Gemeentenieuws week 20

0
128

Gerrit Komrij College winnaar Nederlandse CanSat-competitie

Wethouder Ilse Saris heeft maandag 7 mei vier leerlingen van het Gerrit Komrij College gefeliciteerd met hun eerste prijs in de Nederlandse CanSat-competitie. Op 23 april ontvingen zij in het NEMO Science Museum in Amsterdam de gouden award met hun zelfgebouwde satelliet ter grootte van een frisdrankblikje.

Het winnende team CanX vertegenwoordigt Nederland in juni tijdens de Europese kampioenschappen op de Azoren. “Ik wens jullie heel veel succes en hoop dat jullie Winterswijk ook daar op de kaart weten te zetten”, zei de trotse wethouder. CanSat is een competitie voor scholieren uit de bovenbouw havo of vwo van het voortgezet onderwijs. De opdracht van de competitie was om van een frisdrankblikje (Can) een satelliet (Sat) te maken. De leerlingen bedenken in teams een missie, schrijven een onderzoeksvoorstel, bouwen een satelliet en testen deze. De beste teams lanceren hun CanSat met een raket en voeren hun missie uit. De vier Winterswijkse scholieren namen het in de hoofdstad op tegen de negen andere teams die waren overgebleven in de strijd waaraan in totaal 24 teams deelnamen. Het GKC deed zelfs mee met twee teams. Team EnviCan (Veerle, Li-Hao, Nynke, Noelle, Maud) en team CanX (Floris, Oscar, Marnix, Jeroen). “Ik ben apetrots als rector op de presentaties en prestaties van onze leerlingen”, meldt Sjef Lommen. “We zijn enorm trost en vinden het super gaaf dat we naar de Europese finale gaan”, laat Floris van Mourik weten van team CanX. Het behaalde top resultaat is in de klas gevierd met een grote slagroomtaart.

Winterswijk vangt de boef 

Op zondag 29 april rond 13.00 uur startte burgemeester Bengevoord met Peter Teekman, operationeel expert bij de politie Achterhoek Oost, de actie Vang de Boef van Buurtpreventie Winterswijk.

Bij de aftrap gingen de ‘boeven’ er met twee politiefietsen vandoor, om al fietsend door Winterswijk aandacht te vragen voor de whatsapp groepen van Buurtpreventie Winterswijk. Deze twee vrijwilligers van Buurtpreventie Winterswijk verschenen in hun opvallende geel-zwarte en wit-zwarte kleding op sociale media met uiteenlopende commentaren en foto’s. Samen met Buurtpreventie Winterswijk heeft burgemeester Bengevoord de leukste en beste foto’s uitgezocht. De winnaars zijn inmiddels persoonlijk benaderd om een avond mee te gaan naar het trainingscentrum van de politie in Zutphen, waar ze een inkijkje in de training van de politie krijgen en les in het herkennen van verdachte situaties.

Buurtpreventie Winterswijk heeft deze actiedag georganiseerd met de politie Winterswijk om aandacht te vragen voor de hulp die de politie en de gemeente nodig hebben om Winterswijk veilig te houden. Als u iets verdachts in uw buurt ziet gebeuren, mag u deze situatie altijd via 112 bij de politie melden. Voor meer informatie kijk op www.buurtpreventie-winterswijk.nl

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

Maandag 21 mei 2018 is het gemeentekantoor gesloten in verband met Pinksteren. Op onze website www.winterswijk.nl vindt u meer informatie over onze openingstijden. Wilt u meer weten of beschikt u niet over een internetaansluiting, dan kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Gewijzigde afvalinzameling Pinksteren 

Op maandag 21 mei is het 2e Pinksterdag. Op deze dag wordt er geen huishoudelijk afval ingezameld in de gemeente Winterswijk. Op de afvalkalender en de mobiele app van ROVA zijn de afwijkende inzameldagen verwerkt. De inzameldag kan op bijzondere dagen zowel naar voren óf naar achteren verschoven zijn.

Het kan voorkomen dat er op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten. Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/afvalkalender en de gratis ROVA-app (zoek op ROVA in de Appstore).

Met vragen kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0543) 54 54 54 of kijk op www.rova.nl/contact. Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur.

Openbare inrichtingen zoals B&B’s, minicampings en vakantieboerderijen mogelijk wel vergunningsplichtig op grond van bestemmingsplan

In het gemeentenieuws van 17 april 2018 is het nieuwe vergunningstelsel voor openbare inrichtingen bekend gemaakt. Daarin hebben wij u geïnformeerd over het feit dat de gemeenteraad eind januari een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening heeft vastgesteld. In deze verordening is een vergunningsplicht voor de exploitatie van de zogenaamde openbare inrichtingen opgenomen. De burgemeester heeft besloten een aantal soorten bedrijven van deze vergunningsplicht op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vrij te stellen.

Aanvulling vergunningsplicht openbare inrichtingen

Deze vrijstelling van de vergunningsplicht voor een aantal soorten bedrijven geldt alleen voor de exploitatievergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. Deze bedrijven blijven echter wel vergunningsplichtig voor het planologisch gebruik via een omgevingsvergunning. De exploitatie van een openbare inrichting kan in strijd zijn met het bestemmingsplan. In dit geval is wel een omgevingsvergunning vereist.  Daarnaast moet er in ieder geval bij het bedrijfsmatig schenken van alcoholische drank ook altijd een Drank- en horecavergunning worden aangevraagd.

Een veelzijdig project met mooie verbindingen

KunstOer Winterswijk tijdens Pinksteren

KunstOer is een driedaagse manifestatie in Winterswijk op 19, 20 en 21 mei waar erfgoed, kunst en de natuur samenkomen in een prachtige route. Dit gebeurt tijdens de pinksterdagen en de zaterdag ervoor. Gemiddeld zijn er 12 bijzondere erfgoedlocaties te bezoeken waar kunstenaars hun werk tentoonstellen. 

Met de fiets, te voet of met de auto kunt u op bezoek bij bijvoorbeeld een Saksische boerderij, een theekoepel, kerk of oude fabriek. U kunt genieten van schilderijen, beelden en keramiek, luisteren naar muziek of een workshop volgen. Het centrale punt van KunstOer is het oude raadhuis en de VVV, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 in Winterswijk.

Openingstijden en informatie

Zaterdag 19 mei van 13.00 tot 17.00 uur, zondag 20 mei en maandag 21 mei van 11.00 tot 17.00 uur Meer info via www.kunstoer.nl

Vergaderingen 

Openbare vergadering Clientenraad Participatiewet op 17 mei 2018

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 17 mei 2018 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) in Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: Bespreken voortgang commissies cliëntenraad, Vaststellen aanvullend advies minimabeleid, Evaluatie training communicatiestijlen, Bespreken schema herbenoemingstraject.

De agenda en stukken voor deze vergadering kunnen worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Voor de vergadering van 17 mei 2018 zijn geen stukken aanwezig ter inzage.


Reconstructie Dingstraat

Sinds 2 mei worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Dingstraat. De weg wordt niet afgesloten, maar er kan enige hinder ontstaan voor het verkeer.

Asfalteringswerkzaamheden Zonnebrink

Op dinsdag 29 en woensdag 30 mei 2018 vinden er aan de Zonnebrink (tussen Ratumsestraat en Laan van Hilbelink) asfalteringswerkzaamheden plaats. Op deze data is de Zonnebrink geheel afgesloten. Er wordt een omleiding aangegeven. 

16 mei Openbare vergadering commissie Ruimte vanaf 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
17 mei Openbare vergadering commissie Samenleving vanaf 19.30 uur in het raadhuis Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
17 mei Mantelzorgcafé van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk.
17 mei Openbare Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
19 t/m 21 mei KunstOer, Zaterdag 19 mei van 13.00 tot 17.00 uur, zondag 20 mei en maandag 21 mei van 11.00 tot 17.00 uur. Meer info elders in dit gemeentenieuws.
28 mei Meezingkoor van 9.30 tot 11.30 uur in de concertzaal van Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2 in Winterswijk.
29 mei Voorlichtingsbijeenkomst VIT-hulp bij mantelzorg in samenwerking met notariskantoor Hobbelink en Buitink. Aanvang 19.30 uur, locatie Zonnebrinkkerk.

 

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.