Gemeentenieuws week 32

0
330

Vrijheidspark – een levendig park midden in het centrum van Winterswijk

De uitvoeringswerkzaamheden voor het nieuw aan te leggen Vrijheidspark zijn in volle gang. In juni zijn we gestart met de eerste fase: de herinrichting van de Jeugdkerkstraat en de aanleg van een nieuw parkeerterrein. Na de Jeugdkerkstraat wordt de Schoolstraat onder handen genomen. De verwachting is dat het gehele project eind 2020 is afgerond. Wethouder Tannemaat nam alvast een kijkje: “Prachtig dat we straks zo’n mooi groen park in het hart van Winterswijk hebben. Met het realiseren van het Vrijheidspark wordt er een grote stap gezet in de herontwikkeling van het centrumgebied”.

Het plan
Met het Vrijheidspark worden enkele verouderde straten en een wat rommelig gebied in het centrum, omgevormd tot een levendig park. Ontspannen op het paviljoenterras met een drankje of wat eten terwijl de kinderen spelen in de parkweide of de fontein. Dit kan straks in het centrum van het park.

Het plan is een onderdeel van het gemeentelijke project ‘stedelijke herverkaveling’. Met dit project brengen we verschillende functies samen zodat ze een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid, economische ontwikkeling en ruimtelijk kwaliteit van het gebied. Binnen het Vrijheidspark worden onder andere de bestaande wegenstructuur aangepast, versnipperde parkeerplaatsen omgezet in groen en op strategische plekken geclusterde parkeerplaatsen teruggebracht. Het park wordt verder voorzien van mooie stenen, beplanting, bomen  en lantaarnpalen om het plan compleet te maken.

Verbinding met Nationaal Landschap
Winterswijk heeft een krachtige verbinding met het omliggende Nationale Landschap met een rijke cultuurhistorie. Via de beek en de spoorlijn wordt deze groenstructuur het dorp ingetrokken. In het centrum liggen vier groene gebieden: De muziektuin, de Notaristuin, het Scholtenbrugpark en het Vrijheidspark. Het Vrijheidspark wordt een levendig park dat aansluit op de huidige gebruikers, maar ook dusdanig van opzet is dat het nieuwe gebruikers aan zal trekken. Het groene hart van het Vrijheidspark wordt ten zuiden van de voormalige burgemeesterswoning gerealiseerd.

Meer informatie
Op onze website www.winterswijk.nl/vrijheidspark leest u meer over het project Vrijheidspark. Hier vindt u onder andere het projectplan en meerdere sfeerimpressies.

Geen gemeentenieuws 

Op dinsdag 11 augustus verschijnt er geen gemeentenieuws. De eerstvolgende uitgave van het gemeentenieuws is op dinsdag 18 augustus 2020.

Coronacrisis – waarmee kunnen we u helpen?

De Post staat voor u klaar

Vanwege het coronavirus is een bezoek brengen aan een van de spreekuren is nog altijd niet mogelijk. Stapsgewijs passen wij onze dienstverlening waar mogelijk weer aan. Wij vragen u  telefonisch contact te leggen met ons als u een vraag heeft en informatie wilt.

Belt u ons op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur

Wij zijn op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (0543) 543 960. Onze medewerkers van het Sociaal Team staan u dan graag te woord. Een gesprek gebeurt voorlopig nog telefonisch of via beeldbellen. Mocht het in een uitzonderlijk geval nodig zijn om een afspraak bij de Post te maken, dan laat onze medewerker u dat weten in het telefoongesprek.

Chatten is ook mogelijk

Over al uw vragen over opvoeden of opgroeien, zorg of welzijn vindt u informatie op onze website www.depostwinterswijk.nl. U heeft daar ook de mogelijkheid om te chatten met een van onze medewerkers.

Evenement in het najaar organiseren? Vraag tijdig de vergunning aan en houd rekening met de coronamaatregelen!

De coronamaatregelen zijn versoepeld en onder voorwaarden mogen ook weer evenementen georganiseerd worden. Belangrijk is dat u een aanvraag ten minste acht weken voorafgaand aan het evenement aanvraagt. Dit is nodig omdat in veel gevallen de regionale hulpdiensten om advies moet worden gevraagd en de beoordeling van vergunningsaanvragen nu extra aandacht vraagt.

Coronaplan nodig bij elke vergunningsaanvraag voor een evenement

Bij elke vergunningsaanvraag voor een evenement moet de organisator een COVID-19-plan, oftewel een coronaplan indienen. Hierin moet de organisatie aangegeven hoe aan de voorgeschreven coronavoorschriften invulling wordt gegeven. Voor meer informatie zie onze website www.winterswijk.nl  onder ‘evenementen’.

Eigen verantwoordelijkheid

Wij volgen zoveel mogelijk de adviezen van het RIVM, de VNOG en de GGD op. U heeft als organisator van het evenement een eigen verantwoordelijkheid. Er wordt van u verwacht dat u de RIVM maatregelen en VNOG voorschriften van de COVID-19 Noodverordening in acht neemt en erop toeziet dat deze door alle bezoekers en/of deelnemers van uw evenement worden opgevolgd en nageleefd.

Meer informatie

De COVID-19 Noodverordening vindt u op www.vnog.nl/coronavirus/noodverordeningen. Voor nadere informatie kunt u onze website www.winterswijk.nl bezoeken of kunt u contact opnemen met de medewerkers van team Vergunningen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Voorwaarden organisatie evenement
Bij het organiseren van een evenement gelden de volgende belangrijkste voorwaarden:

 • altijd 1,5 meter onderlinge afstand tussen bezoekers en deelnemers behalve:
 • personen die tot dezelfde huishouding behoren, kinderen tot 12 jaar (zij hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden), jongeren tot 18 jaar (zij hoeven onderling geen afstand te houden maar wel tot volwassenen) 

Evenementen binnen:

 • maximaal 100 personen (excl. personeel) per ruimte met vaste zitplaatsen en onderlinge afstand van 1,5 meter
 • meer personen zijn toegestaan mits:
 • onderlinge afstand van 1,5 meter, vaste zitplaatsen, reserveren, gezondheidscheck vooraf.
 • meezingen of schreeuwen is niet toegestaan

Evenementen buiten:

 • maximaal 250 personen (excl. personeel) en onderlinge afstand van 1,5 meter
 • meer personen zijn toegestaan mits:
 • onderlinge afstand van 1,5 meter, vaste zitplaatsen, reserveren en gezondheidscheck vooraf
 • meezingen of schreeuwen is niet toegestaan

Voor evenementen op locaties met doorstroom van publiek geldt alleen de afstandsnorm van 1,5 meter. Hiervoor geldt geen maximum aantal personen.

Aanpak Japanse duizendknoop 

De Japanse duizendknoop (Fallopia Japonica) komt verspreid in de gemeente Winterswijk voor. De duizendknoop is een snel groeiende plant die van oorsprong niet in Nederland voorkomt, een exoot. Deze plant heeft een zeer krachtige wortelgroei en kan schade aanrichten aan bestrating, kabels en leidingen in de ondergrond en funderingen. Door het groeien verdringt de plant ook andere kruiden en struiken. Als gemeente bestrijden we de Japanse duizendknoop op verschillende locaties. Ook inwoners kunnen bijdragen aan het bestrijden. In dit artikel leest u daar meer over.

Wat doet de gemeente?

In 2019 is een inventarisatie uitgevoerd naar de verspreiding van onder andere de duizendknoop. Op basis van de inventarisatie hebben we een goed beeld van het voorkomen en verspreiding van deze soort.

ROVA voert in opdracht van de gemeente de bestrijding uit op gemeentegrond. Dit wordt gedaan door de duizendknoop meerdere keren per jaar te maaien. Het maaisel wordt verzamelen en afgevoerd naar een afvalverwerking.

Hoe herken ik de Japanse duizendknoop?

Het groeiseizoen van de duizendknoop loopt van april tot november. De duizendknoop is een plant met frisgroene, hartvormige bladeren. De plant kan wel 3 meter hoog zijn. De bladeren staan om en om op de roodbruine stengel. Deze stengels zijn hol en lijken enigszins op die van bamboe. Van augustus tot oktober heeft de plant witte bloemen. In het najaar sterft de plant bovengronds af. Ondergronds blijft de duizendknoop echter springlevend om in het volgende voorjaar in grotere aantallen en formaat weer op te komen. 

In eigen tuin

Hebt u een duizendknoop in uw eigen tuin? Maai de plant dan tot op de grond af. Doe dit met een zeis of een knipmes maar nooit met een klepelmachine of een bosmaaier. Wanneer vervolgens na twee weken her en der in het snoeivak nieuwe jonge scheuten opkomen, trek deze er dan handmatig uit. Zo raken de wortels van de plant uitgeput en komen deze na verloop van tijd niet meer terug. Verwijder het snoeiafval of maaisel waar restanten van de duizendknoop inzitten en bied het aan als afval in de restafvalcontainer en niet in de GFT container. Via het GFT-afval kunnen plantenresten van dit onkruid weer terugkomen in bijvoorbeeld grond of compost en zich opnieuw verspreiden in tuinen en openbaar gebied.

Hoe kan ik helpen bij de aanpak?
Wij proberen verspreiding van de plant op gemeentegrond te voorkomen door zorgvuldig met het snoeiafval om te gaan. U kunt ook meehelpen verdere verspreiding van de duizendknoop te voorkomen. Komt u duizendknoop tegen op gemeentegrond en wordt deze nog niet bestreden dan kunt u hiervan een melding maken bij ROVA Klantcontactcentrum via telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact.

Toegankelijke toiletten

HogeNood-app 

Drempels weghalen zodat iedereen mee kan doen. Maar hoe krijgen we dat samen voor elkaar? Vanuit Winterswijk Drempelvrij geven wij aandacht aan voorzieningen voor mensen met een beperking. We delen ervaringen en geven tips. 

Bij mensen met een beperking wordt er vaak gedacht aan mensen met een zichtbare beperking, zoals iemand die in een rolstoel zit. Maar er zijn ook veel mensen met een beperking die niet zichtbaar is, zoals een chronische ziekte. Zo zijn er in Nederland veel mensen met een darmziekte of blaasproblemen. Voor hen is het vaak een hele uitdaging om een toegankelijk toilet te vinden.

Voor deze mensen is de HogeNood-app een uitkomst. Hierop kunt u zien waar bij u in de buurt een toegankelijk toilet is. Ook geeft deze gratis app aan welke voorzieningen er bij deze toiletlocatie zijn, bijvoorbeeld of deze ook toegankelijk is met een rolstoel.

Toiletlocaties zijn herkenbaar

De gemeente Winterswijk vindt het belangrijk dat iedereen naar een toilet kan. Daarom kunt u in de gemeente Winterswijk ook de HogeNood-app gebruiken. Er zijn nu ongeveer 12 toegankelijke toiletten zichtbaar op de app. Bijvoorbeeld bij de Hema, De Revolutie en Bijzonder Gewoon. Maar ook bij de Jumbo en de Sevink Molen. De toiletlocaties zijn herkenbaar aan de sticker bij de deur. De gemeente Winterswijk heeft alle winkeliers en horeca in het centrum gevraagd hun toilet toegankelijk te maken en toe te voegen aan de HogeNood-app. Daardoor kunnen mensen die vaker naar het toilet moeten er makkelijker op uit en genieten van het mooie Winterswijk.

Meer info

Wilt u weten waar bij u in de buurt toiletten te vinden zijn? Download dan de gratis HogeNood-app. Deze kunt u vinden in de App Store of in de Google Play-appstore.

Masterclass Vermarkten van Achterhoek food

Voor Achterhoekse boeren, slagers, bakkers, chef-koks of andere food-ondernemers start in oktober 2020 de Masterclass-serie ‘Vermarkten van Achterhoek food’. Het is een initiatief van de gemeenten Aalten, Berkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Versboerderij Daalwiek uit Geesteren. Er is plaats voor 25 bedrijven die actief zijn of gaan worden met lokaal geproduceerd voedsel.

Op acht dagen gaan food-ondernemers aan de slag gaan met hun eigen innovatieve ideeën, ondersteund door experts. Centraal staat daarbij het vermarkten van producten van de streek, met oog voor natuur en landschap en leefbaarheid. Per bijeenkomst wordt een specifiek thema behandeld zoals voedselveiligheid, inzicht in afzetkanalen, marketing, consumentengedrag, klantenbinding en nieuwe verdienmodellen.

Inschrijven en selectie

Tot 16 september 2020 kunnen geïnteresseerden zich inschrijven en daarbij hun motivatie aangeven. Iedere aanmelder ontvangt een uitnodiging voor een avondsessie met een interessante spreker over het onderwerp. Vervolgens vindt een selectie plaats om met de 25 meest gemotiveerde ondernemers/ondernemers met het meest kansrijke idee de serie van acht masterclasses in te gaan. Deelnamekosten bedragen € 180, voor onkosten en excursies. Inschrijven en meer info kijk op onze site, www.winterswijk.nl Of stuur een e-mail aan de heer Arie Schoemaker, beleidsmedewerker landbouw en plattelandsontwikkeling, aschoemaker@winterswijk.nl

Spreekuur voor mantelzorgers

Elke vrijdag is mantelzorgconsulent Marjan Roerdinkveldboom van 9.00 tot 10.30 uur aanwezig bij Sociaal Team de Post, Balinkesstraat 4. Belt u wel even van te voren voor een afspraak, met VIT (0544) 82 00 00, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur. Natuurlijk hoeft u niet naar het spreekuur te komen voor hulp. U kunt daarvoor ook gewoon bellen met uw vraag op het hiervoor genoemde nummer.

Subsidie op isolerende maatregelen tijdelijk verhoogd naar 30%

Met de subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) kunt u een deel van de investeringskosten van isolerende maatregelen terugkrijgen. Normaal is dit ongeveer 20% van de kosten, nu is de subsidie verhoogd tot 30% voor particuliere woningeigenaren die minimaal 2 isolatiemaatregelen tegelijkertijd laten uitvoeren én betalen tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020. De minister wil hiermee woningeigenaren extra financieel ondersteunen zodat zij verduurzamingsplannen kunnen uitvoeren. De subsidieregeling kan door particuliere eigenaar-bewoners en door Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) worden aangevraagd. Meer informatie is te verkrijgen bij het Agem Energieloket via www.agemenergieloket.nl of telefonisch via (0314) 82 03 60. 

Deze zomer beginnen met energie besparen? Vraag het de energiecoach!

Wilt u energie én geld besparen? Met simpele maatregelen in huis kunt u al snel honderden euro’s per jaar besparen. Geen grote investeringen of verbouwingen, maar simpele aanpassingen in uw dagelijkse leven. De energiecoaches in de gemeente Winterswijk zijn er om u op weg te helpen.

De energiecoach is een door het energieloket opgeleide vrijwilliger die u kosteloos en vrijblijvend kan helpen om inzicht te krijgen in uw energieverbruik en uw energierekening. Samen met u kijkt de energiecoach bijvoorbeeld naar het soort verlichting en verwarming in uw huis, de hoeveelheid water die u verbruikt, de apparatuur die u gebruikt en de hoogte van uw energierekening. Op basis daarvan kan hij of zij u meteen voorzien van handige bespaartips!

Op www.duurzaamwinterswijk.nl/energiecoach stellen de Winterswijkse energiecoaches zich aan u voor. Een gratis bezoek van een energiecoach vraagt u aan via het Agem Energieloket via www.agemenergieloket.nl of telefonisch via 0314-820360.

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

Roelvinkstraat en Spoorstraat

Op zaterdag  8 en 15 augustus gelden in verband met de warenmarkt de volgende verkeersmaatregelen:

 • Roelvinkstraat afgesloten voor al het verkeer tussen de Dingstraat en Misterstraat
 • Spoorstraat afgesloten tussen de Roelvinkstraat en ingang parkeerterrein Spoorstraat
 • Het is verboden te parkeren op de langs- en haaksparkeervakken op de Roelvinkstraat. Hier geldt een wegsleepregeling. 

Markt en Torenstraat

De Markt en Torenstraat zijn elk weekend van vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur afgesloten. Deze maatregel geldt tot het einde van het terrasseizoen op 2 november.

Wooldstraat

In verband met meer ruimte voor de terrassen is fietsen op de Wooldstraat tussen de Torenstraat en Bril In Mode tot 2 november niet toegestaan.

Gasthuisstraat

Tijdens de realisatie van het Vrijheidspark wordt tot en met 31 december 2020 het eenrichtingsverkeer op de Gasthuisstraat opgeheven. Het betreft hier voor het gedeelte tussen de Tuunterstraat en Jeugdkerkstraat.

Willinkbosweg

Vanaf vrijdag 17 april 2020 is een gedeelte van de Willinkbosweg gedurende een periode van vier maanden afgesloten voor al het verkeer tussen de Dollemansweg en de Korenburgerveenweg. De akkerbouwpercelen van Natuurmonumenten blijven bereikbaar vanaf de Korenburgerveenweg.

De wandelroutes zoals die hier in de omgeving staan aangegeven blijven opengesteld.

Kuipersweg

In verband met de bereikbaarheid geldt tot en met zondag 22 november 2020 een tijdelijk parkeerverbod op de Kuipersweg. Dit geldt voor het gedeelte tussen de Lammersweg en Hijinkhoekweg.

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg gedeeltelijk afgesloten. Het weggedeelte tussen de Vredenseweg en de Steengroeveweg gaat naar verwachting voor de bouwvakvakantie weer open. Het weggedeelte tussen de Steengroeveweg en de Laan van Hilbelink blijft tot nader bericht afgesloten. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.