Gemeentenieuws week 3

0
197

Winterswijk in de top vijf beste fietssteden 2018

Winterswijk was samen met Etten-Leur, Zoetermeer, Veenendaal en Houten in de race voor de titel Fietsstad 2018. Deze verkiezing werd georganiseerd door de Fietserbond en maakte onderdeel uit van de landelijke bijeenkomst Toekomst van de Fiets in het provinciehuis Utrecht. Houten is vandaag als winnaar uit de bus gekomen, Winterswijk werd vierde. Winterswijk feliciteert Houten met het behalen van deze titel. Mevrouw De Jong van de gemeente Winterswijk (beleidsmedewerker Verkeer) is erg trots op de nominatie voor deze verkiezing. De Jong: “Deze nominatie is echt de kroon op ons werk. Veel partijen zetten zich in om het fietsnetwerk in het grensgebied waarin Winterswijk ligt, het hele jaar door goed te onderhouden.”

Verdienste van ons allemaal
De gemeente richt zich met name op de infrastructuur, deze moet goed aansluiten bij het unieke landschap. Winterswijk is een fietsvriendelijke gemeente met zo’n 100 kilometer aan fietspaden, grotendeels voor recreatief gebruik. De Jong: ”Recent hebben we nog 20 kilometer fietspaden opgeknapt en verbreed. Veel van onze fietspaden maken onderdeel uit van het fietsknooppuntensysteem. Ook sluiten ze aan op de knooppuntenroutes van de Duitse buurgemeentenen. Dat is vanwege onze grensligging een groot voordeel en die routes zijn daarmee dus ook zeer waardevol voor de toeristische sector. De fietspaden worden ook door de inwoners van Winterswijk gewaardeerd en worden intensief gebruikt, zowel recreatief als voor woon-werkverkeer. Winterswijkers willen ook bezoekers van onze gemeente graag laten genieten van de omgeving en zijn erg gastvrij. Zo stellen particulieren bijvoorbeeld hun grond beschikbaar, zodat toeristen van de mooiste plekken van ons buitengebied kunnen genieten. Als gemeente zijn we daar heel trots op. De titel Fietsstad 2018 is dan ook de verdienste van ons allemaal!”

Verkiezing Fietsstad 2018
De Fietsersbond sloot in juni 2017 de publieksronde van de verkiezing van Fietsstad 2018 af. Drie maanden lang konden Nederlandse fietsers hun stem laten horen over het fietsklimaat in hun gemeente. Daar is in grote getalen gehoor aan gegeven. Maar liefst 45.742 fietsers uit bijna alle Nederlandse gemeenten vulden de enquête in. De prijs Fietsstad 2018 werd op 16 januari overhandigd door mevrouw Van Veldhoven (Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat) en de heer Van Kleef (jurylid).

Juryrapport over Winterswijk
Winterswijk heeft één heel gedreven fietsambtenaar en die doet blijkbaar goed werk, want de fietsers zijn dik tevreden. Winterswijk heeft jarenlang een goed en consequent fietsbeleid gevoerd. ‘Binnen en de buiten de bebouwde kom kun je goed fietsen’, zegt Kamminga. ‘Wellicht speelt ook mee dat toerisme erg belangrijk is in de Achterhoek. Er is een economisch belang om het voor de recreatieve fietsers goed voor elkaar te hebben. Maar het voornaamste is dat Winterswijk tevreden inwoners wil hebben.’

Nieuwjaarsbijeenkomst was verrassend, veelzijdig en anders

Bijna 350 mensen hebben maandag 8 januari de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Winterswijk bezocht. Het was een bijeenkomst nieuwe stijl. De traditionele toespraak door de burgemeester had plaatsgemaakt voor een talkshow. Aan de hand van fragmenten uit de film ‘100-dagen burgemeester in Winterswijk’ werd teruggeblikt op het jaar 2017. Ook werd vooruit gekeken naar het jaar dat voor ligt. Centrale thema’s waren onder meer grensoverschrijdende samenwerking, ondermijning van de overheid en het Gezondheidspark. Ook waren er gasten. Zo was de brandweer vertegenwoordigd, directeur Judith Kadee van Museum Villa Mondriaan en kookboekenschrijfster en tv-kok Nadia Zerouali. Zij won de 100 procent Winterswijk trofee.
De aanwezigen waren zeer enthousiast over het nieuw concept. “Het is een boeiende setting waarin met verschillende mensen over allerlei zaken wordt gesproken in een intieme gezellige sfeer. Erg leuk”, aldus één van de bezoekers. Burgemeester Bengevoord toonde zich een tevreden man. “Ik ben echt heel erg blij met de reacties. Het was anders, nieuw en dus neem je een risico. Dat heeft erg goed uitgepakt voor heel Winterswijk. Zeker een herhaling waard”, aldus de goedlachse burgemeester.

Cheque voor Hospicegroep De Lelie

Op maandag 8 januari overhandigde gemeentesecretaris Alwin Oortgiesen een cheque van € 1.029,00 aan de heer Ten Kate van Hospicegroep De Lelie (voorzitter bestuur Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek). Dit bedrag is het resultaat van een inzamelingsactie onder medewerkers van de gemeente Winterswijk tijdens de kerstbijeenkomst in december. Alwin Oortgiesen is er trots op dat hij namens de gemeente deze cheque mocht overhandigen: “Elk jaar kunnen medewerkers de waarde van hun kerstpakket geheel of gedeeltelijk schenken aan een Winterswijks goed doel. Dit jaar is er gekozen voor twee goede doelen, te weten Hospice De Lelie en ‘De kerstboom van de Post’ (een initiatief van de Post). Ik vind het mooi dat we als organisatie goede doelen op deze manier kunnen en mogen ondersteunen, daaruit blijkt dat onze medewerkers erg betrokken zijn bij de Winterswijkse samenleving”.

Hospicegroep De Lelie

Hospice De Lelie in Winterswijk is een gastvrij huis voor mensen die spoedig zullen sterven. Als thuisverzorging onmogelijk is, bijvoorbeeld omdat de situatie dit niet toelaat of de familie overbelast raakt, kan het hospice uitkomst bieden. De Lelie biedt plaats aan vier gasten. Hospicegroep De Lelie is in 2005 ontstaan uit een fusie van Vrijwilligers Terminale Zorg Oost-Achterhoek en Hospice De Lelie in Winterswijk. Momenteel zijn in de oostelijke Achterhoek zo’n 80 vrijwilligers beschikbaar. Zij zijn zorgvuldig geselecteerd en getraind. Twee betaalde coördinatoren van de terminale thuis- en hospicezorg begeleiden deze vrijwilligers. Het werk van De Lelie wordt gedeeltelijk gesubsidieerd, maar het kan alleen goed worden gedaan met financiële steun van buitenaf. De heer Ten Kate: “Het is een prachtig bedrag dat aan Hospicegroep De Lelie geschonken is. Daar zijn we enorm blij mee. Wat ik ook heel bijzonder vind is de gedachte dat De Lelie als goede doel gekozen is en dat de medewerkers van de gemeente Winterswijk onze organisatie een warm hart toedragen. Als voorzitter van de stichting ben ik hen daar erg dankbaar voor”.

Het goede doel van de Post

Medewerkers van de Post hebben eind december een middag georganiseerd voor mensen die wel wat extra gezelligheid konden gebruiken tijdens de feestdagen. Een fijn samenzijn in warme kerstsferen onder het genot van een hapje en een drankje, met mooie muziek en voor ieder een klein cadeautje onder de kerstboom. Op deze manier bezorgden zij mensen met verschillende achtergronden een fijne middag.

Aangepaste werkwijze succesvol

Broodinzameling bij vijvers park Berkhof en Oostervoort
In 2015 startten wij met broodinzameling bij park Berkhof en bij vijver Oostervoort, met als doel de waterkwaliteit te verbeteren en te zorgen voor een gezondere leefomgeving. In de zomerperiode van 2017 informeerden wij u via het gemeentenieuws over een aangepaste werkwijze en over een onderzoek naar de waterkwaliteit door waterschap Rijn en IJssel. Wij informeren u graag over de stand van zaken en resultaten.
Informatie bij de vijvers
In augustus 2017 zijn er informatiepanelen bij beide vijvers geplaatst. Hier kunt u achtergrondinformatie en ook actuele publicaties lezen. Ook pasten we in 2017 de werkwijze met betrekking tot de inzameling iets aan. De broodbakken worden geleegd door medewerkers van Kompaan-ROVA en naar Zorg- en kinderboerderij Freriks gebracht. Bij Freriks vindt dagbesteding plaats voor mensen met een beperking. Door deze medewerkers wordt het brood gesorteerd en geschikt gemaakt voor het voeren aan de dieren. Een mooie samenwerking tussen verschillende partijen dat een positieve bijdrage levert aan het overbruggen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking.
Positieve resultaten
In park Berkhof wordt sinds afgelopen zomer een zeer positief resultaat behaald. Het aantal eenden in de vijver Berkhof Oost is fors gedaald; van soms bijna honderd eenden naar een tiental. Wij zijn blij dat het dus werkt. De eenden vinden gezond groen elders in sloten en beken met stromend water, ook tijdens koudere perioden.
Bij vijver Oostervoort zijn soms nog relatief veel eenden aanwezig, hoewel daar het aantal over het algemeen wel is afgenomen. Het blijkt dat er door buurtbewoners (zowel uit de wijk Oostervoort als van het nabijgelegen asielzoekerscentrum) bij vooral huizen nog brood gevoerd wordt. Ook zijn er soms mensen die elders in Winterswijk grote hoeveelheden brood in de vijvers gooien zoals bijvoorbeeld in de vijver aan de Vredenseweg. Daar waar nodig wordt hier door team Handhaving op gehandhaafd.
Uw medewerking blijft nodig
Zoals nu blijkt is de betrokkenheid en medewerking van veel inwoners en bezoekers heel groot. Het welslagen van de aangepaste werkwijze met de broodbakken is van de medewerking van alle inwoners afhankelijk. Wij stellen uw medewerking erg op prijs en danken u daar heel hartelijk voor. Heeft u vragen of suggesties, kijk dan op een informatiepaneel ter plaatse of stuur een e-mail naar gemeente@winterswijk.nl, onder vermelding van ‘Broodinzameling’.

Afsluiting Kuipersweg te Winterswijk
Van 5 tot en met 9 februari staat de vervanging van een duiker in de Kuipersweg gepland. Hiervoor moet de weg afgesloten worden voor het verkeer. Er wordt een omleiding aangegeven. Bij onwerkbaar weer worden de werkzaamheden uitgesteld. Deze werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd met het aanpassen van de waterleiding door Vitens.
N18 bij Varsseveld
In opdracht van Rijkswaterstaat is aannemer BAM bezig met de reconstructie van de N18 tussen Varsseveld en Lichtenvoorde. Volg de aangegeven omleidingsroutes en houd rekening met langere reistijden. Kijk voor meer informatie op www.bambouwtN18.nl.
Kijk voor meer informatie en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

Alzheimer Café Lichtenvoorde

Voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie, organiseert de afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland elke vierde woensdag van de maand een Alzheimer Café in Lichtenvoorde. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt.
Het Alzheimer Café wordt deze maand gehouden op woensdag 24 januari 2018 van 20.00 tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) in Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Het thema is ‘Ik heb dementie en gebruik dementie.nl’. In het boek ‘Ik heb dementie’ staan veel ervaringsverhalen van mensen met dementie en van hun mantelzorgers. Op 24 januari worden deze verhalen met elkaar gelezen en wordt hierover gepraat.
Meer informatie over het Alzheimer Café vindt u op www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland. U kunt ook bellen naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411
Vrijwilligers gezocht
De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland zoekt vrijwilligers om de werkgroepen die zich op verschillende activiteiten inzetten, te versterken. Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de afdeling op telefoonnummer 06-13514411 of kijk op de website www.alzheimer-nederland.nl/word-vrijwilliger

24 januari Alzheimer Café van 20.00 tot 21.30 uur in het Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Meer informatie in dit gemeentenieuws.
Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543