Gemeentenieuws week 3 2016

0
1534

Alwin Oortgiesen nieuwe gemeentesecretaris Winterswijk
Drs. Alwin Oortgiesen wordt de nieuwe gemeentesecretaris-algemeen directeur van de gemeente Winterswijk. Hij treedt op 1 april in dienst bij de gemeente. Hans Scheinck, de huidige gemeentesecretaris-algemeen directeur, stopt op dezelfde datum.
Oortgiesen is op dit moment nog statengriffier van de provincie Friesland. Hij is geboren en getogen in Lochem, studeerde in Leeuwarden en later in Amsterdam. Daar rondde hij in 1995 zijn studie politicologie af. Na enkele jaren te hebben gewerkt bij een communicatie-adviesbureau startte hij bij de gemeente Alkmaar. Diverse gemeenten volgden daarna. In Noord-Holland, waar hij nu nog woont, combineerde hij het lidmaatschap van Provinciale Staten met de functie van gemeentesecretaris van Andijk. De gemeente fuseerde in 2011 met Medemblik, waar Oortgiesen nog korte tijd directeur publiekzaken was en voor een deel de taken van gemeentesecretaris vervulde.
Alwin Oortgiesen is 45 jaar, is getrouwd en heeft een drieling van 13 jaar. Het is de bedoeling dat het gezin zo snel mogelijk verhuist naar de Achterhoek.

Strenger toezicht voor een schoon Winterswijk

Vanaf 1 januari is het omgekeerd inzamelen van afval van start gegaan. Het komende jaar  verscherpen wij het toezicht op verkeerd aangeboden afval, illegale afvaldump en zwerfafval in de bebouwde kom en het buitengebied. Want we willen allemaal een schone leefomgeving. Dit betekent dat er strenger gecontroleerd gaat worden op afval dat niet in de daarvoor bestemde containers is geplaatst. Als de afvalzakken niet in, maar naast deze containers worden geplaatst – om wat voor reden dan ook – wordt Winterswijk er niet aantrekkelijker op. Vuilniszakken op straat zijn niet alleen een onplezierig gezicht, ze trekken ook ongedierte aan. Iemand die zijn vuilnis niet in de daarvoor bestemde containers achterlaat, maar op andere plekken in de openbare ruimte, begaat een overtreding. De gemeente schrijft in dat geval een bestuurlijke strafbeschikking van € 90,00 uit of past spoedeisende bestuursdwang toe. Spoedeisende bestuursdwang houdt in dat de rommel wordt opgeruimd en dat de kosten hiervoor in rekening worden gebracht bij de overtreder. Als de ondergrondse verzamelcontainer in storing staat, meldt u dit bij ROVA via telefoonnummer (0543) 54 54 54. Het is in ieder geval niet de bedoeling dat u de afvalzak naast de container plaatst.
Illegale afvaldump melden?
Wilt u een melding doen van illegale afvaldump of van bijplaatsingen bij de ondergrondse verzamelcontainer, dan kunt u contact opnemen met team Handhaving via telefoonnummer (0543) 543 543.

Plattegrond Rijnland

Deze week wordt door Rijnland Plattegronden een nieuwe plattegrond van Winterswijk gratis huis-aan-huis verspreid. De gemeente Winterswijk heeft geen rol in de uitgave en verspreiding van de plattegrond van Rijnland Plattegronden. Voor klachten over de verspreiding kunt u een e-mail sturen naar burrekersgoudsblom@gmail.com of bellen met telefoonnummer (0412) 62 88 86.

Gladheidsbestrijding

Tijdens winterse omstandigheden kunnen gevaarlijke situaties op de weg ontstaan als gevolg van gladheid door bevriezing van een nat wegdek, sneeuwval, et cetera. Door het strooien van zout en de sneeuw van de weg te schuiven, stellen wij alles in het werk om deze situaties te voorkomen of te bestrijden. De gladheid wordt zoveel mogelijk preventief bestreden. Enkele uren voordat er gladheid verwacht wordt, kunnen de strooiers al de weg op. ROVA verzorgt de uitvoering van de gladheidbestrijding in opdracht van de gemeente Winterswijk. Zij zorgen voor de inzet van voldoende mensen en materieel en beheren ook de zoutvoorraad.
Vanwege de kosten en het sparen van het milieu hebben we ons wegennet onderverdeeld in hoofdroutes en secundaire routes. De hoofdroutes worden altijd gestrooid als gladheid optreedt of als gladheid voorspeld wordt. Druk bereden wegen, ontsluitingswegen van de hulpdiensten, het ziekenhuis, scholen, winkelgebied en het industrieterrein maar ook de belangrijkste fietspaden maken onderdeel uit van deze route. In het buitengebied worden als eerste de doorgaande wegen gestrooid en vandaar uit de wegen naar de woonkernen en de scholen in de buurtschappen. Blijft de gladheid aanhouden (sneeuw en ijzel), dan wordt ook de secundaire route gestrooid. Dat is een uitbreiding van de routes in woonwijken of in het buitengebied van wegen die minder verkeersaanbod hebben. Op onze website www.winterswijk.nl vindt u een overzicht van deze routes.
Wanneer wordt er gestrooid?
Er wordt zoveel mogelijk preventief gestrooid. Enkele uren voordat er gladheid verwacht wordt, kan er begonnen worden met strooien. Daarom wordt in de regel aan het begin van de avond of in de vroege ochtend gestrooid. Hiervan kan worden afgeweken wanneer er sprake is van sneeuwval of ijzel.
De strooiacties zijn afgestemd op de buurtgemeenten en de provincie. Als er weinig verkeer op de weg is, doet het zout veel minder zijn werk. Bij erg lage temperaturen is de werking van het zout nihil en is strooien van zout niet zinvol.
We begrijpen dat het lastig is als de weg voor uw deur glad is. Wij doen echter ons uiterste best de belangrijkste routes begaanbaar te houden. Waar niet gestrooid is, vragen wij mensen voorzichtig te zijn en zoveel mogelijk de voetpaden voor hun deur schoon te maken. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen de overlast door gladheid te beperken.
Meldingen
Als u ziet dat ondanks de inspanningen van ROVA en gemeente zich toch een gevaarlijke situatie voordoet dan kunt u daarvan melding maken via telefoon (0543) 545 454, of via de website van de ROVA  www.rova.nl/beheer leefomgeving/winterswijk.

Naschoolse activiteiten voor kinderen bij basisschool ’t Kempken

De gemeente Winterswijk organiseert samen met Beweeg Wijs diverse sportieve, naschoolse activiteiten op het schoolplein van basisschool ’t Kempken in Meddo. Deze activiteiten vinden plaats op dinsdag 19, 26 januari en 2 februari van 15.00-16.00 uur. De activiteiten worden begeleid door Kim Grijssen van Beweeg Wijs. Deelname aan de activiteiten is gratis. De activiteiten zijn voor leerlingen van alle basisscholen en richt zich de groepen 3 tot en met 8. Met dit project wil de gemeente Winterswijk het spelen en bewegen van kinderen na schooltijd stimuleren.
Programma
• Dinsdag 19 januari: Beweegwijs Kleuren Feest: Alle kleuren van de methodiek Beweeg Wijs komen aan bod, waaronder de vrolijke parachute en blokjesvoetbal.
• Dinsdag 26 januari: Voetbal Meddo league: Kinderen laten hun voetbalkunsten zien en strijden om het kampioenschap.
• Dinsdag 2 februari: Bootcamp vormen: outdooractiviteiten speciaal voor kinderen, samen gaan ze lekker fanatiek sporten.
Opgeven
Opgeven is gewenst en kan voor elke activiteit via de website www.activity4kids.nl. Op deze website staat het lokale sportaanbod voor kinderen in de gemeente Winterswijk.

19 januari: rondetafelgesprek over economie in De Storm
Hoe verdienen we de kost in 2030? 
Hoe verdienen we de kost in 2030? Deze vraag staat centraal tijdens het openbare rondetafelgesprek over de lokale economie dat de gemeenteraad van Winterswijk op dinsdag 19 januari 2016 van 19.00 tot 21.30 uur houdt in theater De Storm. De industrie, detailhandel, vrijetijdseconomie, landbouw en zorg zijn de vijf belangrijkste pijlers onder de lokale economie van Winterswijk. De gemeenteraad gaat met vertegenwoordigers van deze sectoren in gesprek over de vraag hoe de lokale economie van Winterswijk verder kan worden versterkt.
Discussiegroepen
De avond begint met een plenair gedeelte, waarin prof. dr. Gert-Jan Hospers zijn visie geeft op trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de economie van Winterswijk. Daarna gaan de deelnemers en raadsleden in vijf discussiegroepen met elkaar in gesprek over de toekomst van hun eigen sector. De gemeente Winterswijk gebruikt de opbrengst van deze avond bij het opstellen van een nieuwe integrale beleidsnota economie.
Aanmelden
Het rondetafelgesprek is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Wel stellen wij het op prijs als u zich aanmeldt bij onze griffie. Dat kan telefonisch via (0543) 543 543 of door een e-mail te sturen naar griffie@winterswijk.nl. Wilt u meetwitteren over het rondetafelgesprek over de lokale economie in theater De Storm op 19 januari? Gebruik dan #RTGSTORM in uw tweets! #RTGSTORM.

Hoop op de toekomst
Waarmee verdienen we in 2030 ons brood? Wie het weet, mag het zeggen. De toekomst stelt ons immers vaak voor grote verrassingen. Wie had er 15 jaar geleden van smartphones, social media of iPads gehoord? Anno 2016 zijn ze in het werkende leven niet meer weg te denken, of je nu de kost verdient in de thuiszorg, detailhandel of vrijetijdseconomie. Ongetwijfeld zal de techniek voortgaan en het werk veranderen, ook in Winterswijk. Experts verwachten veel van 3D-printing, big data en robots. Dat klinkt best spannend, maar eerlijk gezegd kan ik me er nog niet zoveel bij voorstellen. Moeten we ons laten omscholen tot internetbeveiligers en robotmonteurs? En is ‘wireless naoberschap’ (zorg op afstand) dan gemeengoed? Hoe het ook zij, waarschijnlijk vinden we in het 2030 normaal.

Wat ik wel weet, is dat er in Winterswijk volop aan de toekomst wordt gewerkt. Van oudsher is de maakindustrie goed in de gemeente vertegenwoordigd. Toen ik laatst een techneut vroeg om me uit te leggen wat ‘smart industry’ nu eigenlijk betekent, kwam hij met het voorbeeld van het bedrijf Prange uit Winterswijk dat een topper schijnt te zijn op het gebied van precisietechnologie. Nooit geweten dat je daarvoor in Winterswijk moet zijn. Bij mij staat Winterswijk juist bekend om het landschap, de landbouwsector, het winkelaanbod en de menselijke maat. Als je het mij vraagt, zijn dat in 2030 nog steeds troeven van de lokale economie. Misschien worden ze wel belangrijker, als tegenhanger van al die technologie. Want de mens en zijn behoeften veranderen niet zo snel. Uiteindelijk verlangt iedereen naar het pure leven, waarin echtheid, eerlijkheid en beleving centraal staan.

2016 is een perfect moment om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de Winterswijkse economie. De sterren staan gunstig. Volgens de Chinese horoscoop is 2016 het Jaar van de Aap, wat staat voor vrolijkheid, creativiteit en doorzettingsvermogen. Die eigenschappen van de aap kunnen we goed gebruiken bij het nadenken over de economie van morgen. U gelooft niet in Chinese astrologie? Ik ook niet, maar voor deze keer maak ik een uitzondering. Want wie de toekomst pessimistisch tegemoet treedt, heeft die toekomst al deels bedorven. Kijk je daarentegen met vertrouwen vooruit, dan heb je reeds de helft gewonnen. Een wijs man zei eens ‘waar er hoop is op de toekomst, is er kracht in het heden’. En zo is het maar net. Daarom graag tot ziens op 19 januari in De Storm!

Gert-Jan Hospers
Prof. dr. Gert-Jan Hospers is economisch geograaf aan de Universiteit Twente en bijzonder hoogleraar City- en Regiomarketing aan de Radboud Universiteit. Hij is expert op het gebied van stedelijke en regionale ontwikkeling. Sinds 2000 houdt hij zich bezig met economie en innovatie in stad en regio, city- en regiomarketing, krimp en de binnenstad. Tijdens het rondetafelgesprek op 19 januari treedt hij op als gastspreker.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing alleen voor vastrecht

Leeft u onder of op het sociaal minimum, dan is het mogelijk om kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolheffing aan te vragen. Wij wijzen u erop dat met ingang van 2016 de wijze van kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing alleen geldt voor het verschuldigde vastrecht (€ 155,00).
Kosten aanbieden restafval
Voor het aanbieden van restafval kunt u GEEN kwijtschelding aanvragen. Dit betekent dat de keren dat u restafval aanbiedt in het geheel voor uw eigen rekening zijn. Let op: Voor de kosten van het aantal keren dat u in 2016 restafval aanbiedt, ontvangt u pas in 2017 een afrekening. Hoe minder restafval u aanbiedt, des te lager is de afrekening. Voor deze afrekening van ledigingen restafval wordt dus GEEN kwijtschelding verleend.
Kwijtschelding aanvragen
Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, is onder meer afhankelijk van uw inkomen en vermogen dat u heeft. In het algemeen kan gesteld worden dat uw inkomen erg laag moet zijn en dat er geen sprake mag zijn van vermogen. Als u in de schuldsanering zit, wordt gekeken naar het inkomen dat u ontvangt van uw werkgever / uitkeringsinstantie en niet naar de toelage die u ontvangt. Wilt u kwijtschelding aanvragen, dan kunt u daarvoor terecht op onze website via www.winterswijk.nl/Inwoners/Belastingen/Kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Werk in uitvoering

Nieuwe rotonde in de Groenloseweg N319 in Winterswijk
De provincie Gelderland legt een nieuwe rotonde aan in de Groenloseweg in Winterswijk. De rotonde heeft als naam Arrisveld. Naar verwachting is het werk medio juni 2016 klaar. Allereerst wordt er grondwerk uitgevoerd en worden kabels en leidingen verlegd. Vervolgens wordt een ruim opgezette rotonde gebouwd in het naastgelegen weiland. Om de verkeersveiligheid te verzekeren is de snelheid van het verkeer verlaagd. Indien nodig wordt een halve rijbaan afzetting ingezet.

Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op www.bereikbaargelderland.nl.

Agenda activiteiten

datum info activiteit
19 januari Rondetafelgesprek over economie van 19.00 tot 21.30 uur houdt in theater De Storm.
26 januari Informatiebijeenkomst over evenementen van 19.30 tot 21.30 uur in het bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk.
Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.