Gemeentenieuws week 22

0
410

ROVA controleert ingezamelde pmd op inhoud

Sinds ROVA en de gemeente de inzameling van plastic verpakkingen hebben uitgebreid met metalen verpakkingen en drankenkartons, is het percentage grondstoffen dat van het afval wordt gescheiden fors gestegen. Dat is goed nieuws.

Het doel is om uiteindelijk alle materialen die herbruikbaar of recyclebaar zijn uit het restafval te krijgen. De gescheiden inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd) is hier een goed voorbeeld van.

Ondanks de positieve resultaten kan de kwaliteit van ingezamelde pmd beter. Op dit moment zit er nog regelmatig materiaal in ingezamelde pmd dat er niet thuis hoort zoals tuinslangen, speelgoed, dekzeilen of zakken met huishoudelijk restafval. Dat leidt helaas tot afkeurde vrachten pmd bij onze verwerkers. Deze vrachten worden afgekeurd, niet gerecycled  en dienen verbrand te worden. Dit is slecht voor het milieu en leidt tot hogere kosten voor de gemeente en voor u. De recyclingbedrijven waar pmd wordt afgeleverd, worden steeds strenger in de  acceptatie van pmd. Goed scheiden van pmd is dus belangrijk.

Acceptatiecontrole

Vanwege deze gevolgen heeft  de gemeente Winterswijk ROVA gevraagd om de komende periode tijdens de inzameling van pmd steekproefsgewijs controles uit te voeren op de inhoud van de aangeboden containers. Tijdens de controles worden aangeboden containers met onjuiste inhoud niet geleegd omdat deze tot afkeur van het pmd bij de verwerker leiden. Door de onjuiste inhoud te verwijderen kunnen deze containers in de eerstvolgende inzamelronde alsnog geleegd worden.

Meer informatie en voorbeelden van wel en geen verpakkingen

Twijfelt u of iets nu wel of niet een verpakking is? Op www.doemeemetpmd.nl vindt u meer informatie over de inzameling en recycling van pmd en worden voorbeelden genoemd. Zo kunnen flacons van wasmiddelen en shampoo en verpakkingen van kaas en vlees wel bij het pmd afval aangeboden worden. Maar horen chips zakken, spuitbussen, piepschuim (etens)schalen, doordrukstrips van pillen of kauwgum en plastic speelgoed bijvoorbeeld niet bij het pmd afval. Bekijk de lijst voor meer voorbeelden. Daarnaast vindt u hier meer tips over het scheiden van pmd-afval.

Heeft u vragen over de pmd-inzameling, neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact. Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 en 15.00 uur.

Mantelzorgers naar Achterhoeks Fanfare Orkest

Gemeente Winterswijk stelt 40 entreekaarten beschikbaar voor mantelzorgers en hun zorgvragers voor het Achterhoeks Fanfare Orkest (AFO) dat op zaterdag 9 juni optreedt in Theater  De Storm in Winterswijk.

De kaarten worden beschikbaar gesteld , zodat de mantelzorger samen met de zorgvrager naar het concert kan gaan. De entreekaarten zijn inclusief een drankje en de garderobe.

Het Achterhoeks Fanfare Orkest is een gelegenheidsorkest dat  bestaat uit ruim 60 muzikanten vanuit de hele Achterhoek.  Zij voeren een programma uit onder de titel ‘Van Wereld Muziekconcours tot Zwarte Cross’.  Daarmee verbinden ze twee, op het oog  totaal verschillende, festivals met elkaar in één muzikaal programma.

Mantelzorgers die geregistreerd staan bij VIT hulp bij mantelzorg kunnen zich aanmelden tot en met 3 juni  bij mevrouw B. klein Gunnewiek van de gemeente Winterswijk via  e-mail bgunnewiek@winterswijk.nl met als onderwerp: opgave Achterhoeks Fanfare Orkest op 9 juni.

Interesse?

Meld u dan snel aan,  want op = op. Graag in de mail vermelden de naam van de mantelzorger en de zorgvrager en vermeld s.v.p. ook als de zorgvrager in een rolstoel zit, zodat hier rekening mee gehouden kan worden bij de inrichting van de zaal.

Uitreiken certificaten door wethouder Wim Aalderink 

November vorig jaar is ‘Aan de slag’ gestart. Een lokaal project van de gemeente met als doel om bewoners van het AZC te koppelen aan vrijwilligersklussen bij organisaties of verenigingen. Samen met Winterswijkse vrijwilligers doen de bewoners in groepjes vrijwilligerswerk.

In april is de 200e match gehaald. Een geweldig mooi resultaat. Wethouder Wim Aalderink heeft de certificaten uitgereikt aan de bewoners van het AZC die vrijwilligerswerk doen. Voor Yusra was er een attentie omdat zij de 200e vrijwilligersklus heeft uitgevoerd.

Wat is ‘Aan de slag’?

Aan de slag is een lokaal project van de gemeente onder gebracht bij het Vrijwilligerspunt Winterswijk met landelijke ondersteuning van Pharos en intervisies met de 26 andere gemeenten. Er worden matches gemaakt van vrijwilligersklussen bij organisaties of verenigingen met mensen die wonen op AZC. De bewoners mogen in groepjes vrijwilligerswerk doen samen met Winterswijkse vrijwilligers.

Waarom ‘Aan de slag’?

Het is goed voor de gezondheid, het opdoen van sociale contacten, het leren van de Nederlandse taal, meedoen in de samenleving, goed voor het dag- en nachtritme en het doorbreken van de dagelijkse sleur bij AZC bewoners.

Interesse om mee te doen?

Vrijwilligerspunt Winterswijk is nog op zoek naar mensen die het leuk vinden om te helpen met dit project. Te denken valt aan het begeleiden van AZC bewoners om mee te fietsen van het AZC naar de klus. Het helpen met het wekelijkse spreekuur bij het AZC of te helpen met het organiseren van of binnenhalen van klussen.

Informatie en aanmelden

Meer informatie over ‘Aan de slag’ is te verkrijgen via Ria Bussink, coördinator vrijwilligerswerk, 06 23 79 25 29. Of bij Monique Wieskamp, projectleider ‘Aan de slag’, 06 36 29 27 18. E–mail aandeslag@vpwinterswijk.nl

Grensoverschrijdende proef busverbinding Aalten Bocholt succesvol

Op 30 april is de praktijkproef met de busverbinding Aalten Bocholt gestopt. De proef heeft waardevolle kennis opgeleverd voor een grensoverschrijdende verbinding. De reizigers zijn eenduidig positief. De initiatiefnemers waaronder de provincie Gelderland zijn tevreden over de proef. De resultaten worden gebruikt om een besluit te nemen over het voortzetten van de busverbinding.

Perspectief op een vaste busverbinding
De vijf maanden durende praktijkproef heeft waardevolle kennis opgeleverd wat perspectief biedt op een permanente busverbinding. Voordat het zover is, moeten nog wel een aantal hindernissen worden genomen. Voor een vaste busverbinding over een langere periode is meer nodig dan voor een tijdelijke proefverbinding.

Bron: Twitter

Reizigers positief
Een proef in de dagelijkse praktijk door daadwerkelijk tijdelijk een bus te laten rijden is een bewuste keuze geweest. Gebruikelijk is een theoretische marktstudie die over het algemeen gebaseerd is op meer algemene modellen en berekeningen. De praktijkproef kon ook relatief snel gerealiseerd worden. Een onderzoeksbureau verzamelde tijdens de proefperiode statistische gegevens over ervaringen van de reizigers. De eerste tussenresultaten van dit onderzoek zijn bekend. De reizigers zijn overwegend positief over deze verbinding; 97% waardeert de verbinding met goed. 59% van de reizigers is jonger dan 30 jaar.

Vervolg
Op basis van een potentieanalyse en de ervaringen van de reizigers is een advies gegeven. Het advies biedt de samenwerkingspartners de mogelijkheid om te werken aan het verder verbeteren van de buslijn. Daarnaast helpt het onderzoek om de vraag te beantwoorden of de busverbinding er daadwerkelijk moet komen en onder welke voorwaarden. Voordat het zover is moeten nog een aantal hindernissen genomen worden. Het gaat om een grensoverschrijdende concessie die onder bepaalde wetten en regels en voorwaarden aanbesteed en uitgevoerd moet worden. Dat betekent dat er nog veel afgestemd moet worden tussen de verschillende verantwoordelijke overheden. Ook moet gekeken worden naar de kosten en opbrengsten van een dergelijke verbinding.

Ook de voorwaarden die gesteld moeten worden aan een mogelijke permanente lijn moeten verder onderzocht worden. De buslijn verbindt de beide stations Aalten en Bocholt met elkaar en daarmee ook de beide vervoersnetten. Het treintraject Bocholt-Wesel moet in de herfst van 2019 geëlektrificeerd worden. Dat heeft gevolgen voor de aankomst- en vertrektijden van de treinen op station Bocholt en daarmee ook gevolgen voor de busverbinding. De projectdeelnemers hebben zich als doel gesteld om dit probleem op te lossen voordat de dienstregeling in 2019 verandert. Ook moet er financieel nog een en ander geregeld worden voordat er een permanente lijn kan komen. Tussen de partners moet een kostenverdeelsleutel worden gemaakt.

Samenwerkingsverband
De grensoverschrijdende busverbinding is een initiatief van Kreis Borken, provincie Gelderland, gemeente Aalten, Stadsbus Bocholt GmbH en overige partners. De praktijkproef is gereden met geld uit het Europese INTERREG programma van de Euregio.

Leerproject opleiding Sociale Geografie

Studenten onderzoeken opvang asielzoekers in Winterswijk

Van 4 juni tot en met 8 juni gaan 80 studenten en vier docenten van de opleiding Sociale Geografie van de Universiteit van Amsterdam een onderzoek uitvoeren in Winterswijk naar de opvang van asielzoekers. Het betreft een leerproject dat de opleiding Sociale Geografie jaarlijks organiseert om studenten bekend te maken met het uitvoeren van onderzoek.

Jaarlijks onderzoek

De afgelopen zes jaar interviewden studenten van de opleiding Sociale Geografie al inwoners van Sneek, Middelburg, Hoogeveen, Baexem, Burgum en Ter Apel/Musselkanaal. Het leerproject moet inzicht geven in het draagvlak voor de opvang van asielzoekers in Nederlandse gemeenten. Uniek voor de editie van het leeronderzoek in Winterswijk is dat we dit jaar de opvang van asielzoekers zowel bekijken vanuit het perspectief van de Winterswijkers, als van de bewoners van het AZC van wie de asielaanvraag is ingewilligd.

Werkwijze onderzoek
De groep studenten doet  een week lang  onderzoek in Winterswijk. Zij nemen vragenlijsten en interviews af met bewoners in de leeftijd van 16 tot 80 jaar die doormiddel van een steekproef zijn geselecteerd.  De opleiding hoopt van harte op de medewerking van de inwoners van Winterwijk en van de bewoners van het AZC.

Activiteiten voor mantelzorgers in juni

VIT-hulp bij mantelzorg

Scholing/symposium voor mantelzorgers en beroepskrachten. Thema: Samenspel, dé kans bij dementie. Locatie: De Besselinkschans, Heringsaweg 18 in Lievelde. Tijdstip:

Woensdagmiddag 6 juni van 14.00 tot 16.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Woensdagavond 6 juni van 19.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

Het programma onder leiding van Jan van der Hammen van Ervarea gaat over het “samenspel” tussen de mensen met dementie, hun naasten en de beroepskrachten die erbij betrokken zijn. Opgave en een keuze maken voor de middag of avond via onderstaande link: Mantelzorgers: https://www.formdesk.com/sensiresdc/Dementie2018junimantel

Professionals: https://www.formdesk.com/sensiresdc/Dementie2018juniprof

Vragen aan de mantelzorgconsulent?
Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij de Post, Balinkesstraat 4. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is Marjan Roerdinkveldboom aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen. Meer informatie over alle activiteiten leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl of bel op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur met VIT-hulp bij mantelzorg, telefoon. (0544) 82 00 00.

Vergaderingen

Op donderdag 7 juni a.s. wordt voor raads- en commissieleden een presentatiebijeenkomst gehouden. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in Boogie Woogie Cultuurcentrum, Roelvinkstraat 2 in Winterswijk. De bijeenkomst is openbaar. Tijdens deze bijeenkomst worden twee presentaties verzorgd. In de afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de plannen voor Park Achterhoek, het voormalige Beatrix Gezondheidspark. Er is nu een planvisie en een flexibel bestemmingsplan uitgewerkt. Het voorontwerp bestemmingsplan is gereed en komt voor besluitvorming in het college. Vanuit de projectgroep Park Achterhoek wordt u bijgepraat over:

  • De planvisie
  • het zorgconcept
  • het flexibele bestemmingsplan

De tweede presentatie heeft als onderwerp Boogie Woogie. Boogie Woogie had in 2017 exploitatietekort en ook 2018 wordt afgesloten met een verlies. Inmiddels zijn verschillende acties ondernomen. BMC advies heeft een rapport uitgebracht op basis van een Quickscan en Boogie Woogie heeft een aantal beleidsvarianten beschreven. Er ligt inmiddels een aanvullend subsidieverzoek bij de 3 betrokken gemeenten. In Winterswijk zal de behandeling van het subsidieverzoek plaatsvinden in de raadsvergadering van juni 2018. Het bestuur van Boogie Woogie geeft een toelichting op de plannen.

Bij presentatiebijeenkomsten ligt het accent op de informatieoverdracht aan raads- en commissieleden. Over de verstrekte informatie wordt dus niet vergaderd. Wel kunnen raads- en commissieleden vragen stellen en is er ruimte voor discussie. Van deze bijeenkomsten worden geen verslag gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie. De griffie is bereikbaar op (0543) 543 543 of per e-mail griffie@winterswijk.nl.

Buurtsportcoach Actief Winterswijk aan het woord

In Winterswijk zijn er meerdere buurtsportcoaches actief, ieder met een eigen aandachtsgebied. Zij stimuleren en ondersteunen inwoners bij het realiseren van een gezonde  leefstijl met voldoende beweging en verantwoorde voeding. Dit doen zij op een laagdrempelige manier, die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van wijkbewoners. En dat alles gebeurt dichtbij huis. Een belangrijk aspect hierbij is dat mensen elkaar ontmoeten en zo samen op weg gaan naar mooie resultaten. In het gemeentenieuws verschijnt regelmatig een korte column waarin de buurtsportcoaches vertellen over ervaringen in hun werk en over sportactiviteiten in Winterswijk. In deze uitgave Petra Meerman aan het woord.

Als buurtsportcoach probeer ik zoveel mogelijk 50 plussers in beweging te krijgen. Dit doe ik vanuit zwembad Jaspers. Binnen zwembad Jaspers zijn er namelijk veel beweegmogelijkheden voor 50 plussers. Zo zijn er onder meer lessen aquagym, aquafysio, aquajogging en lessen voor medische doelgroepen zoals hartpatiënten en MS patiënten. Al deze lessen worden afgesloten met koffie/ thee.

Daarnaast is het mijn doel om 50 plussers buiten zwembad Jaspers in beweging te krijgen. Zo is tijdens de Koningsspelen een activiteitenochtend met kegelen, sjoelen, dynamic tennis en een gezondheidscheck georganiseerd. De faciliteiten van zwembad Jaspers of overige verenigingen op sportpark Jaspers kunnen ook gebruikt worden voor activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn  wandelgroep MOVE die iedere maandagmiddag start vanaf zwembad Jaspers en hier na afloop  koffie/ thee drinken en de sjoelvereniging (Winterswijkse Sjoelschijven), die iedere woensdagavond hun clubavond hebben in het horecagedeelte van zwembad Jaspers.

We zijn nu bezig om de mogelijkheden te onderzoeken voor een beweeggroep op sportpark Jaspers, waarbij 50 plussers twee keer in de week buiten kunnen bewegen onder deskundige leiding. Als dit opgestart wordt gaat u hier zeker nog meer over horen. Het is een uitdaging om meer 50 plussers in beweging te krijgen, maar wel een leuke uitdaging!

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guido de Vries, coördinator  buurtsportcoaches. U kunt hem bereiken via e-mailadres gemeente@winterswijk.nl of telefoonnummer  (0543) 543 543.

31 mei Openbare raadsvergadering, aanvang 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein in Winterswijk.
4 juni Meezingkoor van 9.30 tot 11.30 uur in de concertzaal van Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2 in Winterswijk.
6 juni Scholing/symposium voor mantelzorgers en beroepskrachten in De Besselinkschans, Heringsaweg 18 in Lievelde. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
7 juni Presentatiebijeenkomst voor raads- en commissieleden gehouden. Aanvang 19.30 uur, Boogie Woogie Cultuurcentrum, Roelvinkstraat 2 in Winterswijk.  Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.

 

Reconstructie Dingstraat/Zonnebrink

Sinds 2 mei worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Dingstraat en Zonnebrink. De weg wordt gedeeltelijk afgesloten, er zijn verkeerslichten geplaatst. Er kan enige hinder ontstaan voor het verkeer.

Op 29 en 30 mei wordt de Zonnebrink voorzien van nieuw asfalt en daarom wordt de weg geheel afgesloten tussen de Ratumsestraat en het Weurden. Het verkeer wordt omgeleid en ook de bus. De halte Driemark aan de Laan van Hilbelink komt te vervallen.

Tijdelijke afsluiting Anemoonstraat  vanaf 28 mei

In verband met een kraanwerkzaamheden is vanaf 28 mei tot en met 27 juli 2018 de Anemoonstraat ter hoogte van huisnummer 24 afgesloten. Er wordt geen omleiding aangegeven. Bewoners zijn geïnformeerd.

Werkzaamheden met hinder rotonde Waliënsestraat vanaf 28 mei

In verband met boorwerkzaamheden is vanaf 28 mei tot en met 1 juni 2018 kan er enige verkeershinder optreden nabij rotonde Waliënsestraat.

Werkzaamheden zandweg Ravenhorsterweg

In week 23 (4 – 8 juni) wordt het eerste gedeelte van de zandweg Ravenhorsterweg (binnen de bebouwde kom) voorzien van overrijdbare betonstroken. Het gaat over het gedeelte tussen de Kempenaerstraat en de Nieuw Beusinkweg. Tijdens deze werkzaamheden is er geen verkeer mogelijk. Er wordt geen omleiding ingesteld. Het verkeer kan indien nodig omrijden via Nieuw Beusinkweg en Schimmelpenninklaan. Start werkzaamheden is maandag 4 juni 2018. Werk is gereed op woensdag 13 juni. De avondvierdaagse route hierlangs is op 14 juni 2018.

Tijdelijke afsluiting Kortestraat 5 juni

In verband met een asbestsanering is 5 juni 2018 de Kortestraat ter hoogte van huisnummer 14 afgesloten. Er wordt geen omleiding aangegeven. Bewoners zijn geïnformeerd.