Gemeentenieuws week 35

0
3495

Bestuurders provincie op werkbezoek in Winterswijk

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland bracht afgelopen dinsdag een informeel werkbezoek aan Winterswijk. ’s Ochtends vergaderden zij in hotel Stad Münster. Daarna brachten zij een kort bezoek aan Villa Mondriaan. Daar voegde het college van burgemeester en wethouders zich ook bij het gezelschap. In drie elektrische buggy’s maakten de bestuurders vervolgens een rit door het buitengebied van Winterswijk, gevolgd door een bezoek aan het Energiepark in Ratum. In dit park konden zij ervaren hoe duurzame energie wordt opgewekt in de vorm van zon-, wind- en waterenergie.

Blauwalg in vijver Laan van Napoleon

Het Waterschap Rijn en IJssel waarschuwt voor blauwalg in de vijver aan de Laan van Napoleon in Winterswijk. Inmiddels zijn waarschuwingsborden geplaatst. Ook in de vijver van park Berkhof is blauwalg aanwezig. Het advies is elk contact met het water te vermijden en kinderen en dieren niet in het water te laten spelen. Het advies ook om niet in deze vijvers te vissen. Kijk voor meer informatie over blauwalg op de website van het Waterschap Rijn en IJssel:   https://www.wrij.nl/thema/actueel/blauwalg/.

Wie assisteert de burgemeester van Winterswijk?

De burgemeester van de gemeente Winterswijk heeft uw hulp nodig! Op woensdag 20 september opent Koning Willem-Alexander samen met de Commissaris van de Koning in Gelderland Clemens Cornielje, het vernieuwde huis der provincie in Arnhem. Burgemeester Joris Bengevoord is hiervoor uitgenodigd en mag een inwoner van onze gemeente meenemen. Wie nomineert u en waarom?
U mag uw suggestie mailen naar communicatie@winterswijk.nl. Geef aan om wie het gaat, hoe hij of zij positief opvalt in onze gemeente of waarom u het deze persoon gewoon van harte gunt. Reageren kan tot en met vrijdag 8 september.

De uitkomst wordt bekend gemaakt in gemeentenieuws en op de facebookpagina van de gemeente. De persoon die mee mag ontvangt persoonlijk bericht. Over de uitkomst wordt niet gecorrespondeerd. Ter gelegenheid van de opening zijn er meer mogelijkheden om het Vernieuwde Huis der Provincie te bezichtigen. U vindt deze op www.gelderlandnodigtuit.nl

Woensdag 30 augustus informatieavond natuurontwikkelingsproject kleiput Driemarkweg

De gemeente Winterswijk overweegt de kleiput aan de Driemarkweg te verondiepen voor natuurontwikkeling. Daarvoor ligt bij het Waterschap Rijn en IJssel op dit moment een ontwerp Nota bodembeheer ter inzage. Wij willen u graag informeren en we zijn benieuwd naar uw ideeën. Belanghebbenden en belangstellenden zijn van harte welkom op woensdag 30 augustus aanstaande in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. De avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur, de deuren zijn vanaf 19.15 uur geopend.  Wij vragen u zich vooraf aan te melden via e-mailadres kmeinderts@winterswijk.nl of telefonisch via nummer (0543) 543 543.

Herinrichting met als doel natuurontwikkeling

Aan de zuidwestzijde van de bebouwde kom van Winterswijk ligt aan de Driemarkweg een plas, ingesloten tussen een bosgebied en de voormalige vuilstortplaats WAL. De plas is ontstaan door kleiwinning en in eigendom van de gemeente Winterswijk. De plas is ongeveer 2.5 ha groot en circa 10 m diep. De natuurwaarden van de plas zijn beperkt door de matige waterkwaliteit en door het vrijwel ontbreken van geleidelijke overgangen van diep naar ondiep water. Door de plas ondieper te maken en het aanbrengen van meer variatie in de waterdiepte is een aanmerkelijke natuurwinst te behalen. De gemeente Winterswijk overweegt herinrichting van de plas met als doel natuurontwikkeling. De gemeente Winterswijk wil voor de herinrichting gebruikmaken van grondoverschotten, zowel uit eigen werken als uit werken in de omgeving. Voor een deel wordt  licht verontreinigde grond toegepast. Licht verontreinigde grond is vergelijkbaar met of schoner dan de kwaliteit van de bodem in vrijwel elke Nederlandse binnenstad waar gewoond en gewerkt wordt.

Zienswijze kenbaar maken?

Als eerste stap heeft het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel de ontwerp ‘Nota bodembeheer verondiepen kleiput Driemarkweg Winterswijk’ vastgesteld. Deze ontwerp nota is te raadplegen op de websites:

http://www.wrij.nl/thema’/actueel/bekendmakingen  en

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad.

Voor meer informatie over het ontwerp ‘Nota bodembeheer verdiepen kleiput Driemarkweg Winterswijk’ kunt u terecht bij mevrouw M.W.M. Bongers van Waterschap Rijn en IJssel via telefoonnummer (0314) 369 774.

Tot 7 september 2017 is er voor belanghebbenden de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer (0314) 369 369.

Vervolgstappen

Na vaststelling van de Nota bodembeheer maakt de gemeente Winterswijk een inrichtingsplan voor de kleiput. In dat inrichtingsplan wordt het initiatief inclusief uw ontvangen op- en aanmerkingen uitgewerkt.

Sociaal Team van de Post 

Kom Erbij! Oftewel: Kom der bi-j!

Al eerder hebben wij aandacht besteed aan eenzaamheid; wat het is, hoe het komt en wat je er aan kunt doen. Dit keer aandacht voor een leuk initiatief dat weliswaar geen einde  maakt aan eenzaamheid, maar dat ontmoeting makkelijker maakt: Kom Erbij! Oftewel: Kom der bi-j! op z’n Winterswijks (hebben wij ons laten vertellen).

Van 21 september tot en met 1 oktober is de landelijke Week tegen Eenzaamheid en in deze week worden onder de noemer ‘Kom Erbij!’ allerlei activiteiten gericht zijn op ontmoeting en het versterken van sociale contacten. Iedereen kan daaraan een bijdrage leveren: vereniging, kerk, straat, buurt, particulier door iets te organiseren waarbij mensen met elkaar in contact komen.

Een buurtontbijt, een bingoavond, samen wandelen, samen koken & eten, een ontmoetingsmiddag voor jong en oud. Allerlei initiatieven zijn welkom en worden gepresenteerd in het Kom der bi-j!-programmaboekje dat in Winterswijk verspreid gaat worden. Ook bestaande activiteiten die zich willen presenteren in het kader van deze week kunnen zich aanmelden. We kunnen er zo een gevulde week van maken.

Het sociaal team zal in deze week ook actief zijn met / rond het thema eenzaamheid. Wellicht komt u een van ons tegen. Voor meer informatie of aanmelding van een activiteit kun je / kunt u contact opnemen met Claudia Bosscher via e-mailadres cbosscher@winterswijk.nl of telefonisch (06) 12 82 13 85.

Winterswijk viert de start van het sportseizoen

Van 9 tot en met 17 september 2017 vindt de veertiende Nationale Sportweek plaats. Sportverenigingen, scholen, gemeenten en andere aanbieders van sport en beweegactiviteiten vieren in het hele land de start van het sportseizoen en organiseren allerlei (sportieve) activiteiten. Zo kan iedereen ontdekken hoe leuk, gezond en vooral gezellig het is om te sporten. Ook de gemeente Winterswijk doet mee aan de Nationale Sportweek!

Verschillende verenigingen uit Winterswijk organiseren diverse activiteiten waar de jeugd aan mee kan doen. Bijvoorbeeld aan Wipe Out (zwembad Jaspers), Hip-Hop, moderne dans en springen (Penta Winterswijk), voetballen (FC Winterswijk) en Schaken via WSG Schaak. Kijk voor het complete aanbod op www.actiefinwinterswijk.nl. Vanaf 4 september staan alle activiteiten online en kan de inschrijving beginnen! Wees er dus snel bij, wat vol = vol! Doe je ook mee?

Pmd gaat om verpakkingsafval

Vanwege het mooie weer van de afgelopen periode brengen we veel tijd door in de tuin of in het park. Erg fijn, maar tijdens onze buitenactiviteiten wordt er ook veel afval gecreëerd. Denk bijvoorbeeld aan een wegwerpbarbecue, een lek opblaaszwembad of een kapotte tuinstoel. Allemaal voorbeelden van voorwerpen die we terug vinden tijdens pmd-inzameling, dit hoort niet.

Verpakkingen

Pmd staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Het gaat alleen om verpakkingsafval uit het huishouden. Gebruiksvoorwerpen zoals tuinstoelen en opblaaszwembaden horen daar niet bij. Deze voorwerpen verstoren het sorteerproces bij de verwerker. Stelt u zich zelf bij het scheiden van pmd altijd de vraag, is mijn afval een verpakking van plastic of metaal of een drankenkarton? Is het antwoord op deze vraag ja, dan hoort het bij pmd en anders niet. Een uitgebreide lijst met wat er wel en niet bij pmd hoort is te vinden op www.rova.nl/pmd.

Meer informatie

Op www.rova.nl/pmd vindt u meer informatie over de inzameling en recycling van pmd. Daarnaast vindt u hier meer tips over het scheiden van pmd-afval. Heeft u vragen over de pmd-inzameling, neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, 038 427 37 77 of via www.rova.nl/contact. Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 en 15.00 uur.

Word jij onze nieuwe collega?

Brandweer zoekt nieuwe talenten (m/v)

Het materieel van de brandweerpost Winterswijk is helemaal up to date. Om ook de komende jaren op gewenste sterkte te blijven, kunnen wij nieuwe talenten gebruiken. Durf jij het aan, om samen met nog een aantal andere collega’s in te stappen en daar waar nodig is de helpende hand te bieden?

Wij zoeken nieuwe talenten (m/v) voor de brandweerpost Winterswijk.

Momenteel hebben wij een aantal vacatures binnen de brandweerpost Winterswijk. Ben je minimaal 18 jaar oud, gezond, heb je wat over voor een ander, ben je flexibel, collegiaal, sportief aangelegd en beschik je over doorzettingsvermogen, dan ben jij wellicht geschikt als nieuwe collega. Brandweerlieden volgen een gedegen opleiding en ontvangen een vergoeding voor uitrukuren en het volgen van opleidingen en oefeningen.

Dat je in Winterswijk dient te wonen staat buiten kijf. Het is ook wenselijk dat je in Winterswijk werkzaam bent maar dit is niet verplicht. In dit laatste geval dient je werkgever er wel mee in te stemmen dat je het werk tijdelijk verlaat voor de brandweer als het nodig is.

Interesse?

Kijk dan nu voor meer informatie op www.vnog.nl. Daar vind je ook een filmpje en een sollicitatieformulier. Je kunt ook een bericht sturen naar postwinterswijk@vnog.nl of even binnenlopen op een van onze speciale inloopavonden op 4 en 11 september Europark 16 in Winterswijk vanaf 19.15 uur. In september/oktober  2017 vinden de selectiegesprekken plaats.

Van 7 tot en met 13 september:

Actieweek NIX zonder ID!

Jongeren die alcohol of tabak willen kopen hebben nog lang niet altijd een ID bij de hand.  Bovendien vragen verstrekkers er ook niet altijd naar. Daarom houdt het Trimbos-instituut van 7 tot en met 13 september 2017 de landelijke actieweek ‘NIX zonder ID’.

Sinds 1 januari 2014 is het verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Ook zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol bij zich hebben in openbare ruimtes. Bijvoorbeeld in het café, de sportkantine, het park en op straat. Die leeftijdsgrens is er niet voor niks. Alcohol is schadelijk voor de gezondheid, is kankerverwekkend en kan de ontwikkeling van de hersenen van jongeren onder de 24 jaar flink verstoren. Daarom is het naleven van NIX 18 een zaak van ons allemaal!

In de afgelopen drie jaar is er al veel gedaan om de doelstelling van NIX18, niet roken en drinken onder de 18 jaar, te halen. Er zijn goede resultaten geboekt, maar het kan nog een stuk beter. Structureel gebruik van een ID kan daarin uitkomst bieden. Daarom staat de actieweek in het teken van het (spontaan) tonen van een legitimatiebewijs bij de aankoop van alcohol of tabak.

Wat kunnen jongeren doen?

Wat nog te weinig gebeurt, is dat jongeren spontaan hun legitimatiebewijs laten zien bij de aankoop van alcohol en tabak. Voor verkopers in supermarkten, slijterijen, sportkantines, horeca, tankstations en tabakszaken is het moeilijk om de juiste leeftijd van de kopers in te schatten. Zij zijn er daarom enorm mee geholpen als jongeren tot 25 jaar spontaan hun ID tonen.

Wat kunnen verstrekkers doen?

Ook verstrekkers van alcohol en tabak kunnen nog veel verbeteren. Consequent vragen naar een ID is nodig om de verkoop van alcohol en tabak aan minderjarigen aan banden te leggen. Het is niet altijd makkelijk om naar een ID te vragen, maar het is in het belang van ons allen om dat wel te doen. Want NIX18: dat doen we samen!

Nationale burendag

Een goed ontbijt doet wonderen. Met je buurt maak je kans op een uitgebreid ontbijt en leuke activiteiten voor jong en oud!

Hoe doe je mee? Geef vóór 11 september op waarom jij vindt dat jullie straat dit ontbijt verdient. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat jullie al jaren een goede buurt zijn en dit verdienen of misschien wel dat er nieuwe buren zijn bijgekomen en jullie dit verdienen om elkaar beter te leren kennen.

Win jij dit ontbijt verzorgd door het sociaal team van de Post, dan nemen wij contact met je op over de details. Mail je winnende aanmelding naar ebuz@winterswijk.nl of in een facebook privébericht naar: https://www.facebook.com/spot.ersen.1

Activiteiten voor mantelzorgers in september 

NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) Café Winterswijk
Op zaterdag 2 september van 10.00 tot 12.00 uur vindt bij De Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 182 in Winterswijk een NAH Café Winterswijk plaats. Tijdens dit NAH Café bent u van harte welkom om te delen hoe u de balans houdt na hersenletsel en om tips & ideeën hierover uit te wisselen. Toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.

Groepsbijeenkomsten GGNet preventie:

  • KOPP kindergroep (9-12 jaar) in Winterswijk (Startdatum: maandagmiddag 11 september). Gespreksgroep voor jongens en meiden tussen de 9 en 12 jaar waarvan de vader of moeder psychische problemen heeft en/of verslaafd is.
  • Omgaan met psychische problemen, in Winterswijk (startdatum maandagavond 11 september). Deze cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten. De cursus is bedoeld voor partners, (volwassen) familieleden en andere naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen.

Voor meer informatie of aanmelding voor bovengenoemde twee bijeenkomsten van GGNet preventie kunt bellen naar: (088) 933 1180 of mailen naar: preventie@ggnet.nl. Of via de website: www.ggnet.nl/preventie/overzicht-cursusaanbod

Het Mantelzorgcafé; tref- en informatiepunt voor mantelzorgers

Op donderdag 21 september vindt er van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk een mantelzorgcafé plaats. Bij het Mantelzorgcafé ontmoet u andere mantelzorgers in een informele sfeer. U kunt zonder aanmelden binnenlopen. De mantelzorgconsulent kan uw vragen beantwoorden en ontvangt u met een kopje koffie of thee.

Vragen aan de mantelzorgconsulent?

Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij de Post, Balinkesstraat 4. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is Marjan Roerdinkveldboom aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen. Meer informatie over alle activiteiten leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl of bel op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur met VIT-hulp bij mantelzorg via telefoonnummer (0544) 82 00 00.

Groot onderhoud N820/Vredenseweg

Dit najaar voert de provincie Gelderland groot onderhoud uit aan de N820/Vredenseweg. De werkzaamheden vinden plaats tussen maandag 25 september en vrijdag 1 december 2017.  

De N820/Vredenseweg is gedurende maximaal zeven weken in delen afgesloten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Waliënseweg. Tijdens de werkzaamheden tussen de Waliënseweg en de Duits grens is er gedurende een week een omleiding via Zwilbroek. Omleidingen worden met borden aangegeven. In de overige weken is één rijstrook te gebruiken.

Woningen bereikbaar

Ook als de weg is afgesloten, blijven de woningen aan de Vredenseweg bereikbaar. Er worden verkeersregelaars ingezet.

Inloopavond op 11 september

Op maandag 11 september 2017 organiseert de provincie Gelderland van 18.30 tot 20.00 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 een inloopavond voor aanwonenden en andere betrokkenen. Bezoekers krijgen informatie over de planning, afsluitingen en omleidingen.

Meer informatie

Voor vragen kunt u op werkdagen contact opnemen met het Provincieloket, telefoon (026) 359 99 99 of per e-mail provincieloket@gelderland.nl. Informatie over het project vindt u op www.gelderland.nl/N820. Actuele informatie over de omleidingen vindt u op www.bereikbaargelderland.nl.

Werk in uitvoering

Hilteweg/Lemmenesweg

De Hilteweg en de Lemmenesweg zijn afgesloten voor alle verkeer in verband met het vernieuwen van de waterleiding en wegwerkzaamheden. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 3 november. Er wordt geen omleiding aangegeven.

Werkzaamheden Pijnboomstraat en Abeelstraat

In de Pijnboomstraat en Abeelstraat vinden riolerings- en reconstructiewerkzaamheden plaats. De werkzaamheden zijn hervat. Ook is de Kloetenseweg tussen de Hortensialaan en de Bataafseweg afgesloten. Deze wegen zijn wel toegankelijk voor aanwonenden. De werkzaamheden duren tot eind oktober.

Afsluiting Schimmelpennincklaan

Op 28 augustus is begonnen met de werkzaamheden aan de Schimmelpennincklaan ter hoogte van basisschool Bargerpaske. De weg is tot en met de herfstvakantie afgesloten vanaf de Savornin Lohmanstraat tot aan de Pashegge. Voor zowel het autoverkeer als het fietsverkeer wordt een omleiding ingesteld. De Ravenhorsterweg is vanaf de rotonde Peperbus bereikbaar.

Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

Agenda activiteiten

datum info activiteit
30 augustus Openbare vergadering commissie Ruimte om 19.30 uur in het Raadhuis, mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
30 augustus Informatieavond natuurontwikkelingsproject kleiput Driemarkweg van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
31 augustus Openbare vergadering commissie Samenleving om 19.30 uur in het Raadhuis, mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
September Verschillende bijeenkomsten voor mantelzorgers. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
4 september Openbare vergadering Wmo-raad om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
11 september Inloopavond groot onderhoud N820/Vredenseweg van 19.30 tot 20.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
14 september Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) in Groenlo. Meer informatie onder vergaderingen in dit gemeentenieuws.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Vergaderingen

Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie

Op donderdag 1 september 2017 vindt er een openbare vergadering plaats van de Adviescommissie Cultuurhistorie. De vergadering begint om 10.00 uur en duurt tot circa 12.00 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 te Winterswijk, kamer 1.50 op de 1e etage.

De belangrijkste punten op de agenda zijn: waardevolle interieurs, open monumentendag en zonnepanelen in Winterswijk. De volledige agenda van de Adviescommissie vindt u op http://www.winterswijk.nl/Bestuur/College_B_W/Adviesorganen/Adviescommissie_Cultuurhistorie. Beschikt u niet over een internetaansluiting dan kunt u contact opnemen met de heer Kees Meinderts, secretaris van de Adviescommissie Cultuurhistorie via telefoonnummer (0543) 543 543.

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag  14 september 2017 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) te Groenlo.

De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staan onder  andere de volgende punten: Voortgang Werkgroep Evaluatie Resultaten Adviezen CR 2015 en 2016, voortgang uitvoering cliënten contactdagen, voorbereiding begroting 2019, vaststellen procedure m.b.t. vacature voor een cliëntenraadslid, terugblik themabijeenkomst d.d. 26 juni 2017, bespreken adviezen n.a.v. onderzoek Landelijke Cliëntenraad, concept beleidsplan schuldhulpverlening, memo stand van zaken aanpassing minimabeleid.