Gemeentenieuws week 20

0
122

College wil meer ruimte voor koopzondagen

Winterswijk – Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk stelt de gemeente¬raad voor om in de maanden juli en augustus zes extra koopzondagen aan te wijzen. Het college geeft daarmee invulling aan één van de ambities uit het coalitieakkoord 2019-2022 ‘Winterswijk wint!’.

Elke laatste zondag van de maand is het koopzondag in Winterswijk. Het college wil winkeliers nu de mogelijkheid bieden om in juli en augustus elke zondag open te zijn. Volgens het college leidt uitbreiding van het aantal koopzondagen in de zomerperiode tot meer vertier in het centrum, waardoor meer publiek naar het centrum wordt gelokt.

“Op de zondagen dat winkels nu gesloten zijn, is er relatief veel publiek in ons centrum. Wij willen die mensen iets extra’s bieden en vooral in de zomerperiode wanneer er veel toeristen op campings in de omgeving van Winterswijk verblijven”, zegt wethouder Wim Aalderink. Uit eerdere reacties is gebleken dat verschillende winkelbedrijven graag op zondag open willen. Bedrijven die dat niet willen kunnen er uiteraard zelf voor kiezen om dicht te blijven. Het raadsvoorstel wordt op 27 juni a.s. in de gemeenteraad behandeld.

Expositie Achterhoekse Stillevens in het gemeentekantoor

Van woensdag 15 mei tot en met woensdag 5 juni 2019 exposeert kunstenaar Louise te Poele haar serie Achterhoekse Stillevens in het gemeentekantoor. De expositie is voor iedereen toegankelijk.

Reizende expositie

In opdracht van Cultuur- en erfgoedpact Achterhoek en Cultuur Oost heeft Louise te Poele voor negen Achterhoekse gemeenten een stilleven gemaakt, gebaseerd op hun rijke historie. Het resultaat is een serie kleurrijke stillevens met objecten die verhalen vertellen over het verleden van de betreffende gemeente en de samenhang tussen de gemeenten verbeeld. Sinds september 2018 reist de expositie door de regio, waarmee de aandacht wordt gevestigd op 350 jaar Achterhoek. Van woensdag 15 mei tot en met woensdag 5 juni 2019 is de expositie binnen openingstijden van het gemeentekantoor gratis te bekijken in de publieke ruimte. Vervolgens wordt de serie tijdens KunstOer in Het Raadhuis geëxposeerd van zaterdag 8 tot en met maandag 10 juni 2019. Op www.kunstoer.nl is meer informatie te vinden.

Educatieproject

Aan de expositie van Louise te Poele is een educatieproject gekoppeld voor het basisonderwijs. Met dit project worden enkele groepen basisschoolleerlingen betrokken bij de bijzondere kenmerken, de typerende objecten en de unieke geschiedenis van de Achterhoekse Stillevens en de afzonderlijke gemeenten. Ook zonder begeleiding nodigen de werken uit om te bestuderen en te onderzoeken welk stilleven bij welke gemeente hoort. Meer informatie rondom de serie en expositie van de Achterhoekse Stillevens kunt u vinden op www.cultuurenerfgoedpact-achterhoek.nl/negen-gemeentes-in-stillevens

Werkgroep Sport overhandigt cheques aan SamenLoop voor Hoop en AV Archeus

Op zaterdag 11 mei jongstleden overhandigde wethouder Elvira Schepers van de gemeente Winterswijk namens de Werkgroep Sport twee cheques; één aan SamenLoop voor Hoop en de andere aan atletiekvereniging Archeus. De overhandiging vond plaats bij Archeus, voorafgaand aan een try-out van RaceRunning. Thorsten van Wieren en Jos Pierik (namens atletiekvereniging Archeus) en Patrick Meekes (voorzitter SamenLoop voor Hoop Winterswijk) namen de schenkingen ter waarde van € 2.350 enthousiast in ontvangst. 

 

 

 

 

 

Twee goede doelen
De Werkgroep Sport geeft jaarlijks een bijdrage aan één of meerdere goede doelen. Dit jaar koos zij voor een financiële bijdrage aan SamenLoop voor Hoop. De SamenLoop voor Hoop vindt plaats op 6 en 7 juli aanstaande op het terrein van Archeus aan de Vredenseweg 136. De SamenLoop voor Hoop wordt in heel Nederland georganiseerd, ook Winterswijk neemt deel. Tijdens deze 24-uurs estafette wandelen teams met gemiddeld 10 à 15 deelnemers rondjes op de atletiekbaan. Men kan alleen lopen, maar ook met meerdere personen uit een team tegelijker tijd. De bedoeling is dat er steeds iemand uit een team op de baan loopt. Dit als symbool om iedereen die met deze ziekte te maken heeft te steunen. De opbrengst van de inschrijvingskosten van € 15,00 gaat naar het KWF en wordt gebruikt voor experimenten en onderzoek voor betere behandelingen tegen kanker. Meer informatie vindt u op de website www.samenloopvoorhoop.nl/winterswijk

De andere bijdrage was bestemd voor de aanschaf van een RaceRunner. Een RaceRunner is een soort driewiel-loopfiets zonder pedalen en met een borststeun. Mensen met een beperking kunnen zich hiermee voortbewegen door te lopen of te rennen. Op zaterdag 11 mei konden de doelgroep, familieleden, instellingen, therapeuten en andere belangstellenden kennismaken met RaceRunning. RaceRunning is een initiatief van Achterhoekse atletiekverenigingen in samenwerking met Achterhoek in Beweging. Ook Perron 8 en coördinator Uniek sporten waren aanwezig om informatie te geven aan de doelgroep en sportaanbieders.  Ook de Winterswijkse Uitdaging was deze dag aanwezig met twee duofietsen.

Veelzijdigheid in Winterswijk

Wethouder Sport, Elvira Schepers: “Ik vind het prachtig dat er in Winterswijk zulke mooie initiatieven als SamenLoop voor Hoop en Racerunning bestaan. Heel uiteenlopende onderwerpen weliswaar, maar dat geeft gelijker tijd aan hoe veelzijdig Winterswijk is. Belemmeringen om te bewegen willen we beperken. Elke inwoner moet de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten of bewegen. Voor elke doelgroep worden hier activiteiten georganiseerd, als wethouder ben ik daar erg trots op.” 

Werkgroep Sport
De werkgroep Sport is het officiële adviesorgaan van de Winterswijkse sportverenigingen. De werkgroep bestaat uit leden afkomstig uit diverse geledingen van de Winterswijkse sport. De leden stellen jaarlijks hun vergoeding voor hun lidmaatschap beschikbaar voor één of meerdere goede doelen in Winterswijk.

Verkiezingen voor het Europees Parlement

Op donderdag 23 mei is de verkiezing voor de leden van het Europees Parlement. De verkiezing wordt eens in de 5 jaar gehouden. De verkiezingen zijn in alle lidstaten niet op dezelfde dag, maar zijn in de periode van 23 tot en met 26 mei 2019. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens deze verkiezing rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie.

Wie ontvangt een stempas?

  • U op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder bent en in het bezit van de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.
  • U woont volgens de Basisregistratie personen op de dag van kandidaatstelling (9 april 2019|) in de gemeente Winterswijk.

Identificatieplicht

Kiezers die hun stem uitbrengen, moeten zich legitimeren met een identiteitsbewijs. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Kunt u bij de komende verkiezingen niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een ander voor u laten stemmen.

Iemand in Winterswijk machtigen

Dit doet u eenvoudig door het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas of kiezerspas in te vullen. U moet degene die voor u gaat stemmen ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. In plaats van een geprinte kopie, kunt u ook een veilige kopie met de ID-app maken. De volmachtnemer mag de kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook tonen op een smartphone of tablet.

Een kiezer uit een andere gemeente binnen Nederland machtigen (schriftelijke volmacht)

Formulieren vindt u op onze website www.winterswijk.nl. Het verzoek moet uiterlijk 20 mei 2019 zijn ontvangen door de gemeente.

Hoe stemt de ander voor u?

Degene die voor u stemt ontvangt een bewijs dat hij voor u mag stemmen. Deze persoon moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen.

Stemmen in een andere gemeente in Nederland (kiezerspas)

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan in de gemeente waar u woont, dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Een kiezerspas kunt u tot 20 mei 2019 digitaal via onze website www.winterswijk.nl aanvragen of tot 22 mei 2019 tot 12.00 uur aan de balie van het gemeentekantoor.

Openingstijden stembureaus

De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Waar kunt u stemmen? 

Gemeentekantoor Stationsstraat 25 é
Vrije Basisschool de Esch Rusthuisstraat 28
Regionaal Verpleeghuis Pronsweide Morgenzonweg 29 é
o.b.s. De Kolibrie Hakkelerkampstraat 55
Woonzorgcentrum De Pelkwijk Laan van Hilbelink 95 é
Daltonschool de Vlier Vlierstraat 7 é
Woonzorgcentrum De Berkhof Gradus Kobusstraat 18 é
o.b.s. Bargerpaske Voorninklaan 1 é
Let op! Ingang stembureau Kinderopvang Speeldoos 

Schimmelpennincklaan

 

o.b.s. De Schakel

Violenstraat 1a é
Verenigingsgebouw De Eendracht Geldereschweg 84 é
Receptie camping ‘de Twee Bruggen’ Meenkmolenweg 13  é
Emmaschool Henxel Vredenseweg 170 é
Zalencentrum Reuselink de Slingeweg 20 é
Streekziekenhuis Koningin Beatrix Beatrixpark 1 é
Zalencentrum De Harmonie Groenloseweg 60

Mobiel stembureau

Naast de reguliere stembureaus wordt er bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ook een mobiel stembureau ingezet. Het mobiele stembureau houdt op verschillende tijden en locaties zitting.

Hieronder vindt u een overzicht.

Zittingstijden                          Plaats                                               Adres

08.00 uur tot 08.30 uur          Locatie grens Kotten/Oeding          Stemlokaalunit (50 meter voor de grens)

09.00 uur tot 10.30 uur          Locatie Wamelinkhof                      Wamelinkhof 10 é

11.00 uur tot 12.30 uur          Locatie Vredensehof                       Vredenseweg 81 e é

13.30 uur tot 14.30 uur          Locatie school Woold                      Schoolweg 13, Winterswijk Woold

15.00 uur tot 16.00 uur          Locatie gebouw Ratum                    Raetmansweg 10, Winterswijk Ratum

Iedere kiesgerechtigde mag op het mobiele stembureau zijn stem uitbrengen.

Toegankelijkheid stembureaus

Alle stembureaus zijn zo ingericht zijn dat mensen met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen. Bijvoorbeeld een oprijplank bij opstapjes of drempels, goede verlichting, een loep, een extra leeslamp, parkeervoorziening voor gehandicapten en stemhokjes met een verlaagd werkblad. De stembureaus met een ézijn 100 % toegankelijk.

Informatie niet gevonden?

Meer informatie over de verkiezingen vindt u op de website van de Kiesraad www.kiesraad.nl. De Kiesraad is het informatiepunt voor burgers, ambtenaren en politieke partijen over de verkiezingen. Specifieke vragen kunt u ook stellen aan het projectteam Verkiezingen, e-mail verkiezingen@winterswijk.nl. Wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Dien uw aanvraag in vóór 1 juni aanstaande

Aanvragen (jaarlijkse) activiteitensubsidie

De Algemene Subsidieverordening Winterswijk biedt inwoners, organisaties en verenigingen de mogelijkheid tot het (jaarlijks) aanvragen van een activiteitensubsidie.

De Subsidieverordening is van toepassing op subsidies voor activiteiten op het gebied van onder andere kunst en cultuur, jeugd, volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning en sport. Deze subsidieaanvraag moeten jaarlijks vóór 1 juni worden ingediend. Aanvragen die na 1 juni worden ingediend, worden in principe niet meer in behandeling genomen. U moet voor het aanvragen van een activiteitensubsidie gebruik maken van een digitaal aanvraagformulier. Dit formulier staat op onze website:

https://www.winterswijk.nl/Inwoners/Subsidies_en_leningen/Subsidie_aanvragen

Wilt u meer weten over het aanvragen van een activiteitensubsidie dan kunt u contact opnemen met het team Mens en Omgeving via telefoonnummer (0543) 543 543.

Kom alles te weten over de historie en de ontwikkelingen op afvalgebied

Rondleiding bij ROVA in Winterswijk
Ook altijd al een kijkje willen nemen achter de schermen bij ROVA? Kom dan op zaterdag 1 juni naar een voorlichtingsbijeenkomst met rondleiding. U ziet en hoort wat er gebeurt met het door u gescheiden huishoudelijk afval. Want eenmaal gescheiden, blijft gescheiden. Voor kinderen is er een speciaal programma. Zij kunnen onder begeleiding onder andere het grondstoffenscheidingsspel spelen.

Programma

  • Inloop met koffie en thee bij ROVA, Leeghwaterweg 10
  • Start voorlichting en start kinderprogramma
  • Rondleiding over het terrein

Er zijn twee rondleidingen. De eerste start 10.00 uur en de tweede 14.00 uur. Wilt u erbij zijn? Meld u dan vóór 24 mei 2019 aan via www.rova.nl/rondjerova

De voorlichting gaat door bij minimaal 15 volwassen deelnemers en er kunnen maximaal 30 volwassen mee. Er is voor maximaal 20 kinderen plaats. De minimale leeftijd voor kinderen om deel te nemen is 4 jaar. De bevestiging ontvangt u op de maandag voorafgaand aan de excursie per e-mail.

Kennismaking met de wijkagent 

De wijkagent doet belangrijk werk voor de veiligheid in uw wijk. Maar kent u uw wijkagent? In deze serie stellen alle wijkagenten in Winterswijk zich voor. U gaat 8 wijkagenten leren kennen, in alle mogelijkheden die de politie hiervoor kent. Deze maand is aan de beurt: Robbert Hummelink.  

Mijn naam is Robbert Hummelink. Ik ben 30 jaar en woon in Doetinchem. Sinds januari dit jaar ben ik begonnen als Operationeel Expert bij de politie. Ik ben gebonden aan de gemeente Winterswijk en kijk mee met het wijkoverstijgende werk van de wijkagenten, politiek gevoelige zaken of zaken waarbij bijvoorbeeld de openbare orde in het geding is. Daarnaast ondersteun ik de wijkagenten door bijvoorbeeld de bestuurlijke werkzaamheden over te nemen. Ik ben tevens het aanspreekpunt binnen de teamleiding voor de wijkagenten.

Winterswijk heeft een prachtig buitengebied en bruisend centrum. Van alles is er wel wat en je ziet dat door de omvang van het dorp deze een centrumfunctie heeft binnen Achterhoek-Oost. Er zijn tal van campings en natuurgebieden, maar ook een groot winkelbestand met de nodige aantal bezoekers. Ik vind het mooi om samen met wijkagenten na te kunnen denken over duurzame oplossingen bij problemen. Ook het contact dat ik veel heb met de gemeente en andere instanties maakt mijn werk erg interessant. Gelukkig heb ik de vrijheid om “meldingen te rijden” en dus gewoon de straat op te gaan. Dat blijft toch één van de mooiste dingen die er zijn! In principe ben ik geen aanspreekpunt voor inwoners, dat zijn de wijkagenten. Natuurlijk ben ik wel in contact met de burger, maar dan als politieagent en niet zozeer als Operationeel Expert.

Hebt u naar aanleiding van dit artikel nog een vraag voor uw wijkagent of maakt u zich al een poosje zorgen over de veiligheid in uw buurt? Neem dan vooral contact op met uw wijkagent. Bel daarvoor met 0900-8844 of kijk op politie.nl/mijn-buurt. De wijkagenten zijn ook bereikbaar via Facebook, Instagram of Twitter. Tenslotte kunt u elke woensdag om 10.00 uur zonder afspraak terecht bij De Post voor het wijkagenten spreekuur. Ziet u een verdachte situatie? Bel dan 112!

Bezoek aan brandweerkazerne 

Het college van burgemeester en wethouders bracht dinsdag 7 mei een bezoek aan de brandweer. Postcommandant Ronald Lieverdink en Rick Breuer, beiden vrijwilliger bij de brandweer, gaven de collegeleden een interessante kijk achter de schermen van de brandweer. Het grote belang van de inzet van voldoende vrijwilligers werd onderstreept. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding door de kazerne.

Verloren en gevonden voorwerpen  april 2019

Heeft u iets gevonden of verloren?

U kunt hiervan aangifte doen via onze website www.winterswijk.nl, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543. Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website www.winterswijk.nl> actualiteiten. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

Alzheimer Café Lichtenvoorde 

De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Café in Lichtenvoorde op de vierde woensdag van de maand, voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt. Het Alzheimer Café wordt deze maand gehouden op woensdag 22 mei van 20.00 tot 21.30 uur in het Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Zaal is open vanaf 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

Onbegrepen gedrag en pijn bij dementie

Psycholoog Miny Veldhuis vertelt op 22 mei over onbegrepen gedrag bij dementie. Mantelzorgers van mensen met dementie begrijpen soms niet waarom iemand met dementie ineens boos kan worden of laat merken dat hij of zij pijn heeft, terwijl daar geen aanleiding voor lijkt te zijn. Waarom doet hij of zij zo? Hoewel het voor iedereen anders kan zijn, maakt Miny dit onbegrepen gedrag een beetje begrijpelijker.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: (06) 135 144 11.

Girlpower! Iets voor jou?

SPOT Jongerenwerk organiseert voor meiden van 14 tot en met 18 jaar Girlpower. Op een leuke en leerzame manier leer je om te gaan met tegenslagen waar je als puber tegenaan loopt.

Voor wie?

Wil jij meer zelfvertrouwen, meer sociale contacten en leren je grenzen aan te geven? Geef je dan nu op voor dit acht weken durende project.

Wat leer je?

Ontwikkelen van zelfvertrouwen. Opbouwen en onderhouden van sociale contacten. Aangeven wat jouw grenzen zijn. Op dinsdag avond kook en eet je samen met de andere deelnemers. Met elkaar bespreken we bepaalde thema’s  zoals omgaan met moeilijke situaties of aangeven van grenzen. De sociale competentie training uit het Rots&Water-programma wordt behandeld op de donderdag avond inclusief een sport programma. We gaan individueel in gesprek over je persoonlijke doelstellingen.

Wanneer?

Girlpower is op dinsdag- en donderdagavond. De eerste bijeenkomsten zijn begin juni.

Aanmelden en informatie

Interesse? Aanmelden kan tot en met 24 mei aanstaande via een berichtje aan Keshia (06 – 28 37 55 54) of Amanda (06 – 28 78 55 64). Of per e-mail khorning@winterswijk.nl of aaeilkema@winterswijk.nl  Meld je snel aan, er is plek voor maximaal 10 deelnemers.

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Leeghwaterweg

In verband met een verbouwing wordt tot en met 31 juli tijdelijk het parkeerverbod op de Leeghwaterweg ter hoogte van de ROVA opgeheven.

Weeninkpad

In verband met rioolwerkzaamheden is het Weeninkpad van maandag 15 april tot en met 31 mei afgesloten is voor al het verkeer.

Markt

In verband met het gala van Schaersvoorde zijn er op dinsdag 21 mei enkele parkeerplaatsen rondom het hoefijzer van de markt afgezet. Dit om de doorgang van het gala te waarborgen. Tijdens het gala worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer te regelen. Daarnaast is fiets parkeren niet mogelijk op de noordzijde van de Markt. De fietsenstalling aan de noordzijde van de Markt is tijdens dit evenement niet gebruik. Op woensdag 28 mei geldt dezelfde verkeersmaatregel voor het gala van Pronova.

Schoolstraat

In verband met het verkeersveiligheidsproject Streetwise van de St Jozefschool wordt op maandag 21 mei 2018 de Schoolstraat afgesloten tussen de Gasthuisstraat en de Jonendwarsstraat vanaf circa  8.00 uur tot circa 13.00 uur. Doorgaand verkeer richting centrum is vanaf de Gasthuisstraat niet mogelijk. Het verkeer wordt vanaf de Misterstraat en Stationsstraat omgeleid.

Agenda

14 en 20 mei Informatieavonden ‘Samen vrijheid vieren’. Op dinsdag 14 mei om 19.30 uur, gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Inloop vanaf 19.00 uur. Op maandag 20 mei om 19.30 uur in gemeentehuis Doetinchem, Raadhuisstraat 2. Inloop vanaf 19.00 uur.
16 mei Gratis cursusdag veilig gebruik scootmobiel bij De Klephoorn (Laan van Hilbelink 6).
16 mei Openbare vergadering algemene raadscommissie vanaf 19.30 uur in het raadshuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
16 mei Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) te Groenlo.
20 mei Openbare vergadering Seniorenraad in Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2. Aanvang 9.30 uur. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
20 mei Vaccinatie tegen Meningokokken ACWY van 14.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur in Sport en Turn hal Winterswijk, Parallelweg 9.
20 mei Openbare vergadering Wmo-raad om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
22 mei Alzheimer Café Lichtenvoorde om 20.00 uur in het Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Zaal is open vanaf 19.30 uur. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
22 en 23 juni Achterhoekse Unieke Spelen.

Vergaderingen 

Openbare vergadering Seniorenraad op 20 mei 2019

Op maandag 20 mei vergadert de Seniorenraad van 9.30 tot circa 12.30 uur in Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2 in Winterswijk. De Stichting Seniorenraad Winterswijk heeft tot doel het bepleiten en behartigen van belangen van alle senioren van 55 jaar en ouder in onze gemeente.

Wethouder en beweegmakelaar zijn aanwezig

Tijdens de vergadering van 20 mei om 10.00 uur geeft Jolanda Geurkink, beweegmakelaar van de gemeente een toelichting op de beweegmogelijkheden voor senioren in Winterswijk.

Om 11.00 uur komen wethouder Elvira Schepers en beleidsambtenaar Rudi Porskamp praten over de volgende onderwerpen: bezoeken aan 75-jarigen, contact met de huisartsen, sanitaire voorzieningen in onze gemeente, subsidie seniorenraad en wonen met zorg om de hoek.

Belangstellenden zijn op deze bijeenkomst van harte welkom. Eveneens krijgt u als bezoeker de gelegenheid om het woord te voeren. Maar zelf kunt u ook een onderwerp inbrengen dat alle senioren in Winterswijk aangaat. Meer info is te vinden op www.seniorenraadwinterswijk.nl

Openbare vergadering Wmo-raad op 20 mei

De Wmo-raad vergadert op maandag 20 mei aanstaande om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk. U bent van harte welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Op de agenda staat onder meer het onderwerp beleidsplan Wmo en Jeugd. De vergaderstukken kunt u opvragen bij het secretariaat via wmoraad@winterswijk.nl.

Spreekrecht publiek

Belangstellenden kunnen in een openbare vergadering van de Wmo-raad het woord voeren over een onderwerp dat tot de Wmo behoort. Na de opening van de vergadering kunnen zij gezamenlijk gedurende maximaal vijftien minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen en niet-geagendeerde onderwerpen. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient zich uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de vergadering te melden. Voor het aanmelden voor het gebruik van het spreekrecht of informatie over deze vergadering, kunt u contact opnemen met mevrouw Slotboom, secretaris Wmo-raad, via wmoraad@winterswijk.nl.