Gemeentenieuws week 30

0
124

Weg weer open

Herinrichting Bataafseweg

De werkzaamheden voor de herinrichting van de Bataafseweg zijn in volle gang. Donderdag 16 juli zijn de werkzaamheden aan de Bataafseweg, tussen rotonde Kloetenseweg en de Vredenseweg, afgerond en werd dit gedeelte van de weg en het fietspad opengesteld voor het verkeer.

Werkzaamheden
De afgelopen maanden heeft aannemer KWS hard gewerkt om het fietspad aan te leggen en de weg te reconstrueren. De werkzaamheden bestonden onder andere uit het verleggen van leidingen, graven van nieuwe sloten en de aanleg van een riool. Fa. Hak heeft de waterleiding vervangen. Daarnaast heeft de weg nieuw asfalt gekregen.

Planning overige weggedeelten
Na de vakantie, vanaf 10 augustus, worden de werkzaamheden hervat om het laatste deel van het fietspad aan te leggen. Ook hier moet de waterleiding vervangen worden. Vanaf 10 augustus worden ook de werkzaamheden voor het stuk tussen Laan van Hilbelink en Kloetenseweg hervat. Eind van het jaar is de hele reconstructie afgerond.

Herinrichting Bataafseweg
In 2017 is de gemeente Winterswijk gestart met een bestemmingsplanprocedure voor de realisatie van een rotonde op de kruising Steengroeveweg – Bataafseweg. De kruising veranderen naar een rotonde is een (maatschappelijke) wens die al jaren leeft bij buurtbewoners, belangenverenigingen en vertegenwoordigers uit buurtschappen. Gemotoriseerd verkeer rijdt vaak te hard bij het oversteken van de kruising. Een rotonde dwingt gemotoriseerd verkeer om vaart te minderen. Hierdoor verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid van de kruising Steengroeveweg – Bataafseweg.

Stemmen kan tot en met 27 juli

Verkiezing ruwe diamant Winterswijk

De ruwe diamanten van Winterswijk zijn bijzondere wederopbouwpanden in onze gemeente. Net als bij ruwe diamanten ziet nog niet iedereen de schoonheid van het erfgoed uit de wederopbouwperiode (1940-1965). Om daar verandering in te brengen wordt in juli de verkiezing gehouden van ruwe diamanten in 11 Achterhoekse gemeenten.

Nominaties ruwe diamant Winterswijk

In Winterswijk zijn de volgende gebouwen genomineerd:

* De Bomenbuurt

* Industrieweg 8 tot 14

* Gosselinkweg 6

* Morsestraat 31

* Plataanlaan 30

Stemmen

U kunt nog tot en met 27 juli stemmen op uw favoriete ruwe diamant! Ga naar de website nieuwetijdachterhoek.nl en stem op het gebouw in Winterswijk dat u het meeste aanspreekt.

Boordevol kunstzinnige ideeën

Beeldende Box

Wethouder Henk Jan Tannemaat heeft op 10 juli namens Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek de eerste Beeldende Box uitgereikt aan verpleeghuis Pronsweide. Op verzoek van Lang Leve Kunst van de Gruitpoort en Boogie Woogie hebben Achterhoekse kunstenaars verschillende kleine opdrachten ontwikkeld. Activiteitenbegeleiders van woonzorgcentra kunnen zo met oudere bewoners op creatieve wijze aan de slag met kunst. Juist in deze blijft het belangrijk dat we oog voor elkaar houden. In totaal worden er 70 Beelden Boxen uitgedeeld aan woonzorgcentra in alle Achterhoekse gemeenten. Het project is mogelijk gemaakt dankzij het Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK en het Oranjefonds.

Geen gemeentenieuws

Op dinsdag 28 juli verschijnt er geen gemeentenieuws. De eerstvolgende uitgave van het gemeentenieuws is op dinsdag 4 augustus 2020.

De vogels vliegen uit

Beleef de lente in Winterswijk 

De kerkuil, de steenuil, de gekraagde roodstaart en de kauw waren dit voorjaar te volgen via webcams rond en in de nestkasten in Winterswijk. De vogels zijn bijna allemaal uitgevlogen. We maken de balans op. Daarbij heeft elke vogelsoort zijn eigen verhaal. 

Kauw

De kauwen bouwden intensief samen aan hun nest. Helaas liep het bij de kauwen niet goed af. Een bruut bezoek door de steenmarter kostte de kauw zijn leven. Daarna is het nest niet meer bewoond  door een andere kauw.

Steenuil

Steemuilen – foto Ronald van Harxen

Het steenuilenpaar is het gelukt om drie uilskuikens groot te brengen, een hele opgave. Door onderzoek van de kijkers van Beleef de lente weten we wat de uilen zoal eten: van muizen, meikevers tot regenwormen, in grote aantallen. In totaal zijn er 4.302 prooien de nestkast binnen gebracht, gemiddeld 57 prooien per dag.

Kerkuil

Het recht van de sterkte is een uitdrukking die we zagen bij de kerkuil jongen. Na een dappere strijd moest K3, zoals de laatste van de drie uilskuiken genoemd is, de strijd opgeven.  Met de twee overgebleven jongen gaat het goed. Binnenkort ontdekken zij de wereld buiten de kast.

Gekraagde roodstaart

De gekraagde roodstaart heeft na verschillende inspecties van de kast toch besloten om elders op het erf te gaan broeden. Hopelijk voldoet de nestkast volgend jaar wel aan zijn wensen.

Nationaal Landschap hooiland in de ochtend (Bron 100% Winterswijk)

Vogels ambassadeur Nationaal Landschap

De vier vogelsoorten gedijen goed in het typisch Winterswijkse landschap met houtwallen, boerenerven, boomgaarden, schuurtjes en oude bomen. Deze vogelsoorten zijn de ambassadeurs van het waardevolle Winterswijkse cultuurlandschap.

Initiatief zorgt voor milieubewuste generatie

De BeestenBende 

Zo jong als ze zijn, tussen 6 en 12 jaar, laten kinderen in Winterswijk al zien dat ze écht iets kunnen betekenen voor hun buurt – juist ook als ze straks ouder zijn. In recent landelijk onderzoek naar de impact van het buurtproject De BeestenBende laten ouders van de duizenden deelnemende kinderen weten bij hun kroost nadrukkelijk een groeiend besef te zien: niet alleen van (de gevolgen van) zwerfafval, maar zeker ook van je eigen rol, nu en later. 

Het overgrote merendeel van ouders in het onderzoek is er dan ook sterk van overtuigd dat lidmaatschap van De BeestenBende ervoor zorgt dat hun kind ook over 10 jaar nog bewust met (zwerf)afval omgaat.

‘Je goed voelen over je goede werk’

Niet alleen de kinderen maar ook de ouders voelen een sterke verbondenheid met de ‘community’ van BeestenBenders in Winterswijk, die zich onder andere uit in een ‘9’ als gemiddeld rapportcijfer voor het idee erachter. Als belangrijke motivatie voor deelname noemen de ouders: ‘je goed voelen, over het goede werk dat je doet voor je buurt’ en ‘een steentje bijdragen aan een schoner milieu en zo je kinderen op een leuke manier bewustmaken van hun omgeving’.

Over De BeestenBende in Winterswijk

De BeestenBende is een gratis ‘club’, voor kinderen van 6 tot 12 jaar uit gemeenten in heel Nederland. Als BeestenBende-lid help je mee om je buurt schoon te houden voor mens én dier. In ieder geval één keer per maand ruimen de kinderen in teams hun eigen wijk op, in opvallende outfit en gewapend met knijpers. Elk team heeft minstens één volwassen begeleider. Als blijk van waardering maken de bendeleden in de loop van het schooljaar allerlei spannende (dieren)avonturen mee. Al sinds 2007 loopt De BeestenBende ook in Winterswijk, verdeeld over buurten in de hele gemeente. De kinderen maken via een presentatie op school kennis met het project. Liefst 6 basisscholen in Winterswijk hebben de kinderen zo al de kans gegeven mee te doen. Samen met ouders lopen de kinderen vervolgens in de eigen vrije tijd, als echte vrijwilligers, hun opruimrondjes.

Kijk voor meer informatie op www.mijnbeestenbende.nl.

Tegel eruit, plantje erin

Geslaagde tegelruilactie

Haal een tegel uit je tuin en krijg een mooi plantje ervoor terug. Meer dan 300 inwoners uit onze gemeente deden zaterdag 11 juli mee aan de tegelruilactie van de gemeente Winterswijk. Hiermee hebben we samen een begin gemaakt om de gemeente nog meer te vergroenen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat het regenwater beter de bodem in kan zakken en de temperatuur in het dorp tijdens hete zomers wordt getemperd. Ook is groen goed voor onze gezondheid en het vergroot het leefgebied van vogels, insecten en andere dieren. Ziet u zelf duurzame kansen in de wijk of heeft u ideeën om samen met anderen de buurt te vergroenen? Neem dan contact op met duurzaam@winterswijk.nl

Webshop voor gezinnen met kinderen en een minimuminkomen

De Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) heeft een webshop voor kindregelingen. Inwoners van de gemeente Winterswijk met een laag inkomen en  één of meer kinderen, kunnen gebruik maken van kindregelingen. Deze regelingen maken het financieel mogelijk om kinderen mee te laten doen aan activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied. Ouders uit Winterswijk met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, krijgen als ze in aanmerking komen voor de regeling, een bedrag per kind om te besteden in de webshop. Het aanbod in de webshop bestaat op dit moment uit contributies voor verschillende sport- en muziekverengingen, ICT producten en schoolkosten.

Voordelen webshop

Wethouder Henk-Jan Tannemaat: “Het is enorm belangrijk dat alle kinderen in Winterswijk mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes. Inwoners kunnen in de webshop het aanbod zien en een keuze maken. Het voordeel voor verenigingen en ondernemers is dat de contributies en overige betalingen gemakkelijk geïnd kunnen worden. Daarnaast vervangt de webshop veel papieren rompslomp met bonnetjes”.

Kindregelingen

U komt voor kindregelingen in aanmerking als het netto-inkomen voor samenwonenden maximaal € 1.664,19 per maand is. De netto-inkomensgrens voor een alleenstaande ouder is maximaal € 1.164,93 per maand. Als u gebruik wilt maken van kindregeling(en), meldt u zich dan aan bij SDOA. Zij voert de kindregelingen uit voor de gemeente Winterswijk. U kunt bellen naar (0544) 47 42 00 op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur. E-mailen kan naar info@socialediensoostachterhoek.nl. Kijk ook op www.meedoenapp.nl

Nieuw adres Vrijwilligerspunt 

Sinds 1 juli is het Vrijwilligerspunt gevestigd aan Roelvinkstraat 2 in het pand van Boogie Woogie. Op dit adres worden de werkzaamheden en activiteiten weer opgestart.

Informatie?

Over vrijwilligerswerk of andere invulling van uw vrije tijd. Wij zien u graag. Van maandag tot met donderdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur kunt u ons bezoeken. Telefonisch is het Vrijwilligerspunt te bereiken op (0543) 200 026. Via dit telefoonnummer kunt u ook een afspraak maken.

Gooi mondkapjes en handschoenen bij het restafval

Vanaf 1 juni 2020 is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht in het openbaar vervoer. Veel mensen weten nog niet waar de beschermende middelen tegen corona kunnen worden weggegooid. Terwijl het heel gemakkelijk is: mondkapjes, handschoenen en gebruikte tissues horen allemaal in het restafval, ongeacht het materiaal waarvan ze gemaakt zijn.

Alles in de prullenbak
Als u mondkapjes en handschoenen in de verkeerde afvalbak gooit, verstoort dat de recycling en lopen de mensen die het afval sorteren onnodig risico op besmetting. Spoel handschoenen, mondkapjes en ander afval niet door de wc, want daardoor kan het riool verstoppen. Het hoort ook niet bij het plastic afval en uiteraard niet op straat. Gooi beschermingsmiddelen na gebruik in de restafvalbak, dat is de enige juiste plek.

Winterswijk Drempelvrij 

Gewoon meedoen, net als ieder ander, belooft het Verdrag Handicap! Hoe staan we er in de Achterhoek voor? Vier jaar na invoering van het Verdrag Handicap.

Op dinsdag 14 juli organiseerden de vakbonden FNV en CNV, samen met de gemeenten Oude IJsselstreek en Winterswijk een internetbijeenkomst. Het is dan precies vier jaar geleden dat het Verdrag Handicap in werking trad.

Het Verdrag in de Achterhoek

Het Verdrag Handicap verbetert je positie als je een beperking hebt. Wat is in de Achterhoek al gerealiseerd? Wat kan beter? Daarover ging het in een paneldiscussie waaraan de burgemeester Otwin van Dijk (Oude IJsselstreek), wethouder Elvira Schepers (Winterswijk), ervaringsdeskundige Riemke de Boer en de vicevoorzitter van de FNV, Kitty Jong, deelnamen. “Het was stimulerend om te zien hoe de vakbonden FNV en CNV en de gemeente Oude IJsselstreek met dit thema bezig zijn”, laat wethouder Elvira Schepers weten. Er zijn verschillende gemeentes in de Achterhoek die al een inclusieagenda hebben, waaronder Winterswijk. In Winterswijk werken we aan de 2.0 versie. 

Inclusieagenda 2.0 in Winterswijk

We leggen nu de laatste hand aan deze agenda. Deze agenda geeft een terugblik en een vooruitblik naar de toekomst voor een drempelvrij Winterswijk. Vanuit de drie thema’s Werken, inkomen en dagbesteding, Wonen en Toegankelijk zijn op 19 juni de volgende plannen gekozen. Hiermee gaan wij samen met inwoners van Winterswijk aan de slag,

Dit gaan we doen: 

Werkgroep Werk, Inkomen en Dagbesteding

 • De behoefte van de Meedoengroep is in beeld. Dit zijn mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die een bijstandsuitkering ontvangen.
 • Er zijn meer werkgevers die mensen uit het doelgroepenregister in dienst nemen.
 • Samen met Armoedevrij Winterswijk brengen we de regelingen en voorzieningen onder de aandacht van de Niet Uitkerings Ontvangers.

Werkgroep Wonen

 • Plan voor een integrale woonvorm voor verschillende doelgroepen.
 • Handleiding met praktische tips voor startende initiatiefgroepen.
 • Woonwensen onderzoek mensen met een lichamelijke beperking.

Werkgroep Toegankelijkheid

 • Verbeteringen aanbrengen in de openbare ruimte zoals trottoirs en overhangend openbaar groen
 • Realisatie van een openbaar invaliden toilet in het centrum.

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

Roelvinkstraat en Spoorstraat

Op zaterdag 25 juli en 1 augustus gelden in verband met de warenmarkt de volgende verkeersmaatregelen:

 • Roelvinkstraat afgesloten voor al het verkeer tussen de Dingstraat en Misterstraat
 • Spoorstraat afgesloten tussen de Roelvinkstraat en ingang parkeerterrein Spoorstraat
 • Het is verboden te parkeren op de langs- en haaksparkeervakken op de Roelvinkstraat. Hier geldt een wegsleepregeling. 

Markt en Torenstraat

De Markt en Torenstraat zijn elk weekend van vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur afgesloten. Deze maatregel geldt tot het einde van het terrasseizoen op 2 november.

Wooldstraat

In verband met meer ruimte voor de terrassen is fietsen op de Wooldstraat tussen de Torenstraat en Bril In Mode tot 2 november niet toegestaan.

Gasthuisstraat

Tijdens de realisatie van het Vrijheidspark wordt tot en met 31 december 2020 het eenrichtingsverkeer op de Gasthuisstraat opgeheven. Het betreft hier voor het gedeelte tussen de Tuunterstraat en Jeugdkerkstraat.

Jeugdkerkstraat

In verband met de realisatie van het Vrijheidspark is de Jeugdkerkstraat tot en met 31 juli afgesloten voor al het verkeer.

Willinkbosweg

Vanaf vrijdag 17 april 2020 is een gedeelte van de Willinkbosweg gedurende een periode van vier maanden afgesloten voor al het verkeer tussen de Dollemansweg en de Korenburgerveenweg. De akkerbouwpercelen van Natuurmonumenten blijven bereikbaar vanaf de Korenburgerveenweg. De wandelroutes zoals die hier in de omgeving staan aangegeven blijven opengesteld. 

Corleseweg

Tot en met 31 juli wordt op enkele plekken langs de weg gewerkt. In die periode is de weg open voor alle verkeer maar is een snelheidsbeperking van 30 km/uur ingesteld. 

Rondweg Zuid:

In verband met werkzaamheden aan het elektrische netwerk is de Rondweg Zuid afgesloten tussen de Snelliusstraat en Stevinstraat op vrijdag 24 juli tussen 9.00 uur en 15.00 uur. Tijdens de werkzaamheden wordt er een omleiding ingesteld. 

Kuipersweg

In verband met de bereikbaarheid geldt er vanaf woensdag 22 juli tot en met zondag 22 november 2020 een tijdelijk parkeerverbod op de Kuipersweg. Dit geldt voor het gedeelte tussen de Lammersweg en Hijinkhoekweg. 

Tangelder Gorusstraat

In verband met bouwwerkzaamheden in de Boterstraat wordt het eenrichtingsverkeer op de Tangelder Gorusstraat vanaf woensdag 22 juli tot nader bericht tijdelijke omgedraaid.

Boterstraat

Er  wordt een tijdelijke verplichte rijrichting linksaf de Gasthuisstraat voor vrachtverkeer ingesteld. Deze maatregel geldt vanaf woensdag 22 juli tot nadere berichtgeving. 

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg gedeeltelijk afgesloten. Het weggedeelte tussen de Vredenseweg en de Steengroeveweg gaat naar verwachting voor de bouwvakvakantie weer open. Het weggedeelte tussen de Steengroeveweg en de Laan van Hilbelink blijft tot nader bericht afgesloten. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.