Gemeentenieuws week 26

0
532

Johanna Reiss krijgt erepenning gemeente Winterswijk

Burgemeester Thijs van Beem heeft schrijfster Johanna Reiss (84) afgelopen woensdag verrast met de erepenning van de gemeente Winterswijk. Dat gebeurde in het Gerrit Komrij College, waar zij vertelde over haar onderduikverleden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Johanna Reiss werd op 4 april 1932 in Winterswijk geboren als Annie de Leeuw. Tijdens Duitse bezetting liep de joodse familie De Leeuw groot gevaar. Annie en haar zus Sini zaten daarom meer dan twee jaar ondergedoken bij een boerenfamilie in Usselo.

Na de oorlog verhuisde Johanna Reiss naar New York. Daar schreef zij het boek The upstairs room (1972) over haar onderduikverleden. Het boek werd een internationale bestseller en verscheen in tientallen landen in vertaling. Alleen al in Nederland werden er meer dan 80.000 exemplaren van De schuilplaats verkocht.

Na het succes van The upstairs room reist Johanna Reiss al tientallen jaren door de Verenigde Staten om haar verhaal aan scholieren en studenten te vertellen. Dat doet zij met een zekere regelmaat ook hier in de regio, met name in Duitsland waar haar boek nog steeds erg populair is.

Overal waar Johanna Reiss lezingen houdt vertelt zij studenten en scholieren dat zij nooit groepen mogen uitsluiten of haten, enkel en alleen omdat zij ‘anders’ zijn. “Uw boodschap van verdraagzaamheid en respect voor elkaar is ook vandaag de dag nog actueel. Dat zien we bijvoorbeeld als we kijken naar de vluchtelingenkwestie. Sinds de Tweede Wereldoorlog waren er wereldwijd nog nooit zo veel mensen op de vlucht als nu”, zei burgemeester Van Beem. Na zijn toespraak overhandigde hij de erepenning van de gemeente Winterswijk aan Johanna Reiss voor haar verdiensten en bijzondere betekenis voor Winterswijk.

Gezond opgroeien in de Achterhoek:

Wekelijkse Kraanwaterdag op Basisschool ’t Kempken

Basisschool ‘t Kempken in Winterswijk Meddo vindt het belangrijk dat kinderen gezond opgroeien en stapt daarom over op een wekelijkse Kraanwaterdag. Wethouder Wim Aalderink verzorgde op dinsdag 21 juni de officiële opening van de invoering van de Kraanwaterdag op school.

Uit de ervaring van andere basisscholen die overstappen op een Kraanwaterdag blijkt dat ouders wel willen dat hun kinderen meer water drinken, maar op school is het eerder de norm om pakjes of een beker limonade te drinken. Toen basisschool ‘t Kempken in aanraking kwam met het project “Achterhoek in beweging: gezonde jeugd” werd besloten dat daar verandering in moet komen. Basisschool ‘t Kempken weet dat de school een belangrijk onderdeel uitmaakt van het opgroeien en hecht er waarde aan om een goed voorbeeld voor de omgeving van de leerlingen te zijn. Daarom lanceert deze basisschool een wekelijkse Kraanwaterdag.

Voordelen van water drinken

‘t Kempken spreekt met ouders en leerlingen een wekelijkse Kraanwaterdag af. Met verschillende activiteiten worden leerlingen bewust gemaakt van de voordelen van water drinken. De leerlingen van basisschool ‘t Kempken  gaan samen spelenderwijs de voordelen van kraanwater ontdekken tijdens de waterpleinspelen. Water is goed voor de gezondheid en de concentratie tijdens de les. Het is bijna overal te vinden, het is lekker en vaak nog gratis ook. Zoete drankjes tijdens schooltijd zijn voortaan taboe op de Kraanwaterdag. Kraanwater wordt de eerste keus op basisschool ’t Kempken.

Achterhoek in beweging

De Kraanwaterdag is één van de initiatieven van Achterhoek in beweging en past bij het doel: gezond eten en bewegen aantrekkelijk maken voor de jeugd. Achterhoek in Beweging is een gezamenlijk project van de acht Achterhoekse gemeenten, GGD Noord- en Oost-Gelderland, Caransscoop en de Gelderse Sport Federatie, ondersteund door de Provincie Gelderland. Gemiddeld consumeert elk kind 6 kilo suiker per jaar uit zoete drankjes tijdens schooltijd. De Kraanwaterdag wordt als één van de middelen ingezet om water drinken onder de jeugd aan te moedigen.

Dienstencentrum Gaxel: uitvalsbasis voor grensoverschrijdend werken en ondernemen

De gemeente Winterswijk en de gemeente Vreden werken hard aan de ontwikkeling van een grensoverschrijdend dienstencentrum op de grens nabij het bedrijventerrein Gaxel in Vreden. In het gebouw komen verschillende functies, dienstverleners en adviesdiensten samen die het grensoverschrijdend ondernemen en werken bevorderen. Zo komt er in het gebouw een grensoverschrijdend arbeidsbureau voor zowel Duitse als Nederlandse werkgevers en werknemers. Het dienstencentrum moet de economische ontwikkeling aan beide zijden van de grens een belangrijke impuls geven.

Het is de bedoeling dat het gebouw pal op de grens tussen Winterswijk en Vreden wordt gebouwd. De ene helft van het gebouw komt op Duits grondgebied, de andere helft op Nederlands grondgebied. Dat maakt het project ingewikkeld, want de procedures op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwen zijn in beide landen verschillend. Ook moet worden nagedacht over de rechtsvorm van het dienstencentrum: kiezen we voor een B.V. of een GmbH? Verder zijn er nog tal van juridische en belastingtechnische vraagstukken die moeten worden opgelost voordat met de bouw kan worden begonnen.

Verschillende partijen waar de gemeenten mee samenwerken hebben de afgelopen maanden verkend wat mogelijkheden zijn om het dienstencentrum te realiseren. Tijdens een informatieavond op maandag 20 juni presenteerden zij hun bevindingen in het gemeentehuis van Vreden. Burgemeester Christoph Holtwisch van Vreden concludeerde dat er “nog wat horden te nemen zijn, maar dat het dienstencentrum ook grote kansen biedt voor grensoverschrijdend ondernemen.”

De komende maanden gaan beide gemeenten gestaag door met het verder uitwerken van de plannen voor het dienstencentrum. Als alles meezit kan in 2018 de eerste schop de grond in.

Glasvezel in buitengebied weer stap dichterbij

Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week een convenant gesloten met het CIF (Communication Infrastructure Fund) over de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied. Daarmee komt snel internet voor het buitengebied weer een stap dichterbij.

Op 1 juni bereikten de acht Achterhoekse gemeenten samen met Doesburg, Zutphen en Lochem een akkoord met het CIF over de snelle aanleg van glasvezel in de buitengebieden. Er zijn afspraken gemaakt over leges, vergoedingen, toezicht op het werk, garanties en technische eisen. Het CIF heeft inmiddels met alle betrokken gemeenten een convenant gesloten om de gemaakte afspraken te bekrachtigen.

Vraagbundeling

In Winterswijk loopt op dit moment de vraagbundeling. Dat betekent dat de inwoners van het buitengebied nu de vraag krijgen of ze mee willen doen en een abonnement bij een van de internetaanbieders willen afsluiten. Minimaal de helft van de 2.450 huishoudens in het buitengebied moet meedoen. Als dat aantal op 11 juli wordt gehaald, start het CIF in september met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Binnen een halfjaar wordt het hele buitengebied voorzien van glasvezel. Vanaf het voorjaar van 2017 kunnen de bewoners en bedrijven in het buitengebied dan gebruik maken hun van snelle internetverbinding.

Meer informatie kunt u vinden op www.glasvezelbuitenaf.nl.

Buurtbemiddeling Winterswijk

Problemen met de buren? Het komt overal voor. Jij hebt last van de buren en zij hebben last van jou. Het kan gaan om kleine irritaties tot grote meningsverschillen. Als je er met de buren niet meer uit kunt komen of als je niet weet hoe het conflict aan te pakken, kan buurtbemiddeling je helpen.

Succesvol!
Sinds 2008 kent Winterswijk Buurtbemiddeling en is daar dus nu al acht jaar succesvol. We hebben inmiddels al zo’n 600 families geholpen. In 70% van de zaken wordt er een oplossing voor het conflict gevonden.

Contactgegevens
Inwoners van Winterswijk kunnen zelf een probleem met de buren aankaarten bij de mevrouw Jet van den Bos, coördinator Buurtbemiddeling Winterswijk. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (06) 22 07 11 22 of via e-mailadres J.vandenBos@humanitas.nl. Neem ook eens een kijkje op de website www.buurtbemiddelingwinterswijk.nl. Hier leest u wanneer u Buurtbemiddeling wel en niet in kunt schakelen en staat de werkwijze omschreven. De samenwerkingspartners voor Buurtbemiddeling zijn Humanitas, Politie-eenheid Oost Nederland (Achterhoek Oost), Woningcorporatie De Woonplaats en de gemeente Winterswijk.

Maak het inbrekers niet te makkelijk

De zomerperiode is een fijne tijd waarin veel mensen op vakantie zijn of een dagje uit. Het is helaas ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners van huis zijn of omdat ze een raam open zien staan. Om het aantal woninginbraken deze zomer nog verder te verlagen, vraagt de gemeente Winterswijk al haar inwoners mee te doen met de zomercampagne tegen inbraken. Om een inbraak te voorkomen kunt u deze tips opvolgen:

Op vakantie? Licht de buren in!

Vertel uw vertrouwde buren over uw vakantieplannen. Zij kunnen op uw woning letten en helpen deze een bewoonde indruk te geven. Door de post weg te halen, de plantjes water te geven, de auto af en toe eens op de oprit te zetten en een lampje aan te doen.

Dagje weg? Deur op slot!

Ramen en deuren staan vaker open met het mooie weer. Een insluiper kan dan zonder in te breken uw woning binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor zijn. Doe uw deuren en ramen op slot, ook al gaat u maar heel even naar de buren, boodschappen doen of even naar boven om bijvoorbeeld de was op te hangen. Leg daarnaast geen kostbare spullen in het zicht.

Meld u aan bij Buurtpreventie Winterswijk

Meer dan 1400 Winterswijkers gingen u voor. Word lid van de WhatsApp groepen van Buurtpreventie Winterswijk en kijk gezamenlijk uit naar verdachte situaties. Zie voor meer informatie hierover: www.buurtpreventie-winterswijk.nl

Bel 112 bij verdachte situaties

Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoorbeeld geluiden vanuit uw woning terwijl u er niet bent) direct de politie via telefoonnummer 112 moeten bellen. Zoals u weet is 112 het nummer voor spoed. U mag dit nummer echter ook bellen bij een verdachte situatie. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.

Meer informatie

Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor meer preventietips om veilig te wonen zie www.politiekeurmerk.nl/bewoner of www.politie.nl, thema Woninginbraak.

Brandveilig barbecueën

Heerlijk: bij mooi weer met z’n allen in de tuin of bij de tent of caravan barbecueën. Gelukkig gaat het meestal goed. Maar wat doet u als de brandende barbecue omvalt of iemand vindt dat de barbecue niet snel genoeg brandt en er spiritus bij gooit? Maak gebruik van de volgende tips, dan blijft het leuk.

Houtskool, gas of elektrisch

Gebruik houtskool of briketten als brandstof. Briketten zijn veiliger omdat ze geen vonken veroorzaken. Bovendien branden ze langer en gelijkmatiger. Maak bij het aanmaken van de barbecue gebruik van aanmaakblokjes of vloeistof, geen benzine, petroleum of spiritus! Dek een nog brandende of smeulende barbecue na gebruik af met zand. Als u barbecuet op een gasbarbecue is het belangrijk om de gasslang regelmatig op gaatjes (eventueel met een beetje zeepsop) te controleren. Zet de gasfles altijd rechtop naast de barbecue.

Pas bij een elektrische barbecue op voor de regen. De combinatie water en elektriciteit zorgt voor kortsluiting. Zet de barbecue dus niet vlakbij een vijver of zwembad. Controleer het warmte-element regelmatig op roest en slijtage.

Algemene tips

  • Ga nooit in huis barbecueën! Gloeiend houtskool geeft veel koolmonoxide af. U loopt dan het gevaar op koolmonoxidevergiftiging!
  • Pas op met licht ontvlambare kleding in de buurt van de barbecue.
  • Houd altijd een brandblusser of emmer schoon water bij de hand.
  • U kunt niet overal zomaar barbecueën. Houd u aan de plaatselijke regels.

Hete kolen

Gooi de hete kolen uit de barbecue nooit gelijk in de container. Een recente casus heeft uitgewezen dat zelfs na een week wachten de kolen nog voldoende hitte bevatten om een brand te veroorzaken. Advies is om de hete kolen eerst met voldoende water te blussen alvorens ze weg te gooien in bijvoorbeeld de container. Kijk voor meer informatie op http://www.brandweer.nl/brandveiligheid/

Werk in uitvoering

Werkzaamheden Goorweg

In Meddo gaan vanaf 30 juni aanstaande aan en nabij de Goorweg, sanerings- en verleggingswerkzaamheden plaatsvinden aan waterleiding en elektriciteitskabels. De weg wordt niet volledig afgesloten. Het verkeer ondervindt mogelijk hinder van stremmingen als gevolg van de werkzaamheden. De werkzaamheden duren tot eind september met een onderbreking wegens vakantie in de weken 30, 31 en 32.

 Meester A. th. ten Houtenlaan voor langere periode afgesloten

In verband met werkzaamheden aan de stuw is de meester A. th. ten Houtenlaan afgesloten tot ongeveer 1 augustus. Er is een omleiding ingesteld via de Wooldseweg. De omleiding is door middel van bebording aangegeven.

Werkzaamheden station Winterswijk

Op 13 juni is gestart met de aanleg van een keerlus bij de bushalte. Daarnaast worden de fietsenstallingen verplaatst. Het autoverkeer zal hier voorlopig geen hinder van ondervinden. Fietsers en busreizigers worden te zijner tijd geïnformeerd over de wijzigingen tijdens de werkzaamheden.

Herinrichting Ravenhorsterweg

Op 20 juni is gestart met de werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van de Ravenhorsterweg. De werkzaamheden voorafgaand aan de bouwvakvakantie (29 juli 2016) (bouwvakvakantie) vinden plaats tussen de Piersonstraat en de Ravenhorsterweg, ter hoogte van huisnummer 65. Er wordt een omleiding ingesteld. De supermarkt PLUS blijft bereikbaar.

Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

Agenda activiteiten

 

datum info activiteit
29 juni Informatiebijeenkomst gemeente en PAN over subsidies herstel landschap om 19.00 uur bij Berenschots’ watermolen, Wooldseweg 74.
30 juni Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
4 juli Openbare vergadering Wmo-raad om 19.30 uur in het gemeentekantoor. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
18 augustus Jaspers Jeugdsportdag van 13.00 uur tot 17.00 uur, sportpark Jaspers. Meer informatie www.activity4kids.nl.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Vergaderingen

Openbare vergadering Wmo-raad op 4 juli 2016

De Wmo-raad vergadert op maandag 4 juli aanstaande om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk. U bent van harte welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Op de agenda staan onder meer de volgende agendapunten: voortgang Hameland, het klanttevredenheidsonderzoek en de stand van zaken met betrekking tot  inkoop. De op de agenda betrekking hebbende stukken liggen ter inzage bij het gemeentekantoor. Deze stukken kunt u ook vinden op onze website www.winterswijk.nl onder de rubriek zorg en welzijn.

Spreekrecht publiek

Belangstellenden kunnen in een openbare vergadering van de Wmo-raad het woord voeren over een onderwerp dat tot de Wmo behoort. Na de opening van de vergadering kunnen zij gezamenlijk gedurende maximaal vijftien minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen en niet-geagendeerde onderwerpen. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient zich uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de vergadering te melden.

Voor het aanmelden voor het gebruik van het spreekrecht of informatie over deze vergadering, kunt u contact opnemen met mevrouw Slotboom, secretaris Wmo-raad, via e-mail wmoraad@winterswijk.nl.