardens in Winterswijk Kotten. Hij heeft veel tijd en energie gestoken in de opstart en ontwikkeling van het bedrijf, dat inmiddels is uitgegroeid tot een prachtige locatie in het Nationaal Landschap Winterswijk. Bezoekers kunnen hier proeven van het Engelse landleven door de inspirerende tuinen, het Keltisch koffiehuis en de vele evenementen die worden georganiseerd. Daarnaast is Wim Rensink sinds 2001 actief als mantelzorger voor vier gezinnen in Winterswijk.

Hans Jager – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hans Jager (72) vervult al ruim dertig jaar diverse functies binnen het bestuur van voetbalvereniging FC Winterswijk (voorheen VV Winterwijk). Als lid van de fusiecommissie speelde hij een belangrijke rol bij de fusie van de Winterswijkse voetbalverenigingen WVC, SKVW en VV Winterswijk tot FC Winterswijk. Verder is hij twintig jaar actief geweest als bestuurslid bij de KNVB. 

Jetske Dierdorp-Veenhuis – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jetske Dierdorp-Veenhuis (63) heeft zich als voorzitter van de Kerkenraad sterk gemaakt voor het behoud en onderhoud van de monumentale Doopsgezinde Kerk (De Vermaning) in Winterswijk. Zij heeft ervoor gezorgd dat er behalve kerkdiensten ook regelmatig prachtige kleinschalige concerten, literaire avonden, debatten en kinderactiviteiten worden georganiseerd. Verder is zij sinds 1994 bestuurslid van de Vereeniging Volksfeest Winterswijk en sinds 1998 bestuurslid/vrijwilliger van de Vereniging Waddenvakanties.

Jeanet te Brummelstroete – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jeanet te Brummelstroete (52) is al sinds 1987 actief voor de Winterswijkse Ruiter- & Ponyclub. In deze periode heeft zij diverse bestuursfuncties vervuld, maar is zij ook betrokken geweest bij de lesindeling, de organisatie van het jaarlijkse concours en de springwedstrijden, sponsorwerving en andere werkzaamheden binnen de vereniging. Daarnaast heeft zij meer dan twintig jaar mantelzorg verleend aan twee Winterswijkse families.

Günter Buhck – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Günter Buhck (77) heeft een lange staat van dienst als vrijwilliger bij diverse Winterswijkse organisaties. Al sinds 1960 is hij actief voor Scouting Winterswijk, waarvan hij ook erebestuurslid is. Daarnaast is hij sinds 1979 bestuurslid van de EHBO-vereniging Winterswijk. Als eigenaar van Galerie Koempoelan helpt hij sinds 1988 jonge kunstenaars door het bieden van expositieruimte. Verder vangt hij als pleegouder sinds 2011 jongeren op van jeugdhulpverleningsinstelling Lindenhout. Ook is hij sinds 2011 actief als vrijwilliger bij het Steengroeve Theater Winterswijk.

Ed Grotenhuis – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ed Grotenhuis (72) is al dertig jaar voorzitter en nog veel langer lid van de KNNV Vereniging voor veldbiologie afdeling Oost Achterhoek. Naast zijn bestuursfunctie leidt hij natuurexcursies en werkt hij mee aan natuurbeheer met diverse organisaties, zoals Staatsbosbeheer en Geldersch Landschap & Kasteelen. Sinds 2003 is hij actief als excursieleider en organisator van bustochten bij vereniging Het Museum. Verder is hij sinds 2009 vicevoorzitter van de stichting Vrienden van de Jacobskerk, waar hij ook rondleidingen verzorgt voor bezoekers van de kerk.

Gerard Halverkans – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gerard Halverkans (76) is sinds 2003 actief als vrijwilliger bij speeltuinvereniging Hakkelerkamp. Hij waakt daar over de veiligheid van de kinderen, lost problemen tussen de kinderen op, helpt bij het onderhoud van de speeltuin en is actief bij de ledenwerving. Ook speelt hij altijd een actieve rol bij de viering van de opening van het speeltuinseizoen (Opa Klarendag). In 2005 heeft hij een biljartclub opgericht bij verpleeghuis Vredense Hof.

Willy Oonk-Pampiermole – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Willy Oonk-Pampiermole (77) zet zich al vele jaren in als vrijwilligster voor diverse organisaties in Winterswijk. Sinds 1993 is zij penningmeester bij cultuurcentrum Boogie Woogie. Daar zet zij zich ook in voor alle lief- en leedactiviteiten van het Vrije Tijds Orkest. Sinds 2000 is zij coördinator van de FNV Belastingwerkgroep “Winterswijk” en is zij het aanspreekpunt voor andere vrijwilligers en FNV-leden. Daarnaast is zij sinds 2015 als vrijwilliger betrokken bij de organisatie van activiteiten van Den Pollewik, een 50+ woongroep met 32 appartementen.

Jopie Schreurs – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jopie Schreurs (78) is sinds 2001 actief als vrijwilligster bij KNNV Vereniging voor veldbiologie Oost Achterhoek en sinds 2004 ook bij de Vereniging Natuurmonumenten Achterhoek. Sinds 2013 is zij ook betrokken bij het beheer en onderhoud van de natuurterreinen in de oostelijke Achterhoek die eigendom zijn van de Van der Lugt Stichting. Daarnaast is zij sinds 2001 vrijwilligster bij Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, waar zij meehelpt bij de organisatie van diverse activiteiten voor bewoners (o.a. jaarlijkse vierdaagse). Verder is zij elke schoolweek aanwezig op het Gerrit Komrij College (GKC). Zij vangt als toezichthouder onder andere uit de klas gestuurde leerlingen op.

Hans Tenbergen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hans Tenbergen (59) nam in 1990 het initiatief tot de oprichting van de website www.oudwinterswijk.nl, waarop de geschiedenis van Winterswijk digitaal wordt vastgelegd. De website is zeer succesvol en wordt veel bezocht. Vanwege de kwaliteit en het maatschappelijk belang van de website Oud-Winterswijk kreeg Tenbergen in 2017 de Geschiedenis Onlineprijs in de Koninklijke Bibliotheek. De geldprijs die hij hiervoor ontving, schonk hij aan de oprichting van het Phoenix-monument, ter nagedachtenis aan de in 1847 op Lake Michigan vergane stoomboot Phoenix, waarbij 74 Winterswijkse emigranten om het leven kwamen.

Henk Kip – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Henk Kip (60) heeft vanaf 1993 op vrijwillige basis tal van bestuursfuncties vervuld. Hij speelde een belangrijke rol bij de oprichting en het beheer van het Nationaal Lindenarboretum in Winterswijk-Corle, waarvan hij sinds 1993 bestuurslid is. Sinds 1994 is hij actief als bestuurslid bij de Vereeniging Volksfeest Winterswijk. Daarnaast is hij sinds 1995 voorzitter van de Stichting ter Bevordering Technisch Onderwijs Oost-Achterhoek. Van 1995 tot 2008 was hij bestuurslid Junior kamer Oost-Achterhoek en Junior Chamber International. Van 2005 tot 2016 was hij bestuurslid van de Ondernemerskring Winterswijk (OWIN). Ook is hij sinds 2008 vicevoorzitter van de Golf- en Countryclub Winterswijk. Verder presenteert hij al meer dan tien jaar de “Tip van Kip” bij RTV Slingeland. De Tip van Kip bestaat uit energiebesparingsadviezen die om de drie weken op de zaterdagochtend te horen zijn in het programma “Pluk de dag”.

Harrie Garritsen – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Harrie Garritsen (68) was van 1972 tot 2016 bestuurslid van gymnastiekvereniging Penta Winterswijk. Hij was de drijvende kracht achter de realisatie van de turnhal in Winterswijk en begeleidde het fusieproces dat resulteerde tot het samengaan van vijf gymnastiekverenigingen tot één vereniging. Garritsen is sinds 2006 actief als bestuurslid district Oost en sinds 2015 ook als bondsraadslid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Sinds 2007 is hij lid van Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) van lokale omroep RTV Slingeland. Verder is Harrie Garritsen sinds 2015 actief als manager en onbezoldigd vrijwilliger van de stichting De Winterswijkse Uitdaging, de ‘sociale verbinder’ tussen maatschappelijke organisaties en het Winterswijkse bedrijfsleven.

Bron: Gemeente Winterswijk

Herdenkingsbijeenkomsten 2019

Op zaterdag 4 mei vindt de jaarlijkse Dodenherdenking plaats. Vanaf 16.00 uur worden op verschillende locaties in Winterswijk kransen gelegd. In verband met de sjabbat is de herdenking op de Joodse begraafplaats op zondag 5 mei.

Op 4 mei om 19.00 uur leggen het gemeentebestuur, de Vereeniging Volksfeest Winterswijk en adoptanten kransen en bloemen op de algemene begraafplaats. Vanaf 19.30 uur wordt de plechtigheid voortgezet bij het raadhuis. 

Globaal programma zaterdag 4 mei 2019

 

Tijd en locatie

 

Activiteit

16.00 uur

NS-station

 

Kranslegging en herdenking NS-station Winterswijk

Herdenking en kranslegging bij het gedenkteken op het NS station in samenwerking met leerlingen van de Daltonschool De Vlier.

19.00 uur

Algemene begraafplaats,

Kerkhoflaan

Herdenking algemene begraafplaats
Herdenking van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. Kransleggingen op de algemene begraafplaats door college van burgemeester en wethouders en Vereeniging Volksfeest. 
19.45 uur

Corle Centrum,

Voor restaurant De Woord

Herdenking Hendrik Vriezenbank in Corle

Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, waaronder buurtgenoot Hendrik Vriezen bij de jaarlijkse bijeenkomst bij de Hendrik Vriezenbank.

Er wordt stilgestaan bij het meer jarenthema ‘Geef vrijheid door’. Dit jaar is het thema ‘In vrijheid kiezen’. Kinderen zijn van harte welkom. Voor hen is er een extra activiteit.

Na afloop bent u welkom voor een kop koffie, thee of frisdrank bij De Woord. De heer Tenbergen zal kort spreken over de Winterswijkse oorlogsslachtoffers.

 

18.45 – 19.15 uur

 

19.15 – 19.30 uur

 

Carillonmuziek Jacobskerk door Wim Ruessink

 

Luiden kerkklokken van de Jacobskerk en heilige Jacobuskerk

 

19.30 uur

Mevr.Kuipers-Rietbergplein

 

Kranslegging bij monument tante Riek en herdenkingsmonument door college van burgemeester en wethouders en scouting Winterswijk.

Muziekvereniging Crescendo en het duo Beer en Eamon verzorgen de muziek.

Toespraak door burgemeester en gastspreker.
20.00 uur 2 minuten stilte.
20.02 uur

 

20.04 uur

Wilhelmus.

Muziek en kranslegging door Vereeniging Volksfeest Winterswijk, Joodse gemeenschap, Raad van Kerken, Amnesty International, Marokkaanse gemeenschap, Turkse gemeenschap en COC Twente Achterhoek. Aansluitend is er gelegenheid tot het leggen van bloemen door het publiek.

20.15 uur Dankwoord en einde herdenkingsbijeenkomst.
20.30 uur

Jacobskerk

 

 

 

21.00 uur
Theater De Storm

 

Projectkoor OAZE geeft een herdenkingsconcert onder leiding van Wim Ruessink met medewerking van solisten en instrumentalisten

Het concert is om 20.45 uur in de Jacobskerk (Markt Winterswijk).
De entree is € 5,00

Herdenkingsconcert thema “Als het net even anders was gegaan…”

Het concert is georganiseerd door Rutger de Vries met medewerking van jeugdtheater Harlekijn, Dennis Weelink, Anne Claire Huis in ’t Veld, Mathanja Kornelissen – Ten Dam, Jordy Eggink op Bagpipe en vele anderen.
De eenvoud en minimalistische opzet van het concert geeft de ruimte tot een intense beleving van alle liederen.

Entree: € 12,50 (inclusief garderobe en drankje) en € 5,– voor kinderen t/m 12 jaar. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterdestorm.nl of telefonisch (0543) 519 285.

Activiteiten 5 mei 2019

 

10.00-16.00 uur

Diverse locaties

Open Joodse Huizen – Huizen van Verzet in samenwerking met de Joodse Gemeente Winterswijk en het Joods Cultureel Kwartier

Ook Winterswijk doet weer mee aan Open Joodse Huizen – Huizen van Verzet, om te herinneren en te herdenken. De werkgroep ‘Leren van de oorlog’ in samenwerking met de synagoge van Winterswijk en het landelijke Joods Cultureel Kwartier organiseren voor de vierde maal in Winterswijk. Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet. Dat gebeurt op acht adressen op verschillende tijdstippen. 

16.00 uur

Joodse begraafplaats,

Misterweg 144

Herdenking Joodse begraafplaats
Kranslegging op Joodse begraafplaats door de Joodse gemeenschap en door wethouder Wim Aalderink en wethouder Tineke Zomer.De herdenking is in samenwerking met Henk Vis en leerlingen van Daltonschool De Vlier. Zoals ieder jaar worden op de Joodse Begraafplaats de namen gelezen van de 326 Joodse inwoners van Winterswijk die in de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn. Het lezen wordt onderbroken door het verhaal van het gezin Mozes Jozeph van Klaveren. De herdenking is voor iedereen toegankelijk.

Met deze herdenking wordt ook de dag van de Open Joodse Huizen / Huizen van Verzet 2019 afgesloten.

 

 Politiek forum donderdag 9 mei 2019 

Op 9 mei is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid. Het politiek forum begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

Er kunnen twee onderwerpen gelijktijdig zijn geagendeerd, in verschillende vergaderruimten. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’. Wilt u meediscussiëren of uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121. Tijdens het politiek forum van 9 mei komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Doorontwikkeling speeltuinen (informatieve en richtinggevende sessie)

19.30 – 20.45 uur in het Bedrijfsrestaurant

Raads- en commissieleden worden bijgepraat over de speeltuinen en de functie van de speeltuinen. Daarnaast wordt ingegaan op de ontwikkeling van de nieuwe gemeenschappelijke organisatie van de speeltuinen. Bij raads- en commissieleden wordt opgehaald welke beelden er zijn ten aanzien van de maatschappelijke doorontwikkeling van de speeltuinen. Dit wordt gebruikt als kader voor het overleg met de speeltuinen voor het plan toekomstbestendige speeltuinen. Dit plan wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2019 aan de gemeenteraad gepresenteerd.

SDOA: inrichting van beschut werk (informatieve en richtinggevende sessie)

19.30 – 20.45 uur in Vergaderruimte 0.28

Sinds 2010 werken Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk samen in de gemeenschappelijke sociale dienst: SDOA. De afgelopen jaren hebben de gemeenten meer taken gekregen in het sociale domein. Ook hebben er wijzigingen in de Participatiewet en de Sociale Werkvoorziening plaatsgevonden. Om deze veranderingen goed te kunnen doorvoeren stelt SDOA voor om het Beschut Werk in een B.V. onder te brengen. In dit politiek forum wordt informatie verstrekt over deze plannen van SDOA. Aansluitend is er de mogelijkheid om over deze plannen in gesprek te gaan.

Onderwijshuisvesting (informatieve sessie)

21.00 – 22.00 uur in het Bedrijfsrestaurant

In de komende periode wordt met de schoolbesturen in Winterswijk het gesprek aangegaan over de realisatie van duurzame onderwijsvoorzieningen en het verder ontwikkelen van de plannen met betrekking tot de feitelijke vormgeving van deze onderwijsvoorzieningen. Bij het ontwerpen daarvan wordt rekening gehouden met de doelen van Integrale Kind Centra. De te realiseren voorzieningen dienen actief bij te dragen aan versterking van het woon- en leefklimaat in de betreffende kernen en wijken. In dit politiek forum worden de stappen in de uitwerking van het op te stellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) Winterswijk 2020-2035 gepresenteerd. Er wordt ingegaan op de aanleiding, het proces en de status van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Daarnaast wordt in deze sessie stil gestaan bij de landelijke ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijsstelsel. Vervolgens komen de randvoorwaarden en vervolgstappen. In het vierde kwartaal van 2019 wordt het definitieve Integraal Huisvestingsplan Onderwijs aan de raad voorgelegd. 

Buurtsportcoach Actief Winterswijk aan het woord

In Winterswijk zijn er meerdere buurtsportcoaches actief, ieder met een eigen aandachtsgebied. Zij stimuleren en ondersteunen inwoners bij het realiseren van een gezonde  leefstijl met voldoende beweging en verantwoorde voeding. Dit doen zij op een laagdrempelige manier, die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van wijkbewoners. En dat alles gebeurt dichtbij huis. Een belangrijk aspect hierbij is dat mensen elkaar ontmoeten en zo samen op weg gaan naar mooie resultaten. In het gemeentenieuws verschijnt regelmatig een korte column waarin de buurtsportcoaches vertellen over ervaringen in hun werk en over sportactiviteiten in Winterswijk. In deze uitgave Suzanne Spexgoor aan het woord, over een week uit het leven van een buurtsportcoach.

Maandag: Kies je Sport

De afgelopen vijf weken draaide het programma ‘Kies je Sport’. Ruim 70 kinderen uit groep 3 t/m 6 hebben een sport uit kunnen proberen bij één van de Winterswijkse sportverenigingen. Dit met als doel om kinderen te helpen om bewust en gericht een sport te kiezen die bij hen past. Het aanbod zit er voor dit jaar op en vandaag hebben we het project geëvalueerd. Wat ons betreft krijgt dit volgend schooljaar zeker een vervolg!

Dinsdag: Vakantieprogramma

Vandaag startte het vakantieprogramma van Beweeg Wijs. Dit is een aanvulling op de naschoolse activiteiten. Vandaag staan de beachsporten op het programma! Beachvolley, -soccer, en -handbal komen aan bod. Voor alle kinderen van 4-12 jaar die zin hebben in een leuke, gezellige en sportieve ochtend.

Woensdag: Buitenspeeldag

Op woensdag 12 juni staat de landelijke buitenspeeldag weer gepland. Ook in Winterswijk maken we daar weer een avontuurlijke middag van! Vandaag een overleg met SPOT Jongerenwerk om de eerste voorbereidingen te plannen. De dag gaat plaatsvinden in wijk De Pas. Houdt Facebook (@actiefwinterswijk) in de gaten voor het programma.

Donderdag: Stoepranden

Terug van weggeweest, een ouderwets potje stoepranden. We zijn bezig om dit leuke en vooral laagdrempelige spel weer onder de aandacht te brengen bij kinderen. In overleg met Achterhoekse organisaties gaan we het stoepranden aanbieden tijdens vakantie- en naschoolse activiteiten, in de gymzaal en op het schoolplein. Binnenkort volgt er meer info over de Achterhoekse Kampioenschappen in Doetinchem op 12 juni.

Vrijdag: Van alles wat

Een dagje ‘achter de schermen’; de website updaten, social media, nieuwe naschoolse activiteiten plannen, promotie richting basisscholen, afstemming met sportverenigingen, overleg met mijn collega buurtsportcoaches etcetera. Dit met als doel om kinderen dagelijks een uur lekker te laten bewegen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guido de Vries, coördinator  buurtsportcoaches. U kunt hem bereiken via e-mailadres actief@winterswijk.nl of telefoonnummer  (0543) 543 543.

Heeft u een idee om samen 75 jaar vrijheid te vieren?

In 2020 vieren wij 75 jaar vrijheid en vrede. Dat doen wij als regio Achterhoek samen met zoveel mogelijk inwoners, organisaties en buren uit de Duitse grensregio. Naast het centrale programma met bijzondere projecten is er ook veel ruimte voor lokale initiatieven. Heeft u een idee voor een lokaal initiatief om samen 75 jaar vrijheid te vieren of stil te staan bij wat 75 jaar vrede betekent in uw gemeente? Laat het ons dan weten, zodat we gezamenlijk kunnen kijken of dit initiatief in aanmerking komt voor subsidie.

Het centrale programma voor de Achterhoek is onderdeel van één van de vijf regioprogramma’s van Stichting Gelderland Herdenkt van de Provincie Gelderland. Naast de gebruikelijke herdenkings- en vieringsactiviteiten die er plaatsvinden, heeft dit Achterhoekse programma een aantal centrale thema’s waar de deelnemende gemeenten aan meedoen. Hiermee wordt de verbinding gemaakt met het heden en de toekomst als het gaat om vrijheid en vrede.

Lokale initiatieven

Om een breed publiek te interesseren, gaan de Achterhoekse gemeenten bij de activiteiten uit van zoveel mogelijk betrokkenheid, kennis en kunde van lokale initiatiefnemers. Zo kunnen wij als regio Achterhoek een samenhangend, divers en sterk programma brengen.

Subsidie

Er zijn een aantal eisen opgesteld waar een initiatief aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Deze informatie vindt u op www.winterswijk.nl. U kunt een subsidieaanvraag indienen tot en met september 2019 door contact op te nemen met Paulien van Vliet via pvliet@winterswijk.nl of (0543) 543 543. Na deze periode worden de initiatieven verzameld en beoordeeld. In de maand oktober ontvangen de aanvragers nader bericht of de subsidie wordt toegekend.

Informatieavonden

Er worden twee centrale informatieavonden georganiseerd over ‘Samen vrijheid vieren’ in het kader van 75 jaar vrijheid. Tijdens deze avonden worden de centrale thema’s en de subsidiemogelijkheden toegelicht. Teven kunnen vragen worden gesteld en is er ruimte om kennis te maken met andere mogelijke initiatiefnemers om de samenwerking op te zoeken.

–           Dinsdag 14 mei, inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur

Locatie: gemeentekantoor Winterswijk (Stationsstraat 25)

–           Maandag 20 mei, inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur

Locatie: gemeentehuis Doetinchem (Raadhuisstraat 2)

Opvoeden en opgroeien

Preventie Platform Jeugd start twee cursussen in mei

Het platform organiseert cursussen, trainingen en andere activiteiten voor ouders, kinderen in de Oost-Achterhoek over gemeente-overstijgende opvoedthema’s. Het complete activiteitenaanbod voor ouders, opvoeders en professionals is te vinden op de website www.preventieplatformjeugd.nl. Deelname aan de cursussen is gratis.

  • Ouderbijeenkomsten ‘Omgaan met pubers’ van start

Vijf ouderbijeenkomsten over ‘Omgaan met pubers’. Eerste bijeenkomst vindt plaats op maandag 6 mei 2019.  Locatie: sociaal cultureel centrum Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde. 

Meedoen?
Aanmelden kan tot 3 mei via www.preventieplatformjeugd.nl. Voor meer informatie kunt u via de mail contact opnemen met Armida Panka: a.panka@iriszorg.nl

  • Weerbaarheidstraining voor kinderen: Durf je wèl?!

Geef kinderen het lef voor zichzelf op te komen! De training is voor kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8. De training wordt in kleine groepen met maximaal 10 kinderen gegeven. Deze training start op donderdag 9 mei op een nader te bepalen locatie in de gemeente Aalten, het zijn zeven donderdagmiddagen, het tijdstip wordt in overleg bepaald.

Informatie en aanmelden

Alle informatie over deze cursussen en het overige aanbod is te vinden op www.preventieplatformjeugd.nl. U kunt uw kind ook aanmelden via deze website. 

Gratis cursusdag 16 mei 2019 veilig gebruik scootmobiel

 

Veilig Verkeer Nederland afdeling Winterswijk en gemeente Winterswijk vinden het belangrijk dat gebruikers van een scootmobiel veilig en met zelfvertrouwen aan het verkeer kunnen deelnemen. Daarom organiseren zij in samenwerking met verkeersschool Frank Massop op donderdag 16 mei een scootmobieldag voor alle scootmobielbezitters uit de gemeente Winterswijk, bij De Klephoorn (Laan van Hilbelink 6).  

Er zijn drie programmaonderdelen:

  • theorie (verkeersregels en verkeersinzicht),
  • praktijk (op een parcours, rijvaardigheid, tips en adviezen) en
  • bespreken van knelpunten.

Goed voorbereid de weg op

De scootmobiel is niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Als je niet meer zo goed ter been bent, kan een scootmobiel een uitkomst zijn om een boodschapje te doen of een familielid te bezoeken. Het voertuig zorgt ervoor dat veel senioren en mindervaliden zich makkelijker kunnen verplaatsen. Een handig middel om mobiel te zijn en mobiel te blijven. Maar rijden met een scootmobiel in het soms drukke verkeer is nog niet zo makkelijk. De bediening van een scootmobiel is vaak enorm wennen. En welke verkeersregels gelden er eigenlijk? Bestuurders stuiten op andere obstakels en situaties dan bij bijvoorbeeld voetgangers of fietsers. Vaak zijn scootmobielbestuurders daar onvoldoende op voorbereid.

Aanmelden en informatie

Voor meer informatie of opgave: vvn-winterswijk@hetnet.nl of info@frankmassop.nl of via

(06) 53 53 44 40. Er zijn geen kosten verbonden aan deze dag en training.

Doe de online verkeerstest

Met de online verkeerstest van Veilig Verkeer Nederland ontdek je in 2 minuten of je kennis van de verkeersregels voor scootmobielgebruikers up to date is. Doe de online verkeerstest op vvn.nl/opfriscursus 

Achterhoekse unieke spelen van start 

Met elkaar strijden, prestatie leveren, ieder op zijn/haar eigen niveau en dit alles met de olympische gedachte: ‘Meedoen is belangrijker dan winnen!’. Met deze gedachte is er, in navolging van de Special Olympics 2018, een nieuw evenement in het leven geroepen: De Achterhoekse Unieke Spelen!  In gemeente Aalten is de aftrap van de 1e editie op zaterdag 22 en zondag 23 juni 2019. Een evenement door en voor Achterhoekers, gericht op ALLE unieke sporters van de Achterhoek, dat eens per twee jaar zal worden georganiseerd in één van de Achterhoekse gemeenten.  

Om iedereen te laten sporten en bewegen heeft Achterhoek in Beweging, samen met Brichbouw Sportondersteuning en SportMee!, dit nieuwe evenement opgezet. Het doel van de Achterhoekse Unieke Spelen is om sporters met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, van jong tot oud, kennis te laten maken met het gevarieerde sport- en beweegaanbod in de Achterhoek. Meedoen, ontmoeten en plezier maken, zijn de belangrijkste pijlers van dit unieke evenement!

Programma 22 en 23 juni 2019
Op zaterdag 22 juni staan vijf sporten centraal t.w. bocce, voetbal, beachvolleybal, atletiek en wielrennen. Achterhoekse Unieke Sporters gaan op deze dag de strijd met elkaar aan, waarbij naast prestatie ook de olympische gedachte centraal staat. Daarnaast worden ook demosporten aangeboden en diverse clinics verzorgd, zoals mountainbiken, korfbal, basketbal en MATP (een laagdrempelig olympisch beweegprogramma voor mensen met een ernstig (meervoudige) beperking).

Voor zondag 23 juni wordt voor de 4e keer de Triathlon Aalten georganiseerd. Als aanvulling op de reguliere triatlon wordt dit jaar als primeur de Unieke Recreatieve Triathlon georganiseerd. Alle Achterhoekse Unieke Sporters kunnen deelnemen. De triathlon krijgt een aangepast parcours en aangepaste spelregels, maar de finish is gezamenlijk met de reguliere triathlon. Alle onderdelen kunnen afzonderlijk worden uitgevoerd, waarbij het mogelijk is om deel te nemen met een hulpmiddel zoals een A-linker of duofiets.

Meer informatie
Wil je meer informatie over de Achterhoekse Unieke Spelen en wil je rustig het aanbod van activiteiten bekijken? Kijk dan op www.achterhoekseuniekespelen.nl Aanmelden kan tot en met 15 juni 2019 via de site. Met sport zorgen we ervoor dat iedereen erbij hoort en mee kan doen in onze samenleving; welke leeftijd, achtergrond, kwaliteit of beperking je ook hebt. Sporten is belangrijk!

Training alcoholpreventie bij pubers  

Bent u ouders of grootouders en vindt u dit onderwerp interessant? Of werkt u met jongeren bijvoorbeeld binnen het onderwijs, de sport of het verenigingsleven en heeft u interesse om deel te nemen aan een training over dit thema? Dan is Tactus Verslavingszorg op zoek naar u!  

Tactus Verslavingszorg wil in de gemeente Winterswijk graag ouders, grootouders, volwassenen die werken met jongeren in het onderwijs, sport- en verenigingsleven betrekken bij alcoholpreventie. Wij zoeken deelnemers voor de training alcoholpreventie. De deelnemende volwassenen krijgen een brede basis over het thema alcohol en preventie. In de training komen onderwerpen aan bod zoals kennis over alcohol, ontwikkeling van pubers, communicatie en omgaan met lastige situaties rondom het gebruik van alcohol en pubers.

Europarents

Europarents maakt onderdeel uit van het door de EU gefinancierde project ‘Localize It’. Dit project heeft als doel om minderjarig en zwaar alcohol drinken te verminderen. 

Praktische informatie

De training bestaat uit twee bijeenkomsten en is op maandag 6 en 13 mei. Duur van de training is ongeveer twee uur per bijeenkomst. Aanvang is om 19.30 uur. Locatie volgt. Deelname is gratis. Wilt u graag meer weten over dit project of heeft u andere vragen dan kunt u contact opnemen met Sonja Basemans, beleidsmedeweker preventie van Tactus Verslavingszorg via s.basemans@tactus.nl of bellen naar (06) 30 38 98 79. 

Beweegspetters: Judo en gym voor kinderen van 0-4 jaar 

Op woensdag 8 mei organiseren Penta en Budocentrum een beweegactiviteit voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Bewegen voor jonge kinderen is goed voor de motoriek en het zelfvertrouwen. Het kinderfysioteam Winterswijk is hierbij aanwezig. De activiteit vindt plaats in het budocentrum aan de Huininkmaat 1a in Winterswijk en duurt van 9.15 tot 11.30 uur. Deelname is gratis.

Beweegspetters

Beweegspetters is een samenwerking van SWW kinderopvang, Yunio, Zwembad Jaspers, Budocentrum Winterswijk, Penta, Kinderfysioteam Winterswijk, gemeente Winterswijk. Doel is ouders en kinderen bekend maken met de beweegmogelijkheden in Winterswijk.

Informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar jgeurkink@winterswijk.nl

Terugblik van de raad

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 18 april de volgende besluiten genomen. 

Raad beëdigt Zohra Khaldi (GroenLinks) als nieuw commissielid

De raad heeft Zohra Khaldi beëdigd als commissielid namens de fractie van GroenLinks.

Raad stelt aangepaste tarieventabel bij legesverordening 2019 vast

De raad heeft de tarieventabel van de in december vastgestelde legesverordening 2019 opnieuw vastgesteld. In de tabel zijn de tarieven voor de gezondheidsverklaring, de verklaring huwelijksbevoegdheid en van enkele uittreksels gewijzigd.

Raad stelt bestemmingsplan ‘Rotonde Bataafseweg – Steengroeveweg’ vast

In 2017 is de gemeente een bestemmingsplanprocedure gestart voor de aanleg van een rotonde op de kruising Bataafseweg – Steengroeveweg. Op het ontwerpbestemmingsplan hebben buurtbewoners drie zienswijzen ingediend. De raad heeft ingestemd met de beantwoording van de zienswijzen en het bestemmingsplan ‘Rotonde Bataafseweg – Steengroeveweg’ ongewijzigd vastgesteld.

Raad stelt beleidskaders nota sport en bewegen vast

De raad heeft de uitgangspunten voor de nog op te stellen nota sport en bewegen vastgesteld. De verwachting is dat deze nota in het najaar ter vaststelling aan de raad kan worden aangeboden.

Raad aanvaardt motie over extra subsidie voor bevrijdingsconcert

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Stichting Bevrijdingsconcert Winterswijk op 9 april een eenmalige subsidie van € 5.000 toegekend voor de organisatie van een bevrijdingsconcert op 5 mei. De fracties van CDA, WB, VVD, GroenLinks en PvdA dienden gezamenlijk een motie in om de stichting eenmalig een extra bijdrage toe te kennen van maximaal € 10.000 om het bevrijdingsconcert door te kunnen laten gaan. Het college ontraadde de motie, maar deze werd door de raad met 18 stemmen voor (CDA, WB, VVD, GroenLinks, PvdA) en 1 stem tegen (D66) toch aanvaard. De fractie van Voor Winterswijk onthield zich van stemming vanwege haar betrokkenheid bij de organisatie van het bevrijdingsconcert.

Raad aanvaardt motie over zonnepanelen op bedrijfsdaken

De fracties van WB, VVD, GroenLinks en PvdA dienden tijdens de raadsvergadering een motie in waarin het college werd opgedragen “met een voorstel te komen op welke wijze bij de nieuwe ontwikkeling van bedrijventerreinen ondernemers zo veel mogelijk te bewegen zijn om zonnepanelen op hun daken te kunnen leggen.” Deze motie werd raadsbreed aanvaard.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl

Fracties blikken terug op de raadsvergadering

Iedere maand vergadert de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 18 april.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk

De raadsvergadering begon met insprekers die duidelijk aangaven dat het merendeel van de omwonenden van de Greversweg een spoorbrug niet ziet zitten. Het is landschappelijk lelijk, te duur en er lijkt een beter en goedkoper alternatief te zijn. Hopelijk komt het college op tijd bij zinnen en wordt serieus gekeken naar het idee van de insprekers. Bij de opendebatronde kwam Wilma Elsinghorst namens het CDA met het idee voor een kindergemeenteraad. Dit idee werd positief ontvangen, dus daar komen we zeker op terug.

Dankzij de motie van het CDA die uiteindelijk ook gesteund werd door de coalitie kon het bevrijdingsconcert worden gered. Het zou namelijk een blamage zijn voor Winterswijk als op het laatste moment het concert zou moeten worden afgelast, terwijl de gemeente zich nadrukkelijk heeft gepresenteerd als partner van het concert. Ten slotte kwam ook nog een motie van Winterswijk Belang aan de orde die alleen maar een onderzoek opleverde, maar ondertussen wel pijnlijk duidelijk maakte dat ons prachtige nationale landschap niet in goede handen is bij de coalitie. Grootschalige zonneparken lijken namelijk overal mogelijk te zijn als het ook in ons waardevolle cultuurlandschap mag, zoals bijvoorbeeld op het Arrisveld. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd. Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Henk Jan Tannemaat, fractievoorzitter Winterswijks Belang

In de afgelopen raadsvergadering hield Ruth van der Meulen namens Winterswijks Belang een pitch over de enorme droogte die Nederland, dus ook de Achterhoek en dus ook Winterswijk nog steeds treft.

We zullen werk moeten maken van het ‘ontstenen’ van tuinen, waardoor regenwater de kans krijgt in de grond te trekken in plaats van afgevoerd te worden via het riool. We willen u graag verleiden om in ieder geval een paar tegels of klinkers uit uw tuin te halen en hier een paar plantjes in te zetten! Het pleidooi van Ruth werd gedeeld door de overige raadsleden.
Daarnaast hadden WB, VVD, GroenLinks en PvdA een motie waarin we verzoeken om maximale druk te zetten om daar waar nieuwe industriepanden worden gerealiseerd, de dakconstructie zodanig te maken dat hier (het liefst meteen) zonnepanelen op kunnen liggen. We moeten ervoor zorgen dat op zoveel mogelijk bebouwing zonnepanelen komen te liggen, zodat we zo min mogelijk zonneparken behoeven aan te leggen. De energiebehoefte voor een Winterswijk zonder windmolens is al snel 120 hectare aan zonnevelden! WB wil daken graag optimaal benutten, zodat er zo min mogelijk kostbare hectares nodig zijn voor zonnepanelen. Het verbod op windmolens maakt de zoektocht naar deze hectares niet makkelijk constateerde WB terecht. Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Gert-Jan te Gronde, fractievoorzitter VVD

De VVD-fractie is positief over de kaders voor de nieuwe sportnota, mede omdat de input van de maatschappelijke partners is meegenomen. Sport als doel, maar vooral ook sport als middel om te ontmoeten en te verbinden. In de commissievergadering hebben we de wethouder dan ook al meegegeven om bij de uitwerking van de sportnota breed te kijken naar alle Winterswijkse faciliteiten voor jong en oud. Hoe belangrijk is dat avondje ‘kegelen’ voor je fitheid, maar ook voor je maatschappelijke betrokkenheid?

De fractie van de VVD houdt van doeners. Mensen die bij allerlei verenigingen ideeën hebben om jongeren in de vakantie ook te kunnen laten voetballen, of mensen die bingoavonden organiseren, waarbij de sportkantine wordt omgetoverd in een casinosfeer. Sportieve workshops voor het bedrijfsleven. U bedenkt het maar! Wij zijn dan ook groot voorstander van het stimuleren en waar nodig faciliteren en meedenken bij ideeën en initiatieven bij de verschillende bij sportparken om zich door te ontwikkelen naar multifunctionele parken.

De VVD diende mede een motie in die het college verzoekt bij nieuwbouw van bedrijfspanden de eigenaren te bewegen zonnepanelen op het dak aan te brengen, zodat we onze schaarse ruimte optimaal benutten en ons landschap zo veel mogelijk kunnen ontzien. Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Peter Voogt, fractievoorzitter GroenLinks

De raad kreeg achteraf een pluim van de burgemeester voor de goede sfeer. Terwijl er wel heikele zaken aan de orde waren. Zo was er ontevredenheid over de subsidietoekenning aan het bevrijdingsconcert. Het nieuwe college voelde zich gebonden aan een toezegging van € 5.000 door het vorige (CDA-WB) college. Terwijl in maart vanuit de raad was aangegeven dat het wel wat ruimhartiger mocht. Het CDA ontpopte zich als bedreven oppositiespeler, zonder zich te realiseren dat het (eigen) vorige college verantwoordelijk was voor de magere toezegging. Zelfs hun bezorgdheid over een te kwistige overheid was opeens verdwenen.

De motie om extra subsidie werd breed gesteund. Alleen D66 was tegen en hamerde op ‘precedentwerking’: zo kon iedereen wel (meer) subsidie vragen. Maar het bevrijdingsconcert is uniek voor Winterswijk. Daarom voor D66 een citaat van de Rotterdamse wethouder voor Sociale Vernieuwing (1993): “Bestuurders moeten hun angst voor precedentwerking maar eens inruilen voor het lef om onderscheid te maken.” Een ander heikel punt was het “laat inleveren” van een motie om ondernemers ertoe te bewegen zonnepanelen op de daken van nieuwe bedrijfsgebouwen te plaatsen. Maar de raad kan bij meerderheid besluiten om van haar eigen procedureregels af te wijken. In dit geval terecht: laten we eerst de daken volleggen met zonnepanelen, alvorens de natuur. En ten slotte de oproep van Paul Puntman in z’n maidenspeech: laten we allemaal voor een socialer en groener Europa stemmen op 23 mei. Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.groenlinks.nl

Ubel Zuiderveld, fractievoorzitter PvdA Winterswijk

Tijdens de raadsvergadering kwam een motie aan de orde van WB. De PvdA diende hem mede in. Met deze motie willen we stimuleren dat nieuwe bedrijfsvestigingen meteen de overstap maken naar herwinbare energie door hun dak te bedekken met zonnepanelen. Ik maakte van de gelegenheid bewoners rond het laatste stuk van de Morgenzonweg, achter het SKB, toe te spreken. Aan weerszijden van het fietspad naar Groenlo (Arrisveld) wil het bedrijf Solarcentury ongeveer 26.000 zonnepanelen plaatsen, goed voor de stroom van ongeveer 2.000 huishoudens. Zowel enkele bewoners als het bedrijf waren onlangs te gast in onze fractie. We luisteren zoveel mogelijk naar beide kanten. Hoewel we ons definitieve besluit nog moeten nemen, zijn we niet tegen dit zonnepark. Het stopcontact, het verdeelstation, zit namelijk vlakbij. Elke kilometer verder weg kost ongeveer 175.000 euro extra en veel graafwerk. Het zonnepark is op Arrisveld niemand tot last. Bijna niemand vindt veranderingen in zijn omgeving fijn. Nee, misschien vind je zo’n park niet mooi. Maar des te minder fossiele brandstof we de atmosfeer in blazen, des te leefbaarder maken we de lucht voor onze kleinkinderen. Is dat niet mooi? Denk jij er anders over, dan kun je me e-mailen via info@ubelzuiderveld.nl of bellen op 06-20431424. Voor meer informatie zie ook: www.pvdawinterswijk.nl

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

Afgelopen raadsvergadering overhandigde D66 de petitie voor het doortrekken van de nachttrein aan het college van burgemeester en wethouders. Eerder had het college namelijk aangegeven dat er geen animo voor een nachttrein naar Winterswijk zou zijn. Met deze petitie wilde bewijzen dat er wel voldoende animo voor was. Uiteindelijk ondertekenden bijna 1.200 inwoners de petitie voor het doortrekken van de nachttrein naar Winterswijk. Met deze handtekeningen in de hand, hebben wij wederom vragen gesteld over de mogelijkheid voor het doortrekken. Het college van burgemeester en wethouders ziet dat, tot onze spijt, ook nu nog niet meteen als mogelijkheid. D66 heeft daarom extra aangedrongen op een sterke lobby naar de provincie voor de nachttrein.

Uiteindelijk kwam er nog een wat vreemde motie aan de orde tijdens de raadsvergadering. Deze motie ging over de extra subsidie voor het bevrijdingsconcert. Het college had aan het bevrijdingsconcert al € 5.000 beschikbaar gesteld. Er lag een motie voor om daarbovenop nog eens € 10.000 beschikbaar te stellen, zodat de totale bijdrage van de gemeente € 15.000 werd. D66 was kritisch op deze extra bijdrage. Het is geld van de gemeenschap en daar moet goed mee worden omgegaan. Maar er was onvoldoende duidelijk of er niet binnen de eigen begroting van de stichting bezuinigd kon worden. Bovendien vreest D66 dat er een grote precedentwerking van uitgaat. D66 heeft uiteindelijk voor de bijdrage van € 5.000 gestemd, maar tegen de extra bijdrage van € 10.000. Want ook al zijn de organisatoren en de inhoud van dit evenement zo sympathiek als bij dit bevrijdingsconcert, we moeten wel altijd kritisch blijven op de uitgave van gemeenschapsgeld. Voor meer informatie zie ook: www.D66winterswijk.nl

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk

Tijdens de opendebatronde heb ik namens ‘Voor Winterswijk’ een alternatief plan gepresenteerd in plaats van het Cultuurkwartier. Van Cultuurkwartier naar Woonkwartier is een plan waarin we voorstellen om vanaf de Roelvinkstraat via de Notaristuin tot aan het Weurden een groen Woon-, Parkeer- en Recreëerpark te ontwikkelen. Op die plek dus geen nieuwe muziekschool en megabioscoop, maar appartementen met een groene uitstraling. Zowel huur, sociale huur als koop. Bouwen voor jongeren, ouderen en één- en tweepersoonshuishoudens. Dit alles mooi, afwisselend en omgeven door een groen parkeerpark.

Wonen dichtbij het centrum en parkeren dicht achter de winkels is de kracht van ons koopcentrum. ‘Voor Winterswijk’ gaat er voor om ons bestaande vastgoed duurzaam te benutten. De muziekschool zal daarom in onze plannen een plek krijgen in het Gerrit Komrij College, waar door de krimp van het aantal leerlingen plaats genoeg vrijkomt. Voor concerten en uitvoeringen kunnen zij gebruikmaken van De Storm en de Jacobskerk. Door verhuizing van de Skinny Binny Club (alleen als zij dat willen) of sloop van het tegenoverliggende lelijke kantoorgebouw kan er ook in de Kloksteeg meer ruimte komen voor een nieuwe invulling van wonen en groen. Een prikkelend plan, de discussie waard. Voor meer informatie zie ook: www.facebook.com/Voor-Winterswijk-302777507073259/

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Leeghwaterweg

In verband met een verbouwing wordt tot en met 31 juli tijdelijk het parkeerverbod op de Leeghwaterweg ter hoogte van de ROVA opgeheven.

Weeninkpad

In verband met rioolwerkzaamheden is het Weeninkpad van maandag 15 april tot en  met 31 mei afgesloten is voor al het verkeer.

Misterweg

In verband met Dodenherdenking is op zaterdag 4 mei 2019 de Misterweg, ter hoogte van de Joodse begraafplaats, tussen 16.30 en 18.00 uur afgesloten en zijn de wegen in omgeving van het Mevr. Kuipers-Rietbergplein tussen circa 19.00 en 20.30 uur afgesloten voor alle verkeer.

Meddoseweg

In verband met het bevrijdingsfestival zijn er op zondag 5 mei de volgende verkeersmaatregelen van kracht op de Meddoseweg:
• Fietspad afgesloten tussen Sevink Molen en de Beachclub
• Snelheidsreductie naar 30 km/h tussen de Walienseweg en Hilgeloweg
• Stopverbod tussen de Walienseweg en Hilgeloweg
Er is een omleiding van kracht voor doorgaand verkeer naar Meddo of Winterswijk.
De omleiding gaat over de Walienseweg, Huppelseweg, Greuneweg en Wandersweg.
Ter hoogte van parkeerterrein van ’t Hilgelo worden verkeersregelaars ingezet.

2 mei Jaspers Jeugdsportdag van 13.00 tot 17.00 uur op sportpark Jaspers.
2 mei EUREGIO spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6 in Dinxperlo.
4 en 5 mei Herdenkingsbijeenkomsten. Programma zie elders in dit gemeentenieuws.
6 en 13 mei Training alcohol preventie bij pubers om 19.30 uur. Locatie volgt. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
6 mei Ouderbijeenkomst ‘Omgaan met pubers’ van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: sociaal cultureel centrum Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde.
9 mei Weerbaarheidstraining voor kinderen. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
14 en 20 mei Informatieavonden ‘Samen vrijheid vieren’. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
16 mei Gratis cursusdag veilig gebruik scootmobiel bij De Klephoorn (Laan van Hilbelink 6). Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
22 en 23 juni Achterhoekse Unieke Spelen.