Gemeentenieuws week 25

0
605

Toezicht bij sporthal Parallelweg
Afgelopen week zijn bij de parkeerplaats onder de sporthal aan de Parallelweg onderstaande borden geplaatst. Deze plek werd de laatste tijd gebruikt als hangplek voor jongeren. Er vonden regelmatig vernielingen plaats aan het gebouw en aan geparkeerde auto’s. Bezoekers van de sporthal hebben aangegeven dat zij zich hierdoor minder veilig voelden op deze plek. Het ophangen van deze borden biedt de politie en team Handhaving van de gemeente de mogelijkheid om mensen aan te kunnen spreken op hun aanwezigheid op de parkeerplaats. De politie en team Handhaving gaan hier de komende tijd strenger op toezien. Boetes voor overtredingen kunnen oplopen tot € 140,00.

Gemeenten, Menzis en zorgorganisaties bundelen krachten rondom kwetsbare ouderen

De Oost-Achterhoekse gemeenten, zorgverzekeraar Menzis en partijen uit de zorg bundelen komende tijd hun krachten rondom kwetsbare ouderen. Met de samenwerking willen de partijen het welbevinden, de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen verbeteren. Afgelopen donderdag ondertekenden zij het samenwerkingsconvenant. De komende jaren neemt het aantal kwetsbare ouderen toe in de regio Oost-Achterhoek. Er is dus sprake van vergrijzing, maar er is ook ontgroening: er zijn minder zorgmedewerkers en mantelzorgers die voor de ouderen kunnen zorgen. Dit vraagt om nieuwe oplossingen. Niet alleen op het gebied van zorg, maar bijvoorbeeld ook voor aspecten als eenzaamheid. Het is belangrijk dat ouderen ondersteund worden om zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn, ook als zij kwetsbaar zijn. En hulpverleners moeten met elkaar samenwerken, zodat hun zorg goed op elkaar aansluit.

Welbevinden, kwaliteit en zelfredzaamheid
Het uitgangspunt van de samenwerking is dat een netwerk van zorgverleners rondom de huisartsenpraktijk de zorg voor de (kwetsbare) oudere begeleidt en het sociale netwerk van de oudere versterkt. Eerst wordt in de wijk gekeken wat de zorgvraag van ouderen is. Ouderen met een complexe zorgbehoefte krijgen intensieve begeleiding thuis. Kwetsbare ouderen worden daarnaast uitgenodigd voor een jaarlijkse controle.

Vraaggericht en samenhangend
Bij kwetsbare ouderen gaat het vooral om ouderen met fysieke, emotionele of sociale problemen, die gevolgen hebben voor hun kwaliteit van leven of zelfredzaamheid. Bij hen wordt gekeken wat zij nodig hebben en wie dit kan oppakken. Zo nodig, krijgen ze een regievoerder voor hun zorg en ondersteuning. De betrokken zorgverleners hebben vaste overlegmomenten en bespreken ook samen de situatie van de oudere. De zorg is dus vraaggericht en samenhangend: de oudere staat centraal en alle betrokkenen bij de zorg werken nauw samen.

De samenwerkende partners zijn: gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, zorgverzekeraar Menzis, huisartsenorganisatie HZOA, Marga Klompé, Careaz, Livio, Sensire, Buurtzorg, streekziekenhuis Koningin Beatrix, Zorgbelang Gelderland/Utrecht, het netwerk Dementie Oost Achterhoek, VIT-hulp bij mantelzorg, de regionale Afdeling Alzheimer Nederland, en GGNet regio Achterhoek.

Beperkte dienstverlening gemeentekantoor op 23 juni

In verband met een personeelsmiddag is onze dienstverlening donderdagmiddag 23 juni aanstaande beperkt. Wij zijn telefonisch bereikbaar tot en met 17.00 uur. I kunt deze middag alleen terecht bij het team Burgerzaken. De overige teams zijn die middag niet bereikbaar.

Aanvragen burgercheques

Met het toekennen van een burgercheque wil de gemeenteraad een (bescheiden) bijdrage leveren aan initiatieven van burgers in een straat of wijk in de gemeente Winterswijk. Deze initiatieven moeten gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang. Dit soort initiatieven zijn in de huidige participatiesamenleving van grote betekenis. Voor de eerste helft van 2016 heeft de gemeenteraad hiervoor in totaal een budget van € 3.750,00 beschikbaar gesteld. Meer informatie over de burgercheque en het aanvragen daarvan vindt u op de nieuwspagina nieuws op onze website www.winterswijk.nl. Voor het digitale aanvraagformulier kunt u klikken op: Bestuur / Burger en politiek / Burgercheques.

Meer informatie?
Wanneer u vragen heeft over burgercheques kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mail griffie@winterswijk.nl.

Werkzaamheden Kleine Parallelweg/Stationsstraat
Begin juni is Sallandse Wegenbouw gestart met de voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de Kleine Parallelweg/Stationsstraat. De werkzaamheden moeten voor eind van het jaar gereed zijn.
Er komt een ruimere bushalte met een keermogelijkheid waardoor de bussen niet meer door de Spoorstraat hoeven te rijden. Ook de fietsenstallingen worden aangepast en krijgen dezelfde uitstraling als de fietsenstallingen aan de “Zutphense” kant van het station.

Fietsenstalling en verplaatsing bushalte
De ruimte voor het station is ingericht als tijdelijke fietsenstalling. De stallingen aan de andere kant van het station worden uitgebreid. De huidige tijdelijke bushalte is tijdelijk verplaatst naar de overkant van de straat (vóór de remise langs de Kleine Parallelweg). Naar verwachting blijven de bussen gedurende de werkzaamheden in omgekeerde richting door de Spoorstraat rijden.

Overige werkzaamheden
Gedurende deze periode kunnen tijdelijke maatregelen genomen moeten worden om werkzaamheden uit te voeren aan de Kleine Parallelweg/Stationsstraat, bijvoorbeeld een korte afsluiting tijdens het asfalteren. Wij informeren u hierover via onze gemeentepagina’s en onze website. Deze werkzaamheden kunnen mogelijk overlast veroorzaken. Wij  proberen deze overlast zo veel mogelijk te beperken en danken u bij voorbaat voor uw begrip.

Het Sociaal Team van de Post

Regelmatig schrijven medewerkers van het Sociaal Team van de Post een korte column in gemeentenieuws over de Post, het Sociaal Team of ervaringen in hun werk. In deze uitgave de bijdrage van Ria Bussink. “Vorig jaar kwam ik in gesprek met een jonge vrouw van 23 jaar,” vertelt Ria Bussink, medewerker van Sociaal Team de Post. ’Ze vertelde over haar leven. Op dat moment woonde ze bij een vriendin, maar dit kon niet veel langer. Ze was in Winterswijk terecht gekomen na heel wat omzwervingen. Oorspronkelijk kwam ze uit Winterswijk, maar ze was de liefde achterna gegaan en had een tijd in Leeuwarden, Groningen en Duitsland gewoond met een jongen waarvan ze dacht dat het haar grote liefde was. Maar hij maakte misbruik van haar. Hij maakte schulden op haar naam. Ze moest soms het bed delen met zogenaamde vrienden van hem en ze mocht haar ID bewijs niet zelf beheren. Ze had nog een tatoeage op haar arm staan met zijn naam erop.
Het was haar gelukt om zich anderhalf jaar terug van deze jongen los te  maken. De vriendin waar ze nu woonde had haar enorm geholpen om weg te komen. Alleen …. haar vriendin was nu zwanger en had de woning zelf nodig. Ze woonde nu drie maanden bij haar. Ze had nog geen inkomen en was op zoek naar een eigen plekje. Daarnaast gaf ze onzeker aan dat ze niet wist of ze ook zo sterk zou zijn als ze alleen zou wonen.”
“We hebben samen een plan gemaakt. In eerste instantie zijn we gaan kijken waar ze het best zou kunnen gaan wonen om zeker te weten dat ze haar leven goed en veilig op kon bouwen. We kwamen uit bij een zorgaanbieder die meiden leert zelfstandig te wonen en sterker te worden. Vervolgens zijn we samen naar ‘Jouw Unit’ gegaan om hen te vragen mee te denken over het inkomen. We zijn nu inmiddels een jaar later en het gaat goed: ze heeft een eigen plekje met een stukje ondersteuning. Ze voelt zich sterk en goed en straalt als ze af en toe met een vraag bij ons langs komt.”

Archeologie uit Winterswijk in Rijksmuseum van Oudheden

Een bijzondere archeologische vondst uit Winterswijk is nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
Het gaat om pottenbakkersaardewerk dat is gemaakt door de families Harmsen en Ribbink en is ontdekt tijdens opgravingen in 1993/1994 in de Tuinstraat (Sleeswijk). De vondst van het “laat 18e eeuwse” pottenbakkersafval (misbaksels), een kom en een schaaltje, is gekozen vanwege zijn opvallende versiering (vlaflip-patroon). Dit aardewerk is nu te zien in een tien meter lange ladekast onder de naam ‘Archeologie uit je achtertuin’. In deze kast liggen archeologische vondsten uit in totaal 120 gemeenten. Onder de deelnemende gemeenten die hun mooiste of meest bijzondere objecten uitkozen, zijn alle acht Achterhoekse gemeenten vertegenwoordigd. Samen met verschillende partners hebben de Achterhoekse gemeenten het boekje ‘Uit de Achterhoek, verhalen in de bodem’ samengesteld waarin de vondsten door fraaie afbeeldingen en boeiende teksten tot leven worden gewekt. De oplage van het boekje is beperkt. Er wordt onderzocht of het mogelijk is het boekje in een hogere oplage te herdrukken en via boekhandels aan te bieden.
Samenwerking
De kast wordt in de loop der tijd verder aangevuld met vondsten uit alle 390 Nederlandse gemeentes, inclusief Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De voorwerpen zijn ook online te vinden via  www.archeologieuitjeachtertuin.nl. ‘Archeologie uit je achtertuin’ kwam tot stand op initiatief van het Rijksmuseum van Oudheden en archeologisch bedrijf ADC ArcheoProjecten, en in samenwerking met de Nederlandse gemeenten, regio-archeologen, provinciale en gemeentelijke depots, musea, archieven en andere instellingen. Het project is gefinancierd door het BNG Cultuurfonds, de deelnemende gemeenten en uit de jaarlijkse bijdrage van de BankGiro Loterij aan het museum.

Duurzame avond bij verenigingsgebouw Emma

Verduurzaam uw woning, verenigingsgebouw of bedrijf! Hoe? Dat leggen wij u graag uit op de duurzame avond op maandagavond 27 juni in het verenigingsgebouw Emma, Raetmansstraat 10 in Winterswijk Ratum. Deze avond wordt verzorgd door het verenigingsgebouw Emma in samenwerking met Huls Duurzame Energie, het verduurSaam energieloket, de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM) en de gemeente Winterswijk. Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 22.00 uur. U hoeft zich niet aan te melden van te voren. Vanaf 19.00 uur gaan de deuren open en wordt u verwelkomd met een kopje koffie of thee. De avond bestaat uit presentaties van het verduurSaam energieloket, Huls Duurzame Energie en de AGEM.
Een energiescan, hoe werkt dat en wat kan ik hiermee?
Energiescan Emma toont aan dat er veel is bespaard. Wilt u dat ook? Verenigingsgebouw Emma heeft de afgelopen tijd veel energie bespaard door een praktische aanpak. De energiescan toont aan dat er veel bereikt is en dat er nog meer mogelijk is. Iedereen, met name de penningmeester, is content. Dat kan ook bij andere verenigingen en bij je thuis. We laten zien hoe dat in zijn werk gaat.
Hoe maak ik de overstap naar volledig duurzaam en lokaal energiegebruik?
Dit begint altijd eerst met besparing. Uiteraard is het goedkoper en nog leuk ook. Een echt rondje door het gebouw Emma laat u zien hoe gemakkelijk en effectief dit is, ook voor bij u thuis of uw bedrijf.
Naar energieneutraal samen met AGEM
AGEM werkt aan een energieneutrale Achterhoek. Dat betekent dat we evenveel stroom en warmte willen produceren in de regio als we verbruiken. Met een overstap naar AGEM draagt u daar aan bij en steunt u ook nog eens het verenigingsgebouw Emma.
Meer informatie
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw Lesley ter Maat, beleidsmedewerker duurzaamheid bij de gemeente Winterswijk. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0543) 543 543.

Informatiebijeenkomst over subsidies voor herstel landschap op 29 juni

Op woensdag 29 juni  houden de gemeente Winterswijk en Particulier Agrarisch Natuurbeheer (PAN) een informatiebijeenkomst over de subsidiemogelijkheden voor de aanleg en het herstel van landschapselementen op particulier terrein. De bijeenkomst start om 19.00 uur en wordt gehouden in de schoppe van Berenschot’s Watermolen, Wooldseweg 74. Het landschap in Winterswijk is op vele fronten bijzonder. De gemeente Winterswijk hecht, als Nationaal Landschap, veel belang aan het ontwikkelen en versterken van het landschap. De gemeente en de provincie Gelderland stellen daarom geld beschikbaar voor de aanleg en het herstel van landschapselementen en wandelpaden.

Het programma
Tijdens de bijeenkomst geven de gemeente  PAN een toelichting welke elementen en mogelijke andere activiteiten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De avond begint met een inspirerende wandeling. Daarna volgt een presentatie van Jan Stronks van PAN. De mogelijkheden en voorwaarden worden toegelicht aan de hand van enkele inspirerende voorbeelden.

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:
19.00 uur: Wandeling ter inspiratie
20.30 uur: Ontvangst/terugkomst
20.45 uur: Start avond: inleiding door de voorzitter
21.00 uur: Presentatie door Jan Stronks
21.45 uur: Tijd voor vragen en een drankje

Komt u ook?
Heeft u een overhoekje op uw terrein waarmee u iets wilt bijdragen aan het landschap of heeft u belangstelling voor het herstel van landschapselementen op uw terrein? Kom dan naar de informatiebijeenkomst of neem contact op met Jolanda Snellenberg: jsnellenberg@winterswijk.nl, telefoonnummer (0543) 543 543 of met PAN: panwinterswijk@hetnet.nl, telefoonnummer (06) 22 46 90 09.

Alzheimer Café Lichtenvoorde op 22 juni

De afdeling Achterhoek van Alzheimer Nederland organiseert een Alzheimer Café in Lichtenvoorde. Voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. Het thema op 22 juni is:  Wat kunt u doen bij dementie? Als bekend wordt dat uw naaste de diagnose dementie heeft gekregen, verandert er veel in uw leven. Omgaan met dementie is namelijk niet eenvoudig. Uit eigen ervaring kan Carolien Langendijk tips geven om mantelzorgers op weg te helpen in de wereld van de zorg bij dementie.
Wanneer: woensdag 22 juni
Waar:  Grand Café van woonzorgcentrum Careaz  Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde
Hoe laat: van 20.00 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30)
Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/achterhoek of bel naar Alzheimer Achterhoek: (06) 135 144 11.

Goedkope rijbewijskeuring senioren in Winterswijk

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen terecht bij de RijbewijskeuringsArts op de maandagen 4 juli en 1 augustus en vervolgens eens per maand in het Wijkcentrum Mondriaan, Noteboomstraat 20. Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau via telefoonnummer (036) 720 09 11. Zelf een datum reserveren kan via de website www.rijbewijskeuringsarts.nl. Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.
De tarieven (incl. BTW):
• 75+ B/E € 35,00,
• Medisch € 55,00,
• C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 55,00.
Leden van CNV/ouderenbonden en/of thuiszorgorganisaties krijgen € 5,00 korting op bovengenoemde prijzen.
Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. Het keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot drie maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste vier maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

Werk in uitvoering

Meester A. th. ten Houtenlaan voor langere periode afgesloten
In verband met werkzaamheden aan de stuw is de meester A. th. ten Houtenlaan afgesloten tot ongeveer 1 augustus. Er is een omleiding ingesteld via de Wooldseweg. De omleiding is door middel van bebording aangegeven.

Werkzaamheden station Winterswijk
Op 13 juni is gestart met de aanleg van een keerlus bij de bushalte. Daarnaast worden de fietsenstallingen verplaatst. Het autoverkeer zal hier voorlopig geen hinder van ondervinden. Fietsers en busreizigers worden te zijner tijd geïnformeerd over de wijzigingen tijdens de werkzaamheden.

Herinrichting Ravenhorsterweg
Op 20 juni is gestart met de werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van de Ravenhorsterweg. De werkzaamheden duren tot 29 juli (bouwvakvakantie) en vinden plaats tussen de Piersonstraat en de Ravenhorsterweg, ter hoogte van huisnummer 65. Er wordt een omleiding ingesteld. De supermarkt PLUS blijft bereikbaar.

Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

Agenda activiteiten

datum info activiteit
21 juni  Openbare inspraakavond ‘Startnotitie  Omgevingsvisie buitengebied Winterswijk’ om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in zalencentrum Reuselink aan de Slingeweg 20 te Winterswijk Brinkheurne.
22 juni Alzheimer Café om 20.00 uur in Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
27 juni Duurzame avond om 19.30 uur, verenigingsgebouw Emma, Raetmansstraat 10 in Winterswijk Ratum. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
29 juni Informatiebijeenkomst gemeente en PAN over subsidies herstel landschap om 19.00 uur bij Berenschots’ watermolen, Wooldseweg 74. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
30 juni Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer informatie onder ‘vergaderingen’ in dit gemeentenieuws.
18 augustus Jaspers Jeugdsportdag van 13.00 uur tot 17.00 uur, sportpark Jaspers. Meer informatie www.activity4kids.nl.
Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Vergaderingen

Openbare raadsvergadering op 30 juni 2016
Op donderdag 30 juni 2016 vergadert de gemeenteraad van Winterswijk. De vergadering begint om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. De raadsvergadering kunt u ook live via internet volgen d.m.v. een link op onze website www.winterswijk.nl, via tabblad ‘Bestuur’, onderdeel ‘Gemeenteraad’ (klik op blauw vakje, daarna op icoon live-uitzending). De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u vanaf woensdag 22 juni  aanstaande op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur’, vervolgens klikt u bij ‘Meest gekozen’ op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ’vergaderingen gemeenteraad’.

Meer informatie
Op onze website vindt u ook informatie over akkoord- en bespreekstukken en over het spreekrecht. Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122.
De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl, kiest u voor het tabblad ‘Bestuur’, vervolgens klikt u in de grijze balk op  ‘Gemeenteraad’, daarna op het onderste item ‘Archief Videoverslaglegging’.

Inspraakavond startnota economie verplaatst
De inspraakavond over de startnota economie is verplaatst naar dinsdagavond 6 september aanstaande. Deze inspraakavond zou voor de zomervakantie plaatsvinden. Vanwege extra overleg met diverse partijen wordt de bijeenkomst over de zomervakantie heen getild. De inspraakavond is het vervolg op het rondetafelgesprek economie dat begin dit jaar in theater De Storm plaatsvond. De inspraakavond op 6 september wordt in de tweede helft van augustus nader aangekondigd.