Gemeentenieuws week 24

0
570

Johanna Reiss vertelt op 22 juni haar verhaal uit de Tweede Wereldoorlog

Schrijfster Johanna Reiss (84) houdt woensdag 22 juni een lezing in het Gerrit Komrij College over de periode dat zij tijdens de Tweede Wereldoorlog moest onderduiken. De bijeenkomst begint om 13.30 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk.

Johanna Reiss werd op 4 april 1932 in Winterswijk geboren als Annie de Leeuw. Tijdens Duitse bezetting liep de joodse familie De Leeuw groot gevaar. Annie en haar oudere zus Sini zaten daarom twee jaar ondergedoken bij een familie in Usselo, een klein dorp ten westen van Enschede.

Na de oorlog emigreerde Johanna Reiss naar de Verenigde Staten, waar zij in 1972 debuteerde met The Upstairs Room. In dit boek beschrijft zij de donkere periode van haar jeugd tijdens de bezetting. Het boek werd een internationale bestseller en verscheen in tientallen landen in vertaling. Alleen al in Nederland werden er meer dan 80.000 exemplaren van verkocht onder de titel De schuilplaats.

Johanna Reiss woont in New York. Al tientallen jaren reist zij door de Verenigde Staten om haar verhaal aan scholieren te vertellen. Met een zekere regelmaat doet zij dat ook hier in de regio en dan met name in Duitsland. Al jaren komt er elke twee weken een schoolbus vol met Duitse scholieren uit de grensregio naar Winterswijk om de locaties waar het verhaal van Johanna Reiss zich afspeelt met eigen ogen te zien. Drijvende kracht achter de organisaties van al die bezoeken zijn Sixtina Harris namens de Stichting Kolle Kaal en Ben Westerveld namens de Synagoge.

De lezing begint om 13.30 uur in de Theaterzaal van het Gerrit Komrij College een duurt ongeveer anderhalf uur. De toegang is gratis, maar vol is vol. Dit is één van de weinige kansen waarop u een indrukwekkend verhaal uit de Tweede Wereldoorlog uit eerste hand kunt vernemen. Het gaat daarbij om mensen die vluchten en anderen die onbaatzuchtig onderdak verlenen en daarbij risico’s voor lief nemen.

Bekijk of uw woning geschikt is voor zonnepanelen

Bent u al bekend met de Zonatlas?

Wellicht heeft u wel eens van de Zonatlas gehoord. De Zonatlas is de website waarop u in één oogopslag kunt zien of uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie. U kunt via www.zonatlas.nl berekenen of uw dak geschikt is voor zonne-energie en wat u daarmee potentieel zou kunnen besparen.

Financiering

Op de Zonatlas vindt u verder waardevolle links naar relevante websites waar u meer informatie vindt als u aan de slag wilt met het opwekken van duurzame energie en energiebesparing. Naast het berekenen van de zonpotentie is er bijvoorbeeld ook uitleg over de specifieke financieringsmogelijkheden binnen onze gemeente, zoals de duurzaamheidslening. Met de duurzaamheidslening kunt u geld lenen tegen een rentetarief van 1,6% voor verduurzamingsmaatregelen, waaronder voor zonnepanelen. Door middel van alle aangeboden informatie kunt u een weloverwogen besluit nemen of zonne-energie voor u een interessante mogelijkheid is.

Goede voorbeeld

Op het dak van ons gemeentekantoor liggen ook zonnepanelen. In totaal is er ruimte voor zo’n 275 zonnepanelen. Een groot deel van deze panelen is al geïnstalleerd. Als gemeente geven we natuurlijk graag het goede voorbeeld. Samen meer schone energie opwekken in onze gemeente: doet u ook mee?

Wat vindt u van de inzameling van huishoudelijk afval?

Om dit te weten te komen, komt er een onderzoek onder de bewoners van alle gemeenten waar ROVA huishoudelijk afval inzamelt. Daarmee kunnen de meningen van inwoners van de verschillende gemeenten met elkaar vergeleken worden. Het onderzoek is anoniem en bestaat uit een vragenlijst.

Het onderzoeksbureau Integron voert het onderzoek uit. Er wordt eerst een willekeurige selectie gemaakt van adressen. Als uw adres tot de selectie behoort ontvangt u binnenkort een brief van het onderzoeksbureau. In de brief zit een vragenlijst met een antwoordenvelop, waarin u de ingevulde vragenlijst terug kunt sturen.

U kunt de vragenlijst ook via internet invullen. Hoe dat moet staat ook in de brief. Wij hopen dat zoveel mogelijk inwoners meedoen aan het onderzoek. Met uw ervaringen en uw mening kunnen wij onze dienstverlening nog verder verbeteren. Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking.

Aanvragen burgercheques

Met het toekennen van een burgercheque wil de gemeenteraad een (bescheiden) bijdrage leveren aan initiatieven van burgers in een straat of wijk in de gemeente Winterswijk. Deze initiatieven moeten gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang. Dit soort initiatieven zijn in de huidige participatiesamenleving van grote betekenis. Voor de eerste helft van 2016 heeft de gemeenteraad hiervoor in totaal een budget van € 3.750,00 beschikbaar gesteld. 

In het verleden heeft de gemeenteraad o.a. burgercheques toegekend aan het project buurtpreventie of voor het organiseren van gezamenlijke activiteiten voor kinderen uit het AZC en uit Winterswijk.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een burgercheque

Om voor een burgercheque in aanmerking te kunnen komen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden, zoals:

  • De te subsidiëren activiteit moet gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang van de straat, wijk of gemeenschap van de aanvrager(s)in de gemeente Winterswijk.
  • De te subsidiëren activiteit mag geen individueel of commercieel belang dienen.
  • De aanvrager levert een aantoonbare eigen bijdrage aan de verwezenlijking van zijn initiatief in tijd, menskracht en/of geld.

Wat is er niet mogelijk?

Uw initiatief mag in ieder geval geen individueel of commercieel belang dienen. Ook kan een burgercheque worden geweigerd als deze betrekking heeft op feesten, jubilea of andere bijeenkomsten met een vergelijkbaar karakter.

Aanvragen burgercheque

Het aanvragen van een burgercheque kan digitaal via www.winterswijk.nl (klik door via Bestuur / Burger en politiek / Burgercheques). Op deze pagina vindt u ook een link naar de Subsidieverordening burgercheques Winterswijk, waarin u alle voorwaarden terugvindt en andere zaken die van belang zijn omtrent burgercheques.

Uw aanvraag betreffende de eerste helft van 2016 moet uiterlijk 30 juni 2016 door de gemeente zijn ontvangen.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een werkgroep bestaande uit gemeenteraads- of commissieleden. Aanvragen die in de eerste helft van 2016 zijn ontvangen, worden in augustus 2016 door de werkgroep beoordeeld. De werkgroep adviseert vervolgens de gemeenteraad over de ontvangen aanvragen. In de raadsvergadering van 15 september 2016 neemt de gemeenteraad een besluit over de, in de eerste helft van 2016, ontvangen aanvragen.

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over burgercheques kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mail griffie@winterswijk.nl.

Inloopbijeenkomst natuurinrichtingsplannen Winterswijk-oost 

De provincie Gelderland organiseert op 15 juni aanstaande een inloopbijeenkomst over het schetsontwerp voor de natuurinrichting in Winterswijk-oost en het definitieve natuurinrichtingsplan voor Osink-Bemersbeek. De inloopavond wordt gehouden van 15.00 tot 19.00 uur in hotel De Lindeboom, Kottenseweg 152 in Winterswijk. Inwoners die in de buurt wonen of gronden in de omgeving hebben liggen zijn van harte welkom. Kijk voor meer informatie op www.winterswijk.nl.

 

Maandag 20 juni Financieel café in jongerenruimte SPOT

Op maandag 20 juni aanstaande organiseren wij voor jongeren die gaan studeren in een andere stad en zich daar ook gaan vestigen, een Financieel café.  

Wanneer je op jezelf gaat wonen kunnen daar heel wat vragen bij komen kijken, zoals bijvoorbeeld vragen over de huurtoeslag, een bijbaan en het leenstelsel. Wij nodigen jongeren en ook hun ouders uit voor meer informatie het Financieel café te bezoeken op maandag 20 juni aanstaande tussen 18.30 en 20.30 uur. We zitten in de Post aan de Balinkesstraat 4 in Winterswijk, in de jongerenruimte SPOT (rechts achterom).

Bij SPOT zijn mensen aanwezig van DUO, sociaal raadslieden werk, Werkcafé, en het WIC die antwoord kunnen geven op uw vragen. Ook studenten die al ervaring hebben met het vestigen in een andere stad, zijn aanwezig om te vertellen hoe zij het aangepakt hebben.

Heel geslaagde Buitenspeeldag bij het Strandbad!

De organisatie van de Buitenspeeldag kijkt tevreden terug op een geslaagde editie. Deze keer vond de buitenspeeldag plaats bij het Strandbad in Winterwijk. Er hadden zich zo’n 50 kinderen opgegeven voor deze editie. Het goede weer deed hier nog een schepje bovenop, dat zorgde voor extra deelname.

De opening van de Buitenspeeldag werd verzorgd door Wethouder Aalderink. Na enkele sportieve woorden vond een originele aftrap van het evenement plaats. De wethouder gaf voorzitter van speeltuinvereniging Hakkelerkamp, de heer van der Laan, een zetje die daarmee de nieuwe kabelbaan in gebruik nam en de Buitenspeeldag opende.

Uitdagende activiteiten

Vervolgens konden de kinderen ‘vrij spelen’ en gebruikmaken van de verschillende activiteiten. Bij het vlotvaren was het de kunst om zo snel en droog mogelijk aan de overkant te komen. Bij de zeephelling was het een zware beproevingom boven te komen, maar de beloning om naar beneden te mogen glijden maakte alles goed. Om de trek te stillen werd er fruit uitgedeeld en konden de kinderen hun eigen broodje afbakken boven het vuur. De nieuwe kabelbaan van het strandbad zorgde ook voor veel vermaak, deze heeft geen moment stil gehangen. Daarnaast was er door het prachtige weer ook waterpret: Meerdere kinderen hebben hun grenzen verlegd door toch maar van de hoge duikplank te springen.

Landelijke Buitenspeeldag

Elk jaar vindt op de tweede woensdag in juni de landelijke Buitenspeeldag plaats. De gemeente Winterswijk wil met de Buitenspeeldag het buiten spelen en bewegen promoten. Deze editie werd mede mogelijk gemaakt door: Speeltuinvereniging Hakkelerkamp, Scouting Winterswijk, Strandbad Winterswijk en de buurtsportcoach van de gemeente Winterswijk. Wij danken iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen deze dag tot een succes te maken!

Hennepteelt: begin er niet aan!

Hennepkwekerijen zijn gevaarlijk en strafbaar: de hennepindustrie wordt omringd door criminele activiteiten die de veiligheid in buurten aantasten. De gemeente Winterswijk en de politie tolereren dit niet en pakken kwekerijen daarom hard aan. Hennepteelt? Begin er niet aan, want de risico’s en gevolgen zijn niet mals!

Woonrisico’s

Hennepkwekers lopen een aantal risico’s. Zo zullen woningcorporaties het huurcontract ontbinden en overgaan tot uitzetting uit de woning. Ook als u als huurder iemand anders de gelegenheid geeft om hennep te kweken in uw huurwoning. De eerstvolgende paar jaar komt u dan zeker niet in aanmerking voor een corporatiewoning. Ook een particulier eigenaar mag een huurcontract ontbinden en de huurder uitzetten. Wanneer er wordt gefraudeerd met eigendommen van Alliander zoals met de elektra-aansluiting of de elektrameter wordt de elektra zonder pardon afgesloten.

Financiële consequenties

Verder zullen energiekosten, ontmantelingkosten en overige schade vergoed moeten worden en wordt er een boete opgelegd. Een uitkering UWV of bijstandsuitkering wordt teruggevorderd en mogelijk stopgezet (ook als u een ander in uw woning laat kweken, stekken, drogen of knippen). Ook zal alle winst uit de kwekerij worden teruggevorderd door het Openbaar Ministerie, volgt een navordering van niet aangegeven inkomsten uit hennep door de Belastingdienst en volgt mogelijke beslaglegging op goederen.

Vervolging

Ten slotte zal ook strafrechtelijke vervolging plaatsvinden. Gevolg kan zijn: boete, taakstraf of gevangenisstraf en strafblad. Woningcorporaties doen in ieder geval altijd aangifte van vernieling en Alliander van stroomdiefstal.

Crimineel circuit

Thuiskwekers belanden vaak in een crimineel circuit waar ze niet gemakkelijk uit kunnen komen. Of het nu gaat om de aanschaf van materialen die nodig zijn voor de kwekerij of om de verkoop van de oogst, deze mensen zijn vaak betrokken bij een criminele organisatie. Steeds vaker ook worden thuiskwekers overvallen in hun woning. Het hele gezin is hiervan dan de dupe.

Melding doorgeven

De gemeente en politie roepen op signalen rondom hennepteelt te melden aan de politie: (0900-8844) of bij Meld Misdaad Anoniem, wanneer u niet wilt dat uw gegevens bekend worden (0800-7000).

Brandveilig op vakantie

De vakantieperiode staat weer voor de deur. We trekken er met z’n allen op uit met caravan, camper, tent of boot. Helaas moeten jaarlijks veel uitstapjes of vakanties onderbroken worden door bijvoorbeeld ongelukken met gas en elektriciteit. Met een paar maatregelen kunt u een hoop leed voorkomen. Kijk voor meer informatie over brandveilig op vakantie gaan op http://www.brandweer.nl/brandveiligheid/

Werk in uitvoering

Meester A. th. ten Houtenlaan voor langere periode afgesloten

In verband met werkzaamheden aan de stuw is de meester A. th. ten Houtenlaan afgesloten tot ongeveer 1 augustus. Er is een omleiding ingesteld via de Wooldseweg. De omleiding is door middel van bebording aangegeven.

Werkzaamheden station Winterswijk

Op 13 juni wordt gestart met de aanleg van een keerlus bij de bushalte. Daarnaast worden de fietsenstallingen verplaatst. Het autoverkeer zal hier voorlopig geen hinder van ondervinden. Fietsers en busreizigers worden te zijner tijd geïnformeerd over de wijzigingen tijdens de werkzaamheden.

Kijk voor meer informatie en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

Agenda activiteiten

datum info activiteit
14 juni Spreekuur EUREGIO van 18.00 tot 19.00 uur in het Rathaus van Oeding, Winterswykerstraße 1.
15 juni Openbare vergadering commissie Ruimte om 19.30 uur in het Raadhuis Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
15 juni inloopbijeenkomst over het schetsontwerp voor de natuurinrichting in Winterswijk-oost en het definitieve natuurinrichtingsplan voor Osink-Bemersbeek. De inloopavond wordt gehouden van 15.00 tot 19.00 uur in hotel De Lindeboom, Kottenseweg 152 in Winterswijk. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
16 juni Themabijeenkomst ‘Praten over het levenseinde’, VIT-hulp bij mantelzorg van 13.30 tot 16.00 uur in Recreatieruimte Sleeswijk, Sleeswijkstraat 63.
16 juni Openbare vergadering commissie Samenleving om 19.30 uur in het Raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
20 juni Informatiebijeenkomst Duurzaamheidslening van 15.30 tot 17.00 uur, gemeentehuis Doetinchem, Raadhuisstraat 2.
20 juni Financieel café tussen 18.30 en 20.30 uur in de Post aan de Balinkesstraat 4 in Winterswijk, locatie jongerenruimte SPOT (rechts achterom). Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
21 juni Openbare inspraakavond ‘Startnotitie Omgevingsvisie buitengebied Winterswijk om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in zalencentrum ‘Reuselink’ aan de Slingeweg 20 te Winterswijk Brinkheurne.
18 augustus Jaspers Jeugdsportdag van 13.00 uur tot 17.00 uur, sportpark Jaspers.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.