Gemeentenieuws week 35

0
674

Veel publiek bij zonovergoten bloemencorso

Heel Winterswijk vierde feest tijdens de warme laatste dagen van augustus. Hoogtepunt was natuurlijk het bloemencorso. Ondanks de hitte stonden er vrijdag en zaterdag weer duizenden mensen langs de route. Ondanks de tegenvallende dahliaoogst waren er ook dit jaar weer vele prachtige wagens te bewonderen.

Acht Achterhoekse gemeenten starten inkoop zorg en ondersteuning

Continuïteit van zorg en keuzevrijheid staan voorop                  

De gemeente Winterswijk is gestart met de aanbesteding van zorg en ondersteuning voor de Wmo en de Jeugdwet voor 2017 en 2018. Dit gebeurt in samenwerking met zeven andere gemeenten in de Achterhoek (Aalten, Montferland, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Bronckhorst, Berkelland). De uitgangspunten bij deze regionale inkoop zijn dat de kwaliteitseisen strakker worden gehanteerd zonder dat de kosten stijgen.

Vanaf 26  augustus 2016 kunnen aanbieders zich voor vaste maximumprijzen inschrijven voor de aanbesteding. Op 26 september sluit de aanbesteding waarna begin november duidelijk is welke organisaties contracten krijgen. Vanaf 1 januari 2017 gaan de gecontracteerde aanbieders aan de slag.

De verwachting is dat een groot deel van die partijen nu ook al zorg en ondersteuning in de gemeente biedt. Het centrale uitgangspunt bij de aanbesteding is dat continuïteit van zorg en ondersteuning gegarandeerd wordt. De cliënt kan, net als nu, zelf kiezen van welke gecontracteerde aanbieder hij of zij gebruik maakt, na het verkrijgen van een toewijzingsbesluit van de gemeente. Keuzevrijheid blijft, ook in de nieuwe situatie, voorop staan.

Dit najaar is niet het enige aanbestedingsmoment. Vier keer per jaar zullen er dergelijke aanbestedingsrondes volgen en kunnen aanbieders zorgcontracten krijgen. Op die manier willen de gemeenten flexibiliteit creëren om er voor te zorgen dat iedere inwoner passende zorg en ondersteuning krijgt.

Bij de aanbesteding letten de gemeenten niet alleen op kwaliteit, kosten en continuïteit. Van de organisaties die een contract krijgen voor het leveren van zorg en ondersteuning wordt ook geëist dat ze, om te komen tot een efficiënte werkwijze, een gemeenschappelijk administratief systeem gebruiken. Met de gecontracteerde partijen gaan de gemeenten bovendien in gesprek om te komen tot vernieuwing en een verdere verbetering van de kwaliteit.

Het Sociaal Team van de Post 

Regelmatig schrijven medewerkers van het Sociaal Team van de Post een korte column in gemeentenieuws over de Post, het Sociaal Team of ervaringen in hun werk. In deze uitgave de bijdrage van Trudy Hoftijzer.

‘Vorige week sprak in een man die net 80 was geworden. Zijn vrouw tobde al een tijdje met de gezondheid. Zelf was hij gezond, maar niet zo vaardig in het huishouden. Daarnaast had hij het druk en liet de huishoudelijke taken liever aan een ander. In de Wet maatschappelijke ondersteuning werkt het zo dat van gezonde huisgenoten wordt verwacht dat zij het huishouden doen als iemand uitvalt,’ vertelt Trudy , ‘We hebben dus gezocht naar een andere oplossing.  De kinderen woonden allemaal ver en kwamen vooral voor de gezelligheid. Vervolgend hebben we gekeken of particuliere hulp ondersteuning kon bieden, maar dit bleek niet te passen in het budget. Toen we doorpraatten over zijn financiële situatie bleek dat het echtpaar al jaren geen huurtoeslag meer ontving terwijl zij er wel recht op hadden. Samen hebben we gezorgd dat de huurtoeslag weer werd uitbetaald. De volgende stap was om een particuliere hulp in te zetten. Soms kan een balletje onverwacht de goede kant op rollen.’

Heeft u ook vragen of goede ideeën over zorg, wonen en welzijn. Iedere ochtend tussen 9.00 en 12.00 kunt u terecht zonder afspraak bij de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk. Mailen kan ook depost@winterswijk.nl of bellen via telefoonnummer (0543) 543 960.

Nu activiteiten rond thema ‘contact’ aanmelden

Week van de Opvoeding: 3 tot en met 9 oktober 2016 

De Week van de Opvoeding komt er weer aan. Een week lang, van maandag 3 tot en met zondag 9 oktober, draait het om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren.

Thema van de Week van de Opvoeding is ‘contact’. Contact tussen opvoeder en kind, over de verandering in contact tijdens het opgroeien en over hoe je als opvoeder kunt meegroeien en blijven leren. Hoe toon je interesse als ouder of opa/oma als kinderen zich anders ontwikkelen dan jij in die tijd? Hoe ga je om met driftbuien? Hoe communiceer je met een pasgeboren baby? Maar ook: hoe ga je met je puber in gesprek over grenzen, mobielgebruik, alcohol en seksualiteit?

Iedereen kan meedoen

Ouders, kinderen en jongeren, maar ook professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn op scholen, in de kinderopvang, bij peuterspeelzalen, bibliotheken, kerken, sportverenigingen, speeltuinen… Iedereen kan een bijdrage leveren aan de Week van de Opvoeding en zelf een activiteit organiseren.

Doet u ook mee? Laat het ons weten!

Wilt u een activiteit organiseren tijdens de Week van de Opvoeding? Laat het ons weten! Dit jaar bundelen de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk hun krachten tijdens de Week van de Opvoeding. We geven samen publiciteit aan de week en brengen uw activiteit extra onder de aandacht bij ouders en kinderen, ook over de gemeentegrenzen heen. We kunnen uw activiteit ook op de landelijke website www.weekvandeopvoeding.nl zetten, waar u ook meer informatie vindt over de Week van de Opvoeding. Aanmelden kan via e.teunissen@figulus-welzijn.nl. Het is fijn als u daarbij deze informatie geeft: Welke activiteit gaat u organiseren? Voor wie? Wanneer? Waar? Is er een maximum aantal deelnemers? Is aanmelden nodig? Zo ja, hoe/waar?

Doet u ook mee?

Fit in de buurt! in de Hakkelerkamp en de Pelkwijk 

Woont u in de Hakkelerkamp of de Pelkwijk en bent u tussen de 21 en 70 jaar? Doe dan na de zomervakantie mee aan Fit in de buurt!

Fit in de buurt! is een sportief programma waarmee u op een praktische en eenvoudige manier meer kunt gaan bewegen en gezonder kunt gaan eten. De gemeente Winterswijk vindt gezondheid van haar inwoners belangrijk en maakt het daarom mogelijk dat u tegen gereduceerd tarief een jaar lang deel kunt nemen aan dit programma.

Het programma bestaat uit groepstrainingen en begeleiding van sportfysiotherapeut Jason Ombeng van Fysiotherapie Beatrixpark, gecombineerd met persoonlijke en praktische voedingsadviezen van gewichtsconsulent Renate Grevers van Praktijk Gezond Gewicht Winterswijk.

Meer weten?

Kijk dan op de website www.praktijk-gezondgewicht.nl/nieuws of kom dan naar de informatiebijeenkomst op dinsdag 20 september om 19.30 uur in openbare basisschool De Kolibrie, Hakkelerkampstraat 55. Opgave is gewenst en kan tot 14 september via fitindebuurt2015@gmail.com. Voor meer informatie kunt u bellen met Renate Grevers, telefoonnummer (06) 37 44 62 22.

De computer: niet altijd zo gemakkelijk

Steeds meer diensten van bedrijven en de overheid zijn via internet bereikbaar. Voor veel mensen is het vanzelfsprekend om de computer te gebruiken in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld om informatie te zoeken, bankzaken te doen, de belastingaangifte in te vullen of een paar schoenen te kopen. Toch bestaat er een grote groep mensen die geen gebruik maakt van de computer, simpelweg omdat ze het nooit geleerd hebben of geen computer in hun bezit hebben. Denk bijvoorbeeld aan ouderen die niet gewend zijn om de computer te gebruiken. Of mensen die de taal niet voldoende machtig zijn en moeilijk kunnen lezen en schrijven. Doordat de samenleving digitaliseert komt deze groep buitenspel te staan.

Hulp bij computervragen

Voor deze mensen bestaan in Winterswijk nu vier plekken waar je terecht kunt om de computer te gebruiken. Op verschillende dagdelen is op die locaties een vrijwilliger of medewerker aanwezig die vragen beantwoordt en mensen op weg helpt. “Met alle voorkomende dagelijkse computervragen kunnen we helpen: hoe je een mail verstuurt of een DIGID aanvraagt. Alleen bij bankzaken helpen we niet, wachtwoorden moeten mensen ook zelf onthouden,” vertelt Trudy Hoftijzer van Sociaal Team de Post.
Locaties

De vier locaties zijn: de Bibliotheek, het Loopbaanplein, Stichting Musawat en wijkcentrum Mondriaan. De medewerkers van de vier locaties en Sociaal Team de Post werken daarnaast samen om een cursusaanbod te verzorgen in de loop van het jaar. “Met deze cursussen proberen we mensen computervaardigheden te leren zodat ze meer dingen zelf kunnen,” vertelt Dienke Nijboer van de Bibliotheek.

Heeft u interesse om de locaties te bezoeken? In de week van de alfabetisering, 5 tot 11 september, is het startmoment van de samenwerking van de vier locaties. Voor bezoekers staat een cadeau-tasje klaar. Heb je interesse om vrijwilliger te zijn op de locaties? Meld je dan aan bij Trudy Hoftijzer thoftijzer@winterswijk.nl

Stichting Musawat

Morsestraat 32 7101 JA  Winterswijk 2 computers beschikbaar maandag en vrijdag 15.00 tot 18.00 uur

De Bibliotheek Oost-Achterhoek

Parallelweg 5 7102 DE  Winterswijk tel. (088) 006 29 29 E-mail: info@oostachterhoek.nl

4 computers beschikbaar tijdens openingsuren, WIFI aanwezig. Digitaal spreekuur: vrijdag 11.30 tot 13.30 uur. (1 uur = € 7,50, op afspraak, voor bibliotheekleden gratis)

Wijkcentrum Mondriaan

Noteboomstraat 20 7101 MG  Winterswijk tel. 0543-524028 6 computers beschikbaar Woensdag 13.30 tot 15.30 op afspraak met hulp vrijwilliger Kosten gebruik computers  € 2,50 per dagdeel

Loopbaanplein Oost Achterhoek

Burgemeester Bosmastraat 7 7101 DE  Winterswijk tel. 0544-474200 2 computers beschikbaar tijdens inloop op maandag t/m donderdag 8.30 tot 16.30 uur Vrijdag 8.30 tot 12.30 uur

Themaweek ‘NIX zonder ID’

Van 8 tot en met 14 september organiseert het Trimbos-instituut de landelijke themaweek ‘NIX zonder ID’. Het doel van de themaweek is om in samenwerking met verschillende partners extra aandacht te besteden aan het tonen van een legitimatiebewijs bij aankoop van alcohol en tabak en het naleven van de leeftijdsgrens.

De gemeente Winterswijk doet ook mee aan de themaweek door acties en door publiciteit over het thema. Hiermee hopen wij een bijdrage te leveren aan minder alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar. Tijdens de themaweek delen onze toezichthouders complimentenkaartjes uit aan verkopers die netjes om ID vragen en zich houden aan de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol of tabak. De verkopers die de kaart ontvangen kunnen deze opsturen naar het Trimbos-instituut en meedingen naar de prijzen die ter beschikking worden gesteld.

Organisaties en alcoholverkooppunten kunnen meedoen

Sportkantines, horecagelegenheden, supermarkten, slijterijen en andere verkooppunten kunnen tijdens de themaweek extra initiatieven organiseren. Bekijk voor meer informatie over de themaweek en voor initiatieven de Toolkit via www.naar18jaar.nl/toolkit. Wij hopen op uw bijdrage aan de themaweek.

Werk in uitvoering

Werkzaamheden Goorweg

Eind juni is gestart met  sanerings- en verleggingswerkzaamheden aan waterleiding en elektriciteitskabels aan en nabij de Goorweg in Meddo. De weg is niet volledig afgesloten. Het verkeer ondervindt mogelijk hinder van stremmingen als gevolg van de werkzaamheden. De werkzaamheden duren tot eind september. 

Werkzaamheden station Winterswijk

Half juni is gestart met de werkzaamheden bij het station. Er wordt een keerlus bij de bushalte aangelegd. Daarnaast worden de fietsenstallingen verplaatst. Het autoverkeer ondervindt hiervan voorlopig geen hinder. Fietsers en busreizigers worden geïnformeerd over de wijzigingen tijdens de werkzaamheden. De werkzaamheden duren ongeveer tot en met november. 

Herinrichting Ravenhorsterweg

De werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van de Ravenhorsterweg zijn vorige week hervat en duren tot eind september. Het deel tussen de Generaal Berenschotweg en de Schimmelpennincklaan is hierbij afgesloten. Er is een omleiding ingesteld. De supermarkt PLUS blijft bereikbaar. 

Werkzaamheden Veenweg

Vorige week is gestart met asfalteringswerkzaamheden aan de Veenweg. De werkzaamheden zullen ongeveer 3 weken duren. Er wordt een omleiding ingesteld.

Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

Agenda activiteiten

datum info activiteit
31 augustus Openbare vergadering commissie Ruimte om 19.30 uur in het raadhuis.
1 september Openbare vergadering commissie Samenleving om 19.30 uur in het raadhuis.
2 september Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie om 10.00 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
5 september Openbare vergadering Wmo-raad om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
6 september Openbare inspraakavond startnotitie Beleidsnota Economie om 19.30 uur in zalencentrum De Harmonie, Groenloseweg 60.
8 september Openbare presentatiebijeenkomst ‘Privacy in het sociaal domein’ en ‘Project stadstuinbouw’ voor raads- en commissieleden om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
8 september Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) te Groenlo.

De vergadering begint om 19.30 uur. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Vergaderingen

Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie

Op 2 september 2016 vindt er een openbare vergadering plaats van de Adviescommissie Cultuurhistorie. De vergadering begint om 10.00 uur en duurt tot circa 12.00 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 te Winterswijk, kamer 1.50 op de 1e etage.

De belangrijkste punten op de agenda zijn: concept erfgoednota met uitvoeringsprogramma, concept archeologiebeleid, middeleeuws grondbezit in Winterswijk en waardevolle interieurs.  De volledige agenda van de Adviescommissie vindt u op http://www.winterswijk.nl/Bestuur/College_B_W/Adviesorganen/Adviescommissie_Cultuurhistorie. Beschikt u niet over een internetaansluiting dan kunt u contact opnemen met de heer Kees Meinderts, secretaris van de Adviescommissie Cultuurhistorie via telefoonnummer (0543) 543 543.

Openbare vergadering Wmo-raad op 5 september

De Wmo-raad vergadert op maandag 5 september aanstaande om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk. U bent van harte welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn.

Op de agenda staan onder meer de volgende agendapunten: begroting 2017, uitkomsten klantervaringsonderzoek Wmo en jeugd, B&W-nota inkoop sociaal domein en tarieven basismobiliteit. De op de agenda betrekking hebbende stukken liggen ter inzage bij het gemeentekantoor. Deze stukken kunt u ook vinden op onze website www.winterswijk.nl onder de rubriek zorg en welzijn.

Spreekrecht publiek

Belangstellenden kunnen in een openbare vergadering van de Wmo-raad het woord voeren over een onderwerp dat tot de Wmo behoort. Na de opening van de vergadering kunnen zij gezamenlijk gedurende maximaal vijftien minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen en niet-geagendeerde onderwerpen. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient zich uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de vergadering te melden.

Presentatiebijeenkomst ‘Privacy in het sociaal domein’ en ‘Project stadstuinbouw’

Op donderdagavond 8 september aanstaande wordt voor raads- en commissieleden een presentatiebijeenkomst gehouden. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in de hal van het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. De bijeenkomst is openbaar.

Tijdens deze bijeenkomst worden twee presentaties gegeven. Medewerkers van de teams De Post, Zorg en Samenleving én Juridisch Control en Advies geven een presentatie over het onderwerp ‘privacy in het sociaal domein’. De heer Marc Ravesloot geeft vervolgens een presentatie over het project stadstuinbouw. Onder stadstuinbouw wordt in dit verband verstaan een groene invulling van braakliggende of beschikbare ruimten, waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt groenten, fruit en bloemen verbouwen, die worden afgenomen door zorginstellingen, restaurants, scholen, de voedselbank etc.

Bij presentaties ligt het accent op de informatieoverdracht aan raads- en commissieleden. Over de verstrekte informatie wordt dus niet vergaderd. Wel kunnen raads- en commissieleden vragen stellen en is er ruimte voor discussie. Van deze bijeenkomsten worden geen verslagen gemaakt. Voor meer  informatie kunt u contact opnemen met de griffie. De griffie is bereikbaar op 0543 543 543 of per e-mail griffie@winterswijk.nl.

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 8 september 2016 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) te Groenlo.

De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: Bezoek dhr. H. Boer, voorzitter Dagelijks Bestuur SDOA, Voortgang gesprekken WMO-raden en Welzijnsraad, Vaststellen Jaarverslag 2015, Herinvoering participatie-uitkering volwassenen(discussie/verkenning) en Reiskosten bij incidenteel ziekenhuisbezoek(oriëntatie).

De agenda en stukken voor deze vergadering kunnen worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Voor de vergadering van 8 september  2016 zijn geen stukken aanwezig ter inzage.