Gemeentenieuws week 2

0
149

Zerouali kookt promotieprijs Winterswijk bij elkaar     

De promotieprijs Winterswijk gaat dit jaar naar kookboekauteur en tv kok Nadia Zerouali. Deze prijs werd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 8 januari in theater De Storm uitgereikt. De prijs is in het leven geroepen door de voorzitters van VVV, ABH, OWIN, Horeca Nederland, Gemeentebestuur en de Stichting Winterswijk Marketing. Het doel van de prijs is de stimulering van de promotie van Winterswijk, waarmee bedoeld wordt het onder de aandacht brengen van Winterswijk bij derden.

Geboren Winterswijkse
Al woont ze nu in het westen van het land, Nadia komt uit Winterswijk en ze laat geen gelegenheid voorbij  gaan om dit te memoreren. Geboren in onze mooie gemeente ging bij haar al vroeg de liefde door de maag en begon zij op jonge leeftijd al met het meehelpen in de keuken. Na de middelbare school was de keuze voor de Hotelschool in Apeldoorn en een opleiding Marketing en Communicatie een logische.

Schrijfster van kookboeken en televisiemaakster
Dat haar leven draait om eten en drinken mag blijken uit het feit dat zij zich intensief bezig houdt met het schrijven van culinaire artikelen, begeleiden van fotografie en adviseren van foodmerken. Nadia geeft workshops voor de mediterrane keuken met als specialisatie de Arabische keuken. Samen met Merijn Tol had zij op de zender 24Kitchen een kookprogramma Grenzeloos Koken Arabisch. Ook schrijft zij kookboeken waaronder het prijswinnende kookboek ‘Melk en Dadels’ over en met Marokkaanse moeders.

En dit jaar heeft zij met ‘SOUQ’ (tafels vol mezze) de Gouden Kookboekprijs gewonnen. Dat Nadia aan de weg timmert mag blijken uit haar optredens op TV in onder andere De Wereld Draait Door, RTL Late Night en Binnenste Buiten. Daarnaast verschijnen haar artikelen in diverse bladen.

Oordeel van de jury
De reden voor de jury om haar deze 100% Winterswijk trofee toe te kennen is dat zij Winterswijk nooit is vergeten en elke gelegenheid pakt om onze mooie gemeente onder de aandacht te brengen.

Langer thuis in Winterswijk? Vraag de ‘Blijverslening’ aan!

Heeft u plannen om te verbouwen, zodat u nog lang en prettig in uw huis kunt blijven wonen? Of wilt u kleinere verbeteringen doorvoeren, waardoor uw huis nog veiliger en comfortabeler wordt? Vanaf 1 januari 2018 kunt u daarvoor de ‘Blijverslening’ aanvragen. Deze lening met gunstige voorwaarden is bedoeld voor de financiering van woningverbeteringen die uw huis levensloopbestendig maken. 

De ‘Blijverslening’ is er speciaal voor mensen die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen en daar ook in willen investeren. De lening is niet aan leeftijd gebonden. Ook kunnen woningaanpassingen voor bijvoorbeeld een inwonend gezinslid ermee worden gefinancierd. U kunt bijvoorbeeld denken aan het plaatsen van een traplift, het weghalen van drempels of het creëren van de slaapkamer op de begane grond. In totaal wordt er een bedrag van € 500.000,00 beschikbaar gesteld via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Uw woning duurzamer maken?

De ‘Blijverslening’ kunt u ook aanvragen voor duurzame aanpassingen aan uw woning. Ten hoogste 20% van het te lenen bedrag kunt u aan verduurzaming van uw woning besteden.

Voorwaarden en kenmerken Blijverslening

  • Eigenaar en bewoner van een woning in de gemeente Winterswijk;
  • Uitvoering van ten minste één maatregel van de vastgestelde maatregelenlijst;
  • Leenbedrag tussen de € 2.500,00 en € 50.000,00;
  • Looptijd lening 10 en 20 jaar;
  • Toets kredietwaardigheid door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten;
  • Huidige rente 1,6%. Rente wordt vastgesteld op datum van binnenkomst aanvraag.

Aanvraag ‘Blijverslening’ indienen

Om in aanmerking te komen voor de Blijverslening legt u als eerste contact met de gemeente Winterswijk. De gemeente toets of uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden. Voldoet deze aanvraag, dan ontvangt u van de gemeente een tweede aanvraagformulier voor de daadwerkelijke Blijverslening. Deze dient u zelf in te dienen bij de SVn. De SVn toets de kredietwaardigheid en gaat over tot al dan niet verstrekken van de lening.

Om te weten te komen of u in aanmerking komt voor de ‘Blijverslening’ of u wilt graag meer informatie, kunt u contact leggen met de heer E. Rouw (Beleidsadviseur Wonen). U kunt daarvoor een e-mail sturen naar erouw@winterswijk.nl of telefonisch contact leggen via nummer (0543) 543 543. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Reizigers ZOOV ontvangen nieuw ZOOV magazine

Om reizigers van ZOOV op de hoogte te houden van activiteiten en initiatieven van ZOOV, hebben alle reizigers van ZOOV begin januari het nieuwe ZOOV magazine ontvangen. Dit nieuwe magazine komt twee keer per jaar uit. Naast interviews met reizigers en ZOOV Reisplanner, staat in dit magazine ook praktische informatie over reizen met ZOOV.

Wilt u ook een exemplaar van het magazine ontvangen, dat kan. Neem dan contact op met de ZOOV Klantenservice, telefoonnummer (0543) 543 545.

Kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen

De burgemeester van Winterswijk maakt het volgende bekend:

Op 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente plaatshebben. Op die dag kunnen op het gemeentekantoor  aan de Stationsstraat 25 bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur de lijsten van kandidaten worden ingeleverd.

De benodigde formulieren voor:

–    de lijsten van kandidaten (model H 1)

–   de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)

–    de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)

–   de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2)

–   de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)

zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling op het gemeentekantoor kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar. Nadere inlichtingen over de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van de kandidatenlijsten worden op het gemeentekantoor verstrekt.

Activiteiten voor mantelzorgers in januari 

Omgaan met psychische problemen: startdatum maandag 15 januari

De cursus is bedoeld voor partners, (volwassen) familieleden en andere naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen. Het is niet persé noodzakelijk dat er een diagnose is gesteld door een psychiater of psycholoog. Dit kan in het kennismakingsgesprek besproken worden. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat van Preventie: GGNet Preventie Telefoon: 088-933 1180 e-mail: preventie@ggnet.nl

Vragen aan de mantelzorgconsulent?

Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij de Post, Balinkesstraat 4. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is Marjan Roerdinkveldboom aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen. Meer informatie over alle activiteiten leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl of bel op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur met VIT tel. (0544) 82 00 00.

Verloren en gevonden voorwerpen

Heeft u iets gevonden of verloren? U kunt hiervan aangifte doen via onze website www.winterswijk.nl, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543. Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website www.winterswijk.nl> actualiteiten. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

Afvalkalender 2018

De gemeente Winterswijk en ROVA werken aan een optimale afvalinzameling. Dit kan betekenen dat de afvalinzameling in 2018 voor u gaat wijzigen. Op www.rova.nl/afvalkalender ziet u eenvoudig en snel of de afvalinzameling op uw adres het komende jaar wijzigt.

De ROVA-app

Naast de online afvalkalender is de gratis ROVA-app beschikbaar. Hiermee zijn de inzameldagen altijd binnen handbereik. Op de ROVA-app kunt u een herinnering instellen. U krijgt dan  een seintje wanneer u de container aan de weg kunt zetten. De ROVA-app is er voor iPhone en Android-toestellen en is gratis te downloaden in de Appstore. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het ROVA klantcontactcentrum via www.rova.nl/contact

Geen internet?

De afvalkalender wordt niet per post verstuurd. Heeft u geen toegang tot internet? Dan kunt u de kalender aanvragen  bij het ROVA klantcontactcentrum via telefoonnummer (0543) 54 54 54. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

N18 bij Varsseveld

In opdracht van Rijkswaterstaat is aannemer BAM bezig met de reconstructie van de N18 tussen Varsseveld en Lichtenvoorde. Volg de aangegeven omleidingsroutes en houd rekening met langere reistijden. Kijk voor meer informatie op www.bambouwtN18.nl.

Kijk voor meer informatie en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

datum info activiteit
10 januari Openbare vergadering van de commissie Ruimte, vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
11 januari Openbare vergadering van de commissie Samenleving, vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
11 januari Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet in het gebouw van SDOA, Kevelderstraat 1, Groenlo. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
15 januari VIT-hulp bij mantelzorg. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
15 januari Openbare vergadering Wmo-raad om om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Vergaderingen

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet op 11 januari 2018

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag   11 januari 2018 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) te Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staat onder meer:  voortgang met betrekking tot  vacature voor een cliëntenraadslid, afwikkeling adviesaanvraag met betrekking tot minimabeleid, behandeling adviesaanvraag verordening maatschappelijke participatie.

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Openbare vergadering Wmo-raad op 15 januari 2018

De Wmo-raad vergadert op maandag 15 januari aanstaande om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk. U bent van harte welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Op de agenda staat onder meer de agendapunten uitkomsten inkoop 2018, beleidskader Wonen met Zorg en tussenevaluatie ZOOV eerste halfjaar 2017. De op de agenda betrekking hebbende stukken liggen ter inzage bij het gemeentekantoor. Deze stukken kunt u ook vinden op onze website www.winterswijk.nl onder de rubriek zorg en welzijn.

Spreekrecht publiek

Belangstellenden kunnen in een openbare vergadering van de Wmo-raad het woord voeren over een onderwerp dat tot de Wmo behoort. Na de opening van de vergadering kunnen zij gezamenlijk gedurende maximaal vijftien minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen en niet-geagendeerde onderwerpen. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient zich uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de vergadering te melden. Voor het aanmelden voor het gebruik van het spreekrecht of informatie over deze vergadering, kunt u contact opnemen met mevrouw Slotboom, secretaris Wmo-raad, via e-mail wmoraad@winterswijk.nl.

Terugblik op de raadsvergadering

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 21 december 2017 de volgende besluiten genomen.

Raad stemt in met toelating van Han Kolkman (D66) als tijdelijk raadslid

Han Kolkman is toegelaten en geïnstalleerd als tijdelijk raadslid voor D66. De komende maanden vervangt hij raadslid Franklin Vlam wegens ziekte.

Raad stelt derde financiële prognose vast
Het college van burgemeester en wethouders rapporteert drie keer per jaar aan de raad in een financiële prognose over de financiële situatie van de gemeente en de (financiële) voortgang van de uitvoering van de begroting.

Raad stelt belastingverordeningen voor 2018 vast

De raad heeft de belastingverordeningen voor 2018 vastgesteld. De belastingtarieven voor 2018 worden binnenkort gepubliceerd in de gemeenterubriek in Achterhoek Nieuws en via www.officielebekendmakingen.nl.

Raad stelt Controleprotocol Winterswijk 2017 vast

De raad heeft het Controleprotocol Winterswijk 2017 vastgesteld in verband met de accountantscontrole van de jaarrekening 2017.

Raad neemt kennis van Horizontale verantwoording gemeentelijke informatiehuishouding 2016 en 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft verantwoording afgelegd aan de raad over de uitoefening van het toezicht op de informatiehuishouding conform artikel 17 van de Archiefverordening van de gemeente Winterswijk.

Raad stelt wijzigingen in arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) vast voor griffiemedewerkers

De raad heeft een aantal wijzigingen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Winterswijk van toepassing verklaard voor de griffier en de medewerkers van de griffie.

Raad stelt gewijzigde Winkeltijdenverordening Winterswijk 2014 vast

Namens de winkeliers in het centrum heeft ABH Cityvereniging gevraagd om de verordening zodanig te wijzigen dat ook de winkels in het centrum op bepaalde feestdagen geopend mogen zijn. Daarnaast heeft Obelink Vrijetijdsmarkt gevraagd om op alle zondagen in de periode van 1 april tot 1 september geopend te mogen zijn. De raad heeft de Winkeltijdenverordening Winterswijk 2014 zodanig gewijzigd wijzigen dat de vrijstelling in artikel 2 voor de winkelopenstelling op tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag ook geldt voor winkels in het centrum. Aan artikel 3 betreffende vrijstellingen voor bepaalde branches wordt toegevoegd dat winkels in vrijetijds- en recreatieartikelen geopend mogen zijn op alle zondagen in de periode van 1 maart tot 1 september.

Raad stemt in met verantwoording fractiebudgetten 2014 (kwartaal 2 t/m 4), 2015 en 2016

De raadsfracties hebben verantwoording afgelegd aan de raad over de besteding van hun fractiebudgetten in 2014 (kwartaal 2 t/m 4), 2015 en 2016.

Raad stelt Energiemix Winterswijk Energieneutraal 2030 vast

Op 29 juni 2017 heeft de raad de Energievisie Winterswijk vastgesteld. Binnen de kaders van deze energievisie is een ‘passende energiemix’ voor Winterswijk opgesteld. De energiemix bestaat uit een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet leiden tot een energieneutraal Winterswijk in 2030. In een amendement stelde PvdA-fractie en de raadsleden Tannemaat (WB), Van der Meulen (WB) en Van Nijkerken (WB) voor om het in juni vastgestelde moratorium op windturbines in te trekken. Dit amendement werd na hoofdelijke stemming met 11 stemmen tegen en 8 stemmen voor verworpen. Het voorstel voor de Energiemix werd daarna met 10 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.

Raad stemt unaniem in met rapport rekenkamercommissie ‘Gezamenlijk investeren in sport en mét sport’

De raad heeft kennisgenomen van het rapport ‘Gezamenlijk investeren in Sport en mét Sport’ van de Rekenkamercommissie Aalten, Oost Gelre en Winterswijk en legt de aanbevelingen voor nadere uitwerking aan het college voor.

Raad stemt unaniem in met rapport rekenkamercommissie ‘Inspelen op de digitale revolutie in gemeente Winterswijk’

De raad heeft kennisgenomen van het rapport ‘Inspelen op de digitale revolutie in gemeente Winterswijk’ van de Rekenkamercommissie Aalten, Oost Gelre en Winterswijk en legt de aanbevelingen voor nadere uitwerking aan het college voor.

Raad stemt unaniem in met instellen commissie klankbordgesprek burgemeester en raad

De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel van het presidium om een commissie vanuit de raad te vormen die regelmatig klankbordgesprekken met de burgemeester voert. De raad heeft de raadsleden Inge klein Gunnewiek, Elvira Schepers-Janssen en Henk Jan Tannemaat benoemd als leden van deze commissie.

Raad stemt unaniem in met voorstel over bedrijfsvoeringsonderzoek SDOA

De raad heeft kennisgenomen van het onderzoek naar de bedrijfsvoering van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA), dat Radar Advies in opdracht van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk heeft uitgevoerd. De raad wijst de door het Dagelijks Bestuur van SDOA voorgestelde verdeling van de bedrijfsvoeringskosten af, omdat deze verdeelsleutel financieel nadelig is voor de gemeente Winterswijk. De raad houdt vast aan het advies van Radar om de bedrijfsvoeringskosten te verdelen op grond van het aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal inwoners per gemeente. De wethouders Aalderink en Saris brengen deze zienswijze op 23 december in het Algemeen Bestuur van SDOA.

Raad stemt in met wijzigingen deelname VVD-fractie aan de commissies Ruimte en Samenleving

Op verzoek van de VVD-fractie is het commissielidmaatschap Stefan te Selle en Norbert Janssen beëindigd. Tineke van der Linden-Plass en Gert-Jan Lucas zijn benoemd tot lid van de commissie Ruimte en Dick Scholts is benoemd tot plaatsvervangend lid van de commissie Samenleving.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl. De besluitenlijst kunt u vinden op www.winterswijk.nl/bis/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad.

Fracties blikken terug op de raadsvergadering

Iedere maand vergadert de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 21 december.

Henk Jan Tannemaat, fractievoorzitter Winterswijks Belang
Tijdens de vaststelling van de energiemix constateerde WB dat het niet goed mogelijk is om te onderzoeken wat de BESTE manier is om Winterswijk in 2030 energieneutraal te maken. Om die zoektocht op een goede manier te doen kun je volgens ons windmolens niet uitsluiten. Dat wil niet zeggen dat WB persé windmolens wil! Vandaar het mede ondersteunde amendement van de PvdA samen met drie leden van WB. Als je iets doet, doe het dan goed. WB kon dan ook niet instemmen met de energiemix. Wel veel dank voor het werk van de leden van deze tafel!

Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl.

Wim Elferdink, fractievoorzitter CDA

De afgelopen raadsvergadering was om een aantal redenen voor het CDA het voorlopige dieptepunt in de huidige raadsperiode.

In juni 2017 hebben we als raad een besluit genomen over de energievisie met daarin 1) moratorium op windmolens en 2) opdracht aan de Energietafel om een gedragen advies over de Energiemix op te stellen. Tijdens de afgelopen vergadering werd op het allerlaatste moment voor de stemming een amendement ingediend door de PvdA en WB raadsleden om het moratorium in te trekken en windenergie op te nemen in de energiemix. Doordat het amendement op het allerlaatste moment werd ingediend en vooraf niet gedeeld was met collega raadsleden ontliepen de indieners het debat. Het CDA is teleurgesteld dat beide partijen het debat niet aandurfden en de argumenten dus niet konden worden gewisseld.

Doordat er vijf raadsleden (toevallig allen voorstander van moratorium) door ziekte afwezig waren, waren de tegenstanders van het moratorium in de meerderheid. Na het indienen van het amendement werden de zieken direct gebeld en gelukkig waren er drie in staat om te komen. Het was wederom teleurstellend dat zij bij binnenkomst van de raadzaal werden uitgejouwd door voorstanders van het amendement.

Toen het amendement verworpen werd stemden WB en de PvdA tegen de Energiemix. Een klap in het gezicht van meer dan 20(!) Winterswijkse organisaties en deskundigen die een half jaar belangeloos gewerkt hebben aan dit advies.

Als CDA nemen wij de inwoners wel serieus en hebben we ingestemd met het advies van de Energietafel. Wij wensen Winterswijk een goed 2018! 

Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Tom van Beek, raadslid VVD

Afgelopen zomer heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad de Energietafel opdracht gegeven om binnen de door de raad vastgestelde kaders een passende Energiemix uit te werken. Deze energiemix zal de leidraad moeten worden om tot een energie neutraal Winterswijk te komen. Aan deze Energietafel hebben meer dan 20 vertegenwoordigers van belangenorganisaties en professionele partijen deelgenomen. Dit was dus bij uitstek een mooi voorbeeld van burgerparticipatie met als product een breed gedragen Energiemix. Het voltallige college van B&W (Winterswijks Belang, CDA en VVD) was positief over deze democratisch tot stand gekomen energiemix.

Zeer bijzonder was het dan ook dat de raadsleden van de partijen Winterswijks Belang en de Partij van de Arbeid de kortgeleden democratisch vastgestelde kaders aan wenste te passen. De afspraak was om windenergie de eerste vijf jaar niet mogelijk te maken. Beide partijen wilden windenergie tegen alle afspraken in weer mogelijk maken in Winterswijk. Met een mokerslag de inspraak en inzet van vele burgers naar de prullenbak verwijzen en de deur wagenwijd open zetten voor projectontwikkelaars die Winterswijk graag vol zetten met grote windmolens. Dat ging een verstandige meerderheid van de raad te ver. De partijen CDA, VVD, SP en D66 luisterden naar de burgers en kozen voor een duurzame samenwerking met de burgers.

Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Ubel Zuiderveld, raadslid PvdA

Onze partij is ervoor opgericht. Mensen die tijdelijk of langdurig in een moeilijke positie zitten en een steuntje in de rug nodig hebben. Misschien leek het soms of we een beetje vergeten waren voor wie de PvdA op moet komen. Maar dat zijn we niet. De afgelopen raadsvergadering stonden we ouderwets op de barricaden. Onze fractievoorzitter Elvira Schepers kwam op voor bijstandsgerechtigden. Zij riep de wethouder op ervoor te zorgen dat hun rechten en plichten klip en klaar worden vermeld op de website van de sociale dienst SDOA. Zodat mensen met een uitkering weten wat er van hen wordt verwacht. Zodat ze niet gruwelijk in de problemen komen doordat ze iets doen waarvan ze niet wisten dat het niet mag of kan. Daarnaast wees Elvira op de ‘zorgval’. Het gaat om zorgcliënten die in een valstrik belanden tussen landelijke en gemeentelijke regelgeving. Door een fout in de wetgeving die ‘Den Haag’ snel moet herstellen. Zelf wees ik op het gevaar van ‘energiearmoede’. Als we niet uitkijken, betalen huurders en bezitters van koophuizen met een karig inkomen/vermogen bij de overstap naar nieuwe energie relatief veel energiebelasting. Terwijl mensen die hun huis op eigen kosten kunnen verduurzamen nauwelijks hoeven bij te dragen.

Voor meer informatie zie ook: www.pvdawinterswijk.nl.

Yvonne Domhof, raadslid SP

De laatste raadvergadering van 2017 al weer. Als eerste wordt de heer Kolkman geïnstalleerd als vervangend raadslid voor D66.  Welkom. Na enkele onderwerpen in het vragenhalfuurtje leek de vergadering snel te kunnen verlopen omdat de meeste zaken al goed  uitgediscussieerd waren in de commissies, tot de  PvdA en enkele leden van WB een amendement indienden bij het onderwerp Energiemix. Winterswijk Energie neutraal in 2030.

Kwamen deze partijen in eens weer met een amendement op de proppen om toch windmolens te kunnen plaatsen. Dit terwijl net voor de zomervakantie de Energievisie met algemene stemmen is aangenomen en besloten is de windmolens voor vijf jaar in de ijskast te zetten. Dit kunnen en willen we als SP fractie niet laten gebeuren. Samen met VVD, CDA en D66 werd dus gezorgd dat er voldoende raadsleden aanwezig waren voor een hoofdelijke stemming. Uiteindelijk werd het amendement verworpen met 10 stemmen tegen en 9 voor.

Als SP fractie zijn we ook blij met de mededeling van wethouder Gommers, dat er nu eindelijk een goede bestemming is gevonden voor de voormalige Rijks HBS de Driemark aan de Zonnebrink en grond achter de school. Een goede afsluiting van de toch nog laat geworden raadsvergadering.

Voor meer informatie zie ook: www.winterswijk.sp.nl

Han Kolkman, tijdelijk fractievoorzitter D66

Voor de fractie van D66, maar ook voor mij een bijzondere avond. Door ziekte moet Franklin Vlam zich laten vervangen als raadslid voor de komende drie maanden. Hij is na twee operaties weer aan de beterende hand en we gaan er van uit dat hij eind maart zijn plek in de raad weer kan innemen. Na mijn beëdiging door burgemeester Bengevoord werden met één klap van zijn hamer negen akkoordstukken vastgesteld. Aansluitend werd de Energiemix behandeld. Dit gaat iedere inwoner van Winterswijk aan, niemand uitgezonderd. D66 is hierover altijd duidelijk geweest: een evenwichtige Energiemix zonder windmolens in Winterswijk! Daarover is in de raad in juni een democratische beslissing genomen: 12 van de 21 raadsleden stemden tegen windmolens. Nu werd echter door de PvdA en een aantal raadsleden van Winterswijks Belang een amendement ingediend. Als uit een hoge hoed kwam een ‘roze olifant’ om zo toch windmolens mogelijk te maken. Een politiek spelletje waarvan D66 niet gediend is.  Door de zieke en door persoonlijke omstandigheden afwezige raadsleden naar het raadhuis te roepen om tegen te stemmen, kon het amendement terecht naar de prullenbak. Verder werd door D66 nog het woord gevoerd over de uitkomsten van het bedrijfsvoeringsonderzoek van de Sociale Dienst Oost-Achterhoek. Hierin spraken we expliciet onze steun uit voor het standpunt van het college. Wethouder Aalderink wil komen tot een eerlijke verdeling van de kosten, recht doende aan de daadwerkelijke situatie in de regio en voor de gemeente Winterswijk. D66, net als alle andere partijen, gaven hem en wethouder Saris daarover de opdracht de poot stijf te houden in de Algemene Bestuursvergadering van de SDOA. Al met al een zeer bewogen laatste raadsvergadering van 2017.

Voor meer informatie zie ook: www.D66winterswijk.nl