Gemeentenieuws week 24

0
215

Informatieavond over verwijdering asbestdaken in Meddo

Heeft u één of meer gebouwen met asbestdaken en denkt u erover na om deze te saneren? Kom dan op dinsdag 18 juni naar de informatieavond over de verwijdering van asbestdaken in het buitengebied van Meddo.

Naar verwachting zijn asbestdaken per januari 2028 in Nederland verboden. De Achterhoekse gemeenten, Regio Achterhoek en de provincie Gelderland werken samen met de Stichting Asbesttrein om het saneren van asbestdaken in het buitengebied te versnellen. Verschillende bedrijven werken samen in een ‘asbesttrein’. Ze werken na elkaar: inventariseren, asbest verwijderen en afvoeren en eventueel een nieuw dak monteren. Zo besparen we kosten.

18 juni: informatieavond in Meddo

Bewoners van het buitengebied van Meddo zijn per brief uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst. Woont u in Meddo? Heeft u gebouwen met asbestdaken? Kom dan naar de informatieavond in Café Restaurant Spiekerman, Goorweg 5 in Winterswijk Meddo. De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur. We beginnen om 19.30 uur.

Wat kunt u verwachten?

U krijgt op deze avond informatie over de kosten van de sanering, over de spelregels, over wel- of niet beschikbare subsidie- en financieringsmogelijkheden en de voorwaarden. Voor het bespreken van uw persoonlijke situatie kunt u zich aanmelden voor een keukentafelgesprek met een onafhankelijk adviseur van de Stichting Asbesttrein bij u thuis. Dit is gratis en geheel vrijblijvend.

Hoe kunt u zich aanmelden?
U kunt zich tot vrijdag 14 juni aanmelden voor de informatieavond via documenten@asbesttrein.nl. Vermeld in deze mail a.u.b. uw naam, adres, telefoonnummer en met hoeveel personen u naar de informatieavond komt.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de informatieavond? Neem dan gerust contact op met Ruurd Woolderink, telefoonnummer (0543) 543 543 of stuur een e-mail naar asbest@winterswijk.nl 

Voor vragen of opmerkingen over de Asbesttrein kunt u contact opnemen met Anton Legeland (06-20452208 / anton.legeland@asbesttrein.nl) of Koen Nieuwenhuis (06-30684816 / koen.nieuwenhuis@asbesttrein.nl).

Heeft u een idee om samen 75 jaar vrijheid te vieren?

In 2020 vieren wij 75 jaar vrijheid en vrede. Heeft u een idee voor een lokaal initiatief om samen 75 jaar vrijheid te vieren of stil te staan bij wat 75 jaar vrede betekent voor Winterswijk? Laat het ons dan weten, zodat we gezamenlijk kunnen kijken of dit initiatief in aanmerking komt voor subsidie. 

U kunt tot en met september 2019 een subsidieaanvraag indienen. In de maand oktober ontvangen de aanvragers nader bericht of de subsidie wordt toegekend. Op www.winterswijk.nl leest u aan welke voorwaarden uw initiatief moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Ook vindt u daar nadere informatie over hoe u een subsidieverzoek kunt indienen.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Paulien van Vliet via pvliet@winterswijk.nl of (0543) 543 106.

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

Op donderdag 20 juni is het gemeentekantoor vanaf 13.00 uur gesloten in verband met een personeelsmiddag. Kijk voor onze openingstijden op onze website www.winterswijk.nl. Beschikt u niet over een internetverbinding, dan kunt u ook contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Samen aan de slag voor een Armoedevrij Winterswijk 2040

Wij ontmoeten u graag op één van onze werkconferenties over een Armoedevrij Winterswijk 2040. We maken hier met elkaar plannen om samen aan de slag te gaan. Na deze bijeenkomsten gaan we  met elkaar aan de slag om armoede in Winterswijk te doorbreken! Wilt u meedenken én meedoen? Meld u dan gauw aan via iedereendoetmee@winterswijk.nl.

Data en thema’s

Voordat we uitleggen wat we precies gaan doen tijdens een werkconferentie, hieronder  alvast de data zodat u één of meer in uw agenda kan noteren:

 • Dinsdag 18 Juni -Taboe doorbreken
 • Maandag 24 juni – Systeem versimpelen: helder maken hoe, waar en waarvoor hulp gevraagd kan worden
 • Dinsdag 25 juni  – Kinderen, jeugd en generatiearmoede

Locatie en tijd

De tijd van de werkconferenties zijn van 18.00 tot uiterlijk 21.30 uur in het Gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Inloop  vanaf 17.45 uur. We starten stipt 18.00 uur. Vergeet u niet aan te melden, want dat is voor de organisatie wel erg belangrijk!

De Werkgroepen en Inspiratiegroepen

Wij zijn trots op al die mensen die in april en mei hun avonden opofferden om samen plannen te maken. In drie werkgroepen hebben zij gewerkt aan drie onderwerpen:

 • Taboe doorbreken
 • Systeem versimpelen
 • Kinderen, jeugd en generatiearmoede

De werkgroepen hebben zich gebogen over mogelijke oplossingen,. Waar gaat het om? Wat is het probleem? Wat zou een oplossing kunnen zijn? En ….. wat gebeurt er al in Nederland? Tijdens de werkconferenties willen we besproken oplossingen omzetten in concrete acties. De werkgroepen zullen dit presenteren.

Werkconferenties

Op de werkconferenties gaan we aan de slag om de oplossingen die in de werkgroepen bedacht zijn te bespreken. Met elkaar eventueel nieuwe oplossingen aan toe voegen. Natuurlijk  beginnen we met een gezamenlijke probleem en werken we gezamenlijke aan oplossingen. Hoe maken we het systeem simpeler, doorbreken we het taboe rondom armoede en zorgen we dat kinderen gelijke kansen hebben om mee te doen? Uw aanwezigheid doet er toe! Het is samen denken, kiezen én…… doen!

Wie worden allemaal uitgenodigd?

Iedereen is welkom! We ontmoeten graag inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen die geloven dat we samen armoede kunnen doorbreken. Mensen die ideeën hebben én aan de slag willen! Het is dus geen vrijblijvende praat- en denkavond. We gaan samen kiezen én er samen werk van maken!

Krijgen we nog informatie over de werkconferentie?

Zeker! Voorafgaand aan de werkconferentie ontvangt u informatie over het onderwerp waarvoor u zich heeft opgegeven. De informatie maakt dat u alvast uw geest kunt scherpen. Na de conferentie krijgt u een overzicht van wat die avond besproken is.

Wat hebben we aan het einde van de avond?

Aan het einde van de avond weten we met welke oplossingen en activiteiten we direct of later aan de slag gaan. Verder weten we ook wie mee gaat werken aan welke oplossing.

Aanmelden – Ja graag!

Voor de organisatie van de werkconferenties is het  belangrijk om u aan te melden U kunt zich aanmelden via iedereendoetmee@winterswijk.nl of bellen met Colette Wever via (0543) 543 543.

Kennismaking met de wijkagent 

De wijkagent doet belangrijk werk voor de veiligheid in uw wijk. Maar kent u uw wijkagent? In deze serie stellen alle wijkagenten in Winterswijk zich voor. U gaat 8 wijkagenten leren kennen, in alle mogelijkheden die de politie hiervoor kent. Deze maand is aan de beurt: Jelle Broekman. 

Ik ben Jelle Broekman, 37 jaar jong en op zeer korte termijn zal ik aan de slag gaan als de wijkagent van Winterswijk Centrum. Hiermee volg ik Berend Jager op. Momenteel ben ik  zelf nog werkzaam als wijkagent van Groenlo. Het werk van de wijkagent is heel divers. Alle facetten van het politievak komen tijdens je diensten langs. Juist deze diversiteit van de werkzaamheden als wijkagent maakt het werk zo leuk!

Ik heb onwijs veel zin om aan de slag te gaan in Winterswijk Centrum met de bijbehorende problematiek en het werkaanbod dat bij dit gebied hoort. Bewoners, ondernemers en alle overige mensen die in het centrum aanwezig zijn kunnen bij mij terecht voor hun vragen. Of om informatie door te geven over politiezaken. Alle meldingen dient men via 0900-8844 of 112 te doen. Veel zaken kunnen worden opgepakt door één van de samenwerkingspartners waar u ook rechtstreeks aan kunt kloppen. Weet u niet waar u met uw vraag moet zijn, aarzel niet om met mij contact op te nemen. Ook voor informatie bent u bij mij aan het juiste adres.

Hebt u naar aanleiding van dit artikel nog een vraag voor uw wijkagent of maakt u zich al een poosje zorgen over de veiligheid in uw buurt? Neem dan vooral contact op met uw wijkagent. Bel daarvoor met 0900-8844 of kijk op politie.nl/mijn-buurt. De wijkagenten zijn ook bereikbaar via Facebook, Instagram of Twitter. Tenslotte kunt u elke woensdag om 10.00 uur zonder afspraak terecht bij De Post voor het wijkagenten spreekuur. Ziet u een verdachte situatie? Bel dan 112!

Voor professionals

Training kind en echtscheiding

Woensdag 19 juni organiseert het Preventie Platform Jeugd een training kind en echtscheiding voor professionals die werkzaam zijn in (jeugd)zorg, welzijn, kinderopvang en onderwijs. Deze training vindt plaats van 14.30 uur tot 17.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

De kans is groot dat een professional in zijn werk geconfronteerd wordt met een echtscheiding. Het omgaan met ouders die in een echtscheiding verwikkeld zijn geraakt, kan heel lastig zijn. Zeker als er sprake is van veel strijd tussen de ouders. ‘Hoe voorkom je dat je in de strijd wordt getrokken en hoe bewaak je de belangen van het kind?’. Deze thema’s komen aan de orde tijdens de training.  Deze training ondersteunt en biedt deelnemers handvatten hoe te handelen wanneer er tussen ouders conflicten spelen. De training werkt met de meest actuele kennis over en inzichten in het vraagstuk kinderen en ouders in een echtscheiding.

Informatie en aanmelden

Informatie en aanmelden voor deze training kan via www.preventieplatformjeugd.nl

EUREGIO spreekuur

Tijdens een groot spreekuur op 17 juni 2019 van 14.30 tot 18.00 uur geeft het GrensInfoPunt van de EUREGIO antwoord op alle vragen van voormalige en huidige grenspendelaars omtrent wonen en werken in het buurland. Het spreekuur is in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De informatie is gratis en onafhankelijk. Een afspraak maken is niet nodig.

Werkgevers en werknemers kunnen er terecht met hun vragen over onder andere sociale zekerheid, belastingen en arbeidsrecht. Ook mensen die zijn geïnteresseerd in een baan in Duitsland of naar Duitsland willen emigreren, kunnen hier hun vragen stellen. Naast adviseurs van het GrensInfoPunt zijn er vertegenwoordigers van de Belastingdienst, de Duitse Finanzverwaltung, de Deutsche Rentenversicherung, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank (Bureau voor Duitse Zaken) aanwezig..

Het is ook mogelijk om een individuele afspraak te maken. Neem hiervoor contact op met het GrensInfoPunt via (053) 460 51 51 of grensinfopunt@euregio.eu. Op de website www.grensinfopunt.eu is veel algemene informatie en de antwoorden op veelgestelde vragen te vinden.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Leeghwaterweg

In verband met een verbouwing wordt tot en met 31 juli tijdelijk het parkeerverbod op de Leeghwaterweg ter hoogte van de ROVA opgeheven.

Jonenstraat

In verband met bouwwerkzaamheden is de Jonenstraat tot en met vrijdag 20 december afgesloten voor al het verkeer.

Haverkampstegge – Sieverdinkweg

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de Haverkampstegge van Meester Meinenweg tot en met de Sieverdinkweg tot en met vrijdag 5 juli afgesloten voor al het verkeer. Bewoners zijn bereikbaar.

Pasbrink

In verband met de nationale buitenspeeldag (plaatsen pannakooi) worden de parkeerplaatsen ter hoogte van  huisnummers 68, 70, 72 en 58 op woensdag 12 juni van 10.00 uur tot 17.00 uur afgesloten.

Bataafseweg

In verband met de openluchtvoorstelling van T.O.E.P. bij de Bataafse molen is de Bataafseweg tussen de Vredenseweg en Kloetenseweg van 19.30 tot 01.00 uur afgesloten voor al het verkeer op de volgende data: vrijdag 14 juni, zaterdag 15 juni, zondag 16 juni 2019, maandag 17 juni, donderdag 20 juni, vrijdag 21 juni, zaterdag 22 juni, zondag 23 juni 2019 en maandag 24 juni. Uitgezonderd de bewoners Bataafseweg en bezoekers van de voorstelling.

Tevens gelden de volgende maatregelen:

Snelheidsreductie naar 30 km/h

 • Ter hoogte van kruising Bataafseweg en Steengroeveweg
 • Vredenseweg ter hoogte van Bataafseweg

Parkeerverbod:

 • Achterweg tussen Bataafseweg en Leemkampweg
 • Vredenseweg (achter de Molen)
 • Bataafsewg tussen Steengroeveweg en Vredenseweg

Vervangen Bonninkbrug

In de periode van 17 tot en met 28 juni wordt de Bonninkbrug vervangen. In deze periode is de Bonninkweg gestremd voor alle verkeer. Er is een omleidingsroute. De percelen Bonninkweg 1 tot en met 3a, camping Ten Hagen (Waliënsestraat 139 -139 a) en camping ’t Hilgelomeer (Waliënsestraat 137-137a). Het perceel Bonninkweg 2 is bereikbaar vanaf de Nieuw Beusinkweg. 

Agenda  

11 juni Instructieavond over verantwoord alcohol schenken van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
12 juni Buitenspeeldag van 14.00 tot 17.00 uur, crossbaantje in wijk ‘De Pas’.
12 juni Extra commissievergadering over de Kadernota om 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
13 juni Openbare vergadering algemene raadscommissie vanaf 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
13 juni Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 in  Groenlo. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
17 juni EUREGIO spreekuur van 14.30 tot 18.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
18 juni Informatieavond over verwijdering asbestdaken om 19.30 uur in Café Restaurant Spiekerman, Goorweg 5.. Inloop vanaf 19.00 uur. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
18, 24 en 25 juni Werkconferenties Armoedevrij Winterswijk 2040. Inloop vanaf 17.45 uur, gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
19 juni Training kind en echtscheiding van 14.30 tot 17.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
19 juni Eerste cursusavond ‘Ken jij jouw Nationaal Landschap?’
22 en 23 juni Achterhoekse Unieke Spelen.
25 juni Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
 

27 juni

Openbare raadsvergadering om 17.00 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.

Vergaderingen 

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet op 13 juni 2019

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 13 juni 2019 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 in Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: Introductie nieuwe ambtelijk secretaris CR, Beleidsregels verzuimbegeleiding re-integratievoorzieningen-vervolg(advies), Voortgangsrapportage commissie ‘Evaluatie Minimabeleid’, Terugkoppeling klanttevredenheidsonderzoek(informatief).

Openbare raadsvergadering op 25 en 27 juni 2019

Op dinsdag 25 juni om 19.30 uur en donderdag 27 juni 2019 om 17.00 uur vergadert de gemeenteraad van Winterswijk. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.

Behandeling Kadernota 2019

Op dinsdag 25 juni wordt de eerste termijn van de behandeling van de Kadernota 2019 gehouden. Op donderdag 27 juni is het vervolg van de Kadernota behandeling en vindt de besluitvorming hierover plaats. De agenda voor deze vergadering en de Kadernota vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’. De mogelijkheid om te spreken over de Kadernota was op dinsdag 12 juni tijdens de commissievergadering; op 25 en 27 juni is geen ruimte om in te spreken over de Kadernota.

Behandeling overige agendapunten
Naast de behandeling van de Kadernota worden op donderdag 27 juni ook andere agendapunten behandeld. Gelet op de volle agenda is de aanvang van deze raadsvergadering reeds om 17.00 uur. De agenda is beschikbaar op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad. Over deze agendapunten kunt u tijdens de raadsvergadering wel inspreken. 

Raadsvergadering volgen?
Op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad kunt u de raadsvergaderingen ook live via internet volgen (klikt  u op ‘Uitzending bekijken’, ‘Live meekijken’).
U vindt de agenda’s en de op de agenda betrekking hebbende stukken via ‘Agenda’s en stukken’. De raadsvergaderingen zijn ook achteraf op video te bekijken. Klikt u hiervoor op ‘Uitzending bekijken’, Overzicht.

Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122.

Terugblik op de raadsvergadering

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van woensdag 29 mei de volgende besluiten genomen. 

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van woensdag 29 mei de volgende besluiten genomen.

Raad beëdigt Petra Borsboom (GroenLinks) als nieuw commissielid

De raad heeft Petra Borsboom beëdigd als commissielid namens de fractie van GroenLinks.

Raad stemt in met cofinancieringsbijdrage aan Regio Deal Achterhoek 2019-2022

Het Rijk stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van de grote opgaven waar de Regio Achterhoek voor staat, zoals beschreven in de ‘Regio Deal Achterhoek: opgave, ambitie en aanpak’.  Het Rijk stelt als voorwaarde dat de regio zelf ook 20 miljoen euro bijdraagt. Voor Winterswijk is het aandeel 527.870 euro. De raad heeft ingestemd met deze cofinancieringsbijdrage.

Raad geeft toestemming voor overname aandelen AGEM Gemeentelijke Energie BV

AGEM Gemeentelijke Energie BV levert duurzame energie aan Achterhoekse gemeenten. De aandelen in AGEM Gemeentelijke Energie BV zijn in handen van De Achterhoekse Groene EnergieMaatschappij (AGEM). De raad heeft het college toestemming gegeven voor de overname van aandelen AGEM Gemeentelijke Energie BV om zeggenschap te houden over de levering van gas en elektriciteit.

Raad dient geen zienswijzen in over jaarstukken 2018 Regio Achterhoek

De raad heeft besloten geen zienswijzen in te dienen over de jaarstukken 2018 van de Regio Achterhoek.

Raad dient geen zienswijzen in over programmabegroting 2020 ECAL

De raad heeft besloten geen zienswijzen in te dienen over de programmabegroting 2020 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL).

Raad dient geen zienswijzen in over jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020 ODA

De raad heeft besloten geen zienswijzen in te dienen over de jaarstukken 2018 en de ontwerpbegroting 2020 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).

Raad dient zienswijze in over conceptprogrammabegroting 2020 GGD-NOG

De raad heeft besloten geen zienswijzen in te dienen over de jaarstukken 2018 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD-NOG). Over de conceptprogrammabegroting 2020 dient de raad als zienswijze in dat de indexering wordt aangepast naar een maximum van 2 procent.

Raad stelt bestemmingsplan ‘Vrijheidspark’ vast

De gemeente Winterswijk wil het gebied rondom Eucalypta en het raadhuis inrichten tot een parkachtig gebied met diverse functies. Om dit te realiseren is een herziening van het geldende bestemmingsplan nodig. Het CDA diende een amendement in om de werknaam ‘Eucalyptapark’ te wijzigen in ‘Mevrouw Kuipers-Rietbergpark’. PvdA, WB, VVD, GroenLinks en VW kwamen met een amendement om de werknaam te veranderen in ‘Vrijheidspark’. Het CDA diende daarnaast een motie in om het toekomstige park ‘Mevrouw Kuipers-Rietbergpark’ te noemen. Het amendement en de motie van het CDA werden met 7 stemmen voor en 13 stemmen tegen verworpen. Het amendement van PvdA, WB, VVD, GroenLinks en VW werd met 12 stemmen voor en 8 stemmen tegen aanvaard. Door het aannemen van dit amendement heet het bestemmingsplan nu ‘Vrijheidspark’. Na de stemming over de amendementen en de motie werd het bestemmingsplan unaniem vastgesteld door de raad.

Raad stemt in met ontwerpprogrammabegroting 2020-2023 VNOG

De raad heeft de voorlopige jaarstukken 2018 en de Kadernota 2020-2023 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) voor kennisgeving aangenomen. Daarnaast heeft de raad ingestemd met de concept-begrotingswijziging 2019 en de concept-programmabegroting 2020-2023 en besloten hierover geen zienswijzen in te dienen.

Raad verwerpt motie van CDA en VW over grootschalige zonneparken

CDA en Voor Winterswijk (VW) dienden een motie in om voorlopig geen grootschalige zonneparken (meer dan 2 hectare) toe te staan in cultuurhistorisch waardevolle landschappen en deze aanvulling op te nemen in het Beleidskader Zonneparken en Zonnevelden dat in december door de raad is vastgesteld. Deze motie werd na hoofdelijke stemming met 8 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen.

Raad verwerpt motie van CDA en VW over vissen in de kleiput

CDA en Voor Winterswijk (VW) dienden een motie in waarin het college werd opgedragen in nauw overleg met hengelaarsvereniging De Karper zes visplekken te realiseren langs de kleiput, waarvan minimaal één visplek toegankelijk is voor mindervaliden. Deze motie werd na hoofdelijke stemming met 8 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl

Fracties blikken terug op de raadsvergadering 

Iedere maand vergadert de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van woensdag 29 mei.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk

Het CDA kwam deze raadsvergadering met drie moties en een amendement. Ze werden echter door de zittende coalitie weggestemd. Daarmee krijgen de vissers van Hengelaarsvereniging De Karper niet de gewenste zes visplekken langs de kleiput. Sterker nog: ze kregen niet eens een gesprek met de wethouder, terwijl dat wel was toegezegd. Het argument van de wethouder was: “Ik kan toch niet met iedere burger in gesprek gaan.” Als CDA vroegen we ook om een aanvulling op het beleidskader voor zonneparken om ervoor te zorgen dat er voorlopig geen zonneparken van meer dan 2 hectare worden aangelegd in de meest waardevolle gebieden, zoals het Arrisveld. Het CDA wil dat eerst alle daken goed worden benut en de gebieden die minder kwetsbaar zijn. Ook dat werd weggestemd. Het wordt nu aan de projectontwikkelaars overgelaten waar de zonneparken komen.

Daarnaast kwam het CDA met het voorstel om het toekomstige park rond het raadhuis het ‘Mevr. Kuipers-Rietbergpark’ te noemen, genoemd naar onze verzetsheldin die in de oorlog zoveel heeft betekend. De coalitie besliste anders en het wordt nu het ‘Vrijheidspark’. Het CDA stelde ook nog vragen over de chaos rond Boogie Woogie. Heeft de wethouder wel voldoende gedaan om de gemeenten op één lijn te krijgen? De wethouder was echter met vakantie en kon dus zelf geen antwoord geven. Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Ruth van der Meulen, raadslid Winterswijks Belang

In de raadsvergadering mag je in de ‘open debatronde’ een ‘pitch’ houden over een onderwerp waar je graag over wilt discussiëren met je mederaadsleden. Vlok van Harten hield een pitch over de landelijke discussie met betrekking tot het afsteken van vuurwerk. De overheid wil geen regels opleggen aan gemeenten, maar in de maatschappij zie je tegen de jaarwisseling steeds de discussie oplaaien en gemeenten eigen oplossingen zoeken waarbij zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan ieders wensen. De viering van oud en nieuw is een feest, maar is meestal de gevaarlijkste nacht van het jaar. WB wil graag met alle betrokkenen in Winterswijk in gesprek gaan over dit onderwerp en op zoek gaan naar creatieve ideeën om samen op een veilige en gezonde manier oud en nieuw te vieren. Per slot van rekening hebben we dat met het carbid schieten ook prima met elkaar geregeld! Op verzoek van WB gaan we na de zomer een politiek forum over dit onderwerp organiseren en bij deze bent u daarvoor uitgenodigd!

Naast deze pitch vroeg WB waarom onze eigen ROVA geen gratis dranghekken meer ter beschikking stelt voor bijvoorbeeld Volksfeest, Steengroevetheater, avondvierdaagse, etc.?  Hierop ontvangt de raad later antwoord. Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Gert-Jan te Gronde, fractievoorzitter VVD

De afgelopen raadsvergadering had een gewone raadsvergadering kunnen zijn. De stukken die op de agenda stonden, kon eigenlijk wel op ieders instemming rekenen. Het was echter een avond die in het teken stond van moties en amendementen. Het gebied dat vroeger Balinkes als naam droeg, gaat wat de VVD betreft ‘Vrijheidspark’ heten. Dit om ook in Winterswijk een plek te hebben, waar we stil kunnen staan bij het feit dat we in Nederland weer geruime tijd in vrijheid leven. Iets dat nog niet overal in de wereld standaard is.

De moties (CDA & Tom van Beek) over het vissen in de kleiput en over de grootschalige zonneparken vielen in de categorie populistisch. Hier werd de inhoud van de dossiers tekortgedaan. Het leek vooral te gaan om electoraal gewin. Hopelijk blijven we de komende jaren plannen beoordelen op de inhoud. De motie van Tom van Beek over vergaderen van het college van B en W op zondag werd gelukkig door hem van de agenda gehaald nadat bleek dat er veel fouten in stonden. De motie diende volgens ons maar één doel en dat was het college belachelijk maken. Raadsonwaardig wat ons betreft! Volgende maand gaat de VVD wederom voor de inhoud! Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Peter Voogt, fractievoorzitter GroenLinks

Als we niet oppassen, raakt de sfeer in de gemeenteraad verzuurd. De breuk in de vorige coalitie tussen CDA en WB werkt aan beide zijden nog door als ‘oud zeer’. Aan de ene kant uit zich dat in vele moties. Als van een bijrijder die voortdurend ‘pas op’, ‘hier naar rechts’, ‘denk aan die fietser’ etc. roept. Terwijl de chauffeur de weg zelf heel goed kent. Aan de andere kant de chauffeur die iedere verkeersaanwijzing als persoonlijke aanval opvat. Dat wordt bepaald geen leuk ritje.

Zo ook zit er spanning tussen VVD en het afgescheiden raadslid van Voor Winterswijk. De laatste had in reactie op de voorgestelde uitbreiding van koopzondagen per motie voorgesteld het college zelf dan ook maar op zondag te laten werken. Natuurlijk droop de ironie ervan af, maar tot onze verbazing werd deze ‘E-motie’ nogal letterlijk genomen, ook door andere partijen. Terwijl de condities gunstig zijn: er is een coalitieakkoord dat voor 80 procent bestaat uit het vorige en wat kan dienen als ‘raadsakkoord’ waarvan onderdelen met wisselende meerderheden kunnen worden doorgevoerd. Coalitiepartijen worden niet gedwongen om tegen hun eigen programma in te gaan en blijven herkenbaar voor de achterban. Kortom, laten we ons richten op de inhoud, dan blijft de reis zelf ook aangenaam. Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.groenlinks.nl

Ubel Zuiderveld, fractievoorzitter PvdA Winterswijk

De PvdA heet niet voor niks Pvd-Arbeid. Afgelopen raadsvergadering benadrukten we het belang van economische activiteit en werkgelegenheid in relatie tot nieuwe energie. Dertien jaar praten we nu over de energietransitie. Nog altijd zijn er in de raad en de samenleving groeperingen die projecten traineren. Het is ieders goed recht te vinden wat hij of zij vindt. Ons springen de tranen in de ogen als wij horen dat sommigen liever nieuwe energie voor Winterswijk van de Noordzee betrekken. Wij doen liever in Winterswijk wat in Winterswijk kan. Immers, energieparken brengen gewoon geld in het laadje. Voor boeren met land, voor andere initiatiefnemers, voor mensen die energieparken aanleggen en onderhouden. Bovendien is nieuwe energie goed voor het vestigingsklimaat. Het aantal arbeidsplaatsen kalft in Winterswijk al langjarig af. Het waren er circa 13.500 in 2013 en ongeveer 12.500 in 2017. Als je geen zonneparken en windparken duldt, loop je ook potentiële inkomsten mis. En dus direct of indirect nieuwe werkgelegenheid. Wij zijn blij dat we in een coalitie zitten die werkgelegenheid hoog in het vaandel draagt. Want naast energieprojecten, staan wij met WB, VVD en GroenLinks vóór de uitbreiding van bedrijventerreinen, stimulering van toerisme en méér woningbouw. Zonder arbeid vaart niemand wel. Voor meer informatie zie ook: www.pvdawinterswijk.nl

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

Afgelopen raadsvergadering vroeg D66 aandacht voor burgeragendering. Bij burgeragendering kunnen burgers voor een voorstel 50 handtekeningen verzamelen en daarmee zorgen dat het op de agenda van de raad terechtkomt. D66 is voornemens hier een initiatiefvoorstel voor in te dienen en wilde de raad vast warm maken voor dit voorstel. Ook vroegen wij om een statusupdate rondom het onderzoek naar de procesgang dossier Dennenoord. We zijn inmiddels al een aantal maanden verder en willen de vaart erin houden. Het zou jammer zijn als dit ook weer 10 jaar op zich laat wachten.

Later diende het CDA samen met Voor Winterswijk een motie in die het beleidskader zonnevelden zou moeten beperken. D66 is ervan overtuigd dat er een grote opgave ligt om in 2030 Winterswijk energieneutraal te zijn en daarom grote stappen moeten maken. In de raadsvergadering van december 2018 stelden wij als D66 fractie al kritische vragen over het niet meenemen van adviezen van de stichting Waardevol Cultuur Landschap Winterswijk (WCL) over landschappelijke inpassing. D66 gaf toen aan liever strenge eisen te willen zien, als het gaat om landschappelijke inpassing en ecologisch beheer. D66 stemde dan ook niet in met de motie om het beleidskader zonnevelden verder te beperken. Het landschap is D66 kostbaar en strenge eisen aan landschappelijke inpassing zijn dan ook vereist. Als de raad nu weer beperkingen gaat stellen aan mogelijkheden voor duurzame energie, dan hebben we over 10 jaar in het Wenters museum sneeuwvlokken op sterk water. Voor meer informatie zie ook: www.D66winterswijk.nl

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk

Het was een lange, onrustige vergadering met veel ingediende moties van zowel de oppositie als de coalitie.

Namens ‘Voor Winterswijk’ heb ik aangegeven dat er de laatste maanden opvallend vaak inwoners van Winterswijk zijn die zich niet gehoord voelen. Ook tijdens deze raadsvergadering waren er weer  burgers die tijdens hun inspraak te kennen gaven dat zij geen luisterend oor voor hun probleem vonden bij het college.  Een luisterend oor hoeft natuurlijk niet altijd een bevredigend ‘Ja’ als antwoord op te leveren. Een ‘Nee’ na een goed gesprek geeft de burger wel het gevoel dat er een serieuze afweging gemaakt is in plaats van dat hij met een kater achterblijft. De betrokkenenparagraaf is ooit ingevoerd om op die manier te waarborgen dat er bij al de te nemen besluiten op de juiste manier met de betrokkenen gesproken wordt. Helaas constateerden wij dat ook bij het verlenen van de toestemming voor de zomerse extra koopzondagen niet op de juiste manier met de centrumondernemers is gesproken. Dit was de druppel die bij ‘Voor Winterswijk’ de emmer deed  overlopen. Wij hebben om die reden via een ludieke motie het college opgeroepen om in de zomermaanden tijdens de koopzondagen in het openbaar op de Markt te vergaderen.
Voor meer informatie zie ook: www.facebook.com/Voor-Winterswijk-302777507073259/