Gemeentenieuws week 31

0
215

Prijswinnaars fotowedstrijd 2018 bekend!

Op maandag 23 juli vond in het gemeentekantoor de prijsuitreiking van de fotowedstrijd 2018 plaats. Zes heel enthousiaste fotografen ontvingen uit handen van burgemeester Bengevoord hun winnende foto op canvas, met daarbij ook een cadeaubon uitgereikt. De winnaars waren blij verrast dat hun foto uit de honderden inzendingen uitgekozen waren.

De foto ‘Stilte bij de Olliemölle’ van de heer Van Ommen veroverde een plek op de muur in het bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor. Een erg fraaie foto die Winterswijk prachtig kenmerkt. Komt u gerust eens een kijkje nemen! Om de andere tien winnende foto’s te bekijken verwijzen u graag naar onze facebookpagina of onze website www.winterswijk.nl.

Wij danken iedereen die deelgenomen heeft aan de fotowedstrijd. Wellicht ziet u ook uw foto via één van onze communicatiekanalen binnenkort langskomen!

Aanhoudende hitte en droogte. Wat zijn de gevolgen en wat kunt u doen?

De afgelopen weken hebben we kunnen genieten van heerlijk zomers weer. Ook de komende periode wordt er warm en droog weer voorspeld. De tropische temperaturen en de aanhoudende droogte hebben ook, wellicht minder voor de hand liggende, gevolgen. Verderop in dit gemeentenieuws leest u meer over de gevolgen van de warmte en aanhoudende droogte en wat u kunt doen om uw steentje bij te dragen.

IJsco-actie van college valt in goede aarde

Het zijn moeilijke tijden voor mensen die last hebben van warm zomerweer. Vooral de ouderen in Winterswijk kunnen het moeilijk hebben. Om die een hart onder de riem te steken besloot het college van burgemeester en wethouders ijsjes te gaan uitdelen aan alle bewoners van verzorgingshuizen van de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. 

Het college was prima vertegenwoordigd met burgemeester Bengevoord, en de wethouders Ilse Saris en Wim Aalderink. ,,We zijn er in goede en slechte tijden,’’ lacht burgemeester Bengevoord terwijl hij weer een ijsje uitdeelt. ,,Juist in deze extreme zomerse periode moeten we een beetje op elkaar letten. Ik hoop dat dit ijsje een koel hart onder de riem is,’’ en hij loopt met een doos ijsjes door.

Wethouder Saris benadrukt dat iedereen voldoende moet drinken, rusten en luchtige kleding aan. ,,Zo’n ijsje is dan een lekkere traktatie. Maar het zit hem vooral in de dingen die we eigenlijk allemaal wel weten. Luchtige kleding, verkoeling zoeken waar het kan en voldoende drinken en rusten.’’

Wethouder Aalderink gaat als een ware ijscoventer van bewoner naar bewoner. ,,Dit is toch hartstikke leuk. De mensen zijn blij dat we komen en wij zijn blij dit voor hen te kunnen doen. Laten we hopen dat het deze zomer ook nog weer afkoelt dan kijken we met z’n allen terug op een goed verlopen actie,’’ aldus de goedlachse bestuurder.

Nationaal Hitteplan
Het RIVM heeft met ingang van maandag 23 juli het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Daarmee roept het RIVM op extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in verzorgingshuizen. Extra alertheid kan gezondheidsproblemen door het warme weer beperken.

Waterdruk
Door de aanhoudende droogte wordt er meer water verbruikt dan normaal.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat de waterdruk op peil blijft.

Helpt u mee?
Probeer tijdens de piekuren (tussen 6.00 uur en 9.00 uur en tussen 18.00 uur en 22.00 uur) niet-noodzakelijk waterverbruik te beperken, zoals de tuin sproeien, auto wassen, vaatwasser of wasmachine aanzetten of zwembadjes vullen. Voor meer informatie en tips kunt u terecht op de website van Vitens www.vitens.nl/warmte

Verbod onttrekking oppervlakte water
Door de aanhoudende droogte heeft Waterschap Rijn en IJssel een algeheel verbod ingesteld op het onttrekken van oppervlaktewater. Dat betekent dat er in het hele beheergebied van het waterschap geen water mag worden gehaald uit beken, rivieren, vijvers en sloten. Het verbod geldt voor zowel bedrijven als particulieren, grote en kleine hoeveelheden. Het waterschap ziet scherp toe op naleving van het verbod. Illegale onttrekkers riskeren een boete tot € 2.000,00. Wettelijk is geregeld dat de brandweer altijd gebruik mag maken van oppervlaktewater voor blusdoeleinden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Waterschap Rijn en IJssel: www.wrij.nl

Daling waterstand recreatieplassen
De provincie waarschuwt dat de waterstand in een groot aantal zwemlocaties/recreatieplassen nu zo is gedaald dat dit gevolgen heeft voor de diepte van de oevers. De bodem kan vanaf de waterkant steil(er) aflopen waardoor je sneller in (te) diep water kunt komen. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden omdat de bodem eerder dan verwacht onder je verdwijnt. Voor kinderen en niet geoefende zwemmers kan dit zeer gevaarlijk zijn. Houd kinderen en niet geoefende zwemmers dus goed in de gaten.

Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op:
www.zwemwater.nl
– de teletekstpagina van Omroep Gelderland (pagina 390 en verder)

Heeft u een klacht of vraag over het zwemwater? Bel of mail dan naar het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99 (op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur), e-mail: provincieloket@gelderland.nl

Daling waterpeil vijvers
Door de aanhoudende droogte zakt het waterpeil in de vijvers in de bebouwde kom. In enkele vijvers krijgen vissen het (erg) moeilijk. De vijvers in de bebouwde kom zijn nagenoeg allemaal eigendom van Waterschap Rijn en IJssel. Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

Melding doorgeven
Wanneer u constateert dat er vissen in de vijvers moeite hebben met ademen, of u treft zelfs dode vissen aan, wilt u dit dan a.u.b. melden bij het waterschap? Dat kan via telefoonnummer (0314) 369 369 of via het meldingenformulier op de website www.wrij.nl.

Blauwalg
Als u het vermoeden hebt van blauwalg in vijvers of u wilt weten of een zwemwaterlocatie veilig is om in te zwemmen, dan kunt u hierover meer informatie vinden op de pagina www.wrij.nl/blauwalg.

Geen open vuur in de natuur
Het is momenteel erg droog, een natuurbrand kan zich nu snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. De brandweer is samen met terreineigenaren en natuurbeheerders extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.

Hoe?

Pas op met roken in de natuur en kijk voor meer tips op www.natuurbrandrisico.nl of op www.brandweer.nl/natuurbrand. Naast praktische tips krijgt u uitleg over wat u moet doen bij natuurbrand.

Water geven jonge aanplant
De gemeente heeft afgelopen winter en voorjaar op diverse plekken bomen en heesters aangeplant. Tijdens het droger worden in het voorjaar is gestart met het water geven van de nieuwe aanplant. Met het aanhouden van de droogte zijn ook bomen die twee en drie jaar geleden zijn aangeplant voorzien van water omdat deze bomen met de wortels nog niet diep in de bodem zitten.

Het waterschap Rijn en IJssel heeft op 12 juli jongstleden een verbod uitgevaardigd op het onttrekken van oppervlaktewater.  Hierdoor was er geen water meer voorhanden om de aanplant te voorzien van water. Hierdoor is de gemeente genoodzaakt te stoppen met de jonge aanplant te voorzien van water.

Hierdoor kleuren op diverse plekken heesters en bomen geel of laten de bomen het blad al vallen als laatste redmiddel om de droogte te overleven. Daar waar de aanplant de droogte niet overleefd worden heesters en bomen de komende winter vervangen.

Onkruid wegbranden
In verband met de aanhoudende droogte is de gemeente Winterswijk voorlopig gestopt met het wegbranden van onkruid.

Herinrichting deel Abeelstraat

In het voorjaar is een deel van de Abeelstraat heringericht. Bij de herinrichting is de straat meer omgevormd tot woonstraat. Tevens is de speelplek met aanliggend groen omgevormd tot meer functioneel groen. Veel heesterbeplanting is vervangen door gras en de speeltoestellen zijn hierin teruggeplaatst. Vitale bomen zijn in het plan ingepast waardoor er nu al grotere bomen staan die bij deze warme dagen heerlijk schaduw en koelte geven. Daar maakt de buurt graag gebruik van. De schaduwrijke plek is omgevormd tot een gezellige zit plek tijdens de warme dagen.

Miste opent Zomer in Gelderland op maandag 6 augustus

Het buurtschap Miste doet dit jaar mee aan het tv programma Zomer in Gelderland van Omroep Gelderland. Nadat vorig jaar Meddo deelnam en het jaar ervoor Kotten is er dus opnieuw een Winterswijks buurtschap aan de beurt.

Zomer in Gelderland is een programma van Omroep Gelderland waar in de zomer drie weken lang elke dag een andere plaats centraal staat. En al die plaatsen dingen mee naar de eretitel Mooiste plaats van Gelderland. In alle plaatsen strijdt een team van 10 mensen voor een bedrag van € 1.000,-. Dat bedrag mogen ze besteden aan een zelfgekozen goed doel.

Live-uitzending op 6 augustus
De zomerkaravaan van de omroep begint dit jaar op 6 augustus in Winterswijk, in Miste dus! Locatie is het weiland tegenover restaurant De Schoppe bij camping De Twee Bruggen. Het team in Miste staat onder aanvoering van coach Anke de Roos en is ook op Facebook te vinden onder de naam Zomer in Gelderland – Miste.

Voorstellen
Alle deelnemende dorpen zijn in de weken voorafgaand aan de zomer al op televisie voorgesteld. Op 10 juni was het de beurt aan Miste. Er werd gefilmd op het Schrieverspad op landgoed Kotmans, bij voetbalclub MEC, bij het centrum Indianenverhalen, bij de houtzagerij van Pampiermole, Willem Peletier werd geïnterviewd over de bijzondere geologische vondsten in Miste en op straat werd mensen gevraagd naar hun gevoel bij Miste.

Stemmen
Om Miste straks in de zomer op de eerste plaats te krijgen kan er elke zondag ook al gestemd worden voor Miste! Dat kan door de gratis app van Omroep Gelderland te downloaden en dan te klikken op het zonnetje in het hoofdmenu. De rest wijst zich van zelf. Stemmen kan elke zondag en straks in de zomer op de dag dat Zomer in Gelderland in Miste is.

Buurtsportcoach Actief Winterswijk aan het woord

In Winterswijk zijn er meerdere buurtsportcoaches actief, ieder met een eigen aandachtsgebied. Zij stimuleren en ondersteunen inwoners bij het realiseren van een gezonde  leefstijl met voldoende beweging en verantwoorde voeding. Dit doen zij op een laagdrempelige manier, die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van wijkbewoners. En dat alles gebeurt dichtbij huis. Een belangrijk aspect hierbij is dat mensen elkaar ontmoeten en zo samen op weg gaan naar mooie resultaten. In het gemeentenieuws verschijnt regelmatig een korte column waarin de buurtsportcoaches vertellen over ervaringen in hun werk en over sportactiviteiten in Winterswijk. In deze uitgave Suzan de Jong aan het woord.

Sport is in beweging, zeker in Winterswijk. Winterswijk kent een rijk (sport)verenigingsleven en om dat zo breed mogelijk te gebruiken zetten wij al enige jaren actief in op Buurtsportcoaches. Dat zijn enthousiaste verbinders die het voor elkaar krijgen om verschillende sectoren (zorg, sport, welzijn etc.) met elkaar te laten samenwerken. Samen brengen we mensen in beweging!

Het is een grote uitdaging om mensen die minder sporten en bewegen te bereiken. Inspelen op wat nodig is en de juiste partners zoeken is de kracht van samenwerking.  Nagenoeg iedereen is voorstander van het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen. Talloze initiatieven zijn gaande waar sport, bewegen en de leefomgeving elkaar versterken.

Als beleidsmedeweker sport vraagt het nog wel inspanning om het belang van sport en bewegen te laten landen in visies en plannen, maar het gaat lukken. De sportagenda is de laatste jaren een stuk breder dan alleen accommodaties. Dat vraagt ook een andere rol als beleidsmedewerker. Je moet flexibel en slagvaardig zijn, interactief kunnen werken. We richten ons op sporten van jongs af aan en iedereen doet mee. Sportverenigingen die willen en kunnen, worden geholpen om hun ontmoetingsfunctie te vergroten. Senioren worden uitgedaagd (meer) te bewegen. We hebben al veel bereikt, maar er valt nog veel meer te doen.

We gaan met elkaar aan slag!

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guido de Vries, coördinator  buurtsportcoaches. U kunt hem bereiken via e-mailadres gvries@winterswijk.nl of telefoonnummer  (0543) 543 543.

Activiteiten voor mantelzorgers in augustus

Bij het Mantelzorgcafé ontmoet u andere mantelzorgers in een informele sfeer. U kunt zonder aanmelden binnenlopen. De mantelzorgconsulent ontvangt u met een kop koffie of thee op donderdag 16 augustus van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk.

Vragen aan de mantelzorgconsulent?
Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij de Post, Balinkesstraat 4. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is Marjan Roerdinkveldboom aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen.

Meer informatie over alle activiteiten leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl of bel op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur met VIT-hulp bij mantelzorg, telefoon. (0544) 82 00 00.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Afsluiting A12/A50 richting Utrecht 27 juli-6 augustus 2018
Rijkswaterstaat voert in de zomer van 2018 groot onderhoud uit op de snelwegen A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord in de richting Utrecht.
Van vrijdagavond 27 juli tot maandag 6 augustus 2018 is de A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord in de richting Utrecht volledig afgesloten. Het verkeer moet rekening houden met ernstige verkeershinder en verminderde bereikbaarheid van de regio Arnhem. De A12/A50 tussen Grijsoord en Waterberg in de richting Arnhem/Duitsland blijft open.
https://slimopweg.info/Nieuwsoverzicht/2018/Afsluiting-A12-A50-richting-Utrecht-27-juli-6-augustus-2018.html

Meenkmolenweg
In verband met een openlucht radio uitzending op 6 augustus 2018 geldt er vanaf 9:00 uur en 19:00 uur snelheidsbeperking naar 30 km/h en  een parkeerverbod voor beide zijden van de weg. Het betreft hier het gedeelte Meenkmolenweg tussen de Bovenslinge en de Wissinkweg.

Bekeringweg

In verband met een evenementen, namelijk ‘Very British Home & Garden’ op zaterdag 18 en zondag 19 augustus 2018 wordt van 10.00 uur tot 18:00 uur een eenzijdig parkeerverbod ingesteld op de Bekeringweg tussen de Kottenseweg en perceel Bekeringweg 12, aan de oneven kant van de weg.

Markthoek

In verband met kraanwerkzaamheden is de Meddosestraat gesloten verklaard ter hoogte van huisnummer 102-103.

16 augustus Het Mantelzorgcafé van 14:00 tot 15:30 uur in Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk