Gemeentenieuws week 30

0
297

Kavels plan Morgenzon bijna uitverkocht

Het gaat nog steeds goed met de verkoop van kavels op het plan Morgenzon. Drie jaar na de start van de verkoop is ruim driekwart van de kavels verkocht.

Vorige week is de zestigste kavel verkocht. Dat betekent dat ruim driekwart van de beschikbare kavels is verkocht. Er zijn nu nog acht kavels vrij en tien in optie. Naar verwachting zullen de laatste kavels eind 2018 zijn verkocht.

Aanvankelijk zouden er negentig woningen worden gebouwd op het voormalige terrein van voetbalvereniging WVC. De gemeente Winterswijk besloot later om ruimere kavels uit te geven om tegemoet te komen aan de behoefte van de kopers.

Versneld woonrijp maken

Omdat er al zoveel kavels zijn verkocht, heeft de gemeente besloten de oostzijde van het plangebied, tussen het fietspad en Pronsweide, versneld woonrijp te maken. Dat betekent dat de definitieve bestrating, trottoirs, parkeerstroken en openbare verlichting worden aangelegd. Ook worden de groenvoorzieningen (bomen in de straten) afgerond. Deze werkzaamheden starten in oktober of november 2017. Afhankelijk van de levertijd worden in augustus of september de speelvoorzieningen in de wijk aangelegd. Het plan voor de speelvoorzieningen en de restauratie van de voormalige kassagebouwtjes van voetbalvereniging WVC is op woensdag 14 juni aan de buurtbewoners gepresenteerd.

Welstandsvrij

Het bijzondere van het plan Morgenzon is dat de kopers van een kavel hun ontwerp niet eerst aan de welstandscommissie hoeven voor te leggen. Zij hebben daardoor veel vrijheid om hun droomhuis te bouwen. Kopers kiezen zelf de plek waar ze willen wonen en kunnen hun creativiteit de vrije loop laten bij het ontwerpen van hun huis.

Meer weten over plan Morgenzon? Kijk op planmorgenzon.nl.

Gemeente Winterswijk ook via WhatsApp bereikbaar

In Winterswijk kunnen inwoners vanaf 1 augustus ook via WhatsApp vragen stellen aan de gemeente. Dit kan via telefoonnummer: (06) 51 03 18 50.

Vragen worden behandeld op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur door de medewerkers van het Klant Contact Centrum en de vraagsteller krijgt binnen 24 uur een antwoord. Uiteraard verstrekt de gemeente geen privacygevoelige informatie via WhatsApp.

Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of te sms’en. Met het inzetten van deze populaire chatdienst sluit de gemeente aan op de manier waarop haar klanten communiceren.

Geweld stopt niet vanzelf

Over Veilig Thuis Noord Oost Gelderland 

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het advies- en meldpunt voor iedereen die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals. Wij zijn er voor kinderen en volwassenen die hulp nodig hebben. Soms komt u er op eigen kracht niet uit. Samen werken we aan een prettige thuissituatie waar veiligheid voorop staat.

Team Veilig Thuis

Veilig Thuis heeft een team van deskundige maatschappelijk werkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen, waar u zorgen over zichzelf, een kind, een gezin of partner, aan kunt voorleggen. U kunt direct contact opnemen met Veilig Thuis als er in uw omgeving sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Bellen kan anoniem. Dat kan via het landelijke nummer 0800 – 2000. U wordt automatisch doorverbonden met Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland.

Contact met Veilig Thuis

Telefoonnummer 0800-2000: advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld. Telefoonnummer 112: bij een levensbedreigende situatie.

Werk in uitvoering

Werkzaamheden Pijnboomstraat en Abeelstraat

In de Pijnboomstraat en Abeelstraat vinden riolering- en reconstructiewerkzaamheden plaats. Deze straten zijn tot aan de bouwvak afgesloten voor alle verkeer. Tijdens de bouwvak (augustus) liggen de werkzaamheden stil. De straten zijn dan wel berijdbaar. Na de bouwvak worden de werkzaamheden hervat.

Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

Agenda activiteiten

datum info activiteit
31 juli Openbare vergadering Seniorenraad om 9.30 uur in Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Vergaderingen

Openbare vergadering Seniorenraad

Op maandagmorgen 31 juli aanstaande vindt om 9.30 uur in Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2, de tweemaandelijkse openbare vergadering van de Seniorenraad plaats. De bijeenkomst duurt tot circa 12.00 uur en is openbaar. Aan het begin van de bijeenkomst wordt u in de gelegenheid gesteld het woord te voeren. U kunt overigens ook zelf een onderwerp inbrengen dat alle senioren in Winterswijk aangaat.